Друк
Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

Навчання для студентів  Навчально-наукового інституту філології та історії

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка -

це найкращі роки життя та великі перспективи.

ОГОЛОШЕННЯ

Розпочинається реєстрація на

БЕЗОПЛАТНІ

ОНЛАЙН

ПІДГОТОВЧІ КУРСИ

на ЗНО-2022:

Історія України - покликання: https://forms.gle/TgE5NY2Nj8j2xxuW8

Українська мова та література - покликання: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyVf-mS7n9A12fwxKTHlk83QHUSkt70GOfknkm7iAGkcGUGA/viewform

 

За участь у підготовчих курсах з історії України 2022 ви отримаєте додаткові бали до конкурсного бала ЗНО та зможете краще підготуватися з історії України 

Курси будуть проходити щосуботи з 9 жовтня 2021 року

Що потрібно зробити, щоб отримати можливість нарахування додаткових балів до загального конкурсного балу? Виконати кілька послідовних дій:

 

НАШ УНІВЕРСИТЕТ - ЦЕ ТРАДИЦІЇ ТА 147-річна ІСТОРІЯ

Віхи становлення та розвитку  Навчально-наукового інституту філології та історії

У вересні 1933 р. в Глухівському педагогічному інституті функціонували п’ять факультетів, один із яких – мовно-літературний.

У 1946 р. відкрито мовно-літературний факультет (з українським і російським відділеннями).

Певний період на факультеті працювали відомий мовознавець і методист, канд. філол. наук Ю. П. Ступак, канд. філол. наук І. Г. Чередниченко.

Із вересня 1955 р. був створений факультет мови і літератури (із російським і українським відділеннями).

Новітня історія Навчально-наукового інституту філології та історії бере свій початок у серпні 1998 року, коли на базі факультету підготовки вчителів початкових класів, який готував фахівців за спеціальністю «Учитель початкових класів та української мови і літератури», було створено факультет української мови і літератури, на якому здійснювалася підготовка фахівців за спеціальністю «Українська мова і література». Очолив факультет канд. філол. наук, доц. Володимир Михайлович Куриленко.

У зв’язку з реорганізацією кафедри української мови і літератури на факультеті було створено дві кафедри: української мови і методики її викладання (завідувач канд. пед. наук Валентина Олексіївна Собко) та кафедру української літератури і методики її викладання (завідувач канд. пед. наук Олена Миколаївна Семеног).

У 2002 році було створено філологічний факультет у зв’язку з підготовкою фахівців за двома спеціальностями – «Українська мова і література» та «Мова і література (англійська)».

Підготовку вчителів української мови і літератури, англійської мови та зарубіжної літератури для загальноосвітніх шкіл окремих регіонів України здійснювали кафедри української мови і методики її викладання (завідувач канд. пед. наук Валентина Антонівна Каліш); української літератури і методики її викладання (завідувач канд. пед. наук Людмила Олександрівна Базиль), кафедра іноземних мов (завідувач д. пед. наук, проф. Наталія Арсенівна Пашківська), кафедра зарубіжної літератури (завідувач д. пед. наук, проф. Галина Йосипівна Давиденко) не лише в базовому навчальному закладі, а й на навчально-консультаційних пунктах (м. Могилів-Подільський Вінницької обл., м. Бар Вінницької обл., м. Кременчук Полтавської обл., м. Севастополь).

У 2009 р. на базі кафедри української мови та методики її викладання та української літератури та методики її викладанняутворено кафедру «Української мови і літератури» як випускову з професійно-практичної (фахової) підготовки за напрямом 6.020303 Філологія. Українська мова і література за спеціальністю 8.010103 Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література (завідувач д. філол. наук, професор Анатолій Олександрович Новиков).

Із 2010 р. на філологічному факультеті функціонують кафедри української мови та методики її викладання; кафедра української, зарубіжної літератури та методики викладання; іноземних мов та методик викладання.

У 2011 році на базі факультету було створено Навчально-науковий інститут гуманітарної освіти у зв’язку з ліцензуванням напряму підготовки «Історія».Підготовку бакалаврів за спеціальністю «Історія» здійснювала кафедра історії, правознавства та методики навчання (завідувач д. іст. наук, проф. Вікторія Іванівна Абакумова).

У травні 2015 р. Навчально-науковий інститут гуманітарної освіти було реорганізовано у факультет філології та історії. З початку 2021 року реорганізовано в Навчально-науковий інститут філології та історії.

На сучасному етапі  здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями:

Сьогодні у Навчально-науковому інституті філології та історії здобуває освіту близько 200 студентів за денною та заочною формами навчання.

Упродовж усього періоду становлення й розвитку структурного підрозділу університету відбувається тісна співпраця з закладами вищої освіти (Сумським державним педагогічним університетом ім. А.С. Макаренка, Інститутом філології та журналістики Херсонського державного університету, Східноукраїнським національним університетом ім. В. Даля, Факультетом української філології та літературної творчості ім. А.Малишка НПУім. М.П. Драгоманова), з відділами освіти Сумщини, загальноосвітніми навчальними закладами, педагогічними училищами та коледжами.

Крім того, здійснюється співпраця з відділом навчання української мови та літератури Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України з питань підготовки науково-педагогічних кадрів для факультету, спільної участі у презентації та рецензуванні нових підручників, розроблених науковими співробітниками відділу навчання української мови та літератури тощо.

Кращі студенти мають можливість упродовж літа працювати в мовних таборах країн Європи; брати участь у міжнародних програмах Work and Travel (США), Soziales Jahr(Німеччина), Aupair (Німеччина). У межах програми академічного обміну, започаткованого проектом мобільності Erasmus+, відбувається академічний обмін студентами-філологами, викладачами факультету, які мають змогу проходити стажування в університеті Афьон Кокатепе (Туреччина).

Навчальна робота  тісно поєднується з науковою та позанавчальною. Нагородою за високі успіхи студентів є іменні стипендії Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, голови Сумської облдержадміністрації. Студенти мають змогу публікувати власні наукові дослідження в щорічному збірнику наукових праць, беруть участь у багатьох конкурсах та олімпіадах, творчих фестивалях (Всеукраїнські фестивалі «Весняна хвиля», «Барви осені»  та ін.). Із 2000 року на факультеті діє студентська літературна студія «Слово», видаються збірки поезій, проводяться зустрічі з цікавими людьми.

Оперативне вирішення питань з організації освітнього процесу, методичної, наукової, організаційної, виховної і профорієнтаційної роботи здійснює деканат.

Директор Навчально-наукового інституту філології та історії – кандидат історичних наук, доцент Чумаченко Олена Анатоліївна. Організаційну роботу зі студентами денної та заочної форм навчання здійснюють провідні фахівці деканату .

Метою діяльності Навчально-наукового інституту філології та історії є: забезпечення інтеграції факультету у світовий освітній, науковий та культурний простір;започаткування та розвиток взаємовигідного співробітництва факультету з зарубіжними закладами вищої освіти, міжнародними організаціями, програмами тощо; здійснення міжнародного співробітництва за такими напрямами:

– участь у програмах двостороннього міждержавного обміну студентами, науково-педагогічними та науковими працівниками;

– відрядження за кордон науково-педагогічних та наукових кадрів для викладацької та наукової роботи відповідно до міжнародних договорів України, а також прямих договорів Глухівського НПУ імені Олександра Довженка з іноземними партнерами;

– стажування та навчання за кордоном студентів, науково-педагогічних та наукових працівників;

– проведення спільних наукових досліджень.

 

Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru