Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

 

Студенти 61-2У групи проходили дослідницьку педагогічну практику «Управління ЗВО; на робочому місці викладача» на кафедрі української мови, літератури та методики навчання Глухівського національного педагогічного університету імені О. Довженка з 15.10.19 по 24.11.19 р.

Протягом першого тижня практиканти ознайомилися з системою викладання гуманітарних дисциплін, навчальними та робочими програмами, методичним забезпеченням курсів, підручниками та науковою літературою; відвідували заняття викладачів, здійснювали їх методичний аналіз, складали графік залікових занять, отримали методичні консультації, а також проводили пробні заняття.

         Протягом наступних тижнів практиканти проводили залікові лекційні та практичні заняття, анкетування зі студентами академічних груп, за якими були закріплені, працювали відповідно до індивідуального плану.

На факультеті були створені всі умови для проходження практики. Викладачі, які мають великий досвід науково-педагогічної роботи, високу фахову й методичну підготовку, забезпечували навчальною літературою, методичними розробками, наочними матеріалами та давали професійні поради.

Мета дослідницької практики – використання набутих умінь і навичок у викладацькій діяльності та на практиці, прагнення до постійного підвищення рівня знань та їх удосконалення, підготовка до виконання функцій викладача.

За період практики ми виконували основні види діяльності на посаді викладача: навчально-виховну, методичну, дослідницьку. Плідно працювали також зі студентською групою, сприяли всебічному розвитку студентів, підбирали для цього конкретний зміст і засоби педагогічного впливу, продовжували формувати студентський колектив. Намагалися створити умови для розвитку самостійної діяльності студентів та підтримувати у колективі комфортний психологічний клімат.

         Пройдена дослідницька практика сприяла оволодінню сучасними методами, формами та технологіями організації освітнього процесу у ЗВО. Також ми оволоділи виховними та освітніми технологіями, методикою їх проведення, уміннями застосовувати здобуті знання у професійній діяльності та подальшій самоосвіті. Пройшли підготовку до виконання функцій викладача гуманітарних дисциплін та реалізації системи освітньої роботи зі студентами.

         Підсумовуючи всю виконану нами під час практики роботу, можна сказати, щодослідницька педпрактика є надзвичайноважливою для майбутньоговикладача. Ми поглибили, закріпили знан­ня з фахових і психолого-педагогічнихдисциплін, спробували застосуватиїх на прак­тиці, збагатилися новим важливим досвідом, відкрили шляхи для вдосконалення у подальшій педагогічній діяльності.

        

Гриценко Олена,

староста 61-2У групи

 

Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru