Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

KovalenkoКоваленко Юрій Олександрович

Вищу освіту здобув у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, магістр історії.

Працює завідувачем науково-дослідного відділу Національного заповідника «Глухів». На кафедрі працює за сумісництвом. Здійснює керівництво археологічною практикою студентів.

Є здобувачем наукового ступеня при Чернігівському національному педагогічному університеті імені Т.Г. Шевченка. Тема дисертаційного дослідження «Історична топографія середньовічного та ранньомодерного Глухова». Коло наукових інтересів: Середньовічна археологія, воєнна археологія. Є автором понад 50 публікацій. Найбільш важливі праці:

  1. Глухів на зламі тисячоліть. – Суми, 2002. – 96 с. (у співавторстві).
  2. Музей археології Національного заповідника «Глухів» : путівник. – Суми, 2011. – 42 с.
  3. Глухівщина у горнилі Великої Вітчизняної війни: статті, нариси, спогади / ред. М. С. Єроха. – Суми : Еллада, 2012 (у співавторстві).

Фахові публікації за останні 5 років:

  1. Товариство глухівських козаків за списками 1918 року // Сіверщина в історії України : зб. наук. пр. – Вип. 3. - К.-Глухов, 2010. - С.253-260.
  2. Старожитності доби українського козацтва у фондах Національного заповідника «Глухів» (за матеріалами археологічного дослідження останніх років) // Ніжинська старовина Вип. 10 (13). – Ніжин, 2010. – С. 112-120.
  3. Глухівська пожежа 1784 року у документах // Сіверщина в історії України : зб. наук. пр. – Вип. 4. – К.-Глухів, 2011. – С. 232-235.
  4. Село Некрасове у документах XVI-XVIII ст.. // Сіверщина в історії України : зб. наук. пр. – Вип. 5. – К.-Глухів, 2012. – С. 138-145.
  5. Джучидські монети та їх сіверські наслідування з літописного Глухова і його округи // Ніжинська старовина : зб. праць регіональної історії та пам’яткознавства. Вип. 14. – К., 2012. – С. 128-134.
  6. Глухівські фортифікаційні споруди // Сіверщина в історії України : зб. наук. пр. – Вип. 6. – К.-Глухів, 2013. – С. 44-51.
  7. Давньоруське селище на Чернечих джерелах // Сіверщина в історії України : зб. наук. пр. – Вип. 7. – К.-Глухів, 2014. – С. 42-49.
Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru