Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

Кафедра української і зарубіжної літератури та методики навчання

Очолює кафедру доктор філологічних наук, професор Анатолій Олександрович Новиков. На кафедрі працює три кандидати наук, доценти – Наталія Валеріївна Гоголь, Володимир Йосипович Гриневич, Світлана  Павлівна  Привалова, два кандидати наук, старші викладачі – Олександр Іванович Земка і Тетяна В’ячеславіна Клейменова, два асистенти – Ганна Петрівна Нікольська і Наталія В’ячеславінаТроша.

Кафедра є випусковою. Студенти ІІ (ОКР «Бакалавр»), ІІІ та V (ОКР «Спеціаліст») та VІ (ОКР «Магістр») курсів складають державні іспити із методики викладання зарубіжної літератури, історії української літератури, історії зарубіжної літератури, основ українознавства, виконують курсові, дипломні та магістерські роботи.

Викладачі кафедри забезпечують проходження навчальних (фольклорної, етнографічної) і педагогічних практик (навчально-залікової, на робочому місці вчителя, науково-дослідної).

Кафедра працює над науковою темою: «Літературознавчий та методичний компоненти у структурі фахової підготовки вчителя української мови та літератури». Реалізації наукової теми сприяє діяльність аспірантури зі спеціальності: 10.01.01 – Українська література, що функціонує при кафедрі.

Кафедрою систематично організовуються всеукраїнські і регіональні науково-практичні конференції. Крім традиційних Довженківських читань, котрі щорічно (2010; 2011; 2012; 2013; 2014 рр.) влаштовуються на базі університету і Сосницького меморіального музею О.П.Довженка, за останні п’ять років було  проведено такі наукові форуми:

-Всеукраїнська науково-практична конференція «Марко Кропивницький і українська культура» (2010);

-Всеукраїнська науково-практична конференція «Театр корифеїв і українська драматургія кінця ХІХ – початку ХХІ ст.» (2012);

-Науково-просвітницька конференція, присвячена 200-річчю з Дня народження Великого Кобзаря «Святої правди голос новий» (2014).

  Чимало уваги приділяє кафедра також студентській науковій роботі.  Наші викладачі, зокрема, щорічно готують студентів для участі у різноманітних молодіжних конкурсах. Певним здобутком у цій царині можна вважати те, що студентка V курсу Я. Махоня (науковий керівник – доцент В. Гриневич)  була нагороджена дипломом ІІ ступеня на ІІ етапі ІІІ Мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка та дипломом ІІІ ступеня на ІІІ етапі ІІІ Мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

Під керівництвом наших науковців були підготовлені й опубліковані  студентські статті і тези доповідей – Я. Антоненко (науковий керівник – професор А. Новиков), Н. Барабулі, Д. Драндауш, І. Романюк, О. Михалко, С. Кобець, Т. М’ясковської, Н. Павленко, Ю. Замбровської (науковий керівник – доцент В.Гриневич); М. Зуєвої, О. Лук’яненко, Т. Купрієнко, М. Коломієць, Т. Безкровної, А. Безпалько, А. Головко, О. Мови, А. Распоясової, Н. Фільченко, Н. Халіулліної, А. Турчина, М. Кудрявської (науковий керівник – доцент С. Привалова); М. Гарного, Ю. Катревич, М. Колодєєвої, К. Кудрявцевої, Ю. Сальник (керівник – доцент Н. Гоголь); Л. Вініченко, І. Жуплатової, К. Зубар, Н. Ковальчук, Ю. Марченко, М. Мекеди, Ю. Товстухи, Н. Третьякової, В.Хмирової (науковий керівник – канд. пед. наук, старший викладач О. Земка); М. Бурої, І. Моляки (науковий керівник – асистент Н. Гричаник).

На окрему увагу заслуговує вивчення на кафедрі духовної спадщини Олександра Довженка, до якої колектив ставиться з особливим пієтетом. Тією чи іншою мірю проблемами, пов’язаними з дослідженням творчості нашого видатного земляка займаються доктор філологічних наук, професор А. Новиков, кандидати педагогічних наук, доценти В. Гриневич і С. Привалова, які періодично публікують свої наукові розвідки на шпальтах українських періодичних видань. Під керівництвом професора А. Новикова над кандидатськими дисертаціями, присвяченими цьому важливому напрямку наукової діяльності кафедри успішно працюють асистент Н. Троша, аспірант С.Максимчук-Макаренко,  магістрант Я. Антоненко.

До 120 річчя з дня народження Олександра Довженка і 140-річчя від дня заснування університету колектив викладачів і аспірантів  кафедри  опублікував у харківському видавництві «Основа» навчальний посібник «Вивчення творчості Олександра Довженка в школі». Серед авторів наукового проекту професор А. Новиков, доценти В. Гриневич і С. Привалова, а також молоді науковці, аспіранти Н.Троша і С. Максимчук-Макаренко. У посібнику висвітлюється основні етапи життя і творчості Олександра Довженка,  аналізуються найвідоміші кіноповісті, оповідання й драматургічні твори митця. Окремі сторінки присвячені перебуванню Довженка в Глухові, з яким його пов’язували роки навчання в місцевому вчительському інституті.

 За підсумками VІІ Довженківських читань, які відбулися у жовтні  2014 року, колектив кафедри (відповідальний редактор А. Новиков; відповідальний секретар О. Земка) надрукував збірник наукових праць, в якому взяли участь доктори і кандидати наук,  аспіранти з Глухова, Києва, Харкова, Луганська, Сум, Кривого Рога.

Результати досліджень викладачів і аспірантів кафедри спрямовані на покращення професійної підготовки майбутніх учителів української мови та літератури. Залучення студентів навчально-наукового інституту гуманітарної  освіти до наукових досліджень дає змогу виховувати в них дослідницьку культуру й етику, спроможність ефективно виконувати наукові розвідки з літературознавчих та методичних курсів.

  1. Розклад консультацій викладачів кафедри
П.І.Б. День тижня Час
Новиков А.О. Понеділок 14.00 – 16.00
Гриневич В.Й. Понеділок 14.00 – 16.00
Привалова С.П. Четвер 14.00 – 16.00
Гоголь Н.В. Понеділок 14.00 – 16.00
Земка О.І. Вівторок 14.30 – 16.30
Клейменова Т.В. Вівторок 14.00 – 16.00
Гричаник Н.І. Вівторок 14.00 – 16.00
Троша Н.В. Середа 14.00 – 15.00
Нікольська Г.П. П’ятниця 13.30 – 14.30
  1. Наукова тематика кафедри

«Літературознавчий та методичний компоненти у структурі фахової підготовки вчителя української мови та літератури»

  1. Основні публікації членів кафедри за останні 5 років (монографії, підручники, посібники)

VІІ Довженківські читання: Збірник наукових праць Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. – Харків: ХІВТ, 2014. – 120 с.

Вивчення творчості Олександра Довженка в школі / А. О. Новиков, В. Й. Гриневич, С. П. Привалова, С. О. Максимчук-Макаренко, Н. В. Троша / за ред. проф. А.О. Новикова. – Х. : Вид. група «Основа», 2014. – 144 с.

Гоголь Н.В. Формування у молодших школярів умінь аналізувати художні твори на уроках читання / Н.В.Гоголь // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Випуск 18. – Глухів: ГДПУ, 2011. – С. 110 – 115.

Гоголь Н.В. Система роботи на образом-персонажем на уроках читання у початковій школі / Н.В.Гоголь // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія Педагогічні науки. Випуск 21. – Глухів ГДПУ, 2012. – С. 91 - 96.

Гоголь Н.В. Світ поетичної творчості Наталі Забіли / Н.В.Гоголь // Література. Діти. Час. Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. Випуск 4.: Рівне. ПП ДМ, 2013. – С. 52 – 57.

Гоголь Н. В.Поезія Наталі Забіли і сучасна українська література для дітей / Н.В.Гоголь // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Т. 239. В. 227. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2014. – С. 68 – 71.

Гоголь Н.В. Дискурс дитячого читання у давній українській літературі / Н.В.Гоголь // Збірник тез доповідей науково-практичної конференції «Дискурс у сучасному науковому, соціокультурному та інформаційному просторі» / За заг. ред. М.Соколова. – МДУ, 2013. – С.197-199.

Гоголь Н.В. Відображення образу України у творах поетів – «шістдесятників» / Н.В.Гоголь // «Сучасна філологія: тенденції та пріоритети розвитку»: Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 11 – 12 липня 2014 року. – Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень, 2014. – С. 14 – 18.

Гриневич В. «Я народився для добра і любові» (Матеріали до вивчення «Щоденника» О.П.Довженка) // Українська література в загальноосвітній школі. – 2011.– № 9. – С. 17-22.

Гриневич В. «Я народився і жив для добра і любові». Матеріали до вивчення «Щоденника» О.П. Довженка // Вивчення творчості Олександра Довженка в школі / А.О. Новиков, В.Й. Гриневич, С.П. Привалова, С.О. Максимчук-Макаренко, Н.В. Троша / за ред. проф. А.О.Новикова. – Х. : Вид. група «Основа», 2014. – С. 48 – 62.

Гриневич В. Глухів у формуванні світогляду О.П.Довженка // VІІ Довженківські читання: Збірник наукових праць Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. – Харків : ХІФТ, 2014. – С. 43 – 54.

Гриневич В. Про «затемненні» та маловідомі сторінки з життя Олександра Довженка. Матеріали до вивчення біографії митця // Вивчення творчості Олександра Довженка в школі / А.О. Новиков, В.Й.Гриневич, С.П.Привалова, С.О. Максимчук-Макаренко, Н.В. Троша / за ред. проф. А.О.Новикова. – Х. : Вид. група «Основа», 2014. – С. 18 – 40.

Гриневич В.Сучасні підходи до формування у майбутніх учителів умінь аналізувати образи-персонажі художніх творів історичної тематики // Теорія і методика навчання української літератури: актуальні проблеми. Збірник наукових праць / Наук. ред. і упоряд. Логвиненко Н.М. – К. : Педагогічна думка, 2015. – C. 223-232.

Гриневич В. Глухів у житті й творчості Т.Г.Шевченка // Шевченкознавчі студії. Збірник наукових праць. Випуск 17. – К: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. – С. 393-406.

Гриневич В. Глухівський період у житті й творчості Т.Г.Шевченка (Матеріали до вивчення теми «Літературне краєзнавство») // Українська література в загальноосвітній школі. – 2014.– № 3. – С. 36-40.

Гриневич В.Й. До питання аспектів аналізу образів-персонажів літературних творів історичної тематики // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Філологічні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2010.– № 2. –С. 70 – 75.

Гриневич В.Й. До питання особливостей формування у майбутніх учителів умінь аналізувати образи-персонажі історичних літературних творів // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені П.Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н.С. (гол. ред.) та інші]. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2012. – Випуск 6. – Частина 1. – С. 32-37. (404 с).

Гриневич В.Й. О.П.Довженко і Глухів // Українська література в загальноосвітній школі. – 2014. – № 9. С. 35- 39.

Гриневич В.Й. Особливості функціонування діалогів і монологів як основних засобів кінодраматургії О.П.Довженка // Філологічні трактати : Науковий журнал. Том 4, № 4. – Суми : СДУ; Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – С. 162-166.

Гриневич В.Й. Постать О.Довженка крізь призму «Щоденника» // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: Збірник наукових праць. Випуск 15 / Відп. ред. І.В.Сабодаш. – Ужгород, 2011. – С. 64 – 68.

Гричаник Н.І. «Жіноче питання» у романі Л.М.Толстого «Анна Кареніна» та драмі І.Я. Франка «Украдене щастя» / Н.І. Гричаник // «Розвиток наукових досліджень, 2010»: Матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції. – Полтава: Вид-во «ІнтерГрафіка», 2010. – Т. 11. – С. 71-73

Гричаник Н.І. «Розенкранц і Гільденстерн мертві» Т. Стоппарда – інтелектуальна постмодерністська драма ХХ століття / Н.І. Гричаник // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського: збірник наукових праць / За ред. М.І.Майстренко, 2011. – С. 24-27

Гричаник Н.І. «Тереза Ракен» Еміля Золя – зразок «фізіологічного роману» / Н.І.Гричаник // Матеріали ІХ Міжвузівської конференції молодих учених «Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських та германських мов і літератур». – Донецьк, ДонНУ, 2011. – С. 31-34

Гричаник Н.І. Екзистенціальна концепція особистості у творчості Жана Поля Сартра / Н.І. Гричаник // Теоретична і практична філологія: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 14-15 квітня 2011 р. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – С. 51-60

Гричаник Н.І. Изображение красоты крымской природы в поэтическом наследии А.Пушкина и А.Мицкевича / Н.І. Гричаник // «Розвиток наукових досліджень, 2011»: Матеріали сьомої міжнародної науково-практичної конференції. – Полтава: Вид-во «ІнтерГрафіка», 2011. – Т. 7. – С. 50-53

Гричаник Н.І. Концепт натуралізму Е.Золя у світлі культурно-мистецьких ідей сучасності // Н.І. Гричаник // Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. – Острог, 2010. – С. 71 – 80

Гричаник Н.І. Погляди методистів на проблему шкільного аналізу епічного твору світової літератури / Н.І. Гричаник // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка: зб. наук. праць. Вип. 23. – Глухів. – 2013. – С. 96-102

Гричаник Н.І. Проблема аналізу епічного тору на практичному занятті з методики викладання світової літератури у вищому навчальному закладі / Н.І. Гричаник // Досягнення науки і практики / Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції, Чернівці, 24-25 січня 2015 р. – Т. 2. – Київ: Науково-видавничий центр «Лабораторія думки», 2015. – С. 8-10

Гричаник Н.І. Проблема трагічного існування особистості (на матеріалі драми Е. Йонеско «Носороги») / Н.І. Гричаник // Актуальні проблеми філології, американські та британські студії: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. – Т.1. – К.: Університет «Україна», 2011. – С. 26-30

Гричаник Н.І. Проблема шкільного аналізу епічного твору в методичній науці / Н.І. Гричаник // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: зб. наук. праць. – Вип. 22 (32). – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013. – С. 199-203

Гричаник Н.І. Розвиток умінь аналізувати літературний твір як основа фахової підготовки  вчителя-словесника / Н.І.Гричаник // Україна на шляху в Європу. Вища освіта та євроінтеграція: Матеріали всеукраїнської наукової конференції. – Миколаїв: НУК, 2014. – С. 34-35

Гричаник Н.І. Структура і функції навчальної книги з літератури / Н.І. Гричаник // Українська література в загальноосвітній школі. – 2013. - №6. – С. 19-21

Гричаник Н.І. Структура і функції навчальної книги з літератури / Н.І. Гричаник // Теорія і методика навчання української літератури: актуальні проблеми. Збірник наукових праць. – К.: Педагогічна думка, 2015. – С. 187-193

Гричаник Н.І. Теоретичне осмислення проблеми аналізу художнього твору: методичний і літературознавчий аспекти / Н.І. Гричаник // Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань, ФОП Жовтий О.О., 2014. – Випуск 10. – Частина 2. – С. 13-19

Гричаник Н.І. Феномен натуралізму та його характерні риси у романотворчості Е.Золя / Н.І.Гричаник // Світова література на перехресті культур та цивілізацій. Збірник наукових праць. Вип. 4. – Сімферополь: Кримський архів, 2012. – С.69-76

Гричаник Н.І. Шкільний аналіз епічного твору / Н.І. Гричаник // Сучасні наукові дослідження / Матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції 25-26 жовтня 2014 р. (Буковинська економічна фундація, Чернівці). – Т.3. – Київ: науково-видавничий центр «Лабораторія думки», 2014. – С. 17 –18

Гричаник Н.І. Экзотическая природа Крыма в пейзажной лирике А. Пушкина и «Крымских сонетах» А. Мицкевича / Н.І. Гричаник // Східнослов’янська філологія: від Нестора до сьогодення: матеріали Міжнародної наукової конференції – Горлівка, 2010. – С. 38 – 45.

Гричаник Н.І. Вплив Е.Золя на малу прозу Гі де Мопассана / Н.І.Гричаник // Духовні скарби художнього світу митців світового письменства (за ред. доктора пед. наук, професора Давиденко Г.Й.) – Глухів : РВВ ГНПУ імені О. Довженка, 2010. – С. 43 – 46.

Гричаник Н.І. У витоків Нобелівської премії з літератури / Н.І.Гричаник // Духовні скарби художнього світу митців світового письменства (за ред. доктора пед. наук, професора Давиденко Г.Й.) – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2010. – С. 52 – 61.

Давиденко Г.Й., Стрельчук Г.М., Гричаник Н.І. Історія зарубіжної літератури ХХ століття: Навч. посіб. 3-тє вид. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 488 с.

Давиденко Г.Й., Чайка О.М. Історія зарубіжної літератури ХІХ – початку ХХ століття: Навч. посіб. 3-тє вид. – К. : Центр учбової літератури, 2011 – 400 с.

Земка А. И. Особенности работы с текстом в контексте формирования исследовательских умений будущих учителей украинского языка и литературы / А. И. Земка // Гуманитарные науки в ХХІ веке: Материалы ХІІІ Международной научно-практической конференции (10.04.2013). – М.: Издательство «Спутник+», 2013. – С. 142 – 145.

Земка О. І. Групи дослідницьких умінь майбутніх учителів української мови і літератури / Земка О. І. / Педагогічні науки :  теорія, історія, інноваційні технології № 7 (41), 2014 : наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруева – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – С. 209 – 217.

Земка О. І. Педагогічні умови формування дослідницьких умінь у майбутніх учителів української мови і літератури / Земка О. І. // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н. С. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. – Випуск 10. – Частина 2. – С. 146 – 155.

Земка О. І.Самореалізація студентів-філологів у навчально-дослідницькій діяльності / О. І. Земка // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційна технологія. Науковий журнал. – 2012. – №7 (25) – Суми. – С. 240 – 248.

Земка О. І. Своєрідність формування дослідницьких умінь у студентів вищих навчальних закладів (XIV – початок ХХ ст.) / О. І. Земка / Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. – Випуск 15. Частина І. – Глухів: РВВ ГНПУ імені О.Довженка, 2010. – С. 44 – 47.

Земка О. І. Специфіка вивчення літературного краєзнавства студентами-філологами у вищих педагогічних закладах / О. І. Земка // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Краєзнавство і туризм у соціокультурному розвитку особистості» 24 – 25 лютого 2011 року. – Глухів: РВВ ГНПУ імені Олександра Довженка, 2011. – С. 39 – 43.

Зміст та організація навчально-залікової педагогічної практики з української мови, української та світової літератури в 5-9 класах. Зміст та організація педагогічної практики на робочому місці вчителя української мови та літератури в старшій школі (10-11 класи) / С.В. Цінько, Т.І. Дятленко, О.М. Чайка, Н.І. Гричаник // Педагогічна практика – основа фахової вправності майбутнього вчителя-словесника: монографія / за редакцією Г.П. Кузнецової. – Глухів: РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2013. – С. 99  – 122.

Клейменова Т. В. Ідейно-художня своєрідність прози Марії Колцуняк / Тетяна Клейменова // Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку: Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 30 – 31 січня 2015 року. – Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2015. – С. 15 – 18.

Клейменова Т. / Художнє моделювання вчительської праці у повістевій прозі Марії Колцуняк та Івана Садового / Тетяна Клейменова // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : зб. наук. праць Ужгородського національного університету / відп. ред. І. В. Сабадош. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 139 – 142.

Клейменова Т. «Учительська» прозаІвана Садового: проблематика та характерологія / Тетяна Клейменова // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського : зб. наук. праць / за ред. М. І. Майстренко. – Миколаїв : МДУ ім. В. О. Сухомлинського, 2011. – Вип. 4.7. – С. 32 – 36. – (Серія «Філологічні науки»).

Клейменова Т. «Учительська» проза Марії Колцуняк й Івана Садового / Тетяна Клейменова // Розвиток наукових досліджень’ 2010 : Матеріали шостої Міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 22 – 24 листопада 2010 р. – Полтава : ІнтерГрафіка, 2010. – Т. 11. – С. 87 – 90.

Клейменова Т. Іван Садовий – народний учитель і письменник Покуття / Тетяна Клейменова // Українська література в загальноосвітній школі. – 2010. – № 6. – С. 7 – 9.

Клейменова Т. Проблемно-тематичні домінанти малої прози Марії Колцуняк / Тетяна Клейменова // Український вимір : міжнародний зб. інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори. – Чернігів, 2011. – Ч. 10. – С. 79 – 82.

Клейменова Т. Художнє відображення життя й діяльності народних учителів Галичини у повісті «Безіменні плугатарі» Івана Садового / Тетяна Клейменова // Філологічні науки : зб. наук. праць Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 3 (6). – С. 47 – 53.

Клейменова Т. В. Концепція героя та специфіка моделювання дійсності у повісті «Весняний гамір» Івана Садового / Т. В. Клейменова // Літературознавчі студії. – К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2011. – Вип. 33. – С. 204 – 208.

Клейменова Т. В. Мотив учительской самоотверженности в прозе писателей-педагогов Ивана Садового и Марии Колцуняк / Т. В. Клейменова // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов : Грамота, 2014. – № 1 (31) : в 2-х ч. – Ч. ІІ. – С. 89 – 92.

Клейменова Т. В. Специфіка розкриття теми трагічного кохання в оповіданнях Марії Колцуняк / Т. В. Клейменова // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – Вип. ХХVІІ. – Ч. 4. – С. 259 – 266. – (Серія «Лінгвістика і літературознавство»).

КлейменоваТ.В.Апостольськамісіявчительської інтелігенції: повість «Безіменні плугарі» Івана Садового/ Т. В. Клейменова // Єдність навчання інаукових досліджень - головний принцип університету : збірник наукових праць звітно-наукової конференції викладачів ун-ту за 2010 рік, 9-10 лютого 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; редкол. В. П. Андрущенко [та ін.]. К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. С. 138 139.

Кушнєрьова М.О. Доля країни в уламках долі однієї родини (за романами М. Булгакова «Біла гвардія» та Л. Фейхтвангера «Родина Опперман») / М.О. Кушнєрьова // «Розвиток наукових досліджень, 2011»: Матеріали сьомої міжнародної науково-практичної конференції. – Полтава: Вид-во «Інтерграфіка», 2011. – С. 59-61

Кушнєрьова М.О. П’єса В. Минка «На хуторі біля Диканьки» у контексті «гоголівського тексту» епохи соцреалізму / М.О. Кушнєрьова // Філологія і лінгвістика в сучасному суспільстві. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2013. – С. 16-21

Кушнєрьова М.О. Особливості інтерпретації «гоголівського тексту» у кіносценаріях І. Драча/ М.О. Кушнєрьова // Філологічні трактати, 2014. – Т. 6. – № 1. – С. 55-60

Кушнєрьова М.О. Гоголівські персонажі у комедіях В. Минка / М.О. Кушнєрьова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія», 2014. – Випуск 9. – С. 23-25

Кушнєрьова М.О. Поетична гоголіана шістдесятників / М.О. Кушнєрьова // «Мова, література і культура: актуальні питання взаємодії»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: ГО «Наукова філологічна організація “ЛОГОС”», 2014. – С. 76 –78

Кушнєрьова М.О. Гоголівський текст у творчій рецепції Олени Звичайної (на матеріалі нарису «Миргородський ярмарок») / М.О. Кушнєрьова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія», 2014. – Випуск 8. – Т. 2. – С. 23 – 25

Кушнєрьова М.О. Гоголівські мотиви в українській поезії останньої третини ХХ століття / М.О. Кушнєрьова // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність. Збірник наукових праць / Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет». – К.: Вид-во «НВП Інтерсервіс», 2014. – Випуск 4. – С. 186 –194.

Лук’яненко-Грудина О. В. Епістолярний діалог  М. Кропивницького з Є. Мячиковим / Ольга Вікторівна Лук’яненко-Грудина // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність. Збірник наукових праць. Випуск 2. – Кривий Ріг, 2014. – С. 64 – 72.

Лук'яненко О., Привалова С. Психологізм романної творчості В. Винниченка (на матеріалі романів "Сонячна машина", "Записки Кирпатого Мефістофеля") // Українська література в загальноосвітній школі. – 2014. – №1. – С. 25 – 27.

Максимчук-Макаренко С.О. Своєрідність інтерпретації образу матері у літературній творчості О.Довженка / С.О. Максимчук-Макаренко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія.  – Одеса, 2014. – № 8. –  Т.2. – С. 35 – 37.

Максимчук-Макаренко С.О. Дискурс жіночого характеротворення у кіноповісті О.Довженка «Зачарована Десна» / С.О. Максимчук-Макаренко // Філологічні трактати. – Суми, 2014. – №1. – Т.6 – С. 19 – 24.

Maksymchuk-Makarenko Svitlana Woman Images in Dovzhenko’s Film Story «Zacharovana Desna» / Svitlana Maksymchuk-Makarenko // The 21-st Century Challenges in Education and Science; за заг. ред.. Мілютіної О.К.: [Випуск 1] – Глухів: РВВ ГНПУ ім..О.Довженка, 2014. – С. 42 – 44.

Максимчук-Макаренко С.О. Образ матері крізь призму літературної творчості О.Довженка / С.О. Максимчук-Макаренко // Сучасний вимір філологічних наук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: ГО «Наукова філологічна організація «Логос»», 2014. – У 2-х частинах. – Ч.ІІ. – С. 5 – 8.

Максимчук-Макаренко С.О. Образ-архетип Ярославни у художній свідомості О. Довженка / С.О. Максимчук-Макаренко Глухівські наукові читання – 2014. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук: ІV Міжнародна інтернет-конференція молодих учених і студентів. – Глухів, 2014.

Максимчук-Макаренко С. О. Типологія жіночих образів автобіографічної кіноповісті О.Довженка «Зачарована Десна» / С.О. Максимчук-Макаренко // Сучасна філологія: актуальні наукові проблеми та шляхи вирішення: Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса. – Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2014. – С. 18-22.

Максимчук-Макаренко С.О. Образ-архетип Ярославни в художньому світі О.Довженка / С.О. Максимчук-Макаренко // Матеріали ХІ Міжнародної наукової інтернет-конференції. – Київ, 2014. – С. 102-109 (збірник включено до науково-метричної бази даних «Російський індекс наукового цитування» ISSN 2312– 4466 (Print) Ліцензійний договір №776-07/2013К).

Максимчук-Макаренко Світлана. Локус Ярославни у художньому світі Олександра Довженка / Світлана Максимчук-Макаренко / VІІ Довженківські читання: Збірник наукових праць Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. – Харків: ХІФТ, 2014. – С. 97– 103.

Новиков А. О. Українська драматургія й театр від найдавніших часів до початку ХХ ст.:монографія/ Анатолій Олександрович Новиков. – Харків: Сага, 2011. – 408 с.

Новиков А. О. Український театр на уроках літератури. Навч. посібн. Харків: Основа, 2011. – 110 с.

Новиков А. О. Українська драматургія на уроках літератури: навчальний посібник Харків: Основа, 2012. – 159 с.

Новиков А. Марко Кропивницький – фундатор нового українського театру/ Анатолій Новиков// Українська мова і література в школі. – 2010. – № 7. – С.4 – 7.

Новиков А. Перші громадські театри в Україні/ Анатолій Новиков // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб. наук. праць. – Вип. 29. – Ч.1 / Редкол.: Г. Ф. Семенюк (гол. ред.), А. В. Козлов (відп. ред.) та ін. – К: Твім інтер, 2010. – С. 48 – 63.

Новиков А. Драматургія Марка Кропивницького: Образи і прообрази / Анатолій Новиков // Наукові записки.  –  Випуск 113. – Серія: Філологічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2013. – С. 144 – 154.

Новиков А. Образ   України   у творчій     спадщині  Олександра    Довженка / Анатолій Новиков // Наукові записки.  –  Випуск 114. – Серія: Філологічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2013. – С. 247 – 252.

Новиков А. Театр абсурду Олексія Чугуя //Українська літературав загальноосвітнійшколі. – 2013.–12. – С.11  – 13.

Новиков А. Василь Гоголь-Яновський як зачинатель серйозної української комедії / Анатолій Новиков // Лінгвістичні студії: на пошану корифею: Збірник наукових праць і вітань із нагоди 90-ліття від дня народження  доктора філологічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, Сергія Івановича Дорошенка. – Харків, 2014. – С. 360 – 365.

Новиков А. З історії одного водевілю Марка Кропивницького / Анатолій Новиков // Український світ у наукових парадигмах : Збірник наукових праць Харківського національного  педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. – Харків: ХІФТ, 2014.– Вип. 1. – С. 114 – 118.

Новиков А. Концептуальна опозиція «добро» / «зло» в кіноповісті Олександра Довженка «Україна в огні»  / Анатолій Новиков // VІІ Довженківські читання : Збірник наукових праць Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. – Харків: ХІФТ, 2014. – С. 26 – 34.

Новиков А. О. Гоголівський дискурс роману Ліни Костенко «Записки українського самашедшого» / Анатолій Олександрович Новиков // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність. Збірник наукових праць. Випуск 2. – Кривий Ріг, 2014. – С. 211 – 220.

Привалова С. Проблема вивчення мови художнього твору на сучасному уроці української літератури в старшій школі // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Інновації як чинник суспільного розвитку: теорія та практика» (м. Суми 19 – 20 травня 2011 р.). – С. 200-202.

Привалова С. Символізм поезії Б.-І.Антонича // Українська література в загальноосвітній          школі. – 2011. - № 6. – С. 8-11.

Привалова С. Розвиток творчих здібностей старшокласників на уроці української літератури // Українська література в загальноосвітній школі. – 2011. – № 11. – С. 14-18.

Привалова С. Вивчаємо мову художнього твору // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник наукових праць / Ред. кол.: Н.В.Гузій (відп. ред.). – Вип. 16 (26). – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – Спец. вип. – Літературно-мистецька освіта: традиції, новації, перспективи. – 180 с. – С. 106-110.

Привалова С. Розвиток творчих здібностей старшокласників на уроці української літератури // Українська мова і література в школі. – 2012. – № 2. – С. 23 – 26.

Привалова С., Вишневецька О. Образ Марії в українській літературі // Українська література в загальноосвітній школі. – 2012. – №5. – С. 5-7.

Привалова С. Мова художнього твору // Українська література в загальноосвітній школі. – 2013. – №3. – С. 7 – 10.

Привалова С. Сучасна шкільна літературна освіта: до проблеми вивчення мови художнього твору // Українська література в загальноосвітній школі. – 2013. – №5. – С. 37 – 40.

Привалова С.П. Вивчення мови художнього твору в загальноосвітній школі. – Харків: Основа, 2013. – 175 с.

Привалова С., Кудрявська М. Вивчення драматичних творів В.Винниченка у профільних класах загальноосвітньої школи // Українська література в загальноосвітній школі. – 2014. – №2. – С. 13-15.

Привалова С. Особливості індивідуальної творчої манери письма Михайла Коцюбинського // Українська література в загальноосвітній школі. – 2014. – №7-8. – С. 54-56.

Привалова С., Мова О. Людина і природа у творчості Т.Шевченка-поета і Т.Шевченка – художника // Українська література в загальноосвітній школі. – 2014. – №9. – С. 12-15.

Привалова С. Мова художнього твору // Сучасні наукові дослідження / Матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції Чернівці, 29-30 листопада 2014 р. (Буковинська економічна фундація, Чернівці). – Том III. – К.: Науково-видавничий центр «Лабораторія думки», 2014. – 24 с. – С. 8-9.

Привалова С. Специфіка вивчення мови художнього твору студентами-філологами // Чинники розвитку філологічних наук у столітті: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: м. Львів, 28-29 листопада 2014 р. – Львів: ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2014. – 136 с. – С. 84-88.

Привалова С. Гуманістичні ідеї у творах малої прози Олександра Довженка // VIIДовженківські читання: Збірник наукових праць Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. – Харків: ХІФТ, 2014. – 120 с. – С. 76-84.

Привалова С. Жіночі образи в літературній творчості О.Довженка / Вивчення творчості Олександра Довженка в школі / А.О. Новиков, В.Й.Гриневич, С.П. Привалова, С.О. Максимчук-Макаренко, Н.В.Троша / З ред. проф. А.О. Новикова. – Х.: Вид група «Основа», 2014. – 144 с. – (Б-ка «Вивчаємо українську мову та літературу»; Вип. 8 (129)). – С. 78 – 86.

Привалова С. Фразеологізми як лексико-семантичні особливості художньої мови твору (на матеріалі кіноповісті «Україна в огні») / А.О. Новиков, В.Й.Гриневич, С.П. Привалова, С.О. Максимчук-Макаренко, Н.В.Троша / З ред. проф. А.О. Новикова. – Х.: Вид група «Основа», 2014 –  144 с. – (Б-ка «Вивчаємо українську мову та літературу»; Вип. 8 (129)). – С. 123-129.

Привалова С. Вивчення мови кіноповісті О.Довженка «Зачарована Десна» в 11 класі.) / А.О. Новиков, В.Й. Гриневич, С.П. Привалова, С.О. Максимчук-Макаренко, Н.В.Троша / З ред. проф. А.О. Новикова. – Х.: Вид група «Основа», 2014. – 144 с. – (Б-ка «Вивчаємо українську мову та літературу»; Вип. 8 (129)). – С. 129 – 136.

Привалова С.П. Сучасна шкільна літературна освіта: До проблеми вивчення мови художнього твору // Теорія і методика навчання української літератури: актуальні проблеми. Збірник наукових праць / Наук. ред. і упоряд. Логвиненко Н.М.. – К.: Педагогічна думка, 2015. – 380 с. – С. 150 – 159.

Семеног О. М. Формування дослідницьких умінь у майбутніх учителів-словесників: теорія і практика : монографія / О.М. Семеног, О.І. Земка. – Суми : Ніко, 2014. – 254 с.

Троша Н. В. Драматургічна творчість Олександра Довженка: ідейне спрямування / Н. В. Троша // Філологічні трактати. – 2014. – Том 6, № 1’2014. – С. 32 – 38.

Троша Н. В. Концепт історії через призму літературної творчості О. Довженка / Н. В. Троша // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : «Філологія». – 2014. – № 8, том 2. – С. 45 – 48.

Троша Н. В. Концепт української історії в «Щоденнику» Олександра Довженка / Н.В. Троша // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство / За заг. ред. М.П. Ткачука. – Вип. 40. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – С. 289 – 300.

Троша Н. В. Літературна спадщина О. Довженка як вияв національної ідентичності й джерело виховання патріотизму / Н. В. Троша // Філологічні трактати. – 2013. – Том 5, №  4. – С. 101 – 106.

Троша Н. В. Мотив збереження історичної пам’яті у кіноповісті Олександра Довженка «Україна в огні» / Н. В. Троша // Філологічні трактати. – 2012. – № 4. – Т. 4. – С. 156 – 161.

Троша Н. В. Рецепция Гоголя в творчестве Александра Довженко / Н. В. Троша // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2013. – № 7 (25). – Ч. 1. – С. 194 – 197.

Троша Н. В. Українське козацтво в художньому осмисленні О. Довженка / Н. В. Троша // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць. Філологічні науки. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – № 3. – С. 308 – 313.

Фєтісова О. С. Фольклор − найдавніша форма комунікації // Науковий пошук молодих дослідників. − 2010. − №3. − С. 227– 230.

Фєтісова О. С. Рецепція художнього світу крізь призму ритуалу в жіночій прозі кінця ХХ століття : Збірник матеріалів щорічної студентсько-викладацької науково-практичної конференції (філологічний факультет Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 17 травня 2011 р.) / Упоряд. І. В. Магрицька. − Луганськ: ПЦ «Максим», 2011. − С. 130 – 136.

Фєтісова О. С. Міфопоетика як засіб інтерпретації літературних творів (на прикладі жіночої прози кінця ХХ століття) // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. − 2011. – № 3 (214). − С. 205 – 210.

Фєтісова О. С. Культура модерну в постмодерністських творах Лади Лузіної // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції : «Соціально-гуманітарні дисципліни у творчому ВНЗ: проблеми міждисциплінарних зв’язків у сучасному науковому дискурсі», 16 – 17 лютого 2012 року, Луганськ. − Вид-во ЛДІКМ, 2012, м. Луганськ. − С. 280 – 283.

Фєтісова О. С. Міфопоетична інтерпретація жіночого замкненого простору в повісті Наталки Снадянко «Комашина тарзанка» // Українська література ХХ-ХХІ століття: екзистенційний, компаративний та ґендерний аспекти : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. − Вип. 5 − Одеса, 2012. − С. 237 – 243.

Фєтісова О. С.Міфопоетика образу надприродних істот у романі Галини Пагутяк «Слуга з Добромиля» та трилогії Філіпа Пуллмана «Темні Матерії» // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. − 2012. − № 4 (263). − С. 190 – 196.

Фєтісова О. С. Міфопоетика образу музиканта в контексті європейської та української літератури // Матеріали V Міжнародної наукової конференції : «Східнослов’янська філологія:від Нестора до сьогодення» (7 – 8 травня 2013 року, Горлівка) − Вид-во ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ», 2013 − С. 204 – 207.

Фетісова О. С. Мифопоэтическое своеобразие изображения образа женщины-Фауста в виртуальном романе Г. Тарасюк «Гаспид и Маргарита» // В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения, и культурологи : материалы XXV международной заочной научно-практической конференции (08 июня 2013 г.) − Новосибирск: Изд. «СибАК», 2013. − С. 223 – 231.

Фєтісова О. C. Своєрідність поєднання реального та інфернального простору в романі М. Гримич «Ти чуєш, Марго?..» // Scienceandeducationanewdimension. Philology. − 2013. − № 4. − P. 154 – 158.

Фєтісова О. С. Міфопоетика міста в романах Лади Лузіної циклу «Київські відьми» // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. − 2013. − № 22 (281). − С. 281 – 287.

Фєтісова О. С. Традиційне й авторське в міфотворчості Галини Пагутяк (на матеріалі роману «Королівство») // Теоретична і дидактична філологія. − 2014. − № 17. − С. 461– 474.

Чайка О.М. Техногенний світ антиутопій Є. Замятіна та Е. Берджеса крізь призму духовних змін у свідомості людини / О. М. Чайка // «Розвиток наукових досліджень’ 2010» : Матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 22 – 24 листопада 2010 р.: – Полтава: Вид-во «ІнтерГрафіка», 2010. – Т. 11. – С. 120 – 122.

Чайка О.М. Чехов і Сумщина / О.М.Чайка // Духовні скарби художнього світу митців світового письменства (за ред. доктора пед. наук, професора Давиденко Г.Й.) – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2010. – С. 25 – 28.

Чайка О.М. Гі де Мопассан – гідний учень «великого» Флобера / О.М. Чайка // Духовні скарби художнього світу митців світового письменства (за ред. доктора пед. наук, професора Давиденко Г.Й.) – Глухів : РВВ ГНПУ імені О. Довженка, 2010. – С. 37– 42.

Чайка О.М. Роль України в долі Оноре де Бальзака / О.М.Чайка // Духовні скарби художнього світу митців світового письменства (за ред. доктора пед. наук, професора Давиденко Г.Й.) – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2010. – С. 6-20.

Чайка О.М. Ідейний задум повісті «Портрет» М.Гоголя та специфіка його втілення / О.М.Чайка // «Розвиток наукових досліджень’ 2011» : Матеріали сьомої міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 28-30 листопада 2011 р.: – Полтава: Вид-во «ІнтерГрафіка», 2011. – Т. 7. – С.  93-95.

Чайка О.М. Художня модель антиутопічного світу в романах О.Хакслі та Е.Берджеса» / О.М.Чайка // Світова література на перехресті культур та цивілізацій : Збірник наукових праць. Випуск 4. – Сімферополь : Кримський Архів, 2012. – С. 309-316.

Чайка О.М. Метафоричний світ прози Х.Л.Борхеса / О. М. Чайка // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / За ред. М.І. Майстренко. – Випуск 4.7 – Миколаїв : МДУ імені В.О. Сухомлинського, 2011. – С. 117-119. – (Серія «Філологічні науки»).

Чайка О.М. Специфіка комічного у романі «Механічний апельсин» Е.Берджеса / О.М.Чайка // Матеріали ІХ Міжвузівської конференції молодих учених «Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських та германських мов і літератур» (26 – 27 січня 2011 року) / Ред.колегія В.Д. Каліущенко (відп.ред.), М.Г. Сенів, В.Є. Приседська, А.О. Іванов. – Донецьк, ДонНУ, 2011. – С. 227 –229.

Чайка О.М. Погляд на світ маргінального героя у романі Е. Берджеса «Механічний апельсин» / О.М. Чайка // Актуальні проблеми філології, американські та британські студії : Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. 6-8 квітня 2011 р. : в 2 т. Т.1. – К. : Університет «Україна», 2011. – С. 121-125.

Чайка О.М. Визначальні риси екзистенціалізму у новелах-притчах «Орфей і...» та «Кассандра» Г.Е.Носсака / О.М.Чайка // Теоретична і практична філологія : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 14– 15 квітня 2011 р. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – С. 206-216.

Чайка О.М. Розвиток творчої особистості як актуальна проблема методики викладання літератури / О.М. Чайка // Українська література в загальноосвітній школі. – № 7-8, 2013. – С. 21– 23.

Чайка О.М. Проблема розвитку творчої самостійності особистості у психолого-педагогічній літературі / О.М. Чайка // Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. Збірник наукових праць «Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова». Серія 16. – К.: НПУ, 2013. – Випуск 22 (32). – С. 49 – 53.

Чайка О.М. Зміст поняття «творча самостійність» і його роль у фаховій освіті майбутніх учителів-словесників / О.М.Чайка // Горизонти освіти. Психологія. Педагогіка. Науково-методичний журнал. – Севастополь : Рібест, 2014. – № 1 (40). – С. 44 – 49.

Чайка О.М. Місце і роль курсу методики викладання світової літератури у формуванні творчої самостійності майбутнього вчителя-словесника / О.М.Чайка // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції : Зб. матеріалів ХУІІ Всеукр. наук.-практ. конфер.; у 2-х т.  – К, 2014. – Т.1. – С. 154 – 157.

Чайка О.М. До проблеми формування творчої самостійності майбутнього вчителя світової літератури / О.М.Чайка //Наука. Студентство. Сучасність : Зб. матеріалів V Всеукр. наук.-практ. конфер. молодих учених. – Миколаїв, 2014. – С. 96-98.

Чайка О.М. Проблема розвитку творчої самостійності майбутнього фахівця у методиці літератури : ретроспективний аналіз / О.М. Чайка // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н.С. (гол ред.) та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2014. – Випуск 10. – Частина 2. – С. 93 – 99.

Чайка О.М. Роль самостійної діяльності у формуванні творчої самостійності майбутнього вчителя-словесника / О.М.Чайка // Україна на шляху в Європу. Вища освіта та євроінтеграція : Матеріали всеукраїнської наукової конференції. – Миколаїв : НУК, 2014. – С. 48 – 50.

Чайка О.М. Роль і місце методики викладання світової літератури у фаховій підготовці майбутнього вчителя-словесника / О.М. Чайка // Сучасні наукові дослідження / Матеріали ХV Міжнародної науково-практичної конференції 25 – 26 жовтня 2014 р. (Буковинська економічна фундація, Чернівці). – Т. 3. – Київ : НВЦ «Лабораторія думки», 2014. – С. 22-23.

Чайка О.М. Творча самостійність як одна із базових якостей особистості майбутнього вчителя світової літератури: до постановки проблеми / О.М. Чайка // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології № 8 (42), 2014 : науковий журнал / гол. ред. А. А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2014. – С. 380 – 387.

Чайка О.М. Організація самостійної роботи майбутніх учителів-філологів у процесі вивчення навчальної дисципліни «Методика викладання світової літератури» / О.М.Чайка // Досягнення науки та практики / Матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції 24 – 25 січня 2015 р., Чернівці. – Т. 3. Київ : НВЦ «Лабораторія думки», 2015. – С. 28 – 30.

Чайка О.М. Розвиток творчої самостійності як актуальна проблема методики викладання літератури / О.М. Чайка // Теорія і методика навчання української літератури: актуальні проблеми. Збірник наукових праць / Наук. ред. Логвиненко Н.М. – К. : Педагогічна думка, 2015. – С. 352 – 358.

9. Базові навчальні заклади кафедри та експериментальні майданчики (школи, дитячі садки, ПТНЗ, де проводиться науково-дослідна робота і практика).

Глухівська ЗОШ № 1, Глухівська ЗОШ № 2, Глухівська ЗОШ № 3, Глухівська ЗОШ № 4, Глухівська ЗОШ № 5, Глухівська ЗОШ № 6, Глухівська школа-інтернат.

10. Наукові школи кафедри (Назва школи, керівник, основні досягнення – скільки докторів, кандидатів наук підготовлено, скільки аспірантів та магістрантів навчається, скільки опубліковано монографій, підручників, посібників, проведено наукових конференцій та семінарів).

При кафедрі української і зарубіжної літератури та методики навчання функціонують наукові школи доктора філологічних наук, професора А.О. Новикова, доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента АПН України Н.Й. Волошиної, доктора педагогічних наук, професора Л.Ф. Мірошниченко, доктора педагогічних наук, професора, провідного наукового співробітника О.М. Семеног.

Завідувач кафедри української і зарубіжної літератури та методики навчання, доктор філологічних наук, професор Новиков Анатолій Олександрович науковою діяльністю займається понад 30 років. За цей час він захистив кандидатську і докторську дисертації. Коло  наукових інтересів ученого досить широке, що видно передусім з тем  дисертацій – кандидатської «Грибоедов и Украина» (російська література) і докторської «Марко Кропивницький і українська драматургія другої половини ХІХ – початку ХХ ст.» (українська література). У полі зору дослідника також історія українського театру й драматургії від найдавніших часів до початку ХХІ ст., а також актуальні проблеми сучасної української літератури.

Загальний науковий доробок А.Новикова становить понад 150 праць, у тому числі чотири монографії і вісім навчальних посібників (три у співавторстві). Серед найбільш вагомих публікацій – монографії: «Марко Кропивницький і Харківщина. Розвідки, гіпотези, документи» (2000), «Слобожанський драматичний театр. Нариси історії» (2002), «Художній універсум Марка Кропивницького» (2006), «Українська драматургія й театр від найдавніших часів до початку ХХ століття» (2011), навчальні посібники, «Український театр на уроках літератури» (2011), «Українська драматургія на уроках літератури» (2012), «Вивчення творчості Олександра Довженка в школі» (у співавторстві; 2014), «VІІ Довженківські читання: збірник наукових праць Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка» (у співавторстві; 2014).

Свої наукові напрацювання професор А. Новиков успішно використовує у викладацькій діяльності, зокрема в курсі історії української літератури другої половини ХІХ століття, а також у розроблених ним спецкурсах «Театральне і драматургічне мистецтво як складова професійної підготовки майбутнього вчителя (на матеріалі історії українського драматичного театру)», «Українська драматургія кінця ХІХ – поч. ХХ століття», «Основні тенденції розвитку українського літературного процесу поч. ХХІ століття».

Наразі А. Новиков працює над другим виданням (переробленим і суттєво доповненим) своєї монографії «Українська драматургія й театр від найдавніших часів до початку ХХ століття». Найближчим часом науковець планує опублікувати навчальний посібник. Робоча назва: «Український театр в загальноосвітній школі (ХVII – перша половина ХІХ століття)».

При кафедрі діє аспірантура зі спеціальності «10.01.01 – Українська література», в якій під керівництвом професора А.О. Новикова теми своїх кандидатських дисертацій досліджують аспіранти М.О. Кушнєрьова («“Гоголівський текст” в українській літературі другої половини ХХ – початку ХХІ століття»), С.О. Максимчук-Макаренко («Типологія жіночих образів у літературній спадщині Олександра Довженка»), В.П. Шевчик («Драматургія Василя Василька в соціокультурному контексті початку – середини ХХ століття»), О.В. Лук’яненко («Епістолярій Марка Кропивницького: поетика,  літературно-мистецький контекст»), А.В. Пилипенко («Поетика історичної драматургії Спиридона Черкасенка в контексті літературно-мистецького процесу 10-х – 30-х років ХХ ст.»).

Результати роботи наукової школи професора А.О. Новикова були представлені на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях у Києві, Кривому Розі, Запоріжжі, Полтаві, Сумах, Харкові, Херсоні, а також у наукових виданнях Польщі і Росії.

Під керівництвом доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента АПН України Н.Й. Волошиної були захищені дисертаційні дослідження викладачів кафедри В.Й. Гриневича (2001), Н.В. Гоголь (2004), С.П. Привалової (2010).

Кандидат педагогічних наук, доцент В.Й. Гриневич є автором близько 40 наукових праць, у яких розглядалися проблеми формування у студентів вищих навчальних педагогічних закладів умінь аналізувати художні образи-персонажі літературних творів історичної тематики, обґрунтування відповідної методичної системи та розкриття умов її реалізації. Науковцем досліджувалися особливості вивчення творчості І. Вишенського, Т.Шевченка, М. Старицького, І. Багряного, О. Довженка та інших в умовах роботи сучасної загальноосвітньої школи.

Коло наукових інтересів кандидата педагогічних наук, доцента Н.В. Гоголь полягає у дослідженні проблеми розвитку умінь учнів середньої школи (5 – 6 класів) естетично оцінювати художні твори та висловлювати послідовні, обґрунтовані, емоційні та образні оцінні судження. Наталя Валеріївна розробила експериментальну методику формування в учнів 5 – 6 класів естетичної оцінки у процесі роботи над текстом художнього твору, запропонувала ефективні та оптимальні методи і прийоми роботи, систему пізнавальних завдань для аналізу епічних та ліричних творів природничої тематики. Результати наукової діяльності Н.В. Гоголь впроваджує під час вивчення курсів «Дитяча література», «Літературне краєзнавство», «Виразне читання». Дослідниця є автором близько 25 наукових праць, серед яких підготовлено 2 навчально-методичних посібника («Формування в учнів 2 – 4 класів естетичної оцінки художнього твору в системі безперервної літературної освіти» (2006), «Формування в учнів основної школи (5-6 класи) естетичної оцінки художнього твору в системі безперервної літературної освіти» (2007)) розділ у колективній монографії («Українська культуромовна особистість учителя: теорія і практика» (2008)).

Кандидат педагогічних наук, доцент С.П. Привалова досліджує проблему вивчення мови художнього твору на уроках української літератури в старших класах. Значний педагогічний стаж роботи в загальноосвітній школі дав змогу Світлані Павлівні розробити ефективну методику вивчення мови художнього твору старшокласниками на уроці української літератури, використовуючи різні методи і прийоми роботи: дослідницький, евристичний, проблемний, творчого читання, проблемний виклад, самостійна робота учнів та інші, що вплинуло на пізнавальну діяльність старшокласників, підвищило ефективність проведення літературознавчого аналізу. С.П. Привалова є автором близько 45 наукових праць.

Переважна більшість статей доцента С.П. Привалової присвячена актуальним проблемам сучасної шкільної літературної освіти – вивченню мови художнього твору, індивідуального та мовного стилю письменника в старших класах на уроках української літератури, вихованню культуромовної особистості засобами художньої літератури, дослідженню особливостей індивідуальної творчої манери письма визначних українських митців, зокрема: Панаса Мирного, І. Франка, М. Коцюбинського, Лесі Українки, Б.-І. Антонича, О. Довженка, О. Гончара, В. Барки, І. Багряного та ін. Окремі наукові розвідки висвітлюють специфіку проведення шкільного аналізу мови художнього твору, дослідження мовно-виражальних засобів у художньому тексті, розвиток творчих здібностей старшокласників у процесі вивчення особливостей поетичної мови.

У навчально-методичних посібниках «Вивчення мови художнього твору в старшій школі», «Вивчення мови художнього твору в загальноосвітній школі» порушено актуальні проблеми сучасної методики викладання української літератури – вивчення літератури як мистецтва слова, мови художнього твору.

Світлана Павлівна є автором низки науково-методичних посібників, орієнтованих на підготовку майбутніх учителів української мови і літератури у вищих педагогічних навчальних закладах. У посібнику «Методичні рекомендації до педагогічної практики з української літератури для студентів спеціальності 7.01.01.03 філологічного факультету» подаються методичні рекомендації щодо організації та проведення педагогічної практики з української літератури, зразки оформлення фахової документації, схеми аналізу різних за жанровою специфікою творів, критерії оцінювання педагогічної практики студентів, список основної та додаткової літератури. У посібнику «Самостійна робота студентів філологічного факультету з методики викладання української літератури» подано методичні рекомендації студентам філологічного факультету до самостійної роботи з методики викладання української літератури: різнорівневі завдання до тематичних модулів, практичні поради щодо написання навчальних домашніх, аудиторних контрольних робіт, проведення наукових досліджень – курсових робіт, список основної та додаткової літератури, орієнтовні теми контрольних та курсових робіт. «Програма з методики викладання української літератури для студентів філологічного факультету спеціальності 7.01.01.03» присвячена визначенню завдань, розгляду змісту, структури, методичних аспектів основної фахової дисципліни.

Досягнення наукової школи Н.Й. Волошиної презентувалися під час роботи численних міжнародних, всеукраїнських, звітних та регіональних науково-практичних конференцій, читань, методологічних семінарів у вищих навчальних закладах України.

Викладачі О.М. Чайка, Н.І. Гричаник і М.О. Кушнєрьова під керівництвом доктора педагогічних наук, професора Г.Й. Давиденко упродовж багатьох років досліджували теоретико-методичні засади вивчення світової літератури як мистецтва слова. Основне завдання наукової школи професора Г.Й. Давиденко полягало у формуванніпрофесійних навичок майбутніх учителів-словесників, збагаченні їх знаннями з історії світової літератури та методики її викладання з позицій досягнень новітніх технологій.

У 2007 році на всеукраїнському конкурсі «Мій друг – підручник» колектив кафедри, очолюваний професором Г.Й. Давиденко, презентував два ґрунтовних методичних посібники із зарубіжної літератури. За його результатами було виборено перше місце в номінації «Кращий опис роботи за підручниками Є. Волощук для 5 та 6 класу».

Окрім того, Галина Йосипівна разом з О.М. Чайкою, Н.І. Гричаник і М.О. Кушнєрьовою започаткувала наукові видання:

  1. Серія «Постмодернізм: художня вигадка та буденна реальність»: «Патрік Зюскінд – художник постмодерністських ідей» (2004), «Театр абсурду» як один із модерністських напрямків у драматургії ІІ половини ХХ ст.» (2005), «Роман-антиутопія в контексті світової літератури» (2006), «Сучасний літературний процес: співіснування і взаємодія різних стилів, напрямків, течій» (2007), «Латиноамериканська література ХХ – ХХІ століть: жанри, автори, стилі» (2008).
  2. Серія «Славетні імена. До ювілею»: «Олександр Пушкін і Микола Гоголь у контексті світової культури» (2009), «Духовні скарби художнього світу митців світового письменства» (2010).

Результатом роботи наукової школи професора Г.Й. Давиденко став вихід у світ навчальних та електронних посібників: «Історія західноєвропейської літератури раннього і зрілого Середньовіччя» (2006), «Історія зарубіжної літератури середніх віків та доби Відродження» (2007), «Історія зарубіжної літератури ХVІІ – ХVІІІ ст.» (2007), «Історія зарубіжної літератури ХІХ – поч. ХХ ст.» (2007), «Історія зарубіжної літератури ХХ ст.» (2007), «Історія новітньої зарубіжної літератури» (2008).

На кафедрі функціонує наукова школа доктора педагогічних наук, професора Л.Ф. Мірошниченко. Наразі під її керівництвом успішно працюють аспірантки О.М. Чайка (тема дисертаційного дослідження: «Розвиток творчої самостійності студентів у процесі вивчення методики викладання світової літератури») і Н.І. Гричаник (тема дисертаційного дослідження: «Методика навчання студентів-філологів шкільного аналізу епічних творів світової літератури»).

На кафедрі функціонує наукова школа доктора педагогічних наук, професора, головного наукового співробітника Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України О.М. Семеног. Вона тривалий час працювала завідувачем кафедри. У цей час викладацьким колективом було проведено низку наукових заходів, зокрема всеукраїнські науково-практичні конференції «Зміст і структура шкільної літературної освіти» (2002), «Теоретико-методологічні та методичні засади професійної підготовки майбутнього вчителя-словесника» (2005), «Психолого-педагогічні аспекти розвитку педагогічної майстерності викладачів в умовах євроінтеграції» (2007), «Українська культуромовна особистість учителя: реалії та перспективи» (2008), три всеукраїнські методологічні семінари «Педагогічна майстерність: проблеми, пошуки, перспективи» (2004 – 2005).

У 2006 – 2008 роках Олена Миколаївна очолювала науково-дослідну лабораторію «Формування культуромовної особистості вчителя української мови і літератури», що функціонувала при нашій кафедрі.

Чимало уваги підготовці наукових кадрів нашої кафедри професор О.М. Семеног приділяє і в останні роки. Вона, зокрема, була науковим керівником О.І. Земки, який у 2013 році успішно захистив кандидатську дисертацію «Формування дослідницьких умінь у майбутніх учителів української мови і літератури».

Коло наукових інтересів кандидата педагогічних наук, старшого викладача О.І. Земки зосереджено на формуванні дослідницьких умінь у майбутніх учителів української мови і літератури. Він є автором близько 35 наукових праць, присвячених професійній підготовці майбутніх учителів української мови і літератури. Окрім того, О.І. Земкою розроблено програму спецкурсу «Науково-дослідна робота вчителя-словесника» (2007) та розділ у колективній монографії «Українська культуромовна особистість учителя: теорія і практика» (2008), «Формування дослідницьких умінь у майбутніх учителів-словесників: теорія і практика» (2014).

11. Основні заходи, що плануються кафедрою (семінари, конференції, зустрічі тощо).

VIII Довженківські читання  – жовтень 2016 р.

0
0
0
s2sdefault
Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru