5.3. Склад вченої ради факультету:

 

ПІП Посада, ступінь, ченее звання Телефон
Лучкіна Любов Василівна Декан факультету, голова вченої ради факультету

(099)0513978

Абакумова Вікторія Іванівна Завідувач кафедри історії, правознавства та методики навчання, член ради

(050)5226013

Новиков Анатолій Олександрович завкафедри української мови, літератури та методики навчання, член ради

(066)9876753

Лавриченко Наталія Миколаївна Завідувач кафедри іноземних мов та методики викладання, член ради

(095)7256482

Баранник Наталія Олексіївна доцент кафедри української мови, літератури та методики навчання, член ради (066)0604745
Гоголь Наталія Валеріївна доцент кафедри української мови, літератури та методики навчання, член ради. (099)3566513
Гриневич Володимир Йосипович. Доцент кафедри української мови, літератури та методики навчання, член ради (099)7731744
Дятленко Тетяна Іванівна доцент кафедри української мови, літератури та методики навчання, член ради. (066)5963583
Заремський Мечислав Йосипович доцент кафедри історії, правознавства та методики навчання, член ради. (099)3855349
Земка Олександр Іванович ст. викладач кафедри педагогіки і психології початкової освіти, член ради (066)1579383
Каліш Валентина Антонівна доцент кафедри української мови, літератури та методики навчання, член ради. (066)2677656
Кухарчук Ірина Олексіївна доцент кафедри української мови, літератури та методики навчання, член ради. (066)6872414
Мілютіна Ольга Костянтинівна доцент кафедри іноземних мов та методики викладання, член ради. (066)7846337
Привалова Світлана Павлівна доцент кафедри української мови, літератури та методики навчання, член ради. (099)6187166
Скоробагата Оксана Миколаївна ст. викладач кафедри іноземних мов та методики викладання, член ради. (066)2030279
Троша Наталія В’ячеславівна ст. викладач кафедри української мови, літератури та методики навчання, член ради. (099)2988349
Холявко Ірина Вікторівна доцент кафедри української мови, літератури та методики навчання, член ради. (095)1530559
Чумаченко Олена Анатоліївна доцент кафедри історії, правознавства та методики навчання, член ради (095)9278446
Чернуха Ганна Олексіївна студентка 42-А гр., студентський декан факультету, член ради. (099)4030729
Пластун Олег Вікторович студент 44-І гр., член ради.  

Господ Наталія Василівна

студентка 53-У гр., член студентського профкому факультету, член ради. (050)7879838
Цінько Світлана Василівна доцент кафедри української мови, літератури та методики навчання, секретар ради. (050)9206075
0
0
0
s2sdefault

 

 План роботи вченої ради факультету на 2017 рік


п/п

ЗАХОДИ Термін виконання Відповідальні
1. Результати зимової заліково-екзаменаційної сесії за денною та заочною формами навчання

Січень,

23.01.17

Декан

Лучкіна Л.В.

2. Профорієнтаційна робота: стан та перспективи. Проведення Дня відкритих дверей. Формування та збереження контингенту Голова профорієнтаційної ради факультету Баранник Н.О.
3. Очікуваний штатний розпис факультету на 2017 – 2018 н.р. Декан Лучкіна Л.В.
4. Затвердження складу голів ДЕК на 2017 рік

Завідувачі кафедр

Абакумова В.І.;

Новиков А.О.;

Лавриченко Н.М.

5 Організаційна робота приймальної комісії у 2017 році Декан Лучкіна Л.В.
6 Затвердження завдань кафедр щодо планування наукової роботи на 2017 рік

Завідувачі кафедр

Абакумова В.І.;

Новиков А.О.;

Лавриченко Н.М.

7 Різне Декан Лучкіна Л.В.
1. Затвердження звіту про діяльність факультету в 2016 році

Лютий,

13.02.17

Декан

Лучкіна Л.В.

2 Затвердження плану роботи факультету філології та історії на 2017 рік

Декан

Лучкіна Л.В.

3 Затвердження програм вступних іспитів та матеріалів до них на 2017 рік.

Завідувачі кафедр

Абакумова В.І.;

Новиков А.О.;

Лавриченко Н.М.

4 Організація самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання

Завідувачі кафедр

Абакумова В.І.;

Новиков А.О.;

Лавриченко Н.М.

5 Аналіз навчальних планів ОС «Бакалавр» усіх спеціальностей факультету відповідно до Закону України «Про вищу освіту»

Завідувачі кафедр

Абакумова В.І.;

Новиков А.О.;

Лавриченко Н.М.

6. Різне

Декан

Лучкіна Л.В.

1. Стан виконання дипломних і магістерських досліджень; наукова робота студентів.

Березень;

28.03.17

Завідувачі кафедр

Абакумова В.І.;

Новиков А.О.;

Лавриченко Н.М.

2. Профорієнтаційна робота колективу факультету: результати. Звіт про проведення Дня відкритих дверей Голова профорієнтаційної ради факультету Баранник Н.О.
3. Затвердження робочих навчальних планів усіх спеціальностей та освітніх ступенів факультету на 2017 – 2018 н.р.

Декан

Лучкіна Л.В.

4. Перспективи наукової та міжнародної роботи на факультеті філології та історії

Завідувачі кафедр

Абакумова В.І.;

Новиков А.О.;

Лавриченко Н.М.

1. Стан профорієнтаційної роботи ФФІ в педагогічних училищах (коледжах), ВНЗ щодо набору на освітні ступені бакалавра, магістра за спеціальностями факультету

Квітень;

11.04.17

Голова профорієнтаційної ради факультету Баранник Н.О.; завідувачі випускових кафедр Абакумова В.І.;

Новиков А.О.;

Лавриченко Н.М.

2 Підсумки самостійної роботи студентів денної форми навчання, заходи щодо поліпшення успішності.

Завідувачі випускових кафедр Абакумова В.І.;

Новиков А.О.;

Лавриченко Н.М.

3 Звіти аспірантів та викладачів факультету, які завершили навчання в аспірантурі, про стан виконання дисертаційних досліджень Аспіранти, викладачі
1. Допуск до захисту дипломних та магістерських робіт, призначення рецензентів.

Травень;

16.05.17

Завідувачі випускових кафедр Абакумова В.І.;

Новиков А.О.;

Лавриченко Н.М.

2. Готовність до літньої екзаменаційної сесії та державної атестації випускників

Завідувачі випускових кафедр Абакумова В.І.;

Новиков А.О.;

Лавриченко Н.М.

3. Програма практичної підготовки студентів факультету філології та історії відповідно до Закону України «Про вищу освіту» Факультетські керівники практики Цінько С.В., Бутова В.О., Грибенко О.М.
1. Підсумки роботи в 2016-2017 навчальному році та підготовка до нового навчального року

Червень;

23.06.17

Декан Лучкіна Л.В.
2. Звіти голів ДЕК та викладачів-екзаменаторів про результати державних екзаменів Голови ДЕК
3. Результати літньої екзаменаційної сесії 20162017 н.р. Декан Лучкіна Л.В.
4. Різне Декан Лучкіна Л.В.
1. Результати роботи приймальної комісії факультету філології та історії: аналіз вступної кампанії 2017 року та план роботи на 2017 – 2018 н.р.

Серпень;

29.08.17

Декан Лучкіна Л.В.
2. Затвердження штатного розпису ПВС на 2017 – 2018 н.р. Декан Лучкіна Л.В.
3 Різне Декан Лучкіна Л.В.
1. Затвердження тематики бакалаврських і магістерських робіт.

Вересень;

19.09.17

Завідувачі кафедр

Абакумова В.І.;

Новиков А.О.;

Лавриченко Н.М.

2. Затвердження спецкурсів на 2017-2018 навчальний рік відповідно до навчального плану.

Завідувачі кафедр

Абакумова В.І.;

Новиков А.О.;

Лавриченко Н.М.

3. Затвердження робочих програм навчальних дисциплін та індивідуальних планів роботи викладачів факультету

Завідувачі кафедр

Абакумова В.І.;

Новиков А.О.;

Лавриченко Н.М.

1. Зворотній зв’язок з випускниками факультету як спосіб проведення профорієнтаційної роботи. Інформація про працевлаштування випускників у 2017 році.

Жовтень;

17.10.17

Куратори випускових груп 2015, 2016, 2017 років
2. Особливості організації навчального процесу зі студентами-заочниками (Глухів; Кременчуцька філія; Барська філія)

Завідувачі кафедр

Абакумова В.І.;

Новиков А.О.;

Лавриченко Н.М.

1 Поточний контроль успішності студентів факультету та підсумки рубіжного контролю

Листопад;

21.11.17

Декан Лучкіна Л.В.
2. Профорієнтаційна діяльність факультету філології та історії: стан, проблеми і перспективи. Голова профорієнтаційної ради факультету Баранник Н.О.
3. Допуск до захисту бакалаврських, дипломних та магістерських робіт, призначення рецензентів. Завідувач кафедри української мови, літератури та методики навчання Новиков А.О.

1.

Результати зимової заліково-екзаменаційної сесії за денною та заочною формами навчання

Грудень;

26.12.17

Декан Лучкіна Л.В.
2. Різне

Декан Лучкіна Л.В.

                    

 

 

                     

 

0
0
0
s2sdefault

 

Вступ за освітнім ступенем «Магістр» у 2017 році

 

 

Спеціальність

Термін навчання

Вступні випробування

Фінансова основа навчання

014 Середня освіта

(Українська мова і література)

(денна і заочна форми навчання)

1,5 року

1. Українська мова і література

2. Іноземна мова

3. Методики навчання української мови і літератури***

державне замовлення

контракт

014 Середня освіта (Історія)

(денна форма навчання)

1,5 року

1. Історія з методикою навчання

2. Іноземна мова

3. Історія***

державне замовлення

контракт

014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

(денна форма навчання)

2 роки

1. Практичний курс англійської мови

2. Іноземна мова

2. Методика  навчання англійської мови***

державне замовлення

контракт

 

*** – додатковий іспит для студентів, які вступають на основі здобутої вищої освіти за іншими спеціальностями

0
0
0
s2sdefault

 

Вступ за  освітнім ступенем «Бакалавр» у 2017 році

Спеціальність Термін навчання Вступні випробування (сертифікати) Фінансова основа навчання

014.01 Середня освіта

(Українська мова і література)

(денна, заочна форми навчання)

4 роки

на базі повної загальної середньої освіти

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Один із переліку предметів (іноземна мова// біологія/)

державне замовлення;

контракт

014.01 Середня освіта

(Українська мова і література)

(денна, заочна форми навчання)

2 роки

на базі ОКР «молодший спеціаліст» за спеціальністю «Початкова освіта»

1. Педагогіка (тестування)

2. Українська мова і література***

державне замовлення;

контракт

014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)) (денна, заочна форми навчання)

4 роки

на базі повної загальної середньої освіти

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Іноземна мова (англійська)/математика

державне замовлення;

контракт

014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)) (денна, заочна форми навчання)

2 роки

на базі ОКР «молодший спеціаліст»

1. Педагогіка (тестування)

2. Англійська мова***

державне замовлення;

контракт

014.03 Середня освіта (Історія)

(денна, заочна форми навчання)

4 роки

на базі повної загальної середньої освіти

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Один із переліку предметів (іноземна мова// біологія/)

державне замовлення;

контракт

014 Середня освіта (Історія)

(денна, заочна форми навчання)

2 роки

на базі ОКР «молодший спеціаліст»

1.Педагогіка (тестування)

2. Історія України***

контракт

*** – додатковий іспит для студентів, які вступають на основі здобутої вищої освіти за іншими спеціальностями

0
0
0
s2sdefault

 

 

         подяка_001.jpg                       подяка.jpg       Увінчалася успіхами

перша педагогічна практика студентів 

Детальніше: ПЕРША ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА
0
0
0
s2sdefault

Конкурс проектів із риторики:

- Глухів говорить українською

- Правильність уживання слів у математиці

- Мелодія українського слова (завантажити)

- Українська мова в серці кожного

- Задивляюсь у твої зіниці

- Збережемо планету та власне життя

 

0
0
0
s2sdefault

Дочірні категорії