Друк
Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

п/п

Питання для розгляду Термін виконання Відповідальні
1 Профорієнтаційна робота: стан та перспективи. Формування та збереження контингенту Січень Голова профорієнтаційної ради факультету Троша Н.В.
2 Очікуваний штатний розпис факультету на 2019 – 2020 н.р. Декан Лучкіна Л.В.
3 Затвердження тематики магістерських робіт студентів 1 курсу ОС «Магістр» спеціальності 014 Середня освіта, предметних спеціальностей 014.01 Середня освіта (Українська мова і література), 014.02 Середня освіта (Мова і література (Англійська)), 014.03 Середня освіта (Історія).

Завідувачі кафедр

Абакумова В.І.;

Новиков А.О.;

Лавриченко Н.М.

4 Затвердження звіту про діяльність факультету в 2018 році Декан Лучкіна Л.В.
5 Затвердження плану роботи факультету філології та історії на 2019 рік

Декан

Лучкіна Л.В.

6 План позанавчальної роботи на факультеті на 2019 рік Троша Н.В.
1 Організаційна робота приймальної комісії у 2019 році Лютий Декан Лучкіна Л.В.
2. Затвердження програм вступних іспитів та матеріалів до них на 2019 рік.

Завідувачі кафедр

Абакумова В.І.;

Новиков А.О.;

Лавриченко Н.М.

3. Стан профорієнтаційної роботи у ЗВО I-II р.а. Голова профорієнтаційної ради факультету Троша Н.В.
4. Різне Декан Лучкіна Л.В.
1. Організація самостійної роботи студентів у березні 2019 року та контроль за її виконанням

Березень

Завідувачі кафедр

Абакумова В.І.;

Новиков А.О.;

Лавриченко Н.М.

2. Результати профорієнтаційної роботи колективу факультету у ЗВО III-IV р.а. Голова профорієнтаційної ради факультету Троша Н.В.
3. План акредитаційної діяльності факультету на 2019 рік

Декан

Лучкіна Л.В.;

Завідувачі кафедр

Абакумова В.І.;

Новиков А.О.;

Лавриченко Н.М

4. Стан та перспективи наукової і міжнародної роботи на факультеті філології та історії

Завідувачі кафедр

Абакумова В.І.;

Новиков А.О.;

Лавриченко Н.М.

1. Стан профорієнтаційної роботи ФФІ щодо набору на освітні ступені бакалавра, магістра, доктора філософії за спеціальностями факультету

Квітень

Голова профорієнтаційної ради факультету Троша Н.В..; завідувачі випускових кафедр Абакумова В.І.;

Новиков А.О.;

Лавриченко Н.М.

2. Поточний контроль успішності студентів факультету та підсумки рубіжного контролю

Декан

Лучкіна Л.В.

3. Затвердження робочих навчальних планів усіх спеціальностей та освітніх ступенів факультету на 2019 – 2020 н.р.

Декан

Лучкіна Л.В.

4 Затвердження графіка навчального процесу на 2019-2020 н.р.

Декан

Лучкіна Л.В.

1. Допуск до захисту дипломних робіт, призначення рецензентів.

Травень

Завідувачі випускових кафедр Абакумова В.І.;

Новиков А.О.;

Лавриченко Н.М.

2. Готовність до літньої екзаменаційної сесії та державної атестації випускників. Заходи щодо запобігання хабарництву.

Завідувачі випускових кафедр Абакумова В.І.;

Новиков А.О.;

Лавриченко Н.М.

3. Практична підготовка   студентів факультету філології та історії. Факультетські керівники практики Цінько С.В., Скоробагата О.М.., Крижанівський В.М.
1. Підсумки роботи у 2018-2019 навчальному році та підготовка до нового навчального року

Червень

Декан Лучкіна Л.В.
2. Звіти голів ДЕК та викладачів-екзаменаторів про результати державної атестації Голови ДЕК
3. Результати літньої екзаменаційної сесії 20182019 н.р. Декан Лучкіна Л.В.
4. Різне Декан Лучкіна Л.В.
1. Результати роботи приймальної комісії факультету філології та історії: аналіз вступної кампанії 2019 року та план профорієнтаційної роботи на 2019 – 2020 н.р.

Серпень

Декан Лучкіна Л.В.
2. Затвердження штатного розпису ПВС на 2019 – 2020 н.р. Декан Лучкіна Л.В.
3 Різне Декан Лучкіна Л.В.
1. Затвердження тематики бакалаврських робіт.

Вересень

Завідувачі кафедр

Абакумова В.І.;

Новиков А.О.;

Лавриченко Н.М.

2. Затвердження робочих навчальних програм дисциплін та індивідуальних планів роботи викладачів факультету

Завідувачі кафедр

Абакумова В.І.;

Новиков А.О.;

Лавриченко Н.М.

3. Різне  
1. Інформація про працевлаштування випускників у 2019 році.

Жовтень

Куратори випускових груп
2. Організація навчального процесу зі студентами-заочниками у 2019-2020 н.р.

Завідувачі кафедр

Абакумова В.І.;

Новиков А.О.;

Лавриченко Н.М.

1 Поточний контроль успішності студентів факультету та підсумки рубіжного контролю

Листопад

Декан Лучкіна Л.В.
2. Профорієнтаційна діяльність факультету філології та історії: стан, проблеми і перспективи. Голова профорієнтаційної ради факультету Баранник Н.О.
3. Допуск до захисту магістерських робіт, призначення рецензентів.

Завідувачі кафедр

Абакумова В.І.;

Новиков А.О.;

Лавриченко Н.М.

4. Готовність до зимової екзаменаційної сесії та державної атестації випускників. Заходи щодо запобігання хабарництву.

Завідувачі кафедр

Абакумова В.І.;

Новиков А.О.;

Лавриченко Н.М.

1.

Результати зимової заліково-екзаменаційної сесії за денною та заочною формами навчання

Грудень

Декан Лучкіна Л.В.
2. Результати державної атестації магістрів спеціальності 014 Середня освіта, предметних спеціалізацій 014.01 Середня освіта (Українська мова і література); 014.02 Середня освіта (Мова і література (Англійська)); 014.03 Середня освіта (Історія).Звіти голів ДЕК. Голови ДЕК
3. Різне

Декан Лучкіна Л.В.

Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru