Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

 

lavrichenko.jpg

Лавриченко Наталія Миколаївна

Доктор педагогічних наук, професор

Здобула вищу освіту у Київському державному педагогічному інституті іноземних мов(нині Київський національний лінгвістичний університет) на факультеті французької мови.  Спеціальність – учитель французької та англійської мов середньої школи (1980). Упродовж десяти років працювала в закладах освіти.

Закінчила аспірантуру при ІП АПН України (1995-1996) та захистила кандидатське дослідження «Профорієнтаційна орієнтація учнів у системі середньої освіти Франції», спеціальність 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки (1996).

У 2006 році здобула вчене звання старшого наукового співробітника (Рішенням Вищої атестаційної комісії України від 11 травня 2006р.).

Докторантуру проходила при ІП АПН України (2001-2004) й в 2006 році захистила дисертацію на здобуття звання доктора наук «Педагогічні основи соціалізації учнівської молоді в країнах Західної Європи», спеціальність 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки.

З 2005 по 2009 рік завідувала лабораторією порівняльної педагогіки в Інституті педагогіки НАПН Україні. Надалі перейшла на посаду першого заступника директора Інституту педагогіки НАПН України, яку обіймала до 2014 року.

У 2011 році здобула вчене звання професора (Рішенням Атестаційної колегії МОН України).

З 2016 року по 2019 рік очолювала кафедру іноземних мов та методики викладання у Глухівському національному університеті імені Довженка.

Автор понад 150 наукових праць, серед яких монографії (одноосібні: "Педагогіка соціалізації: європейські абриси" (2000),  "Проблеми гуманістичного спрямування шкільної соціалізації: педагогічні розмисли і нотатки" (2006); у співавторстві: «Тенденції розвитку змісту базової освіти у країнах Заходу»  (2003), «Тенденції реформування загальної середньої освіти в країнах Європейського Союзу. Ч .І» (2008),  «Тенденції реформування загальної середньої освіти в країнах Європейського Союзу. Ч .ІІ» (2010), «Світоглядний потенціал шкільної гуманітарної освіти в країнах Європейського Союзу та США»(2014), Підготовка вчителя іноземної мови (англійської) для Нової української школи (2018)), посібники (Методологія наукових досліджень: педагогіка, 2018), наукові статті у фахових виданнях України, тези доповідей тощо. Бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях.

Наталія Миколаївна підготувала двох докторів і вісім кандидатів педагогічних наук. Головний редактор наукового журналу «Порівняльно-педагогічні студії» (Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15216-3788Р від 18.05.2009)

Викладає навчальні курси: Лексикологія англійської мови; Іноземна мова за професійним спрямуванням; Наукова англомовна комунікація та ін.

Найвизначніші нагороди: ПочеснаграмотаВерховної Ради України «За особливі заслуги перед Українським народом»; Знак МОН України «Відмінник освіти України»; Знак МОН України « За наукові досягнення»; Знак «Ушинський К.Д.»

Коло наукових інтересів: педагогічні підходи до організації процесу навчання іноземних мов; розвиток обдарованості особистості.

Профіль в Google Академія. 

 Сертифікати за участь у наукових заходах:

Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru