Друк
Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

 

7_корпус.JPG

Мета та основні завдання діяльності Навчально-наукового інституту філології та історії:

Стратегічна мета - реалізація  зростаючих освітніх та культурних потреб громадян України, забезпечення якості підготовки фахівців відповідно до діючих вітчизняних і міжнародних освітніх стандартів та високого рівня конкурентоспроможності випускників на ринку праці, підвищення їхньої професійної мобільності та гнучкості; підтримка  позитивного  іміджу  факультету  в  усіх  сферах  діяльності: науковій,  освітній, економічній, громадській тощо;  об′єднання зусиль колективу для збереження традицій набутого та створення умов для становлення факультету філології та історії. Головні напрями діяльності відповідають Закону України “Про вищу освіту”, Статуту Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка тощо

Метою  діяльності Навчально-наукового інституту філології та історії є підтримка і зміцнення провідних його позицій в  регіоні  та  країні  як  центру  формування  еліти  філологічної та історичної  освіти,  здатної  проводити  фундаментальні  та  прикладні  дослідження;  пошук  і  залучення  талановитої   молоді   до   участі   в   розвитку   філологічних та історичних  наукових   шкіл,  розробки    та  впровадження      інноваційних    інформаційних     технологій    у  професійній та повсякденній діяльності людини.

 

 

         Для   досягнення   поставленої   мети   необхідне   вирішення   таких  завдань:

Структурний підрозділ Глухівського  національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  розпочав свою діяльність у серпні  1998 року як факультет української мови  і літератури, на якому здійснювалася підготовка фахівців за спеціальністю «Українська мова і література».

У 2002 році було створено філологічний факультет у зв’язку з підготовкою фахівців за двома спеціальностями – «Українська мова і література» та «Мова і література (англійська)».

У 2011 році на базі факультету було створено Навчально-науковий інститут гуманітарної освіти у зв’язку з ліцензуванням напряму підготовки «Історія».

У травні 2015 року Інститут було реорганізовано у факультет філології та історії. У 2021 році його було реорганізовано в Навчально-науковий інститут філології та історії.

У навчально-науковому інституті філології та історії здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями:

Випускова кафедракафедра української мови, літератури та методики навчання.

Випускова кафедракафедра іноземних мов та методики викладання.

Випускова кафедракафедра історії, правознавства та методики навчання.

   

Ліцензії на провадження освітної діяльності

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Сертифікат про акредитацію університету

Сертифікати про акредитацію освітніх програм

Сертифікати про акредитацію спеціальностей (перелік 09.12.2010)

Сертифікати про акредитацію спеціальностей (перелік 06.11.2015)

 

Сьогодні у Навчально-науковому інституті навчається близько 200 здобувачів вищої освіти за денною та заочною формами навчання.

Навчальна робота спрямовується на забезпечення високого рівня фахової підготовки майбутніх спеціалістів, їхнього професійного становлення. Увага педагогічного колективу зосереджується на постійному оновленні навчального матеріалу відповідно до вимог державних документів, що регулюють розвиток вищої освіти в Україні на сучасному етапі.

      Навчальна робота тісно поєднується з науковою та позанавчальною. Нагородою за високі успіхи студентів є іменні стипендії Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, голови Сумської облдержадміністрації. Студенти мають змогу публікувати власні наукові дослідження в щорічному збірнику наукових праць.

 Студенти  традиційно є учасниками й переможцями багатьох конкурсів та олімпіад, творчих фестивалів (Всеукраїнські фестивалі «Весняна хвиля», «Барви осені»  тощо).

   Кращі студенти мають можливість протягом  літа працювати в літньому оздоровчому таборі «Молода гвардія»,  мовних таборах  країн  Європи;  брати участь у міжнародних програмах Work and Travel (США), Soziales Jahr (Німеччина), Aupair (Німеччина).

  3 2000 року у Навчально-науковому інституті філології та історії діє студентська літературна студія «Слово», видаються збірки поезій, проводяться зустрічі з цікавими людьми.

Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru