Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

 

Баранник Наталія Олексіївна, 

 

кандидат педагогічних наук, доцент

 

 У 1994 році закінчила Глухівський державний педагогічний інститут імені С.М. Сергєєва-Ценського за спеціальністю «Початкове навчання та українська мова і література» й отримала кваліфікацію вчителя початкових класів та української мови і літератури. У 2002 році закінчила Глухівський державний педагогічний університетй здобула повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка й методика середньої освіти. Мова та література (українська)» та здобула кваліфікацію магістр педагогічної освіти. Викладач української мови та літератури.

10 березня 2010 року захистила кандидатську дисертацію «Розвиток граматико-стилістичних умінь у студентів філологічних факультетів у процесі самостійної роботи» за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання української мови в Інституті педагогіки АПН України.

Звання доцента кафедри української мови, літератури та методики навчання присвоєно 25 лютого 2016 року (Атестат доцента 12ДЦ № 046887 від 25 лютого жовтня 2016р.).

Автор низки наукових праць, зокрема статей у фахових виданнях, одноосібних навчально-методичних посібників, серед яких:

Публікації:

Баранник Н. О. Формування мовленнєвих умінь студентів у процесі функціонально-стилістичного підходу до вивчення морфології. Вісник Глухівського національного педагогічного університету ім. Олександра Довженка. Серія : Педагогічні науки. Випуск 29. Глухів, 2015. С. 244 – 253.Фахове видання; Баранник Н. Запозичення в українській спортивній термінології. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Філологія (мовознавство). Вінниця, 2015. Вип. 22. С. 3–8. Фахове видання; Баранник Н.О. Вивчення односкладних речень на матеріалі творчості Ліни Костенко. Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя] . Вип. 4 : Психолого-педагогічні науки. Ніжин, 2016. С. 51 – 58. Фахове видання   (0,6 друк. арк.).Фахове видання; Баранник Н.О. Удосконалення синтаксичної компетентності студентів-філологів засобами самостійної роботи. Вісник Глухівського державного педагогічного університету ім. О.Довженка. Серія : Педагогічні науки. 2017. Глухів. С. 136 – 145. Фахове видання (0,75 друк. арк.)Фахове видання; Баранник Н.О. Архаїзми в романах С. Скляренка «Святослав», «Володимир». Література та культура Полісся. Випуск 96. Серія «Філологічні науки» : №13 (відп. ред. і упорядник Г.В. Самойленко. Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя. 2019. С. 231-243. Фахове видання. Index Copernicus International; Баранник Н.О. Художній простір у мовній картині світу Олександра Довженка // Закарпатські філологічні студії. № 12. Ужгородський національний університет, 2019. 295 с. С.9-15. Фахове видання.

Навчальні посібники: Баранник Н. О. Морфологія української мови (Дієслово. Прислівник. Службові частини мови). Тестові завдання : навчальний посібник. Глухів : Суми, 2015. 196 с.; Баранник Н. О. Сучасна українська літературна мова. Дієслово. Практикум : навчальний посібник. Глухів : Суми, 2015. 80 с.

Нагороди. Нагороджена грамотами Управління освіти і науки Сумської державної адміністрації (2011 р.), Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації (2016р.), грамотами та подякою Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (2008р., 2019р., 2020 р.).

Наукові інтереси: самостійна пізнавальна діяльність здобувачів вищої освіти, формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців освітньої галузі; функціональний підхід до вивчення мовних явищ.

Підвищення кваліфікації:

Місце проходження: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Стажування за індивідуальною програмою при кафедрі української мови та методики її навчання

Тема стажування: Актуальні проблеми лінгводидактики.

Номер свідоцтва: № 30/19-20 СТ

Термін проходження: з 10 лютого по 30 червня 2020.

Обсяг стажування: 6 кредитів ЄКТС / 180 год.

Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення кваліфікації «Використання безкоштовних онлайн-ресурсів для організації навчального процесу в дистанційній формі».

Місце проходження: Сумський державний університет.

Форма підвищення кваліфікації: дистанційна.

Номер свідоцтва: СП № 05408289 / 0585-20

Загальний обсяг: 1 кредит ЄКТС.

Період навчання: 21.05.2020 р. – 29.05.2020 р.

Обліковий запис посвідчення: 16.01-0585/20

Сертифікати за участь у наукових заходах

 

 

Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru