Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

Студенти 43-У групи Долинська Юлія Олександрівна та Качур Наталія Михайлівна проходили педагогічну практику в Глухівській загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів № 2 з 21. 01. 2019 по 03. 03. 2019 року. Були закріплені за 5 та 6-А класом. Методистом з української мови, української та зарубіжної літератури була Клейменова Тетяна В’ячеславівна. Груповий керівник – Мамаєва Людмила Тимофіївна.

         У перший день ми познайомились із директором школи, завучем, учителями української мови, літератури та зарубіжної літератури – керівниками практики. Протягом наступних днів займались вивченням навчальних програм, підручників та календарно-тематичних планів. Упродовж трьох днів ми склали індивідуальний план та почали працювати. Тематичний план уроків на період педагогічної практики був складений на основі календарних планів учителів-предметників. Під час усієї практики ми тісно співпрацювали з класними керівниками, ознайомились із документацією, виховним планом роботи, порядком ведення журналу, списком учнів та їх обов’язками в класі.

Головна мета педагогічної практики – це узагальнення, систематизація і поглиблення загальнопедагогічних знань, умінь і навичок, підготовка до виконання усіх функцій учителя української мови, зарубіжної та української літератури, а також реалізації системи освітньої роботи з учнями. Для досягнення поставленої мети ми відвідували уроки для аналізу та опанування методики проведення уроків учителів-предметників.

У школі було створено всі умови для проходження практики. Від учителів та адміністрації – взаєморозуміння і надання допомоги на весь період перебування в закладі. Учителі мають великий стаж роботи, високу фахову й мето­дичну підготовку. У школі всі кабінети української мови і літератури достатньо обладнані технічними засоба­ми навчання, забезпечені наочними посібниками, науко­вою, навчальною та методичною літературою. Про­тягом усього перебування у школі ми мали змогу отри­мувати консультації від учителів-предметників, класних керівників, методистів та групового керівника.

З першого дня у нас розпочалась навчальна робота. Ми вивчали досвід роботи вчителів школи. У нас була чудова можливість спостерігати уроки не тільки у свого вчителя-керівника, а й у інших учителів. Спостереження уроків – це чудова можливість для навчання, тому що учителі у цій школі досвідчені, і завжди цікаво спостерігати за їхньою майстерністю, робити аналіз уроків.

Під час проходження педагогічної практики ми виконали значну за обсягом навчальну, виховну і позакласну роботу. Нами було проведено 8 залікових уроків, предметний виховний захід з української мови, а також виховні години з педагогіки. Ми брали участь в оформленні інтерактивного «дерева рішень» до Міжнародного дня рідної мови. Усі уроки та виховні заходи були проведені під керівництвом учителів-предметників, класного керівника, методистів та групового керівника. До всіх уроків готувалися відповідально, відвідували консультації вчителів та методистів.

При проведенні уроків як із мови, літератури, так із зарубіжної літератури у подачі нового матеріалу, в його закріпленні особли­вих труднощів не було. Під час проведення уроків ми намагалася використовувати різноманітні дидактичні засоби і прийоми. Для того, щоб навчити учнів самостійно оволодівати знаннями, застосовували індивідуальні завдання, які ставились як перед усім класом, так і перед окремими учнями. Це дозволило максимально активізувати увагу учнів до предмету і викликати в них зацікавленість у його вивченні. Намагалися на кожному уроці використовувати яскраву наочність, мультимедійні презентації та відеозаписи для кращого сприймання інформації учнями.

Практика у школі допомогла виробити багато практичних умінь і навичок, а саме:

1) проводити уроки різних типів з української мови і літератури, зарубіжної літератури;

2) перевіряти різні види письмових робіт, оцінюва­ти та аналізувати їх;

3) працювати з наочністю у класі, виготовляти дидактичний матеріал для уроків;

4) організовувати позакласну роботу з української мови та літератури і зарубіжної літератури;

5) проводити виховні години.

      Підсумовуючи всю виконану нами роботу, можу сказати, що педагогічна практика є надзвичайно доцільною і важливою для майбутнього педагога. Вона поглибила, закріпила знан­ня з фахових і психолого-педагогічних дисциплін, дала змогу застосувати їх на прак­тиці.

Практика – спосіб самовдосконалення. Це можливість удосконалювати свої навички в педагогіці. Відвідавши уроки вчителів-предметників, моїх одногрупниць-колег, і провівши власні уроки, вже починаю краще розуміти, як це, проводити гарні уроки. Тому, на мою думку, педагогічна практика пройшла досить вдало, і досвід, який я здобула, буде корисним у моїй подальшій професійній діяльності.

Качур Наталія, 43-У група

 

 

ПІСЛЯCЛОВО

Педагогічна практика є надзвичайно важливою для кожного студента. Ми взяли для себе дуже багато цінного протягом шести тижнів практики в Глухівській загальноосвітній школі I-III ступенів №3 Глухівської міської ради. Це був період випробування наших сил – зможемо чи не зможемо ми бути вчителями. Метою педагогічної практики було формування у практикантів позитивного ставлення до професії вчителя, удосконалення практично значущих умінь і навичок у проведенні освітньої й позакласної роботи, розвиток у майбутніх учителів професійних якостей і психологічних умінь. Перед нами стояли такі завдання: поглиблення і закріплення теоретичних знань, отриманих у процесі навчання з української мови, літератури та зарубіжної літератури і методик їх навчання, та практичне їх застосування в освітній роботі з учнями; організація навчальної діяльності учнів на уроці; ознайомлення з роботою класного керівника, з різними організаціями і об'єднаннями учнів, що діють у школі.

На кожен урок ми старалися шукати цікаві факти, щоб максимально зосередити увагу учнів на виучуваній темі. Увесь виклад нового матеріалу супроводжувався паралельними питаннями щодо цього матеріалу та цікавою різноманітною наочністю. Кожен учень мав можливість висловити свої особисті погляди на те чи інше питання. Тут ми мали можливість укотре переконатися, наскільки цікавою й важливою є робота вчителя: наскільки цікаво вивчати здібності й нахили учнів і наскільки важливо впливати на їх формування. Також ми відчули надзвичайну відповідальність, адже вчитель автоматично стає прикладом для учнів, його поведінка повинна бути бездоганною, він ніколи не повинен образити учня чи вчинити несправедливо. Особливо це стосується оцінювання знань та поведінки.

Отож, ця педагогічна практика збагатила нас новим важливим досвідом, допомогла реалізувати набуті теоретичні знання й відкрила шляхи для вдосконалення у подальшій роботі.

Панова Роза, 43-У група

 

Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru