Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

giri4Гирич Ярослав Миколайович

Кандидат історичних наук (2010).

Вищу освіту здобув у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, магістр історії.

Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук «Урбанізаційні процеси в Українській РСР (1945 – 1970 роки)» (спеціальність 07.00.01-Історія України).

Викладає навчальні дисципліни:

 • Історія слов`янських народів
 • Історія України
 • Історична географія
 • Військово-політична історія Центрально-Східної Європи 1939 – 1945 рр.
 • Типологія та динаміка диктаторських режимів ХХ ст.

Сфера наукових інтересів: Урбанізаційні та демографічні процеси в Україні другої половини ХХ початку ХХІ століть, історія українських індустріальних центрів та їх значущість у промисловому і культурному розвитку України, історія Чернігівщини, початковий етап Другої світової війни, актуальні питання історії західних і південних слов’ян.

Автор книги «Слов’янський світ у 2013 р.: країнознавчий довідник» (2015 р.) та близько 80 наукових статей.

Найбільш важливі праці:

1. Слов’янський світ у 2013 році : країнознавчий довідник. – К. : Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2015. – 90 с.

2. Тестування з історії слов’янських народів: підготовка та виконання: посіб. – Ніжин : ПП Лисенко М. П., 2015. – 80 с. 

 Фахові публікації за останні 5 років:

 1. Особливості розвитку міських поселень Чернігово-Сіверщини упродовж 1945 – 1970 років // Сіверщина в історії України : зб. наук. пр. – Вип. 

 2. Особливості повсякденного життя мешканців українських міст довоєнної та повоєнної доби: порівняльний аналіз // Література та культура Полісся. Вип. 65 : Соціальні аспекти регіонального та загальноукраїнського історико-культурного розвитку. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – С. 164-172.

 3. Урбанізація в Україні у 1960-их та 1990-их рр.: порівняльний аналіз // Історичні записки: збірник наукових праць. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. – Вип.32. – С. 46-53.

 4. Історико-краєзнавчі дослідження Ю. Виноградського // Сіверщина в історії України : зб. наук. пр. – Вип. 5. – К.-Глухів, 2012. – С. 319-322.

 5. Сосниця у військово-статистичних описах Чернігівської губернії (50-60-ті роки ХІХ ст.) // Сіверщина в історії України : зб. наук. пр. – Вип. 6. – К.-Глухів, 2013. – С. 346-349.

 6. Урбанізаційні процеси в Українській РСР за даними Всесоюзного перепису населення 15 січня 1970 року // Наукові записки з української історії : зб. наук. Статей. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип.28. – С. 326-331.

 7. Сучасна російська історіографія повсякденного життя радянських робітників повоєнної доби // Вісник аграрної історії. – 2015. – Випуск 10. – С. 209–219. 

 8. Сосниця у військово-статистичних описах Чернігівської губернії (50-60-ті роки ХІХ ст.) // Сіверщина в історії України : зб. наук. пр. – Вип. 6. – К.-Глухів, 2013. – С. 346-349.

 9. Матеріали до біографічного словника «Науково-педагогічні працівники Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка, 1952 – 1991 рр.» (літери «М – Н») / Гирич Я. М. // Історичні студії суспільного прогресу: електронний науковий журнал / [редкол.: Курок О. І. (гол.), Гирич Я. М. (заст. гол. ред.), Крижанівський В. М., Чумаченко О. А. (відп. ред.)]. – Випуск IV.– Глухів, 2016. – С. 129-140.

 10. Історичні розвідки викладача Глухівської чоловічої гімназії В. А. Мальченка про історію українського козацтва XVI – першої половини XVII ст. / Гирич Я. М. // Історичні студії суспільного прогресу: електронний науковий журнал / [редкол.: Курок О. І. (гол.), Гирич Я. М. (заст. гол. ред.), Крижанівський В. М., Чумаченко О. А. (відп. ред.)]. – Випуск IV.– Глухів, 2016. – С. 98-128.

 11. Листування С. Сергєєва-Ценського з директором Глухівського учительського інституту Г. Сапітоном / Я. М. Гирич // Сіверщина в історії України (Київ – Глухів). – 2017. – Випуск 10. – С. 412-417.

 12. Перейменування міст України у зв’язку з процесом декомунізації (2015 – 2016 рр.) / Гирич Я. М. // Соціум. Документ. Комунікація: збірник наукових статей. – Вип. 3. Серія «Історичні науки» / [ред. колегія: Коцур В.П. (голов. ред.) та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 95-101.

Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru