1. Вступ до мовознавства
 2. Загальне мовознавство
 3. Сучасна українська мова
 4. Сучасна українська мова з практикумом
 5. Українська мова (за професійним спрямуванням)
 6. Шкільний курс української мови
 7. Методика навчання української мови
 8. Практичний курс української мови
 9. Лінгвістичний аналіз художнього тексту
 10. Риторика
 11. Культура мовлення та риторика
 12. Стилістика
 13. Стилістика і культура української мови
 14. Українська діалектологія
 15. Старослов’янська мова
 16. Історична граматика
 17. Історія української мови
 18. Документальне забезпечення соціальної роботи
 19. Наукова комунікація українською мовою
 20. Академічна риторика
 21. Культура наукової української мови
 22. Актуальні проблеми сучасного мовознавства
 23. Типологія помилок
 24. Методика викладання лінгвістичних дисциплін
 25. Методологічні основи дослідження лінгвістичних об`єктів
 26. Актуальні проблеми сучасного літературознавства

 27. Вступ до літературознавства

 28. Вступ до спеціальності

 29. Дитяча література та виразне читання

 30. Історія світової літератури

 31. Історія української літератури

 32. Методика викладання літературознавчих дисциплін

 33. Методика навчання світової літератури

 34. Методика навчання української літератури

 35. Народознавство

 36. Основи українознавства та методика навчання

 37. Основні напрями сучасного літературного процесу

 38. Порівняльне літературознавство

 39. Спеціальний курс з літератури

 40. Сучасна світова література

 41. Сучасна українська література

 42. Усна народна творчість та літературне краєзнавство

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Чайка О.М

Чайка Олена Миколаївна, кандидат педагогічних наук, асистент

 

Тема дисертації: «Розвиток творчої самостійності студентів у процесі вивчення методики викладання світової літератури». Захищена у 2018 р. (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Л. Мірошниченко).

Олена Миколаївна є автором понад 40 наукових розвідок з проблем вивчення і викладання світової літератури у вищих педагогічних навчальних закладах, статті у фахових виданнях, тези доповідей. Також є співавтором навчальних посібників з історії зарубіжної літератури з грифом МОНу, навчально-методичних та електронних посібників, монографії.

Коло наукових інтересів: актуальні проблеми методики викладання світової літератури, основні тенденції та напрями розвитку світової літератури, постмодерністські художні твори англомовних країн.

 

Профіль в Google Академія.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

 

Лісневська Ірина Андріївна старший лаборант

LisNevska Irina

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Кушнєрьоа М.О

Кушнєрьова Марина Олександрівна, кандидат філологічних наук, старший викладач

Тема дисертації «Гоголівський текст в українській літературі другої половини ХХ століття» (науковий керівник доктор філологічних наук, професор А. Новиков). Дисертацію захищено 27 червня 2017 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.053.22 Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Коло наукових інтересів: світова література, українська література другої половини ХХ початку ХХІ ст., компаративістика.

 

 

Профіль в Google Академія.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Гричаник Н.І

Гричаник Наталія Іванівна, асистент

Тема дисертації: «Методика навчання студентів-філологів шкільного аналізу епічних творів світової літератури» (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Л. Мірошниченко).

Автор близько 45 наукових розвідок, серед яких навчальні посібники з історії зарубіжної літератури з грифом МОНу (у співавторстві), навчально-методичні посібники (у співавторстві), електронні посібники (у співавторстві), статті у фахових виданнях, тези наукових доповідей.

Коло наукових інтересів: аналіз епічних творів у методиці викладання світової літератури, історія світової літератури ХІХ–ХХ століття.

Профіль в Google Академія.

Гричаник Наталія Іванівна, асистент
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Троша

Троша Наталія В’ячеславівна, кандидат філологічних наук, старший викладач

 

Тема дисертації: «Концепт історії у літературній творчості Олександра Довженка» (науковий керівник – доктор філологічних наук, проф. А. Новиков). Дисертацію захищено 22 травня 2015 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.03 Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

Автор близько 30 наукових праць, серед яких статті, тези доповідей, навчально-методичний посібник у співавторстві, монографія у співавторстві. На громадських засадах є членом лабораторії довженкознавства (створена 2017 р.).

Нагороджена грамотою Глухівського НПУ ім. О. Довженка (2010 р.), грамотою Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації (2018 р.).

Коло наукових інтересів: творчість О. Довженка, сучасний літературний процес, інтермедіальні зв’язки

 

Профіль в Google Академія.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

klejmenova

Клейменова Тетяна В’ячеславівна, кандидат філологічних наук, старший викладач

 

Тема дисертації – «Поетика “вчительської” прози Марії Колцуняк та Івана Садового» (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор В. Ф. Погребенник). Дисертацію захищено 27 червня 2014 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.053.22 Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Автор понад 30 наукових публікацій, серед яких статті, тези доповідей.

Нагороджена грамотою Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації (2015 р.).

Коло наукових інтересів: українська література першої половини ХХ ст., поетика «вчительської» прози.

 

Профіль в  Google Академія.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Земка О.І

 

Земка Олександр Іванович, кандидат педагогічних наук, старший викладач

Закінчив аспірантуру Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України за спеціальністю 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти». 23 жовтня 2013 р. захистив кандидатську дисертацію «Формування дослідницьких умінь у майбутніх учителів української мови і літератури».

Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць із проблеми формування дослідницьких умінь у майбутніх учителів української мови і літератури в умовах педагогічних закладів вищої освіти. Серед них – програма спецкурсу «Науково-дослідна робота вчителя-словесника» (2007), є співавтором колективної монографії «Українська культуромовна особистість учителя: теорія і практика» (2008) та науково-практичної монографії «Формування дослідницьких умінь у майбутніх учителів-словесників: теорія і практика» (2014) та ін.

Нагороджений грамотою управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації (2011).

Коло наукових інтересів: науково-дослідна робота студентів-філологів у навчально-пізнавальній, позанавчальній дослідницькій діяльності та під час навчальних, педагогічних практик.


 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s