Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

Гринеич .Й 

Гриневич Володимир Йосипович,

кандидат педагогічних наук, доцент

Тема дисертації:Формування в майбутніх учителів-словесників умінь аналізувати образи-персонажі літературних творів історичної тематики. Захищена 24 травня 2001 року в Інституті педагогіки (м. Київ).

Коло наукових інтересів: історична проза.

 

 

 

 

 

 

 

Гриневич В.Й. автор більше 40 наукових публікацій з питань літературознавства та методики викладання літератури у ВНЗ, зокрема:

 

 1. Гриневич В. До питання формування у майбутніх учителів умінь аналізу образів-персонажів літературних творів (На матеріалі історичної прози) // Наукові записки // Серія: педагогіка і психологія // Тернопільський державний педагогічний університет ім. В.Гнатюка. - 1998. -№5. - С.48-55.
 2. Гриневич В. Історичний художній образ-персонаж І.Мазепи (За романом М.Старицького “Молодість Мазепи”) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2002. - № 5. – С. 194-201
 3. Історичний аспект зародження та розвитку полемічної літератури релігійного змісту. //Українська література в загальноосвітній школі. – 2004. - № 10. – С.62-64.
 4. Гриневич В.Й. Іван Багряний: митець і особистість (до проблеми морально-етичних витоків творчості) // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: Збірник наукових праць. Ч.І: Вип. 3. – Хмельницький: ХНУ, 2007. – С.132-137.
 5. Гриневич В.Й. Образ Мазепи як геніального писаря в романі М.Старицького „Руїна” // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2007. -№3. – С.30-33.
 6. Гриневич В.Й. До питання аспектів аналізу образів-персонажів літературних творів історичної тематики // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Філологічні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2010.- № 2.-С.70 – 75.
 7. Гриневич В.Й. До питання особливостей формування у майбутніх учителів умінь аналізувати образи-персонажі історичних літературних творів // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені П.Тичини / [ред.кол.: Побірченко Н.С. (гол. ред.) та інші]. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2012. – Випуск 6. – Частина 1. – С. 32-37. (404 с).
 8. Гриневич В.Глухів у житті й творчості Т.Г.Шевченка // Шевченкознавчі студії. Збірник наукових праць. Випуск 17. – К: Видавничо- поліграфічний центр «Київський університет», 2014. – С.393-406.
 9. Гриневич В. Про «затемненні» та маловідомі сторінки з життя Олександра Довженка. Матеріали до вивчення біографії митця // Вивчення творчості Олександра Довженка в школі / А.О. Новиков, В.Й.Гриневич, С.П.Привалова, С.О. Максимчук-Макаренко, Н.В. Троша / за ред. проф. А.О.Нивикова. – Х. : Вид. група «Основа», 2014. – С. 18-40.
 10. Гриневич В. «Я народився і жив для добра і любові». Матеріали до вивчення «Щоденника» О.П.Довженка // Вивчення творчості Олександра Довженка в школі / А.О. Новиков, В.Й.Гриневич, С.П.Привалова, С.О. Максимчук-Макаренко, Н.В. Троша / за ред. проф. А.О.Нивикова. – Х. : Вид. група «Основа», 2014. – С. 48-62.
 11. Гриневич В. Глухів у формуванні світогляду О.П.Довженка // VІІ Довженківські читання: Збірник наукових праць Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. – Харків : ХІФТ, 2014. – С. 43-54.
 12. Гриневич В. Сучасні підходи до формування в майбутніх учителів умінь аналізувати образи-персонажі художніх творів історичної тематики // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / голов. ред. А.А.Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2015. – № 1 (45).C. 229-238.

За багаторічну працю та особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність був відзначений у 2004 році «Почесною грамотою» Міністерства освіти і науки України, у 2008 році знаком «Відмінник освіти України», у 2013, 2016 роках за якісну підготовку студентів до ІІ етапу ІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка був відзначений Грамотою Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації.

0
0
0
s2sdefault
Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru