Склад ученої ради Навчально-наукового інститут філології та історії на 2021– 2022 н. р.

 1. Чумаченко О. А., кандидат історичних наук, доцент, директор Навчально-наукового інституту філології та історії, голова вченої ради;
 2. Лучкіна Л. В., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри української мови, літератури та методики навчання, заступник голови вченої ради, голова первинної профспілкової організації інституту;
 3. Клейменова Т.В., кандидат філологічних наук, старший викладач, секретар вченої ради;
 4. Новиков А.О., завідувач кафедри української мови, літератури та методики навчання доктор філологічних наук, професор, член вченої ради;
 5. Мілютіна О. К., завідувач кафедри іноземних мов та методики викладання, кандидат педагогічних наук, доцент, член вченої ради;
 6. Гриценко А.П., завідувач кафедри історії, правознавства та методики навчання, доктор педагогічних наук, старший викладач, член вченої ради;
 7. Заремський М. Й., кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри історії, правознавства та методики навчання, член вченої ради;
 8. Баранник Н.О., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри української мови, літератури та методики навчання, член вченої ради;
 9. Цінько С. В., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри української мови, літератури та методики навчання, член вченої ради;
 10. Слінченко Л.В., кандидат політичних наук, доцент, доцент, доцент кафедри історії, правознавства та методики навчання, член вченої ради;
 11. Зайцева Н. Г., кандидат педагогічних наук, старший викладач іноземних мов та методики викладання, член вченої ради;
 12. Скоробагата О.М., кандидат педагогічних наук, старший викладач іноземних мов та методики викладання, член вченої ради;
 13. Чайка О.М., кандидат педагогічних наук, старший викладач іноземних мов та методики викладання, член вченої ради;
 14. Бандурова І.О., студентка 61-У групи, член вченої ради;
 15. Соломенна А.О., студентка 42-А групи, член вченої ради;
 16. Гринь Д. І., студентка 44-І групи, член вченої ради;
 17. Маринченко Е. О., директор Глухівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №3, голова ради стейкхолдерів інституту (за згодою), член вченої ради.

План роботи вченої ради Навчально-наукового інституту філології та історії


п/п

Питання для розгляду Термін виконання Відповідальні
1 Обрання претендентів на вакантні посади науково-педагогічних працівників. 29 січня 2021 р. Директор, завідувачі кафедр
2 Результати зимової заліково-екзаменаційної сесії студентів денної та заочної форм навчання. Моніторинг забезпечення якості освіти на факультеті. Декан
3 Результати державної атестації випускників ОС «Магістр» (звіти голів ДЕК). Голови ДЕК, декан, гаранти освітніх програм
4 Аналіз та оновлення освітніх програм ОС «Магістр». Уточнення складу   груп забезпечення освітніх програм факультету. Гаранти освітніх програм, Директор
5 Звіт кафедр про проведену профорієнтаційну роботу в першому півріччі 2020 – 2021 навчального року. Завідувачі кафедр
6 Затвердження тематики магістерських робіт студентів 1 курсу ОС «Магістр» спеціальності 014 Середня освіта, предметних спеціальностей 014.01 Середня освіта (Українська мова і література), 014.02 Середня освіта (Мова і література (Англійська)), 014.03 Середня освіта (Історія). Завідувачі кафедр
7 Затвердження звіту про діяльність структурного підрозділу в 2020 році Директор
8 Затвердження плану роботи ННІ філології та історії на 2021 рік Директор
9 Затвердження матеріалів для проведення вступних іспитів у 2020 році Голови предметних атестаційних комісій
10 Різне  
1 Рух контингенту ННІ філології та історії. прогнозований штатний розпис на 2021-2022 н.р. 18 лютого 2021р. Директор
2. Затвердження заходів щодо створення «Клубу випускників факультету»

Завідувачі кафедр, Директор

3. Стан профорієнтаційної роботи щодо вступу на освітні ступені «Бакалавр», «Магістр» та освітньо-наукової програми «Доктор філософії», у т.ч. для вступу іноземців та осіб без громадянства на освітню програму «Середня освіта (Мова і література (англійська))» Голова профорієнтаційної ради 
4. Різне  
1. Звіт науково-педагогічних працівників, які навчаються чи завершили навчання в аспірантурі, докторантурі, про результати роботи над дисертаційними дослідженнями..

24 березня 2021 р.

Завідувачі кафедр

2. Результати   профорієнтаційної роботи колективу факультету у ЗВО III-IV р.а. з метою набору вступників на ОС «Магістр», «Доктор філософії» Завідувачі кафедр
3. Стан та перспективи наукової і міжнародної роботи на факультеті філології та історії

Завідувачі кафедр

4. Різне  
1. Стан профорієнтаційної роботи кафедр   щодо набору на освітні ступені бакалавра, магістра, доктора філософії за освітніми програмами факультету

30 квітня 2021 р.

Завідувачі кафедр

2. Поточний контроль успішності студентів  та підсумки рубіжного контролю

Директор

3 Допуск до захисту дипломних робіт, призначення рецензентів. Завідувачі кафедр
4. Різне  
1. Затвердження робочих навчальних планів усіх спеціальностей та освітніх ступенів ННІ на 2021 – 2022 н.р.

26 травня 2021 р.

Директор
2 Затвердження графіка освітнього процесу на 2021-2022 н.р. Директор
3 Готовність до літньої екзаменаційної сесії та державної атестації випускників. Заходи щодо запобігання конфліктам інтересів та забезпечення академічної доброчесності.

Завідувачі випускових кафедр

4 Результати проходження практик студентами факультету філології та історії. Факультетські керівники практики
5 Звіт про роботу проблемних наукових груп студентів Завідувачі кафедр
1. Підсумки профорієнтаційної роботи кафедр. Очікуваний штатний розпис кафедр на 2021 – 2022 н.р. 23 червня 2021 р. Директор, завідувачі кафедр
2. Звіти   голів ДЕК та викладачів-екзаменаторів про результати державної атестації бакалаврів. Голови   ДЕК
3. Результати літньої екзаменаційної сесії 2020 – 2021 н.р. Директор
4. Аналіз та оновлення освітніх програм освітнього ступеня «Бакалавр». Директор, гаранти освітніх програм
1. Результати роботи приймальної комісії ННІ філології та історії: аналіз вступної кампанії 2021 року та план профорієнтаційної роботи на 2021 – 2022 н.р. 28 серпня 2021 р. Директор
2. Затвердження штатного розпису НПП на 2021 – 2022 н.р. Директор
3 Різне  
1. Затвердження тематики бакалаврських робіт на 2021 – 2022 н.р. 23 вересня 2021 р.

Завідувачі кафедр

2. Затвердження робочих навчальних програм дисциплін та індивідуальних планів роботи викладачів на 2021 – 2022 н.р.

Завідувачі кафедр

3. Різне  
1. Зв’язок з випускниками ННІ, інформація про працевлаштування випускників у 2021 році.

28 жовтня 2021 р.

Куратори випускових груп
2. Організація освітнього процесу зі студентами-заочниками у 2021-2022 н.р.

Завідувачі кафедр

3 Внутрішнє забезпечення якості освіти за освітніми програмами. Аналіз результатів анкетування студентів та їхніх відгуків в мережі Інтернет. Директор
1 Поточний контроль успішності студентів ННІ філології та історії та підсумки рубіжного контролю

25 листопада 2021 р.

Директор
2. Профорієнтаційна діяльність кафедр ННІ філології та історії: стан, проблеми і перспективи. Завідувачі кафедр
3. Допуск до захисту магістерських робіт, призначення рецензентів. Завідувачі кафедр
4. Готовність до зимової екзаменаційної сесії та державної атестації випускників. Заходи щодо запобігання конфліктам інтересів та забезпечення академічної доброчесності.

Завідувачі кафедр

1.

Результати державної атестації магістрів спеціальності 014 Середня освіта, предметних спеціалізацій 014.01 Середня освіта (Українська мова і література); 014.02 Середня освіта (Мова і література (Англійська)); 014.03 Середня освіта (Історія).Звіти голів ДЕК.

29 грудня 2021 р.

Голови ДЕК
2. Різне  

                    

ПОШТОВА АДРЕСА:

41400, Сумська область

                     м.Глухів

                      вул. Терещенків, 47, корпус 7

 

ЕЛЕКТРОННA  ПОШТА:

 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Номер телефону директора: 095 927 8446

Організаційну роботу зі студентами денної та заочної форм навчання здійснюють провідні фахівці деканату.

 

 nnimage.jpg

МАМАЄВА Оксана Миколаївна працює зі студентами денної форми навчання.

 

 

 

imaиge.jpg

ПОПОВЧЕНКО Людмила Дмитрівна працює зі студентами заочної форми навчання.

8 грудня 2021 року відбулися вибори студентського директора Навчально-наукового інституту філології та історії, за результатами яких новим головою студентського самоврядування ННІ Філології та історії став студент другого курсу спеціальності 014 Середня освіта (Історія) Зенченко Антон

Оновлений склад студентського самоврядування ННІ Філології та історії:

1. Зенченко Антон – 24-І група. Голова студентського самоврядування ННІ філології та історії.
2. Ворона Поліна – 34-І група. Заступник студентського декана ННІ Філології та історії.
3. Соломенна Анна – 42-А група. Голова навчального сектору.
4. Сема Поліна – 32-А група. Голова наукового сектору
5. Бєлосвєт Карина – 42-А група. Голова культ-масового сектору
6. Дюбченко Марія - 34-І група. Голова волонтерського відділу

 

Детальніше:Студентське самоврядування

 Староста 13-У: Чечель Наталія Олександрівна

 
Староста 14-І: Мурзін Іван Олексійович
 
Староста 21 - У:  Шевченко Ірина Павлівна
 
Староста 22-А: Наливайко Вікторія Віталіївна
 
 
Староста 23-У: Митько Вікторія Миколаївна
 
Староста 24-І: Зенченко Антон Віталійович
 
 
Староста 32-А: Сема Поліна
1636028451697
 
 
Староста 33-У: Кохан Аліна Сергіївна
 
 
Староста 42-А: Лисиця Поліна Павлівна
 
 
Староста 43-У: Песяк Інна Ігорівна
 
 
Староста 44-І: Завгородня Антоніна Олександрівна
 
 
Староста 61-У: Бандурова Ірина
1636028451788
 
Староста 62-А: Безбородова Анастасія Ігорівна
 
Староста 64-І: Зима Марина Олександрівна
 
Староста 61-2У: Чайка Катерина
1636028451852
 
Староста 64-2І: Колієнко Анжеліка Анатоліївна

9 листопада 2021 року відбулося чергове засідання ради стейкхолдерів ННІ філології та історії Глухівського НПУ ім. О.Довженка

Засідання розпочала директор Навчально-наукового інституту філології та історії к.іст.н, доц. Олена Чумаченко.

Під час засідання виступив завідувач кафедри історії, правознавства та методики навчання, д.пед.н. Андрій Гриценко, який повідомив про початок набору на курси підвищення кваліфікації за програмою "Упровадження модельних навчальних програм НУШ для ефективного функціонування базової середньої освіти: - громадянська та історична освітня галузь; - соціальна та здоров'язбережувальна освітня галузь" на базі Глухівського НПУ ім. О. Довженка.

Завідувач кафедри іноземних мов та методики викладання к.пед.н., доц. Ольга Мілютіна представила на обговорення ОП "Мова і література (англійська)) ОС "Бакалавр", акредитація якої розпочалася цього року.

 19

 

3 1

14

15

Рада стейкхолдерів затверджена вченою радою Навчально-наукового інституту філології та історії, протокол № 7 від 28 серпня 2021 року

 1. Маринченко Едуард Олексійович, директор Глухівської ЗОШ № 3, учитель історії вищої категорії, член ученої ради Навчально-наукового інституту філології та історії, голова ради стейкхолдерів
 2. Гордійчук Оксана Володимирівна, директор Козлівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, Шаргородської міської ради, Жмеринського району, Вінницької області
 3. Горох Наталія Василівна, заступник директора ВСП «Глухівський агротехнічний фаховий коледж СНАУ»
 4. Гурець Елла Анатоліївна, директор Глухівського навчально-виховного комплексу: дошкільний навчальний заклад, загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №4, учитель початкових класів вищої категорії;
 5. Ілляшенко Ірина Миколаївна, директор Кролевецької ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 імені М.О. Лукаша
 6. Коцур Віталій Вікторович доктор історичних наук, кандидат політичних наук, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, в.о. ректора Університета Григорія Сковороди в Переяславі
 7. Курган Олена Григорівна, заступник директора з навчально-виховної роботи Глухівської ЗОШ № 6, учитель української мови та літератури вищої категорії
 8. Левік Тетяна Петрівна, вчитель англійської мови першої категорії Глухівської загальноосвітньої школа I-III ступенів № 3
 9. Лук’яненко Вікторія Анатоліївна, завідувач Глобинської гімназії №4 імені Заслуженого агронома України Ганни Андрієнко (філія Глобинського ліцею №5 Глобинської міської ради
 10. Мошик Ірина Вікторівна, генеральний директор Національного  заповідника «Глухів», кандидат історичних наук, старший науковий  співробітник
 11. Реброва Наталія Борисівна, генеральний директор Національного історико-культурного заповідника "Гетьманська столиця", кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України
 12. Шаматріна Ірина Миколаївна, заступник директора з навчальної роботи Опорного закладу освіти Шалигинської селищної ради "Шалигинська загальноосвітня школа I-III ступенів", випускниця факультету філології та історії, спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література)
 13. Шевченко Юлія Володимирівна, учитель англійської мови вищої категорії, старший вчитель Глухівської ЗОШ №1
 14. Мінченко Марина Василівна, аспірантка Навчально-наукового інституту філології та історії, голова Ради Наукового товариства молодих учених, студентів, аспірантів, докторантів.
 15. Лисиця Поліна Павлівна, студентка 42-А групи Навчально-наукового інституту філології та історії.
 16. Мелешко Лілія Олександрівна, студентка 62-А групи Навчально-наукового інституту філології та історії.
 17. Зенченко Антон Віталійович, студент 24-І групи Навчально-наукового інституту філології та історії.
 18. Песяк Інна Ігорівна, студентка 43-У групи Навчально-наукового інституту філології та історії.

 

Дочірні категорії