Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

Ащаулова Тетяна Анатоліївна

Спеціальність: 032 Історія та археологія

Освітньо-наукова програма: Історія та археологія

Форма навчання: денна

Тема дисертації: "Повсякденне життя та колективний портрет науково-педагогічних працівників Глухівського педагогічного інституту в 1917-1991 роках" (затверджена вченою радою Глухівського національного університету імені Олександра Довженка, протокол № 3 від  20 жовтня 2021  року;

Науковий керівник: Гриценко Андрій Петровичдоктор педагогічних наук

 

Список опублікованих праць за темою дисертації

Статті у фахових наукових виданнях України

Статті у закордонних виданнях

 

Опубліковані праці, які засвідчують апробацію

матеріалів дисертації

 Ащаулова Т.А Становлення Глухівськгго учительського інституту. Глухівські цитання - 2021. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук : Збірник матеріалів ХІ міжнародної науково-практицної інтернет-конференчії / За заг. ред. А.С. Полякова. – Глухів, 2021.  С. 65-66. URL : http://new.gnpu.edu.ua/uk/nauka/naukove-tovarystvo-studentiv-aspirantivdoktorantiv-ta-molodykh-vchenykh.html

Публікації, що додатково відображають результати дослідження

Апробація результатів дослідження:

Міжнародні конференції:

Всеукраїнські конференції:

 Глухівські читання - 2021. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук: ХІ міжнародна науково-практична інтернет-конференція 8-10 грудня 2021 року. Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.

Відомості про академічну мобільність

Відомості про стажування

Участь у проєктах та грантах

Участь у заходах неформальної освіти

Профілі:

ORCID 

GoogleАкадемія

ResearchGate

Publons  

Науковці України

Scopus

Web of Science

Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru