Корчова Олена Михайлівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач

korchova1

У 2003 році з відзнакою закінчила Глухівський державний педагогічний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література». 11 травня 2017 року захистила дисертацію на тему: «Формування риторичної компетентності у майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. На підставі рішення Атестаційної колегії від 26 червня 2017 р. отримала диплом кандидата наук.

Коло наукових інтересів – риторика, культура мовлення.

Автор багатьох наукових праць у фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях, навчально-методичних посібників для студентів закладів вищої освіти.

0
0
0
s2sdefault

Кафедра української мови, літератури та методики навчання – одна з найстаріших в університеті. Упродовж свого понад 100-річного функціонування вона багато разів змінювала свою назву. Із дослідження В. Крижанівського «Викладачі Глухівського інституту (1874–1924)» (2017) випливає, що з кінця 1917 до початку 1919 р. викладачем української мови та літератури на словесно-історичному відділенні Глухівського інституту працював Дементій Григорович Онацький. Саме в ці роки (принаймні не пізніше 1921 р.) тут було створено мовно-літературну кафедру, на якій посади викладачів української мови обіймали Аркадій Вікторович Кириченко і Тетяна Вікторівна Пашкевич (до заміжжя Дорошенко). Окрім того, членами цієї кафедри були Єфросинія Григорівна Сагарда (викладач української мови і літератури) й Павло Федорович Іваницький (викладач українознавства).

Детальніше: З історії кафедри української мови, літератури...
0
0
0
s2sdefault

Навчально-методична література викладачів кафедри

(секція української мови)

Посібники

Каліш В. А. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та контрольні завдання з сучасної   української мови / В. А. Каліш. – Глухів: МО УРСР, 1988. – 48 с.

Детальніше: Науковий доробок викладачів кафедри
0
0
0
s2sdefault

Ноико А.О

 

Новиков Анатолій Олександрович,
доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови, літератури та методики навчання

 

1982 р. закінчив російське відділення філологічного факультету Харківського державного університету імені О. М. Горького (нині Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна).

Із 1982 по 1984 р. – викладач російської мови та літератури в Ізюмському професійно-технічному училищі № 24 (Харківська область).У 1984–2009 роках працював асистентом, старшим викладачем, доцентом, професором кафедри теорії та методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

1991 р. закінчив аспірантуру при кафедрі російської літератури  Харківського державного педагогічного інституту ім. Г. С. Сковороди і того ж  року в цьому виші захистив кандидатську дисертацію «Грибоедов и Украина» (російська література).

Вчене звання доцента присвоєно 1995 р.

2007 р. в Інституті філологіїКиївського національного університету імені Тараса Шевченка захистив докторську дисертацію «Марко Кропивницький і українська драматургія другої половини ХІХ – початку ХХ ст.» (українська література).

Професор із 2008 р.

Із 2009 р. по теперішній час завідувач кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. На громадських засадах очолює лабораторію довженкознавства (створена 2017 р.).

Підготував трьох кандидатів філологічних наук.

А.Новиков – автор близько 190 наукових і науково-методичних праць, у тому числі семи монографій (одна у співавторстві) і семи навчальних посібників (два у співавторстві). Серед них:

монографії: «Марко Кропивницький і Харківщина. Розвідки, гіпотези, документи» (2000), «Слобожанський драматичний театр. Нариси історії» (2002), «Художній універсум Марка Кропивницького» (2006), «Українська драматургія й театр від найдавніших часів до початку ХХ ст.» (2011), «Український театр і  драматургія: від найдавніших часів до початку ХХ ст.», «Літературні пріоритети Олександра Довженка» (2016; у співавторстві);

навчальні посібники: «Рідний край» (у співавторстві; 1999), «Современный русский язык. Синтаксис» (2004, 2008), «Современный русский язык. Словообразование. Морфология» (2005), «Український театр на уроках літератури» (2011), «Українська драматургія на уроках літератури» (2012), «Вивчення творчості Олександра Довженка в школі» (у співавторстві; 2014), «Український театр у загальноосвітній школі (ХVІІ – перша половина ХІХ ст.)» (2016).

Основні напрямки наукових досліджень – українська драматургія й театр, творча спадщина Марка Кропивницького й Олександра Довженка, сучасна українська література.

Нагороджений знаком «Ушинський К. Д.» (2016), почесними грамотами Академії педагогічних наук України, Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди, Глухівського національного педагогічного університету ім. Олександра Довженка.

 

Профіль в Google Академія.

 

0
0
0
s2sdefault
 1. Вступ до мовознавства
 2. Загальне мовознавство
 3. Сучасна українська мова
 4. Сучасна українська мова з практикумом
 5. Українська мова (за професійним спрямуванням)
 6. Шкільний курс української мови
 7. Методика навчання української мови
 8. Практичний курс української мови
 9. Лінгвістичний аналіз художнього тексту
 10. Риторика
 11. Культура мовлення та риторика
 12. Стилістика
 13. Стилістика і культура української мови
 14. Українська діалектологія
 15. Старослов’янська мова
 16. Історична граматика
 17. Історія української мови
 18. Документальне забезпечення соціальної роботи
 19. Наукова комунікація українською мовою
 20. Академічна риторика
 21. Культура наукової української мови
 22. Актуальні проблеми сучасного мовознавства
 23. Типологія помилок
 24. Методика викладання лінгвістичних дисциплін
 25. Методологічні основи дослідження лінгвістичних об`єктів
 26. Актуальні проблеми сучасного літературознавства

 27. Вступ до літературознавства

 28. Вступ до спеціальності

 29. Дитяча література та виразне читання

 30. Історія світової літератури

 31. Історія української літератури

 32. Методика викладання літературознавчих дисциплін

 33. Методика навчання світової літератури

 34. Методика навчання української літератури

 35. Народознавство

 36. Основи українознавства та методика навчання

 37. Основні напрями сучасного літературного процесу

 38. Порівняльне літературознавство

 39. Спеціальний курс з літератури

 40. Сучасна світова література

 41. Сучасна українська література

 42. Усна народна творчість та літературне краєзнавство

0
0
0
s2sdefault

Куценко Олена Іаніна

Куценко Олена Іванівна

Старший лаборант 

0
0
0
s2sdefault

Marieiev

Марєєв Дмитро Анатолійович, кандидат філологічних наук, асистент

 

Тема дисертаційної робти – «Динаміка східнополіського діалекту». Дисертацію захищено 30 травня 2018 р. в Інституті української мови НАН України (м. Київ).

Коло наукових інтересів – українська діалектологія, методика викладання української діалектології.

Профіль в Google Академія

0
0
0
s2sdefault

 Kabish foto 235x353

Кабиш Марина Юріївна – кандидат філологічних наук, старший викладач.

Захистила кандидатську дисертацію “Звукопис в українській поезії першої половини XX ст.: семантика, функції”.

Коло наукових інтересів – стилістика.

0
0
0
s2sdefault