Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

Чайка Олена Миколаївна

Старший викладач кафедри іноземних мов та методики викладання,
ка
ндидат педагогічних наук

Закінчила у 2001 році Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, спеціальність "Українська мова і література та іноземна мова (англійська)", присвоєно кваліфікацію вчителя української мови і літератури та англійської мови і зарубіжної літератури. У 2002 році закінчила магістратуру Глухівського державного педагогічного університету за спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (українська)» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача української мови та літератури.

Навчалася в аспірантурі Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Захистила кандидатське дослідження:«Розвиток творчої самостійності студентів у процесі вивчення методики викладання світової літератури» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.07 у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова у 2018 р., науковий керівник – докторпедагогічних наук, професор Л.Ф.Мірошниченко, спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (зарубіжна література).

Олена Миколаївна є автором понад 40 наукових розвідок з проблем вивчення і викладання світової літератури у закладах вищої освіти, статтей у фахових виданнях України, тез доповідей. Також є співавтором навчальних посібників з історії зарубіжної літератури з грифом МОН (Історія зарубіжної літератури ХІХ – поч. ХХ століття (2011);Історія новітньої зарубіжної літератури (2008)), навчально-методичних та електронних посібників, монографії (О. Довженко в рецепції сучасної наукової думки : колективна монографія за заг. ред. проф. Новикова А. О. (2019);Інноваційна стратегія розвитку творчої самостійності студентів у процесі вивчення методики викладання зарубіжної літератури. Професійна підготовка фахівців: креативний підхід : колективна монографія за заг. ред. О. А. Дубасенюк (2017); Педагогічна практика – основа фахової вправності майбутнього вчителя-словесника: колективна монографія за заг. ред. Г.П. Кузнецової, (2013)

Входить до складу громадської організації "Асоціація викладачів англійської мови "ТІСОЛ-Україна" (TESOL-Ukraine).

Викладає навчальні курси: Література англомовних країн, Історія світової літератури; Методика навчання світової літератури; Технології навчання іноземних мов; Іноземна мова; Іноземна мова за професійним спрямуванням.

Колонауковихінтересів:актуальні проблеми методики викладання світової літератури, основні тенденції та напрями розвитку світової літератури, постмодерністські художні твори англомовних країн.

Профіль в Google Академія. 

Підвищення кваліфікації

 

Certificate . 22 page 0001

Chaika pidv mizhnar 2021

Chaika pidv Sumy2020

chaika

Cертифікати за участь у наукових заходах

 

 22 page 0001

 viber 2021 12 12 14 13 33 386

 viber 2021 12 12 14 11 42 901

 viber 2021 12 12 14 12 40 441

Chaika sert mizhreh 2019

 

Chaika Krytychne 2020

Chaika sert Makarenko 2020

Chaika sert mizhnarodn

Chaika sert Starobilsk 2020

Chaika sert Sumy 2021

Chaika sert Kyiv 2021

 viber 2021 12 12 14 08 41 819

Грамоти та подяки

 

 viber 2021 12 12 14 11 27 676

Chaika hramota 2020

Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru