Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

Левченко Максим Андрійович

Спеціальність:032 Історія та археологія
Освітньо-наукова програма:
Історія та археологія
Форма навчання:
денна

Тема дисертації:
«Діяльність засобів масової інформації України в умовах суспільно-політичних трансформацій (1991-2014 рр.)» (затверджена вченою радою Глухівського національного університету імені Олександра Довженка, протокол № ..... від ....... 20 ... року)  

Науковий керівник: Курок Олександр Іванович, доктор історичних наук, професор, ректор Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Список опублікованих праць за темою дисертації

 

Список опублікованих праць за темою дисертації

Статті у фахових наукових виданнях України

1. Левченко М. Діяльність українських засобів масової інформації на початку ХХІ ст. Часопис української історії / За ред. доктора історичних наук, професора А.П.Коцура. Київ, 2021. Вип. 44. С. 126-133. (фахове видання України категорії «B», Index Conpernicus) https://doi.org/10.17721/2522-4611.2021.44.13

Статті у закордонних виданнях

Опубліковані праці, які засвідчують апробацію

матеріалів дисертації

Публікації, що додатково відображають результати дослідження

 

Апробація результатів дослідження

Міжнародні конференції:

Всеукраїнські конференції:

1. Левченко М. А. Вплив проросійських ЗМІ на формування масової політичної свідомості українців та росіян. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів та студентів «Основні напрями розвитку наукових досліджень молодих учених» : зб. наук. праць «Наукові горизонти» (Секція: Політико-правові науки). Вип. 2. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2017. С. 56-66.

2. Maksym Levchenko. Media: problems and prospects of their research. Матеріали VIII науково-педагогічних читань молодих учених, магістрантів, студентів іноземними мовами «The 21st Century Challenges in Education and Science»: [Випуск 8] – Глухів, 2020. C. 223-225

3. Левченко Максим. Неофіційне державне цензурування засобів масової інформації у часи президентства Леоніда Кучми (1999-2004 рр.) Освіта XXI століття: молодіжний вимір: матеріали звітної науково-практичної конференції здобувачів освіти (ОНС «Доктор філософії») (м. Глухів, 6-7 лютого 2020 року). 2020. С. 115-117

4. Левченко М. СТАНОВЛЕННЯ ГАЗЕТИ «ВЕЧІРНІЙ КИЇВ» ТА ЇЇ ДІЯЛЬНІСТЬ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ. Наукові горизонти: зб. наук. праць / голов. ред. В.П. Коцур; уклад. О.О. Луцик, Н34 Матеріали ІХ Всеукраїн. наук.-практич. конф. молодих учених, аспірантів та студентів «Основні напрями розвитку наукових досліджень молодих учених» (26-27 листопада 2020 р.). Вип. IX. Переяслав (Київ. обл.), 2020. С. 22-28.

5. Левченко М. ДІЯЛЬНІСТЬ ЗМІ ПІД ЧАС ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ 2006 РОКУ. Глухівські наукові читання – 2020. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук: матеріали Х Міжнародної інтернет-конференції молодих учених і студентів (м. Глухів, 9-11 грудня 2020 р.). Глухів, 2020. – с. 9-11. (тези конференції)

6. Левченко М.А. ПОСТУП ТЕЛЕКАНАЛУ «112 УКРАЇНА» ПІД ЧАС РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ (2013-2014 РР.). Збірник матеріалів щорічної звітної науково-практичної конференції здобувачів загальної середньої, передвищої і вищої освіти аспірантів, молодих учених. Частина 2 (здобувачі ОНС «Доктор філософії») (м. Глухів, 11-12 березня 2021 року). Глухів, 2021. С. 125-128 (тези конференції)

7. Maksym Levchenko, UKRAINIAN PRINTED MEDIA IN THE CONTEXT OF THE PROGRESS OF ITS EUROPEAN INTEGRATION. Матеріали IX науково-педагогічних читань молодих учених, магістрантів, студентів іноземними мовами «The 21st Century Challenges in Education and Science» : [Випуск 9]. Глухів, 2021. p. 156-159. (тези конференції)

Відомості про академічну мобільність

Відомості про стажування

Участь у проєктах та грантах

Участь у заходах неформальної освіти

Участь у вебінарах Clarivate«Основи наукометрії» (10.06.21); Як опублікуватися в міжнародному виданні?» (11.06.21); «Критерії та процедура відбору видань до WebofScienceCoreCollection» (12.08.21); «Нові дані, метрики та інтерфейс у Journal Citation Reports» (07.09.21); «Швидке і коректне оформлення публікації з EndNote» (08.09.21); «Нові та старі можливості WebofScienceCoreCollection» (09.09.21); «Как перестать беспокоиться и начать публиковаться» (29.09.21); «Хижацькі видання: розпізнати та уникнути» (11.10.21); «Підбір видання та оформлення матеріалів для публікації» (12.10.21); «Можливості аналітичного інструменту InCites» (14.10.21);

 

Профілі:
ORCID
Google Академія

ResearchGate

Publons  

Науковці України

Scopus

Web of Science

Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru