Навчальні дисципліни факультету філології та історії у 2016 – 2017 н.р. закріплені за кафедрами   таким чином:

Кафедра української мови, літератури та методики навчання

ОС «Бакалавр»

 1. Вступ до літературознавства
 2. Вступ до мовознавства
 3. Вступ до спеціальності
 4. Дитяча література та виразне читання
 5. Історична граматика
 6. Історія зарубіжної літератури
 7. Історія світової літератури
 8. Історія української літератури
 9. Методика навчання світової літератури
 10. Методика навчання української літератури
 11. Методика навчання української мови
 12. Народознавство
 13. Основи українознавства
 14. Практичний курс української мови
 15. Риторика
 16. Спецкурс «Специфіка вивчення історичного художнього роману та його образів-персонажів»
 17. Спецкурс «Сучасна українська література як джерело виховання національної самосвідомості й патріотизму»
 18. Спецкурс «Методичні особливості вивчення літератури в старших класах профільної школи»
 19. Спецкурс «Літературознавчий аналіз художнього твору»
 20. Спецкурс «Вивчення творчості С.М.Сергєєва-Ценського»
 21. Старослов`янська мова
 22. Сучасна українська мова
 23. Українська діалектологія
 24. Українська мова за професійним спрямуванням
 25. Усна народна творчість та літературне краєзнавство
 26. Шкільний курс української літератури
 27. Шкільний курс української мови

ОКР «Спеціаліст»

 1. Загальне мовознавство
 2. Історія української літератури
 3. Історія української мови
 4. Методика українознавства
 5. Новітня література англомовних країн
 6. Порівняльне літературознавство
 7. Спецкурс «Сучасна українська література як джерело виховання національної самосвідомості й патріотизму»
 8. Спецкурс «Українська література кінця ХХ – поч..ХХI ст..»
 9. Стилістика
 10. Сучасна зарубіжна література
 11. Сучасна українська мова
 12. Теорія літератури

ОС «Магістр»

 1. Актуальні проблеми сучасного літературознавства
 2. Актуальні проблеми сучасного мовознавства
 3. Культура наукової української мови
 4. Методика викладання лінгвістичних дисциплін
 5. Методика викладання літературознавчих дисциплін
 6. Методологічні основи дослідження лінгвістичних об`єктів
 7. Основні напрями сучасного літературного процесу
 8. Сучасна українська література
 9. Сучасна українська мова

Кафедра історії, правознавства та методики навчання

ОС «Бакалавр»

 1. Етнодемографія
 2. Етнологія
 3. Історична географія
 4. Історіографія та джерелознавство історії України
 5. Історія середніх віків
 6. Історія слов`янських народів
 7. Історія стародавнього світу
 8. Історія та культура України
 9. Історія України
 10. Історія української культури
 11. Історія філософії
 12. Конституційне право України
 13. Кримінальне та адміністративне право України
 14. Нова історія країн Азії та Африки
 15. Нова історія країн Європи та Америки
 16. Новітня історія країн Азії та Африки
 17. Новітня історія країн Європи та Америки
 18. Основи бібліотекознавства та бібліотечної справи
 19. Основи економічної теорії
 20. Політологія
 21. Правознавство
 22. Правознавство (теорія держави та права)
 23. Соціологія
 24. Спеціальні історичні дисципліни
 25. Спецкурс «Основи нумізматики»
 26. Спецкурс «Історія Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка»
 27. Судові та правоохоронні органи України
 28. Теорія держави і права України
 29. Теорія та методика навчання історії
 30. Трудове право і право соціального захисту України
 31. Філософія
 32. Цивільне і сімейне право України
 33. Шкільний курс історії та методика навчання

ОКР «Спеціаліст»

 1. Етнографія України
 2. Інтелектуальна власність
 3. Науково-методична діяльність бібліотеки
 4. Організація інформаційно-бібліотечного менеджменту
 5. Організація роботи шкільної бібліотеки
 6. Основи демократії
 7. Філософія освiти
 8. Християнська етика

ОС «Магістр»

 1. Актуальні питання історії вітчизняної науки і техніки ХІY-ХХІ ст.
 2. Актуальні проблеми Української революції 1917-1921 рр.
 3. Історія міжнародних відносин
 4. Історія політичних і правових учень
 5. Методика використання історичних джерел у навчанні історії України
 6. Методологія історичної науки
 7. Політико-правовий аспект діяльності Європейського Союзу
 8. Право інтелектуальної власності
 9. Регіональна історія України
 10. Типологія та динаміка диктаторських режимів ХХ ст.
 11. Українське козацтво в археологічних і писемних джерелах
 12. Український і світовий конституціоналізм
 13. Цивілізації в історії людства

Кафедра іноземних мов та методики викладання

ОС «Бакалавр»

 1. Вступ до спеціальності
 2. Ділова англійська мова
 3. Загальне мовознавство
 4. Іноземна мова
 5. Історія англійської мови
 6. Латинська мова
 7. Лінгвокраїнознавство англомовних країн
 8. Лексикологія англійської мови
 9. Методика навчання іноземних мов і культур
 10. Практична граматика англійської мови
 11. Практична фонетика англійської мови
 12. Практичний курс англійської мови
 13. Практичний курс другої іноземної мови (німецької)
 14. Практичний курс німецької мови
 15. Стилістика англійської мови. Аналіз художнього тексту
 16. Сучасні технології навчання іноземних мов
 17. Теоретичний курс англійської фонетики та граматики
 18. Теоретичний курс німецької мови

ОКР «Спеціаліст»

 1. Ділова німецька мова
 2. Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн
 3. Лінгвокультурологія
 4. Порівняльна типологія мов
 5. Практичний курс англійської мови
 6. Практичний курс другої іноземної мови (німецької)
 7. Спецкурс «Порівняльна граматика німецької та української мов»
 8. Спецкурс «Особливості двомовного навчання в США та інших країнах світу»
 9. Спецкурс «Типологічне мовознавство»
 10. Теорія і практика усного і письмового перекладу

ОС «Магістр»

 1. Іноземна мова за професійним спрямуванням

Кафедра педагогіки та менеджменту освіти

ОС «Бакалавр»

1Етнопедагогіка

 1. Нові педагогічні технології
 2. Основи наукових досліджень
 3. Основи педагогічної майстерності
 4. Педагогіка
 5. Порівняльна педагогіка
 6. Практика в оздоровчому таборі
 7. Профорієнтологія
 8. Табірний збір

ОКР «Спеціаліст»

 1. Основи корекційної педагогіки

ОС «Магістр»

1        Педагогіка

Кафедра психології

ОС «Бакалавр»

1 Психологія

2        Психологія (соціальна)

ОКР «Спеціаліст»

1        Етнопсихологія

ОС»Магістр»

1        Психологія вищої школи

Кафедра безпеки життєдіяльності, фізичного виховання та здоров’я людини

ОС «Бакалавр»

1        Фізичне виховання

Кафедра біології та основ сільського господарства

ОС «Бакалавр»

 1. Здоров`я людини:Основи медзнань\Валеологія\Вікова фізіологія

ОКР «Спеціаліст»

 1. Охорона праці в галузі

Кафедра професійної освіти та комп’ютерних технологій

ОС «Магістр»

1        Інформаційні технології в дослідницькій діяльності

Кафедра фізико-математичної освіти та інформатики

ОС «Бакалавр»

1 Нові інформаційні технології та ТЗН

2        Інформаційні технології у науковій діяльності

Кафедра теорії і методики викладання природничих дисциплін

ОС «Бакалавр»

1        Основи екології

«Модель ООН 2016»

9-10 квітня у стінах Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана за підтримки Міністерства освіти і науки в Україні та Представництва ООН в Україні відбулася «Модель ООН 2016», в роботі якої взяла участь студентка 3 курсу ФФІ Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка Шевцова Владилена.

sCBsdEoKi68.jpgМодель Організації Об’єднаних Націй – це синтез наукової конференції та рольової гри, учасники якої виступають у ролі дипломатів. Вони представляють різні країни, імітують засідання різних органів системи ООН, під час яких обговорюються питання, котрі стоять на порядку денному ООН. 

Метою даного заходу є:

-      розвивати у студентів широкий світогляд, стимулюючи прагнення до мирного вирішення світових проблем та знаходження консенсусу;

-      формувати у делегатів лідерські, політичні, комунікативні, та соціальні компетентності;

-      підвищити обізнаність молоді щодо питань, які стоять на порядку денному;

-      сприяти зацікавленості в діяльності ООН та інших міжнародних організацій, підвищувати обізнаність студентів з міжнародних проблеми шляхом залучення до роботи в конференції представників посольств, міжнародних та дипломатичних організацій.j-dMAYbwQoY.jpg

«Модель ООН 2016» передбачала розгляд наступних питань:

1.  Ісламська Держава як новий та найбільш небезпечний формат діяльності терористичних організацій (Рада Безпеки);

2.  Вплив тіньової економіки на розвиток країн (Комітет з економічних та фінансових питань);

3.  Питання суверенітету та обов'язків держав (Комітет з правових питань);

4.  Розподіл бюджету на підтримку країн, приймаючих емігрантів (Комітет з адм-бюджетних питань);

5.  Міжнародна кібербезпека (Комітет з роззброєння та міжнародної безпеки);

6.  Захист об'єктів всесвітньої спадщини в зонах конфліктів (ЮНЕСКО).

Представниця нашого навчального закладу долучилася до роботи комітету ЮНЕСКО, виступивши у ролі дипломата від країни ПАР.

Результатом плідної роботи всіх делегатів з шести комітетів стало написання резолюції, яку буде відправлено у Представництво ООН в Україні.

Два дні наукової роботи, наповненої дебатами і цікавими презентаціями промайнули швидко й залишили широку палітру різнобарвних емоцій та унікальні спогади.

ГРАФІК ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

ФАКУЛЬТЕТУ ФІЛОЛОГІЇ ТА ІСТОРІЇ

на 2020– 2021 навчальний рік

Заочна форма навчання

Курс, спеціальність Ι півріччя ΙΙ півріччя
Навчально-залікова сесія Практика Навчально-залікова сесія Практика

1 А2р.н.;

1 І 2р.н.;

2 А 4р.н.;

2 У 4р.н.;

Настановна сесія 30.09.20-04.10.20 (5дн)

Зимова   сесія 02.12.20-11.12.20     (10 дн)

-    

Настановна сесія 12.12.20-16.12.20 (5 дн)

Літня сесія 25.05.21-03.06.21       (10 дн)

 

3 А 4 р.н.;

Настановна сесія 30.09.20-04.10.20 (5дн)

Зимова   сесія 02.12.20-16.12.20     (15 дн)

 

Настановна сесія 17.12.20-21.12.20 (5 дн)

Літня сесія 23.05.21-06.06.21       (15 дн)

 

2 У 2 р.н.

2 І 2 р.н.

2 А 2 р.н.

Настановна сесія 30.09.20-04.10.20 (5дн)

Зимова   сесія 02.12.20-11.12.20     (10 дн)

 

Настановна сесія 12.12.20-16.12.20 (5 дн)

Весняна сесія 10.03.21-20.03.21       (10 дн) держ.екз.

06.06.21-30.06.21.

Навчально-залікова

Практика

(лютий 2021 року)

4 У 4 р.н.;

4 A 4 р.н.;

Настановна сесія 30.09.20-04.10.20 (5дн)

Зимова   сесія 02.12.20-16.12.20     (15 дн)

 

Настановна сесія 17.12.20-21.12.20 (5 дн)

Весняна сесія 10.03.21-24.03.21       (15 дн)

держ.екз.

06.06.21-30.06.21..

Навчально-залікова

Практика

(лютий 2021 року)

Магістри, 1 курс

40-61 У гр.. (1 рік 4міс..);

40-62 А;

40-64 І

Настановна сесія 30.09.20-09.10.20 (10дн)

Зимова   сесія 02.12.20-11.12.20     (10 дн)

 

Настановна сесія 12.12.20-16.12.20 (5 дн)

Літня сесія 25.05.21-03.06.21       (10 дн)

Педагогічна   практика на робочому місці вчителя

(лютий 2021 року)

Магістри, 2 курс

40-62 2А гр.. (1 рік 4міс..)

Настановна сесія 30.09.20-09.10.20 (10дн)

Зимова   сесія 02.12.20-11.12.20     (10 дн)

Педагогічна   практика на робочому місці вчителя

(жовтень 2020 року)

Настановна сесія 12.12.20-16.12.20 (5 дн)

Літня сесія 25.05.21-03.06.21       (10 дн)

держ.екз.

06.06.21-30.06.21

Дослідницька практика «Управління ЗВО; на робочому місці викладача»

(лютий 2021 року)

Магістри, 2 курс

40-61-2У гр.. (1 рік 4 міс.)

Настановна сесія 30.09.20-04.10.20 (5дн)

Зимова   сесія 02.12.20-11.12.20 (10 дн)

Державні екзамени:

15.12.20 – 30.12.20

Дослідницька практика «Управління ЗВО; на робочому місці викладача»

(жовтень 2020 року)

   

ГРАФІК ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

ФАКУЛЬТЕТУ ФІЛОЛОГІЇ ТА ІСТОРІЇ

на 2020 – 2021 навчальний рік

Денна форма навчання

Курс. Спеціальність

Група  

1 півріччя 11 півріччя
Теоретичне навчання Практика

Сесія//

Ліквідація академічної заборгованості

Канікули Теоретичне навчання Практика Сесія// Ліквідація академічної заборгованості Канікули

1-У2 р.н. (11-У )

07.09.20-29.12.20 - 16.01.21 – 07.02.21 30.12.20 – 15.01.21

08.02.21-

13.06.21

Фольклорно-діалектологічна 01.07.21-14.07.21 14.06.21-30.06.21 15.07.21-31.08.21

1-А (12-А)

1-У (13-У )

1-І (14-І   )

07.09.20-29.12.20 - 16.01.21 – 07.02.21 30.12.20 – 15.01.21

08.02.21-

13.06.21

  14.06.21-30.06.21 01.07.21-31.08.21
2 – У (23-У) 01.09.20-29.12.20 - 16.01.21 – 07.02.21 30.12.20 – 15.01.21

08.02.21-

13.06.21

Фольклорно-діалектологічна 01.07.21-14.07.21 14.06.21-30.06.21 15.07.21-31.08.21

2 – А (22-А)

01.09.20-29.12.20 - 16.01.21 – 07.02.21 30.12.20 – 15.01.21

08.02.21-

13.06.21

  14.06.21-30.06.21 01.07.21-31.08.21
2 – І (24-І) 01.09.20-29.12.20

Безвідривна археологічна практика

(2 тижні)

16.01.21 – 07.02.21 30.12.20 – 15.01.21

08.02.21-

13.06.21

  14.06.21-30.06.21 01.07.21-31.08.21
3 курс (32-А, 33-У) 01.09.20-29.12.20 - 16.01.21 – 07.02.21 30.12.20 – 15.01.21

08.02.21-

21.05.21

Безвідривна педагогічна практика

(2 тижні);

Табірний збір 22.05.21- 24.05.21; Практика в оздоровчому таборі

07.06.21-27.06.21

25.05.21-06.06.21 28.06.21-31.08.21
3 курс ( 34-І) 01.09.20-29.12.20 Безвідривна практика за спеціалізацією (2 тижні) 16.01.21 – 07.02.21 30.12.20 – 15.01.21

08.02.21-

21.05.21

Безвідривна педагогічна практика

(2 тижні);

Табірний збір 22.05.21- 24.05.21; Практика в оздоровчому таборі

07.06.21-27.06.21

25.05.21-06.06.21 28.06.21-31.08.21

2-У2 р.н. (21-У);

2-А2р.н. (25-А);

4 - А (42-А) ;

4 - У (43-У);

4 – І (44-І)

01.09.20-29.12.20 - 16.01.21 – 07.02.21 30.12.20 – 15.01.21

08.02.21-14.02.21;

29.03.21

28.05.21

- Навчально-залікова практика у загальноосвітньому навчальному закладі// Практика в основній школі

15.02.21-28.03.21

сесія 29.05.21-10.06.21

держ.екз. 11.06.21-30.06.21

-

Магістри, 1 курс

61-У;

62-А;

64-І

(1 рік 4 міс.)

01.09.20-29.12.20 - 16.01.21 – 07.02.21 30.12.20 – 15.01.21

08.02.21-21.02.21; 05.04.21-

13.06.21

Педагогічна практика на робочому місці вчителя

22.02.21 – 04.04.21

14.06.21-30.06.21 01.07.21-31.08.21

Магістри, 2 курс

61-2У;

62-2А;

64-2І

(1 рік 4 міс.)

01.09.20-11.10.20;

23.11.20 – 04.12.20

Дослідницька практика «Управління ЗВО; на робочому місці викладача»

12.10.20 – 22.11.20

Сесія

05.12.20 – 13.12.20

Державні екз.

14.12.20 – 30.12.20

         

Примітка: очне навчання з 01.09.2020 до 31.10.2020; з 01.04.2021 до 30.06.2021;

                 Навчання з використанням дистанційних технологій з 01.11.2020 до 31.03.2021.

ПОШТОВА АДРЕСА:

41400, Сумська область

                     м.Глухів

                      вул. Терещенків, 47, корпус 7

 

ЕЛЕКТРОННA  ПОШТА:

 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Номер телефону декана: 099 051 39 78

Організаційну роботу зі студентами денної та заочної форм навчання здійснюють провідні фахівці деканату факультету філології та історії.

 

 nnimage.jpg

МАМАЄВА Оксана Миколаївна працює зі студентами денної форми навчання.

 

 

 

imaиge.jpg

ПОПОВЧЕНКО Людмила Дмитрівна працює зі студентами заочної форми навчання.

 

 ВИХОВНА, ПОЗАНАВЧАЛЬНА   РОБОТА ФАКУЛЬТЕТУ ФІЛОЛОГІЇ ТА ІСТОРІЇ

Детальніше: ПЛАН ВИХОВНОЇ ТА ПОЗАНАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ

Склад ученої ради факультету філології та історії на 2020 – 2021 н.р.

(Затверджено наказом ректора Глухівського НПУ ім.О.Довженка № 312 від 13.10.2020)

 1. Лучкіна Л.В., декан, канд. пед. наук, доцент – голова ради;
 2. Новиков А.О., завкафедри української мови, літератури та методики навчання, доктор філологічних наук, професор – член ради;
 3. Зайцева Н.Г., старший викладач кафедри іноземних мов та методики викладання, кандидат педагогічних наук – член ради;
 4. Заремський М.Й., доцент кафедри історії, правознавства та методики навчання, кандидат філософських наук – член ради;
 5. Каліш В.А., доцент кафедри української мови, літератури та методики навчання, кандидат педагогічних наук – член ради;
 6. Крижанівський В.М., ст. викладач кафедри історії, правознавства та методики навчання, кандидат історичних наук – член ради;
 7. Мілютіна О.К., в.о. завідувача кафедри іноземних мов та методики викладання, доцент, кандидат педагогічних наук – член ради;
 8. Скоробагата О.М., старший викладач кафедри іноземних мов та методики викладання, кандидат педагогічних наук – член ради;
 9. Слінченко Л.В., доцент кафедри історії, правознавства та методики навчання, кандидат політичних наук – член ради;
 10. Троша Н.В., старший викладач кафедри української мови, літератури та методики навчання, кандидат філологічних наук – член ради;
 11. Цінько С.В., доцент кафедри української мови, літератури та методики навчання, кандидат педагогічних наук – член ради;
 12. Чайка О.М., старший викладач кафедри іноземних мов та методики викладання, кандидат педагогічних наук – член ради;
 13. Чумаченко О.А., в.о. завідувача кафедри історії, правознавства та методики навчання, кандидат історичних наук, доцент – член ради;
 14. Бандурова І.О, студентка 43-У групи – член ради;
 15. Сердюк О.Ю., студентський декан факультету, студент 34-І групи – член ради;
 16. Соломенна Г.О., студентка 32-А групи – член ради;
 17. Маринченко Е.О., директор Глухівської загальноосвітньої школи I – III ступенів № 3, голова ради стейкхолдерів факультету (за згодою) – член ради;
 18. Клейменова Т.В., ст. викладач кафедри української мови, літератури та методики навчання, кандидат філологічних наук – секретар ради.

Дочірні категорії