Ukrainian students continue to improve their skills in English and communication with native speakers is very helpful for that. On June 10th, 2021 the students and teachers of Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University had a fruitful talk with Shaun Hicks, an interesting person, an involving teacher, a Peace Corps volunteer and a person interested in Ukraine with its nature, geography, people, culture and cuisine.

Детальніше:Improving Students’ Skills in English

Українські студенти продовжують удосконалювати свої навички англійської мови, і спілкування з носіями мови дуже корисно для цього. 10 червня 2021 року студенти та викладачі Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка мали плідну розмову з Шоном Хіксом, цікавою людиною, захоплюючим вчителем, волонтером Корпусу Миру та людиною, яка цікавиться Україною з її природою, географією, людьми, культурою та національною кухнею.

Детальніше:Удосконалення навичок студентів з англійської...

12 травня 2021 року студенти Навчально-науковий інститут філології та історії Глухівського НПУ ім. О. Довженка денної та заочної форм навчання спеціальності 014 Середня освіта  ОПП "Середня освіта (Мова і література (англійська))" склали перший іспит з англійської мови з методикою навчання.

Детальніше:Розпочато роботу державної екзаменаційної комісії

The students and teachers of Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University continue their communication with the foreign colleagues and peers. On the first day of summer we had a very interesting talk with the teacher and students of the English School fron Afyon Kocatepe University (Turkey).

Детальніше:Finding the common and respecting differences

On May 31, 2021 the students and teachers of the Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University had an interesting and useful on-line meeting with the guest from Turkey, Ramazan Erol.

Детальніше:Pedagogical Researches in Turkey and Ukraine

26 квітня 2021 студенти Глухівського НПУ ім. О. Довженка мали нагоду зустрітися онлайн з Вольфом Бльомерсом, почесним професором університету й просто надзвичайно цікавою особистістю. Перш за все, учасники зустрічі згадали про сумну дату Чорнобильської катастрофи та її сприйняття в обох країнах. Але головними темами двогодинного спілкування були інтердисциплінарність, вивчення іноземних мов та подорожування.

Детальніше:Зустріч студентів з почесним професором...

22–23 квітня 2021 року відбулися ІХ Всеукраїнські науково-педагогічні читання іноземними мовами з міжнародною участю «The 21st Century Challenges in Education and Science», організовані й проведені кафедрою іноземних мов та методики викладання Глухівського НПУ ім. О. Довженка. Модераторами зустрічі виступили директор Навчально-наукового інституту філології та історії, кандидат історичних наук, доцент Олена Чумаченко, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов та методики викладання Оксана Скоробагата, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дошкільної педагогіки і психології Віталіна Любива. Захід об’єднав молодих науковців, які презентували результати власних досліджень.

Детальніше:ІХ Всеукраїнські науково-педагогічні читання...

On Thursday, April 15, 2021 students and teachers of Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University and Sumy State University had the opportunity to communicate with the official of the European Commission, Daniel W. Bloemers through Google Meet. Daniel spent an hour talking about his education, about his travels, about his studies in the United States, Germany, and a couple of other countries; the questions ranged from the education system in Germany to the Ukrainian national cuisine.

Детальніше:Meeting with an interesting person