Чайка О.М

Чайка Олена Миколаївна, асистент

 

Тема дисертації: «Розвиток творчої самостійності студентів у процесі вивчення методики викладання світової літератури» (науковий керівник – доктор  педагогічних наук, професор Л. Мірошниченко).

Олена Миколаївна є автором понад 40 наукових розвідок з проблем вивчення і викладання світової літератури у вищих педагогічних навчальних закладах, серед яких навчально-методичний посібник «Проблема «втраченого покоління» у творчості Е. М. Ремарка», статті у фахових виданнях, тези доповідей. Також є співавтором навчальних посібників з історії зарубіжної літератури з грифом МОНУ, навчально-методичних та електронних посібників, монографії.

Коло наукових інтересів  актуальні проблеми методики викладання світової літератури, основні тенденції та напрями розвитку світової літератури, постмодерністські художні твори англомовних країн.

0
0
0
s2sdefault

Пилипенко

Пилипенко Анна Вікторівна, аспірант

Тема дисертації: «Поетика історичної драматургії Спиридона Черкасенка в контексті літературно-мистецького процесу 10-х – 30-х років ХХ ст.» (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор А. Новиков).

Коло наукових інтересів: українська драматургія і театр першої половини ХХ ст.

0
0
0
s2sdefault

Максимчук Макаренко С.О

Максимчук-Макаренко Світлана Олексіївна, аспірант

Тема дисертації: «Типологія жіночих образів у літературній спадщині Олександра Довженка» (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор А. Новиков).

Основні положення і результати наукових здобутків Світлани Олексіївни відображені у 10 публікаціях, в тому числі у наукометричній базі даних РІНЦ та вітчизняних фахових виданнях. Вона є також співавтором навчального посібника з вивчення творчості О. Довженка в школі. Наукові напрацювання аспірантки оприлюднено на шести міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях.

С.О. Максимчук-Макаренко неодноразово представляла свій навчальний заклад, місто Глухів і Україну на міжнародних конкурсах творчої молоді. Є переможцем конкурсу в Італії (м. К’єтті, 2013) та лауреатом ІІ ступеню у Франції (м. Париж, 2014).

Коло наукових інтересів  вивчення проблеми ґендерної політики в Україні і світі, літературна творчість О.Довженка, Ліни Костенко.

0
0
0
s2sdefault

Лукяненко Грудина

Лук’яненко-Грудина Ольга Вікторівна, аспірант.

Тема дисертації: «Епістолярій Марка Кропивницького: поетика, літературно-мистецький контекст» (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор А.Новиков).

За темою дисертації опублікована стаття у фаховому науковому виданні.

Коло наукових інтересів: українська драматургія й театр другої половини ХІХ – початку ХХ ст., сучасна українська поезія.

0
0
0
s2sdefault

Кушнєрьоа М.О

Кушнєрьова Марина Олександрівна, асистент

Тема дисертації – «Гоголівський текст» в українській літературі другої половини ХХ – початку ХХІ ст. (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор А. Новиков).

За період викладання у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка опубліковано близько 15 наукових розвідок, серед яких навчальні посібники з історії зарубіжної літератури з грифом МОНУ (у співавторстві), електронні посібники (у співавторстві), статті, тези доповідей. Окрім того, за час навчання в аспірантурі  надруковано  низку статей за темою дисертації. Серед них – 4 у фахових виданнях.

Коло наукових інтересів: історія зарубіжної літератури ХVІІ–ХVІІІ ст., історія зарубіжної літератури ХХ століття, творчість М. Гоголя і українська література, сучасний літературний процес.

0
0
0
s2sdefault

Гричаник Н.І

Гричаник Наталія Іванівна, аспірант

Тема дисертації: «Методика навчання студентів-філологів шкільного аналізу епічних творів світової літератури» (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Л. Мірошниченко).

За період викладання у Глухівському національному педагогічному університеті імені О.Довженка опубліковано близько 45 наукових розвідок, серед яких навчальні посібники з історії зарубіжної літератури з грифом МОНУ (у співавторстві), навчально-методичні посібники  (у співавторстві), електронні посібники (у співавторстві), статті у фахових виданнях, тези.

Коло наукових інтересів: аналіз епічних творів у методиці викладання світової літератури, історія світової літератури ХІХ – ХХ століття.

0
0
0
s2sdefault

Троша

Троша Наталія В’ячеславівна

Кандидат філологічних наук, старший викладач

Тема дисертації: «Концепт історії у літературній творчості Олександра Довженка» (науковий керівник – доктор філологічних наук, проф. А.Новиков).

З 2011 по 2014 рік Н.Троша навчалася в аспірантурі при Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка. За цей час нею було опубліковано 13 статей, шість із яких у фахових наукових збірках України і одна у закордонному виданні. Окрім того, Н. Троша є співавтором навчального посібника «Вивчення творчості Олександра Довженка в школі» (2014).

Коло наукових інтересів: творчість О. Довженка, сучасний літературний процес, міжмистецькі зв’язки.

0
0
0
s2sdefault

Нікольська Г.П

Нікольська Ганна Петрівна, асистент

Тема дисертації – Підготовка майбутніх учителів-словесників до опрацювання художніх творів з народознавчими компонентами. За темою наукового дослідження опубліковано 14 статей у фахових журналах та збірниках науково-практичних конференцій.

Коло наукових інтересів: підготовка сучасного вчителя-словесника до аналізу художніх творів українських письменників, інтеграція українського народознавства у викладання інших навчальних дисциплін як педагогічна проблема, літературний процес ХІХ ст., етногенез українського народу, духовна та матеріальна культура українців, використання письменниками народознавчого матеріалу у своїй творчості.

0
0
0
s2sdefault