Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

4.11Доктор історичних наук (2009), професор (2011)

Отримав фах історика і філолога у Кам'янець-Подільському державному педагогічному інституті ім. В. Затонського (зараз Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка).

Захистив докторську дисертацію на тему «Інституціоналізація краєзнавчого руху Правобережної України 20-х років ХХ – початку XXI ст.: етапи, форми, напрями діяльності» (спеціальність 07.00.01 - Історія України).

Нагороджений медаллю «За трудову доблесть» (1986), п’ятьма Почесними грамотами МОН України, званням «Заслужений працівник народної освіти України» (1993), знаками МОН України «Відмінник освіти України» (1993) та «Петро Могила», преміями імені Героя України академіка Петра Тронька НСКУ (2013), імені Юхима Сіцінського (2004) Хмельницької обласної ради та облдержадміністрації, імені професора Іона Винокура (2015) Хмельницької обласної організації НСКУ, Загальнослобожанською літературно-мистецькою премією імені Михайла Петренка (2018), Почесними грамотами Хмельницької обласної ради та облдержадміністрації, Дунаєвецької районної і Кам’янець-Подільської міської влади.

Викладає навчальні дисципліни:

  • Історія стародавнього світу
  • Актуальні питання історії вітчизняної науки і техніки ХІV-ХХІ ст.

Коло наукових інтересів: питання історії, теорії і методики бібліотечної справи, проблеми бібліографознавства.

Є автором 70 окремих видань, понад 500 праць у збірниках, журналах наукового та навчально-методичного характеру.

 

Найбільш важливі наукові праці:

1. Прокопчук В. С. Дунаєвеччина: край і люди: монографія. Кам'янець-Подільський: Зволейко Д. Г., 2013. 352 с.: іл.

2. Доктори наук, професори Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: довід.-бібліогр. вид. / уклад.: І. М. Конет, В. С. Прокопчук; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка . Кам'янець-Подільський: Абетка – Світ, 2013. 512 с.: іл.

3. Прокопчук В. С. Краєзнавство на Поділлі: історія і сучасність: монографія / наук. ред. О. П. Реєнт. 2-ге вид., доповн. Кам'янець-Подільський: Зволейко Д. Г., 2014. 312 с.

4. Красуцький М. І., Прокопчук В. С. Михайло Савенко: час і доля. Кам'янець Подільський: Сисин О. В., 2014.  168 с.: іл.

5. Постаті в листах: епістолярій Юхима Сіцінського / вступ. стаття, упорядк., коментарі: В. С. Прокопчук, О. М. Кошель, І. О. Старенький. Київ: Старий світ, 2014. 320с.:12 іл.

6. Прокопчук В. С., Старенький І. О. Топонімічний словник м. Кам'янця-Подільського. Кам'янець-Подільський: Зволейко Д. Г., 2014. 192 с.: іл.

7. Періодичні видання доби Української революції 1917-1920 рр. у науковій бібліотеці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: бібліогр. покажч. / уклад.: В. С. Прокопчук, Н. Д. Крючкова, В. Ф. Биковська; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Наук. б-ка. Кам'янець–Подільський: Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2014. 34 с.

8. Періодичні видання у фондах наукової бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: бібліогр. покажч. / упоряд.: В. С. Прокопчук, С. О. Кантлін; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. Кам'янець-Подільський, 2014. 86 c. укp. - рус.

9. Прокопчук В. С. Дунаєвецький районний архів: монографія. Дунаївці; Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2015. 199 с.: іл.

10. Наукові збірники історичного факультету Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: звед. кат. і покажч. змісту. Серія «Хмельниччина краєзнавча». Вип. 2 (4) / ред.: С. А. Копилов; уклад.: В. С. Прокопчук, Г. В. Гайшук; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. Кам'янець-Подільський: К.-ПНУ ім. І. Огієнка, 2015. 183 c. укp.

11. Прокопчук В. С., Айвазян О. Б. Бібліотеки Поділля (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): монографія. Кам'янець-Подільський: Зволейко Д. Г., 2016. 256 с.

12. Прокопчук В. С., Старенький І. О. Пам'яткоохоронна діяльність подільського православного духовенства в ХІХ – на початку ХХ ст.: монографія. Кам'янець-Подільський: ПП Буйницький О. А., 2016. 308 с.

13. Молчановский Н. В Очерк известий о Подольской земле до 1434 года / ред. рада: В. С. Прокопчук, голова Є. А.  Черницький, В. С. Перерва; автор вступ. статті В. С. Прокопчук. Біла церква: Пшонківський В. О., 2017. 266 с.

14. Прокопчук В. С. Освіта на Дунаєвиччині: від перших шкіл – до суспільства знань: монографія. Кам`янець-Подільський: Зволейко Д. Г., 2018. 412 с.: іл.

 

        Фахові публікації за останні 5 років:

1. Прокопчук В. С., Брицький П. П.  Поділля в житті і творчості Тараса Шевченка. Вісник Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. Серія: Історичні науки. Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. Вип. 29. С. 42-47.

2. Прокопчук В. С. Внесок Кам’янець-Подільського державного університету в охорону документальної архівної спадщини (1919-1920 рр.). Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: наук. зб. Серія: Історична та філологічна. Кам`янець-Подільський, 2015. Вип. 11. С. 123-130. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ioisn_2015_11_22.

3. Прокопчук В. С. Дунаєвецький районний архів у перші повоєнні десятиріччя (40-50-і роки ХХ ст.). Вісник Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Історичні науки. Кам`янець-Подільський, 2015. Вип. 8. С. 452-463. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkpnui_2015_8_49.

4. Прокопчук В. С., Завальнюк О. М.  Його надихала любов до рідної України (до 100-річчя академіка П. Т. Тронька). Освіта, наука і культура на Поділлі: зб. наук. пр.  Кам'янець-Подільський: Оіюм, 2015.  Т.22.  С.7-30.

5. Прокопчук В. С., Кантлін  С. О. Йосип Іванович Токар: на фронтах воєнному і бібліотечному. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство. Кам`янець-Подільський, 2015. Вип. 4. С. 137-139. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npkpnuiobk_2015_4_24.

6. Прокопчук В. С. Колективний доробок подільських краєзнавців (за матеріалами чотирнадцяти подільських історико-краєзнавчих конференцій) (1965-2014 рр.). Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство. Кам`янець-Подільський, 2015. Вип. 4. С. 145-155. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npkpnuiobk_2015_4_26.

7. Прокопчук В. С.,  Резнічук Л. В. Внесок бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство. Кам`янець-Подільський, 2015. Вип. 4. С. 355-359. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npkpnuiobk_2015_4_66.

8. Прокопчук В. С. Село Миньківці в дослідженнях Г. Д. Гавінчука. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: наук. зб. Серія: Філологічна. Кам`янець-Подільський, 2015. Вип. 12. С. 267-275. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ioisn_2015_12_46.

9. Прокопчук В. С. Огієнкознавчі дослідження професора О. М. Завальнюка. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: наук. зб. Серія: Історична. Кам`янець-Подільський, 2017. Вип. 13. С. 24-33. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/IvanOgienkoi_2017_13_4.

 

Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru