Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

Кафедра іноземних мов та методики викладання

Навчально-наукового інститут філології та історії Глухівського НПУ ім. О. Довженка

Кафедра іноземних мов та методики викладання бере свій початок від предметно-методичної комісії у 1980 році. Першим завідувачем кафедри була Ніканорова Лідія Тимофіївна. Викладачі кафедри забезпечували викладання іноземних мов (англійської, німецької, французької) для здобувачів вищої освіти усіх факультетів. При кафедрі плідно працював куб інтернаціональної дружби, члени якого брали участь у різноманітних фестивалях, зустрічах, концертах у різних навчальних закладах.

У грудні 1993 року її було реорганізовано у кафедру російської та іноземних мов. Керівництво було покладено на кандидата філологічних наук, доцента кафедри Ніфанову Тетяну Сергіївну. Під її керівництвом у 1995 році колектив кафедри розпочав підготовку фахівців за новою спеціальністю «Початкове навчання та іноземна мова (англійська)», у 1996 році було започатковано підготовку вихователів дітей дошкільного віку з правом проведення занять іноземної мови (англійської).

У 1998 році кафедру очолила кандидат педагогічних наук, доцент Бірюк Людмила Яківна. У цей час усі зусилля викладачів кафедри були спрямовані на підготовку вчителів за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література та мова і література (англійська)».

З 2004 року кафедра почала функціонувати у структурі філологічного факультету під керівництвом доцента, кандидата педагогічних наук Кочубей Людмили Володимирівни. У 2006 році було акредитовано напрям підготовки (спеціальність) 0101 Педагогічна освіта за ІІ-ІІІ рівнем: 6.010100 та 7.010103 Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська).

У 2013 році (наказ МОН України від 04.05.2013 року № 2070-л) було отримано ліцензію на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра та спеціаліста за напрямом підготовки 6.030302 Філологія (англійська мова)* та спеціальністю 7.02030302 Мова і література (англійська)*. 

З 2016 по 2019 рр. (наказ №115К від 18.10.2016) кафедру очолював доктор педагогічних наук, професор Лавриченко Наталія Миколаївна.

Наразі кафедру очолює Мілютіна Ольга Костянтинівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов та методики викладання.

 

 Основними напрямками роботи кафедри є:

  • навчання здобувачів освіти іноземних мов (англійської, німецької) на основі сучасних інновацій;
  • надання консультативної допомоги здобувачам освіти, підготовка до участі в наукових конференціях, олімпіадах, конкурсах різного рівня;
  • розробка методичного забезпечення викладання  закріплених за кафедрою дисциплін;
  • наукова діяльність.

Кафедра активно співпрацює з випусковими кафедрами Глухівського НПУ ім. О. Довженка та спорідненими кафедрами інших закладів вищої освіти та лабораторіями НАПН України, закладами фахової передвищої освіти, закладами загальної середньої освіти, роботодавцями та стейкхолдерами.

Викладачі кафедри постійно працюють над вдосконаленням якості викладання іноземних мов та підвищенням професійного рівня. Цьому сприяють створені на кафедрі методичні робочі групи, учасники яких постійно проводять семінари, воркшопи та зустрічі по обміну досвідом у галузі новітніх методик та технологій навчання, допомагають молодим викладачам в організації освітнього процесу.

Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru