Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

2 gribenkoГрибенко Олександр Миколайович

Кандидат історичних наук (2007).

Кваліфікацію історика та викладача суспільно-політичних дисциплін здобув у Харківському національному університеті ім. В. Каразіна.

Захистив кандидатську дисертацію на тему «Державотворчі процеси в Наддніпрянській Україні в 1917 – 1921 рр.: історичний аспект» (спеціальність 07.00.01 Історія України).

Викладає навчальні дисципліни:

  • Історія та культура України
  • Правознавство

Сфера наукових інтересів – Історія державотворчих процесів в добу української національно-демократичної революції 1917 – 1921 рр.

Є автором понад 20 наукових публікацій.

Фахові публікації за останні 5 років:

  1. Органи влади в добу української національної революції (березень 1917 – травень 1921 рр.): історичний аспект // Історичні етюди: [зб. наук. пр.]. – Дніпропетровськ : Літограф, 2010. – Вип. 2. – С. 61-65
  2. Історіографія державотворчих процесів в Україні за період національно-демократичної революції 1917 – 1921 рр. // Історичні записки. Збірник наукових праць. Луганськ: Вид-во Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2012. Випуск 31. – С. 31-41.
  3. Розбудова судової системи України за часи Української Центральної Ради: історичний аспект / О. М. Грибенко // Сіверщина в історії України: Збірник наукових праць / Гол. ред. С. А. Слєсарев. ‑ Київ-Глухів: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2012. – Вип. 5. – С. 323-325.
  4. Структура місцевих органів влади за добу Української держави (квітень-грудень 1918 р.) / О. М. Грибенко // Сіверщина в історії України: Збірник наукових праць / Гол. ред. С. А. Слєсарев. ‑ Київ-Глухів: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2013. – Вип. 6. – С. 437-440.
  5. Формування структури виконавчої влади за Української Центральної Ради. Історичний аспект / О. М. Грибенко // Сіверщина в історії України: Збірник наукових праць / Гол. ред. О. Д. Савицький. ‑ Київ-Глухів: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2016. – Вип. 9. – С. 323-325.
  6. Розбудова судової системи України в часи Української Центральної Ради (червень 1917 – квітень 1918 рр.): історичний аспект / О. М. Грибенко // Наукові записки національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. – Вип. 2. – Ч. 1. – С. 60-63.

Статті, які видані у наукометричних виданнях:

  1. Статус украинской государственности в конституционно-правовых актах Украинской Центральной Рады 1917 ‑ 1918 гг. / А.Н. Грибенко, В.И. Абакумова // Актуальные вопросы современной науки: сборник научных трудов. Выпуск 41 / Под общ. ред. С.С. Чернова. – Новосибирск : Изд-во ЦРНС, 2015. – С. 94-103.
Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru