Така актуальна для майбутніх учителів-словесників тема стала предметом обговорення у форматі ІІ Усеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні тенденції та перспективи мовно-літературної освіти в Україні». Науковий форум проведено 19–20 лютого 2020 року кафедрою української мови, лвтератури та методики навчання факультету філології та історії Глухівського НПУ ім. О. Довженка. Співорганізаторами заходу стали Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, Криворізький державний педагогічний університет, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ).

Детальніше:Мовно-літературна освітня галузь: обговорення...
Надання можливості громадянам аналізувати та розуміти, як працюють ЗМІ та який вплив мають на громадську думку сучасному суспільстві, є важливим для здорового демократичного суспільства.
Детальніше:2020 Hlukhiv Foreign Language Workshop...

Регіональний методичний семінар на факультеті філології та історії:

про ціннісне ставлення до мови, усвідомлення мови як державного чинника, як засобу ідентифікації мовця з народом,

як засобу самовираження…

З метою реалізації завдань щодо співпраці нашого університету з Національною академією педагогічних наук України, а головне – для обговорення актуальних питань, пов’язаних із формуванням української мовної особистості в процесі навчання української мови 12 лютого 2020 року в стінах нашого вишу відбувся регіональний методичний семінар «Концепція навчання української мови на засадах компетентнісного підходу». Співорганізатори заходу – Інститут педагогіки НАПН України та Глухівський НПУ ім. О. Довженка.

Детальніше:Регіональний методичний семінар на факультеті...
5 лютого 2020 університет зустрічав гостю – свою випускницю Karina Lee (Шевцова), яка подолала довгий шлях, щоб завітати до Альма матер, поділитися своїм досвідом роботи вчителем англійської мови в Китаї.
Детальніше:Зустріч із випускницею

6–7 лютого 2020 року на факультеті філології та історії було проведено звітну науково-практичну конференцію студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених «Освіта ХХІ століття: молодіжний вимір», під час якої молоді вчені (магістранти і студенти) прозвітували про свої наукові здобутки, а керівники наукових гуртків і проблемних груп поділилися досвідом щодо організації студентської науково-дослідної роботи.

Детальніше:НАУКОВИЙ ПОШУК МОЛОДИХ УЧЕНИХ

08.01
       На початку 2020 р. відбулася звична, але від цього не менш знакова подія для викладачів та студентів кафедри історії та правознавства – вийшов черговий, вже шостий, випуск збірника наукових праць «Студентські історичні студії». Пересічний читач, який буде гортати сторінки цього видання, зможе побачити перші кроки наших здібних студентів у величезний, поліфонічний світ ученого-історика, сповнений відчуття непростих евристичних шукань, надзвичайної емоційної напруги, сподівань, сумнівів, та навіть, на жаль, гіркого присмаку розчарування. Утім, редакція видання сповнена надії, що перші несміливі розвідки, а інколи й цікаві статті наших вихованців розвинуть в них не тільки смак і прагнення до наукової роботи в царині історії, але й вміння гармонійно поєднувати евристичні шукання з сумлінним навчанням у виші.

Детальніше:Презентація нового випуску збірника "Студентські...

16 грудня на факульті філології та історії відбулася зустріч з інспектором ювенальної превенції Глухівського відділу поліції Демченко К.О., яка розповіла студентам про попередження домашнього насилля і його наслідки, найпоширеніші випадки шахрайства, булінг серед учнів тощо.

Детальніше:Тиждень права - 2019

aNDRIISHINA

Дочірні категорії