Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

2 bakalets


Бакалець Олексій Андрійович

Кандидат історичних наук (2007), доцент (2012).

Закінчив історичний факультет Вінницького державного педагогічного інституту ім. М.Островського.

Захистив кандидатську дисертацію на тему «Монетні скарби як джерело вивчення грошового обігу Гетьманщини (1648-1764 рр.)» (спеціальність 07.00.06 - Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни).

Нагороджений Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Історія України
 • Історія української культури
 • Історія середніх віків
 • Теорія та методика навчання історії
 • Основи нумізматики

Коло наукових інтересів: Актуальні проблеми української нумізматики, генеалогії та історичного краєзнавства. Є автором понад 60 наукових і навчально-методичних праць, зокрема навчальних посібників з грифом МОН.

Найбільш важливі наукові та навчально-методичні праці:

 1. Скарби монет як джерело вивчення грошового обігу Гетьманщини (1648-1781 рр.).  – К. : Стилос, 2012.  – 334 с.
 2. Барський районний історичний музей : путівник / [авт.-уклад. Бакалець О. А.]. - Бар ; Вінниця : Рогальська І. О., 2014. - 46 с. : іл. 
 3. Історія України з найдавніших часів до початку ХХІ століття : навч. посіб. ; конспекти лекцій, персоналії, таблиці, документи, хронологія, словник / МОН України. ГНПУ імені Олександра Довженка. – 2-ге вид., доп.  – Львів : Магнолія, 2015. – 576 с.
 4. Актуальні проблеми української нумізматики, генеалогії та історичного краєзнавства (за письмовими та скарбовими джерелами). – Львів : Магнолія, 2015. - 230 с.
 5. Актуальні проблеми розвитку української нумізматики, генеалогії та історичного краєзнавства (за письмовими та скарбовими джерелами) : зб. наук. праць. – Львів : Магнолія, 2015. – 232 с.
 6. Історія України з найдавніших часів до початку ХХІ ст. – Вид. 2–е. – Глухів : РВВ ГНПУ імені Олександра Довженка, 2015. – 576 с.
 7. Скарби Поділля XIV – середини XVIIст. Документи і матеріали: історико – нумізматичне дослідження. – Бар – Вінниця Кам’янець – Подільський – Хмельницький – Київ: Видавець Олег Філюк, ТОВ Центр учбової літератури, 2017. 200 с.

Фахові публікації за останні 5 років:

 1. Нові скарби західноєвропейських монет ХVІІ ст. із Західного Поділля // Історико– географічні дослідження  в Україні : зб. наук. праць. – К. : НАН України, Ін–т історії України,  2010. – Число 12. – С. 201 – 209.
 2. Скарби монет XV – середини XVIIІ ст. із Меджибожа та його окраїн // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії і методики. Збірник наукових праць: - К.: НАН України. Інститут історії України, 2013. – Число – 22-23. – С. 310-320.
 3. Скарб срібних монет ХV- початку ХVІІ ст. із с.Юринці Городоцького району Хмельницької області // Вісник Черкаського національного університету: історичні науки та джерелознавство. – Черкаси, 2013. – С. 80-86.
 4. Волковинський скарб європейських монет ХVІІ – початку ХVІІІ ст. Стаття // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. - Збірник наукових статей. - Вип. 33. – Переяслав-Хмельницький, 2013. - С. 138-146.
 5. Нові знахідки празьких грошів ХІІІ-ХV ст. на території Поділля // Вісник Черкаського національного університету: історичні науки та джерелознавство. – Черкаси, 2014. – №315.– С. 55-60.
 6. Івчинський скарб 1976 р. срібних європейських монет кінця ХІV – першої третини ХVІ ст. із фондів Вінницького обласного краєзнавчого музею // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : зб. наук. пр. до 80–річчя з дня народження доктора історичних наук, професора М. Ф. Дмитрієнко. – К: НАН України, Інститут історії України, 2015. Число 26–27. – С. 339–347.
 7. Молдавські монети на подільскому ринку другої половини ХІV – ХV ст. (зі скарбовими джерелами) // Наукові записки Вінницького ДПУ ім. М. Коцюбинського. Серія: Історія: Вип. 26. – Вінниця, 2016. – с. 132-151.
 8. Монетарна політика УНР та Української держави у 1917 – 1918 рр. / О. А. Бакалець, О.І. Курок // Соціум. Документ. Комунікація . - 2017. - Вип. 3. - С. 81-90.

 Статті у наукометричних виданнях:

 1. Срібні акче Кримського ханства в складі монетних скарбів Поділля ХV– першої половини ХVІІ ст. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2015. – Вип. 43. – С. 306–312.
 2. Монетно–речові скарби ХVІ – першої половини ХVІІ ст. із с. Рудка Дунєавецького району Хмельницької області // Наукові записки Вінницького ДПУ ім. М. Коцюбинського. Серія: Історія: Вип. 24. – Вінниця, 2016. – с. 132-151.

 

Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru