7_корпус.JPG

Мета та основні завдання діяльності факультету:

Стратегічна мета - реалізація  зростаючих освітніх та культурних потреб громадян України, забезпечення якості підготовки фахівців відповідно до діючих вітчизняних і міжнародних освітніх стандартів та високого рівня конкурентоспроможності випускників на ринку праці, підвищення їхньої професійної мобільності та гнучкості; підтримка  позитивного  іміджу  факультету  в  усіх  сферах  діяльності: науковій,  освітній, економічній, громадській тощо;  об′єднання зусиль колективу для збереження традицій набутого та створення умов для становлення факультету філології та історії. Головні напрями діяльності відповідають Закону України “Про вищу освіту”, Статуту Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, Положення про факультет.

Метою  діяльності факультету є підтримка і зміцнення провідних його позицій в  регіоні  та  країні  як  центру  формування  еліти  філологічної та історичної  освіти,  здатної  проводити  фундаментальні  та  прикладні  дослідження;  пошук  і  залучення  талановитої   молоді   до   участі   в   розвитку   філологічних та історичних  наукових   шкіл,  розробки    та  впровадження      інноваційних    інформаційних     технологій    у  професійній та повсякденній діяльності людини.

Детальніше: Факультет філології та історії
0
0
0
s2sdefault