Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

           За результатами наукової роботи у 2019 році кафедра історії, правознавства та методики навчання посіла 1 місце в університеті з результатом 288 балів. Відрив від другого місця склав 77 балів, третього – 85. Приємно відзначити, що впевнене лідерство кафедра здобула вперше за останні роки, протягом яких вона беззмінно потрапляла до передової п’ятірки. Слід наголосити, що цьогорічна першість є результатом спільної роботи колективу!

Найбільшу кількість балів кафедри принесла публікаційна активність, виконання трьох госпрозрахункових договорів про проведення консультації з питань наукових досліджень, їх організації та наукового обслуговування, випуск журналу «Історичні студії суспільного прогресу», який є фаховим і наукова творчість студентів-істориків.

Так, упродовж 2019 року науково-педагогічні працівники кафедри проводили науково-дослідну роботу відповідно до затверджених тем. Науковцями кафедри було підготовано та видано 4 монографії, що стосуються різних аспектів соціально-економічної історії України (сер. XVII – XX  ст.). Зокрема, доц. В. І. Бєлашов написав монографію, що розкриває історію Глухова від перших поселень до сучасності. К. і. н. В. М. Крижанівський видав біографічний словник випускників Глухівського педагогічного інституту. Д.і.н., професор В. С. Прокопчук створив ґрунтовні твори з історії Дунаєвеччини. Розділ колективної монографії, виданої у Польщі, підготував старший викладач І.О. Федоров. Загальний обсяг монографічних видань склав понад 113 друкованих аркушів.

Абсолютним проривом року стала публікація 3 статей у журналах, що індексуються в міжнародній базі даних Web of Science. Тут відзначилися к. і. н. В. М. Крижанівський та аспірантка С.М. Базиль (стаття у співавторстві), аспірант С.О. Морозов (одноосібна публікація), д.і.н., професор В. І. Абакумова та к.п.н., доцент Л.В. Слінченко (стаття у співавторстві).

Свою частку до загального успіху колективу додав к.і.н., доц. О. А. Бакалець, який написав 6 статей, що присвячені нумізматиці, археологічним знахідкам та особливостям грошового обігу на теренах Поділля у ХVІІ ст., історії євреїв Поділля та постаті гетьмана Івана Виговського в історії України. К.філ.н., доц. М. Й. Заремський досліджував актуальні питання та історію української філософської думки. К.п.н. А. П. Гриценко продовжив роботу над актуальними питаннями педагогічної науки, підготувавши і видавши 5 посібників для вивчення історії України у середній школі. У рамках вивчення наукової теми «Міжнародні відносини та інтеграційні процеси у світі в ХХ ст.» к.і.н, доц. Чумаченко О. А., аспірант Морозов С. О. та студентка Еліф Язіт з Туреччини у своїх статтях проаналізували історію відносин Туреччини та Європейського економічного співтовариства, початок та розвиток місій Європейського союзу у країнах Західних Балкан.

Всього у 2019 році кафедрали видали 33 фахові статті, здійснили 34 публікації тез науково-практичних конференцій, взяли участь у 27 наукових заходах різних рівнів.

Викладачі є членами редколегії кількох фахових журналів.

Плідною була наукова співпраця зі студентами. К.і.н. Крижанівський В.М. підготував до участі у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт з історії (м. Кропивницький) студентку Т. Нікітіну, яка виборола 2 місце. Під керівництвом к.і.н, доц. Чумаченко О. А. студент Н. Поскрипко взяв участь у ХVІ Міжнародному конкурсі «Уроки війни та голокосту – уроки толерантності» (м. Дніпро) за сприянням МОН України. Студент посів 4 конкурсне місце.

Під керівництвом викладачів кафедри студенти-історики публікували свої напрацювання у випуску збірника наукових праць «Студентські історичні студії». Майже 100 публікацій побачили світ цьогоріч!

 

 Матеріал підготувала:

В.І. Абакумова,

доктор історичних наук,

професор, завідувач кафедри

Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru