Корчова Олена Михайлівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач

korchova1

У 2003 році з відзнакою закінчила Глухівський державний педагогічний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література». 11 травня 2017 року захистила дисертацію на тему: «Формування риторичної компетентності у майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. На підставі рішення Атестаційної колегії від 26 червня 2017 р. отримала диплом кандидата наук.

Коло наукових інтересів – риторика, культура мовлення.

Автор багатьох наукових праць у фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях, навчально-методичних посібників для студентів закладів вищої освіти.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Кафедра української мови, літератури та методики навчання – одна з найстаріших в університеті. Упродовж свого понад 100-річного функціонування вона багато разів змінювала свою назву. Із дослідження В. Крижанівського «Викладачі Глухівського інституту (1874–1924)» (2017) випливає, що з кінця 1917 до початку 1919 р. викладачем української мови та літератури на словесно-історичному відділенні Глухівського інституту працював Дементій Григорович Онацький. Саме в ці роки (принаймні не пізніше 1921 р.) тут було створено мовно-літературну кафедру, на якій посади викладачів української мови обіймали Аркадій Вікторович Кириченко і Тетяна Вікторівна Пашкевич (до заміжжя Дорошенко). Окрім того, членами цієї кафедри були Єфросинія Григорівна Сагарда (викладач української мови і літератури) й Павло Федорович Іваницький (викладач українознавства).

Детальніше: З історії кафедри української мови, літератури...
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Навчально-методична література викладачів кафедри

(секція української мови)

Посібники

Каліш В. А. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та контрольні завдання з сучасної   української мови / В. А. Каліш. – Глухів: МО УРСР, 1988. – 48 с.

Детальніше: Науковий доробок викладачів кафедри
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Куценко Олена Іаніна

Куценко Олена Іванівна

Старший лаборант 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Marieiev

Марєєв Дмитро Анатолійович, кандидат філологічних наук, асистент

 

Тема дисертаційної роботи – «Динаміка східнополіського діалекту». Дисертацію захищено 30 травня 2018 р. в Інституті української мови НАН України (м. Київ).

Коло наукових інтересів – українська діалектологія, методика викладання української діалектології.

Профіль в Google Академія

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

 Kabish foto 235x353

Кабиш Марина Юріївна – кандидат філологічних наук, старший викладач.

Захистила кандидатську дисертацію “Звукопис в українській поезії першої половини XX ст.: семантика, функції”.

Коло наукових інтересів – стилістика.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Медідь Наталія Сергіїна

Медвідь Наталія Сергіївна,

 

 кандидат філологічних наук, доцент

 

Тема дисертації  – «Лінгвокультуреми в українській соціально-психологічній прозі першої половини ХХ ст.». Дисертацію захищено в НПУ ім. М.П.Драгоманова в 2009 році.

Коло наукових інтересів – лінгвокультурологія, стилістика, історія української мови.

Окрему увагу звертає Н.С.Медвідь на актуальні питання історичного розвитку української літературної мови у навчально-методичних посібниках: «Історія української літературної мови ХІ–ХVІІІ ст.», «Історія української літературної мови. Контрольно-тренувальні завдання», які мають зорієнтувати студентів у загальному історичному процесі становлення та розвитку української  літературної мови, еволюції її стилів, лексичних, граматичних, сти­лістичних і правописних норм у зв'язку з історією українського народу та його культурою. З 2012 року Н.С. Медвідь працює над написанням докторської дисертації «Українська мова канцелярій Гетьманщини ХVІІ-ХVІІІ ст.», у якій розглядаються проблеми націє- і державотворчої ролі української мови ХVІІ-ХVІІІ ст.» у суспільно-історичному й культурному розвитку українського народу. Основні положення дисертації викладено у наукових статтях, надрукованих в українських фахових та зарубіжних періодичних виданнях. 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Баранник Наталія Олексіїна

Баранник Наталія Олексіївна, 

 

кандидат педагогічних наук, доцент

 

 

Нагороджена  Грамотою Глухівської міської ради.

Тема дисертації – «Розвиток граматико-стилістичних умінь у студентів філологічних факультетів у процесі самостійної роботи». Дисертацію захищено 10 березня 2010 р. в Інституті педагогіки АПН України (м. Київ).

Коло наукових інтересів  – проблеми удосконалення граматико-стилістичних умінь у студентів філологічних факультетів, організації самостійної роботи студентів.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s