3

Відбулася зустріч студентів 4 курсу ННІ Філології та історії (освітньо-професійної програми"Середня освіта (Мова і література (англійська))" із вчителькою англійської мови ЗОШ І-ІІІ ст. №6 Макаєвою Світланою Олексіївною.

Детальніше:Удосконалення професійної підготовки здобувачів...

Microsoft PowerPoint 4

Відбувся захист педагогічної практики здобувачами освіти ІІ року навчання 62-2А групи спеціальності 014 Середня освіти, освітньо-професійної програми «Середня освіта (Мова і література (англійська))» Навчально-наукового інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка за ОС «Магістр» у формі дистанційної зустрічі за допомогою сервісу Zoom.

Детальніше:Захист педагогічної практики здобувачами освіти...

24 листопада 2021 року на базі кафедри історії, правознавства та методики навчання за ініціативи завідувача доктора педагогічних наук Андрія Петровича Гриценка було організовано та проведено дистанційну зустріч для магістрів за спеціальністю 014 "Середня освіта (Історія)" та здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальностю 032 Історія та археологія.

Детальніше:Лекція відомого археолога

Konkurs

Детальніше:Всеукраїнський конкурс студентських наукових...

25 листопада на кафедрі історії, правознавства та методики навчання відбулася підсумкова конференція за результатами педагогічної практики у закладі вищої освіти студентів 2-го курсу магістратури спеціальності 014 «Середня освіта (Історія)».

Детальніше:Підсумкова конференція за результатами...

Викладачі та здобувачі вищої освіти кафедри історії, правознавства та методики навчання стали активним учасниками Всеукраїнської онлайн конференції «Нові підходи до навчання суспільних дисциплін в середніх загальноосвітніх закладах: перспективи та виклики», проведеної фахівцями історико-філософського факультету Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Така доволі актуальна наразі тема зібрала велику кількість учасників та співорганізаторів. Крім кафедри історії, правознавства та методики навчання співорганізаторами заходу також стали кафедра політології, права та філософії Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя; кафедра всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка; кафедра всесвітньої історії та релігієзнавства Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка; Всеукраїнська спілка викладачів суспільних дисциплін та громадянської освіти.

Детальніше:Кафедра історії – співорганізатор всеукраїнської...

1

 

Seminar Front2
 11 листопада викладачі кафедри іноземних мов та методики викладання мали нагоду взяти участь у регіональній онлайн-конференції для вчителів іноземних мов «Сучасні методи навчання іноземним мовам в 5-9 класах згідно засад Концепції «Нова українська школа»», організований міжнародним освітньо-методичним центром Дінтернал Ед'юкейшн (Dinternal Education) за підтримки директора Центру професійного розвитку вчителів м.Суми Закорко Вікторії Вікторівни. Детальніше:Сучасні методи навчання іноземним мовам в 5-9...

Дочірні категорії