Чайка О.М

Чайка Олена Миколаївна, кандидат педагогічних наук, асистент

 

Тема дисертації: «Розвиток творчої самостійності студентів у процесі вивчення методики викладання світової літератури». Захищена у 2018 р. (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Л. Мірошниченко).

Олена Миколаївна є автором понад 40 наукових розвідок з проблем вивчення і викладання світової літератури у вищих педагогічних навчальних закладах, статті у фахових виданнях, тези доповідей. Також є співавтором навчальних посібників з історії зарубіжної літератури з грифом МОНу, навчально-методичних та електронних посібників, монографії.

Коло наукових інтересів: актуальні проблеми методики викладання світової літератури, основні тенденції та напрями розвитку світової літератури, постмодерністські художні твори англомовних країн.

 

Профіль в Google Академія.

0
0
0
s2sdefault

Медідь Наталія Сергіїна

Медвідь Наталія Сергіївна,

 

 кандидат філологічних наук, доцент

 

Тема дисертації  – «Лінгвокультуреми в українській соціально-психологічній прозі першої половини ХХ ст.». Дисертацію захищено в НПУ ім. М.П.Драгоманова в 2009 році.

Коло наукових інтересів – лінгвокультурологія, стилістика, історія української мови.

Окрему увагу звертає Н.С.Медвідь на актуальні питання історичного розвитку української літературної мови у навчально-методичних посібниках: «Історія української літературної мови ХІ–ХVІІІ ст.», «Історія української літературної мови. Контрольно-тренувальні завдання», які мають зорієнтувати студентів у загальному історичному процесі становлення та розвитку української  літературної мови, еволюції її стилів, лексичних, граматичних, сти­лістичних і правописних норм у зв'язку з історією українського народу та його культурою. З 2012 року Н.С. Медвідь працює над написанням докторської дисертації «Українська мова канцелярій Гетьманщини ХVІІ-ХVІІІ ст.», у якій розглядаються проблеми націє- і державотворчої ролі української мови ХVІІ-ХVІІІ ст.» у суспільно-історичному й культурному розвитку українського народу. Основні положення дисертації викладено у наукових статтях, надрукованих в українських фахових та зарубіжних періодичних виданнях. 

0
0
0
s2sdefault

 

Лісневська Ірина Андріївна старший лаборант

LisNevska Irina

 

0
0
0
s2sdefault

Кушнєрьоа М.О

Кушнєрьова Марина Олександрівна, кандидат філологічних наук, старший викладач

Тема дисертації «Гоголівський текст в українській літературі другої половини ХХ століття» (науковий керівник доктор філологічних наук, професор А. Новиков). Дисертацію захищено 27 червня 2017 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.053.22 Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Коло наукових інтересів: світова література, українська література другої половини ХХ початку ХХІ ст., компаративістика.

 

 

Профіль в Google Академія.

0
0
0
s2sdefault

Гричаник Н.І

Гричаник Наталія Іванівна, асистент

Тема дисертації: «Методика навчання студентів-філологів шкільного аналізу епічних творів світової літератури» (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Л. Мірошниченко).

Автор близько 45 наукових розвідок, серед яких навчальні посібники з історії зарубіжної літератури з грифом МОНу (у співавторстві), навчально-методичні посібники (у співавторстві), електронні посібники (у співавторстві), статті у фахових виданнях, тези наукових доповідей.

Коло наукових інтересів: аналіз епічних творів у методиці викладання світової літератури, історія світової літератури ХІХ–ХХ століття.

Профіль в Google Академія.

Гричаник Наталія Іванівна, асистент
0
0
0
s2sdefault

Баранник Наталія Олексіїна

Баранник Наталія Олексіївна, 

 

кандидат педагогічних наук, доцент

 

 

Нагороджена  Грамотою Глухівської міської ради.

Тема дисертації – «Розвиток граматико-стилістичних умінь у студентів філологічних факультетів у процесі самостійної роботи». Дисертацію захищено 10 березня 2010 р. в Інституті педагогіки АПН України (м. Київ).

Коло наукових інтересів  – проблеми удосконалення граматико-стилістичних умінь у студентів філологічних факультетів, організації самостійної роботи студентів.

0
0
0
s2sdefault

Троша

Троша Наталія В’ячеславівна, кандидат філологічних наук, старший викладач

 

Тема дисертації: «Концепт історії у літературній творчості Олександра Довженка» (науковий керівник – доктор філологічних наук, проф. А. Новиков). Дисертацію захищено 22 травня 2015 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.03 Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

Автор близько 30 наукових праць, серед яких статті, тези доповідей, навчально-методичний посібник у співавторстві, монографія у співавторстві. На громадських засадах є членом лабораторії довженкознавства (створена 2017 р.).

Нагороджена грамотою Глухівського НПУ ім. О. Довженка (2010 р.), грамотою Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації (2018 р.).

Коло наукових інтересів: творчість О. Довженка, сучасний літературний процес, інтермедіальні зв’язки

 

Профіль в Google Академія.

0
0
0
s2sdefault

klejmenova

Клейменова Тетяна В’ячеславівна, кандидат філологічних наук, старший викладач

 

Тема дисертації – «Поетика “вчительської” прози Марії Колцуняк та Івана Садового» (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор В. Ф. Погребенник). Дисертацію захищено 27 червня 2014 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.053.22 Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Автор понад 30 наукових публікацій, серед яких статті, тези доповідей.

Нагороджена грамотою Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації (2015 р.).

Коло наукових інтересів: українська література першої половини ХХ ст., поетика «вчительської» прози.

 

Профіль в  Google Академія.

0
0
0
s2sdefault