Сьогодні професорсько-викладацький склад кафедри здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за ОС "Бакалавр" і ОС "Магістр" спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література)

 Склад кафедри:

 

 

Контакти: поштова адреса: 41400, м. Глухів, вул. Терещенків, 47, корп. 7, ауд. 308

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Ноико А.О

 

Новиков Анатолій Олександрович,
доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови, літератури та методики навчання

 

1982 р. закінчив російське відділення філологічного факультету Харківського державного університету імені О. М. Горького (нині Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна).

Із 1982 по 1984 р. – викладач російської мови та літератури в Ізюмському професійно-технічному училищі № 24 (Харківська область).У 1984–2009 роках працював асистентом, старшим викладачем, доцентом, професором кафедри теорії та методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

1991 р. закінчив аспірантуру при кафедрі російської літератури  Харківського державного педагогічного інституту ім. Г. С. Сковороди і того ж  року в цьому виші захистив кандидатську дисертацію «Грибоедов и Украина» (російська література).

Вчене звання доцента присвоєно 1995 р.

2007 р. в Інституті філологіїКиївського національного університету імені Тараса Шевченка захистив докторську дисертацію «Марко Кропивницький і українська драматургія другої половини ХІХ – початку ХХ ст.» (українська література).

Професор із 2008 р.

Із 2009 р. по теперішній час завідувач кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. На громадських засадах очолює лабораторію довженкознавства (створена 2017 р.).

Підготував трьох кандидатів філологічних наук.

А.Новиков – автор близько 190 наукових і науково-методичних праць, у тому числі семи монографій (одна у співавторстві) і семи навчальних посібників (два у співавторстві). Серед них:

монографії: «Марко Кропивницький і Харківщина. Розвідки, гіпотези, документи» (2000), «Слобожанський драматичний театр. Нариси історії» (2002), «Художній універсум Марка Кропивницького» (2006), «Українська драматургія й театр від найдавніших часів до початку ХХ ст.» (2011), «Український театр і  драматургія: від найдавніших часів до початку ХХ ст.», «Літературні пріоритети Олександра Довженка» (2016; у співавторстві);

навчальні посібники: «Рідний край» (у співавторстві; 1999), «Современный русский язык. Синтаксис» (2004, 2008), «Современный русский язык. Словообразование. Морфология» (2005), «Український театр на уроках літератури» (2011), «Українська драматургія на уроках літератури» (2012), «Вивчення творчості Олександра Довженка в школі» (у співавторстві; 2014), «Український театр у загальноосвітній школі (ХVІІ – перша половина ХІХ ст.)» (2016).

Основні напрямки наукових досліджень – українська драматургія й театр, творча спадщина Марка Кропивницького й Олександра Довженка, сучасна українська література.

Нагороджений знаком «Ушинський К. Д.» (2016), почесними грамотами Академії педагогічних наук України, Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди, Глухівського національного педагогічного університету ім. Олександра Довженка.

 

Профіль в Google Академія.

Сертифікати за участь у наукових заходах

 

 

2019 рік

 

 2020 рік

 1. Вступ до мовознавства
 2. Загальне мовознавство
 3. Сучасна українська мова
 4. Сучасна українська мова з практикумом
 5. Українська мова (за професійним спрямуванням)
 6. Шкільний курс української мови
 7. Методика навчання української мови
 8. Практичний курс української мови
 9. Лінгвістичний аналіз художнього тексту
 10. Риторика
 11. Культура мовлення та риторика
 12. Стилістика
 13. Стилістика і культура української мови
 14. Українська діалектологія
 15. Старослов’янська мова
 16. Історична граматика
 17. Історія української мови
 18. Документальне забезпечення соціальної роботи
 19. Наукова комунікація українською мовою
 20. Академічна риторика
 21. Культура наукової української мови
 22. Актуальні проблеми сучасного мовознавства
 23. Типологія помилок
 24. Методика викладання лінгвістичних дисциплін
 25. Методологічні основи дослідження лінгвістичних об`єктів
 26. Актуальні проблеми сучасного літературознавства

 27. Вступ до літературознавства

 28. Вступ до спеціальності

 29. Дитяча література та виразне читання

 30. Історія світової літератури

 31. Історія української літератури

 32. Методика викладання літературознавчих дисциплін

 33. Методика навчання світової літератури

 34. Методика навчання української літератури

 35. Народознавство

 36. Основи українознавства та методика навчання

 37. Основні напрями сучасного літературного процесу

 38. Порівняльне літературознавство

 39. Спеціальний курс з літератури

 40. Сучасна світова література

 41. Сучасна українська література

 42. Усна народна творчість та літературне краєзнавство

 

Лісневська Ірина Андріївна старший лаборант

 

LisNevska Irina

 У 2012 році закінчила Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка й отримала диплом спеціаліста зі спеціальності 7.010103 ПМСО Українська мова і література, здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури та зарубіжної літератури.

З 2017 року виконує обов’язки старшого лаборанта науково-дослідної лабораторії довженкознавства.

На посаді старшого лаборанта кафедри працює з 2003 року.

У 2012 році закінчила Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка й отримала диплом спеціаліста зі спеціальності 7.010103 ПМСО Українська мова і література, здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури та зарубіжної літератури.

З 2017 року виконує обов’язки старшого лаборанта науково-дослідної лабораторії довженкознавства.

На посаді старшого лаборанта кафедри працює з 2003 року.

Гричаник Н.І

Гричаник Наталія Іванівна, асистент

 

Освіта – вища, у 2002 році закінчила Глухівський державний педагогічний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література», отримала кваліфікацію «вчитель української мови і літератури, зарубіжної літератури та українознавства»; у 2012 році закінчила Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка за спеціальністю «Українська мова і література», отримала кваліфікацію «викладач української мови і літератури».

Тема дисертації «Методика навчання майбутніх учителів зарубіжної літератури шкільного аналізу епічних творів».

Автор близько 80 наукових праць. Найвагоміші з них:

-                           Гричаник Н. І. Ернест Хемінгуей – представник «втраченого покоління» ХХ століття: навч. Посібник. Глухів : РВВ ГДПУ, 2005. 30с.

-                           Давиденко Г. Й. Історія зарубіжної літератури ХХ століття: навч. посібник / Г. Й. Давиденко, Г.М. Стрельчук, Н. І. Гричаник. К. : Центр учбової літератури, 2007. 504с. (2-е вид. – 2009 рік, 3-тє вид. – 2011 рік);

-                           Давиденко Г. Й. Історія новітньої зарубіжної літератури: навч. посібник / Г. Й. Давиденко, О.М.Чайка, Н.І.Гричаник, М.О.Кушнєрьова. К.: Центр учбової літератури, 2008. 274с.

-                           Гричаник Н. І. Проблема професійного становлення творчих майбутніх учителів-словесників у філософському дискурсі. Професійна підготовка фахівців: креативний підхід : монографія / за ред. О. А. Дубасенюк, Житомир : Вид. Євенок О.О., 2017. С.412 – 429.

-                           Гричаник Н.І. Шкільний аналіз художнього твору: методична парадигма. Парадигматичні аспекти й дилеми розвитку науки та освіти [монографія] / [за ред..: Я Гжесяк, І.Зимомря, В.Ільницький]. Конін–Ужгород–Мелітополь – Херсон – Кривий ріг : Просвіт, 2019. С.36 – 46.

-                           Chayka O.M., Hrychanik N.I. The system of creative tasks during teaching students the basics of school analysis of epic works (based on course «Technique of teaching world literature»). Australian Journal of Education and Science, № 2 (16). Volume II. «Sydney University Press», 2015. Р. 332-339.

-                           Гричаник Н.І. Репрезентація проблеми аналізу епічного твору в підручниках та посібниках із методики викладання зарубіжної літератури для закладів вищої освіти. ADVANCESOFSCIENCE: Proceedingsofarticlestheinternationalscientificconference. Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 17 May 2019 [Electronic resource] / Editors prof. L.N. Katjuhin, I.A. Salov, I.S. Danilova, N.S. Burina.Czech Republic, Karlovy Vary: Sklen?ný M?stek – Ukraine, Kyiv: MCNIP, 2019. С.322 – 33.

Коло наукових інтересів: «Історія зарубіжної літератури ХІХ – ХХ століття», «Методика навчання зарубіжної літератури».

Профіль в Google Академія.

Сертифікати за участь у наукових заходах:

klejmenova

Клейменова Тетяна В’ячеславівна, кандидат філологічних наук, старший викладач

У 2002 році закінчила Глухівський державний педагогічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література» та здобула кваліфікацію вчитель української мови і літератури, зарубіжної літератури та українознавства. У 2003 році закінчила Глухівський державний педагогічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю«Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література» та здобула кваліфікацію магістр педагогічної освіти, викладач української мови та літератури.

У 2014 році закінчила аспірантуру Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (спеціальність 10.01.01 – українська література). Тема дисертації – «Поетика “вчительської” прози Марії Колцуняк та Івана Садового» (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор В. Ф. Погребенник). Дисертацію захищено 27 червня 2014 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.053.22 Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Автор понад 40 наукових публікацій, серед яких тези доповідей, статті, монографії у співавторстві Advanced trends of the modern development of philology in European countries», 2019 р.; «Олександр Довженко в рецепції сучасної наукової думки», 2019 р.).

Нагороджена грамотою Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації (2015 р.), подякою Уманського Державного педагогічного університету імені Павла Тичини (2019 р.), грамотою і подякою Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (2019 р.).

Коло наукових інтересів: українська література першої половини ХХст., поетика «вчительської» прози.

 

Профіль в  Google Академія.

Сертифікати за участь у наукових заходах:

2019 рік

 

Стажування:

Гоголь Наталія Валеріївна, кандидат педагогічних наук, доцент

 

Тема дисертації: «Формування у молодших школярів естетичної оцінки художнього твору на уроках читання». Захищена 21 січня 2004 р. в Інституті педагогіки НАПН України (м. Київ). Разом з Г.П. Барсуківською та  Н.П.Щетино в 1999 році вступила до першого набору разової аспірантури Глухівського державного педагоігчного інституту.

 

Автор понад 25 наукових та навчально-методичних праць із проблеми формування у молодших школярів та учнів основної школи естетичної оцінки художнього твору на уроках літературного читання та української літератури.

Нагороджена грамотою МОН України (№ 126227), грамотою Академії педагогічних наук України (2009).

З 01.09.2019 року - докторант Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України.

23 грудня 2021 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук  «Культурологічні основи змісту шкільної літературної освіти в історико-педагогічному вимірі (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)» за спеціальністю: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Науковий консультант: Яценко Таміла Олексіївна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України.

Коло наукових інтересів: дитяча література, виразне читання, усна народна творчість, народознавство, музика.

 

Профіль в Google Академія.

 

 

Сертифікати за участь у наукових заходах