Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

Мінченко Марина Василівна 

Спеціальність: 032 Історія та археологія

Освітньо-наукова програма: Історія та археологія

Форма навчання: денна   

 

Тема дисертації:  Ніжинський окружний  суд (1864 – 1917 рр.): інституційне становлення та кадрове забезпечення

(затверджена вченою радою Глухівського національного університету імені Олександра Довженка, протокол № 5  від 28 жовтня 2020 року);  

 

Науковий керівник: Крижанівський Віталій Михайлович, кандидат історичних наук. 

 

Список опублікованих праць за темою дисертації

Статті у фахових наукових виданнях України

1. Мінченко, М., Федоров, І. Кар’єрний шлях голів Ніжинського окружного суду (1874 –1919 рр.). Сіверянський літопис. 2021. № 3. C. 89–97. DOI: 10.5281/zenodo.5084852.

Статті у закордонних виданнях

1. Крижанівський В. М., Мінченко М. В. Життєвий шлях голови Ніжинського окружного суду Миколи Васильовича Шугурова. Theory and practice of modern science: сollection of scientific papers “SCIENTIA” with Proceedings of the II International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 2), November 12, 2021. Krakow, Republic of Poland: European Scientific Platform. С. 102103.

Опубліковані праці, які засвідчують апробацію

матеріалів дисертації

Публікації, що додатково відображають результати дослідження

1. Мінченко М. Адвокатура повітів Чернігівської губернії 1885 – 1914 рр.: соціально-професійний зріз. Збірник матеріалів щорічної звітної науково-практичної конференції здобувачів загальної середньої, передвищої і вищої освіти аспірантів, молодих учених. Частина 2 (здобувачі ОНС «Доктор філософії»). м. Глухів, 11-12 берез. 2021 р. Глухів, 2021. С. 128–133.

Апробація результатів дослідження

Відомості про академічну мобільність

Відомості про стажування

Участь у проєктах та грантах

Участь у заходах неформальної освіти

 

Профілі:

ORCID 

Google Академія

ResearchGate

Publons  

Науковці України

Scopus

Web of Science

Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru