Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

Співпраця кафедра іноземних мов та методики викладання

із потенційними  роботодавцями, у т.ч. стейкхолдерами 

(період 2020-2021 н.р. та І півріччя 2021-2022 н.р.)

 • Здійснюється постійне залучення роботодавців та стейкхолдерів до удосконалення ОП «Середня освіта (Мова і література (англійська))» шляхом обговорення різних аспектів підготовки майбутніх учителів англійської та німецької мов, зарубіжної літератури, реальних потреб ринку праці, різних аспектів професійної педагогічної діяльності вчителів ЗЗСО.
 • Відповідно до пропозицій стейкхолдерів та роботодавців до складу робочої групи ОП «Середня освіта (Мова і література (англійська))» було введено здобувача вищої освіти Лисицю П.П. та випускницю ОП Мелешко Л.О., уведено до групи розробників ОП - стейкхолдерів (Кадикова Н.В.)
 • Обговорення шляхів вдосконалення ОП «Середня освіта (Мова і література (англійська))» шляхом надання рецензій (Горох Н.В. на ОП 2021 року, Маринченко Е.О., Левік Т.П. на ОП 2020 року, Шаматріна І.М. на ОП 2018 року)
 • Залучення стейкхолдерів та работодавців до проведення державної атестації здобувачів освіти за ОС «Бакалавр», ОС «Магістр». У 2018 році головою державної екзаменаційної комісії була Левік Т.П. (вчитель англійської мови першої категорії Глухівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3, ФОП "Study Island", у 2019 – Федореснко Л.І. (вчитель англійської мови вищої категорії КЗ СОР "Глухівський ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою"), у 2020 р. та 2021 р. – Пугачова О.Л. (вчитель іноземних мов Глухівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1).
 • Заключення договорів про співпрацю в освітній діяльності із закладами загальної середньої освіти. Проходження здобувачами вищої освіти практики на базі закладів.
 • Залучення роботодавців та стейкхолдерів під час звітувань голів ДЕК на засіданнях ННІ Філології та історії, розширених засідань кафедри, захистів практик, планування заходів із забезпечення якості освіти.
 • Участь представників роботодавців та стейкхолдерів у науково-методичних заходах (серія тренінгів Hlukhiv Foreign Language Workshop, майстер-клас «Socratic seminar» та ін.).

 

Співпраця

кафедри історії, правознавства та методики навчання

із потенційними  роботодавцями, у т.ч. стейкхолдерами 

(період 2020-2021 н.р. та І півріччя 2021-2022 н.р.)

 • Здійснюється постійне залучення роботодавців та стейкхолдерів до удосконалення ОНП підготовки фахівців третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 032 «Історія і археологія» шляхом обговорення різних аспектів підготовки майбутніх здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, реальних потреб ринку праці, різних аспектів професійної діяльності науковців і вчителів ЗЗСО на засідання ради стейкхолдерів. 
 • Відповідно до пропозицій стейкхолдерів до складу робочої групи ОНП за спеціальністю 032 «Історія і археологія»  було введено  здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії зі спеціальності 032 Історія та археологія Петренко Н. М. та Мінченко М. В.
 • Обговорення шляхів вдосконаленняОНП зі спеціальності 032 Історія та археологія шляхом надання рецензійта відгуківзовнішніми стейкхолдерами: генеральним директором Національного заповідника «Глухів», кандидатом історичних наук Мошик Іриною Вікторівною; генеральним директором Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця», кандидатом історичних наук, заслуженим працівником культури України Ребровою Наталією Борисівною; вчителькою історії та правознавства комунальної організації (установи, закладу) «Шосткинська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 12 Шосткинської міської ради Сумської області» Базиль Світланою Михайлівною.
 • Укладання договору про співпрацю з Національним заповідником «Гетьманська столиця» в особі генерального директора Національного заповідника «Гетьманська столиця», кандидата історичних наук, заслуженого працівника культури України Ребрової Наталії Борисівни, з метою інтеграції наукових досліджень у галузі історії України, історіографії, пам’яткознавства, джерелознавства, археографії, археології, етнографії, краєзнавства, інформаційної діяльності, а також проходженню здобувачами вищої освіти ОС «Бакалавр» археологічної практики та ОНС "доктор філософії" науково-дослідницької практики на базі Національного заповідника.
 • Укладання договору про співпрацю з Національним заповідником «Глухів» в особі генерального директора Національного заповідника «Глухів» кандидата історичних наук Мошик Ірини Вікторівни, з метою проходження археологічної практики здобувачами вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Історія) ОС “Бакалавр”; оприлюднення результатів наукових досліджень у науковому збірнику «Сіверщина в історії України», співзасновником якого є кафедра.
 • Укладання договорів про співпрацю в освітній діяльності із закладами загальної середньої освіти. Проходження здобувачами вищої освіти практики на базі цих закладів.

 

 Співпраця

кафедри української мови, літератури та методики навчання

із потенційними  роботодавцями, у т.ч. стейкхолдерами 

(період 2020-2021 н.р. та І півріччя 2021-2022 н.р.)

Кафедра української мови, літератури та методики навчання тісно співпрацює з роботодавцями, провідними вчителями, у тому числі й випускниками, які працюють за фахом учителя української мови та літератури, зокрема Шаматріною І.М., Курган О.Г., Лісневською В.О., Кабановою О.О., Боковою Н.М.

На базі загальноосвітніх шкіл м.Глухова, «Опорного заклад освіти Шалигинської селищної ради "Шалигинська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів" за сприяння стейкхолдерів студенти проходять педагогічні практики.

Стейкхолдери беруть участь в обговоренні та наданні пропозицій щодо вдосконалення освітніх програм факультету, зокрема звернули увагу на необхідність збільшення навантаження на практичну підготовку здобувачів освіти. Ця пропозиція врахована в освітніх програмах бакалаврату та магістратури «Середня освіта (Українська мова і література)» 2020, 2021 років. Крім того, за рекомендаціями стейкхолдерів оновлено програми навчальних та виробничих практик відповідно до освітніх програм, зокрема формування фахових компетентностей у майбутніх учителів з огляду на особливості роботи закладів вищої та середньої освіти в сучасних умовах.

Кабанова О.О., Бокова Н.М. працювали головами екзаменаційних комісій під час проведення державних атестацій випускників ОС «Бакалавр» та «Магістр».

Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru