Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

 

belБєлашов Валерій Іванович

Доцент (1996). Відмінник освіти України (2009).

Вищу освіту здобув у Харківському державному університеті ім. О. М. Горького (нині Харківський державний університет імені В.Н.Каразіна) за спеціальністю «Історія».

Навчався в аспірантурі Київського педагогічного інституту ім. М. Горького (1983-1986 рр.).

Нагороджений Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, Почесною грамотою Міністерства культури і мистецтв України, грамотою Академії педагогічних наук України.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Археологія
 • Глухівщина гетьманської доби (1648-1782 рр.)
 • Історичне краєзнавство
 • Історія України
 • Історія української культури

Сфера наукових інтересів – історія України, історія та культура гетьманської столиці Глухова і Глухівщини. Результати досліджень представлені в майже 100 публікаціях наукового та навчально-методичного характеру, зокрема навчальних посібниках з грифом МОН.

Найбільш важливі наукові та навчально-методичні праці:

 1. Глухов ? забытая столица гетманской Украины. ? К. : Україна, 1992. ? 132 с.
 2. Глухів ? столиця Гетьманщини. (До Глухівського періоду історії України (1708 ? 1782 рр.). – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2005. ? 220 с.
 3. Глухів. – К. : Абрис, 2003. ? 168 с. – (Серія: Малі історичні міста України) (у співавторстві).
 4. Глухів ? столиця гетьманської і Лівобережної України : посіб. для уч. і наук. роботи студ. та уч. середніх шкіл до «Глухівського періоду історії України (1708 ? 1782 рр.)». – Глухів : Глухівська районна типографія, 1996. ? 145 с.
 5. Гетьманщина мовою документів і матеріалів другої половини ХVІІ ? ХVІІІ ст. : зб. документів і матеріалів : хрестоматія : посібник. – Глухів РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2006. ? 184 с.
 6. Сумщина в історії України : навч. посіб. для 5-11 класів загальноосвітніх шкіл. – Суми : Макден, 2005. ? 496 с.
 7. Глухів. Випробування війною / В. І. Бєлашов, Н. О. Зайцева, О. В. Онопрієнко, В. В. Федін. – К. : Новий друк, 2015. – С. 123–152, 169–189.

Фахові публікації за останні 5 років:

 1. Організація навчального процесу і персональний склад викладачів Глухівської чоловічої і жіночої гімназій у 1870-1920-х роках у спогадах викладача В. А. Мальченка // Сіверщина в історії України : зб. наук. пр. – Вип. 4. – К.-Глухів, 2011. – С. 201-204.
 2. Огляд документальної бази історії Гетьманщини у фондах Центрального державного історичного архіву України у Києві // Сіверщина в історії України : зб. наук. пр. – Вип. 5. ? К.-Глухів, 2012. ? С. 167 – 169.
 3. Посилення російської реакції під час правління «Гетьманського уряду» (1734 ? 1790 рр.) // Сіверщина в історії України : зб. наук. пр. – Вип. 6. – К.-Глухів, 2013. – С.267 ? 271.
 4. Монетні скарби колишньої столиці Гетьманщини м. Глухова та його округи (друга половина XVII – XVIII ст.) / В. І. Бєлашов, А. М. Клюєв // Сіверщина в історії України : зб. наук. праць. – Вип. 8. – К. ; Глухів: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2015. – С. 127–132.

Статті, які видані у наукометричних виданнях:

 1. Историографическое наследие Гетманщины 1708 - 1782 гг. // История и археология.  2015.  № 7
 2. Правление «Гетманского уряда» в Левобережной Украине (1734–1750 гг.)  // История и археология. – 2015. – № 8.
 3. История гетманской Украины в архивных документах // История. Историки. Источники. – 2015. – № 3. 

Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru