Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

 Кафедра загального мовознавства та української філології.

 

Викладачі кафедри загального мовознавства та української філології свою діяльність спрямовують на формування у студентів сучасних науково-теоретичних знань і професійно значущих практичних умінь і навичок, розвиток їх інтелектуально-творчого потенціалу, що в єдності забезпечує готовність випускника ВНЗ до успішної продуктивної реалізації професійних функцій.

Значну роль в організації і становленні наукової діяльності кафедри, визначенні її основних напрямів, у підготовці  науково-педагогічних кадрів відіграли відомі науковці України – лінгвісти і лінгводидакти – М.В.Никончук, П.Ю.Гриценко, Л.І. Мацько, Л.М.Паламар, М.Я.Плющ, Н.П.Гальона, Н.І.Бойко, М.С.Вашуленко, О.М.Біляєв, М.І.Пентилюк, Н.Б.Голуб, О.М.Горошкіна, З.О.Шевченко, Т.В.Симоненко, Л.В.Скуратівський, Г.Т.Шелехова.

Розклад консультацій викладачів кафедри.

№ п/п Прізвище, ім’я по батькові викладача День тижня Час
1. Каліш В.А. вівторок 14.00 – 16.00
2. Цінько С.В. середа 14.00 – 16.00
3. Прискока О.В. четвер 14.00 – 16.00
4. Баранник Н.О. четвер 14.00 – 16.00
5. Марєєв Д.А. середа 14.00 – 16.00
6. Швидкова Т.А. понеділок 14.00 – 16.00

       Наукова тематика кафедри.

-         «Лінгвістичний і лінгвометодичний компоненти в структурі фахової підготовки учителів української мови і літератури»

-         «Східне Полісся: мовна ситуація у просторово-часовому вимірі».

          Основні публікації членів кафедри за останні 5 років.

      2010

Медвідь Н.С.Професійна орієнтація учнів на уроках української мови та літератури / Н.C. Медвідь та ін. – Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О.Довженка,  2010. –  52 с. 

2012

Цінько С.В. Рідне слово / С.В. Цінько. – Луганськ : Вид-во «Ноулідж», 2012. – 224 с.

  Куриленко В.М.Конспект лекцій зі старослов'янської мови [Текст] : для студ. спец. «Укр. мова і л-ра» / В. М.Куриленко, Д. А. Марєєв. Глухів  : РВВ ГНПУ ім. О.Довженка, 2012. 82 с.

Медвідь Н.С. Історія української літературної мови XIXVIII ст.: навч.-метод. посіб. для самост. та індивід. роботи студ. / Н. С.Медвідь. Луганськ : Ноулідж, 2012. 115 c.

2013

Кузнецова Г.П. Педагогічна практика – основа фахової вправності майбутнього вчителя-словесника : монографія // Кузнецова Г. П., Цінько С. В., Дятленко Т. І., Чайка О. М., Гричаник Н. І., Пінчук І. О., Кардашова Н. В. / за редакцією Г. П. Кузнецової. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О.Довженка, 2013. – 192 с.

Кузнецова Г.П. Офіційно-ділова комунікація в системі адміністративно-управлінської діяльності ВНЗ. Частина І / Г.П. Кузнецова, В.А. Каліш. –  Глухів:РВВ Глухівського НПУ ім. О.Довженка, 2013. – 238 с.

2014

Цінько С.В. Рідне слово / С.В. Цінько, В.Г.Дячкова, О.М.Ковальова. – Cуми : «Видавничо-поліграфічне підприємство «Фабрика друку», 2014. – 224 с.

  Куриленко В.М.Конспект лекцій зукраїнської діалектології [Текст] : для студентів напряму підгот. 6.020303 Філологія (українська мова і література) / [уклад.: В. М. Куриленко, Д.А.Марєєв]. Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2014. 94 с.

Кухарчук І.О. Українська мова за професійним спрямуванням : діагностування навчальних досягнень студентів : навчальний посібник / І.О.Кухарчук, В.М.Марєєв, А.А.Павлова. – Суми : ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2014. – 380 с.

Базові навчальні заклади кафедри

Базовими навчальними закладами для проходження педагогічної практики є всі ЗОШ м. Глухова, ВНЗ І-ІІ та ІІІ-IVрівнів акредитації м.Глухова, а також інші ВНЗ України, з якими укладено угоди про співпрацю. 

 Основні заходи, проведені кафедрою.

11 березня 2014 проведено студентську онлайн конференцію «Мова і література в проекції різних наукових парадигм» з ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ) та КВНЗ «Корсунь-Шевченківський педагогічний коледж ім. Т.Г. Шевченка Черкаської обласної ради».

0
0
0
s2sdefault
Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru