Ліцензійна комісія підтвердила спроможність Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка щодо надання освітніх послуг з підготовки фахівців спеціальності 8.02030201 «Історія*» галузі знань 0203 Гуманітарні науки освітньо-кваліфікаційного рівня «Маґістр». 

Детальніше:Ліцензування пройшло успішно

Акредитаційна комісія підтвердила спроможність Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка щодо надання освітніх послуг з підготовки фахівців напряму підготовки6.020302 «Історія*» галузі знань 0203 Гуманітарні науки освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». 

Детальніше:Акредитацію пройдено!

Завершився конкурс учнівських науково-пошукових робіт, присвячений 125-річчю В. О. Романовського, українського історика, археографа і архівіста, доктора історичних наук, професора, уродженця м. Глухова. Про результати конкурсу читайте далі. 

Детальніше:Кафедра історії, правознавства та методики...

Виданий краєзнавчий довідник «Слов’янський світ у 2013 році» (автор Гирич Ярослав Миколайович, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії, правознавства та методики навчання). 

 

Детальніше:Вийшов друком посібник

Вийшов друком науково-історичний журнал «Історичні студії суспільного прогресу» № 2. 

Детальніше:Вже другий

Нові перемоги істориків!!!

ВІТАЄМО!!!

вітання_Кулик.jpg