Корчова Олена Михайлівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач

korchova1

У 2003 році з відзнакою закінчила Глухівський державний педагогічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література» та здобула кваліфікацію вчитель української мови і літератури, зарубіжної літератури та українознавства.

Протягом 2013−2016 рр. навчалася в аспірантурі Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка за спеціальністю 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти.

11 травня 2017 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 56.146.01 у Глухівському національному університеті імені Олександра Довженка захистила дисертацію на тему «Формування риторичної компетентності у майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Кузнецова Г. П.). На підставі рішення Атестаційної колегії від 26 червня 2017 р. отримала диплом кандидата наук.

Автор понад 30 наукових праць, із них: статті у вітчизняних фахових та зарубіжних виданнях; навчально-методичні посібники, зокрема «Риторична компетентність майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів (діагностичний аспект)» (2015 р.), «Практична риторика: програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти за соціономічними спеціальностями» (2016 р.); монографія у співавторстві.

Нагороджена грамотами Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації (2018 р., 2019 р.), грамотами та подякою Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (2017 р., 2018 р., 2019 р.).

Коло наукових інтересів – риторика, культура мовлення, формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців освітньої галузі.

Профіль в Google Академія.

 

Підвищення кваліфікації:

Місце проходження: Wy?sze Seminarium Duchowne Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego

Категорія стажування: sta? naukowy

Програма стажування: "Uczciwo?? academica"

Номер свідоцтва: KW-042020/028

Термін проходження: з 02.03.2020 по 09.04.2020.

Кількість годин стажування: 180.

Сертифікати за участь у наукових заходах:

Кафедра української мови, літератури та методики навчання – одна з найстаріших в університеті. Упродовж свого понад 100-річного функціонування вона багато разів змінювала свою назву. Із дослідження В. Крижанівського «Викладачі Глухівського інституту (1874–1924)» (2017) випливає, що з кінця 1917 до початку 1919 р. викладачем української мови та літератури на словесно-історичному відділенні Глухівського інституту працював Дементій Григорович Онацький. Саме в ці роки (принаймні не пізніше 1921 р.) тут було створено мовно-літературну кафедру, на якій посади викладачів української мови обіймали Аркадій Вікторович Кириченко і Тетяна Вікторівна Пашкевич (до заміжжя Дорошенко). Окрім того, членами цієї кафедри були Єфросинія Григорівна Сагарда (викладач української мови і літератури) й Павло Федорович Іваницький (викладач українознавства).

Детальніше: З історії кафедри української мови, літератури...

Навчально-методична література викладачів кафедри

(секція української мови)

Посібники

Каліш В. А. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та контрольні завдання з сучасної   української мови / В. А. Каліш. – Глухів: МО УРСР, 1988. – 48 с.

Детальніше: Науковий доробок викладачів кафедри

Куценко Олена Іаніна

Куценко Олена Іванівна, старший лаборант

У 2002 році закінчила Глухівський державний педагогічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю 7.010103 Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література, здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури, зарубіжної літератури та українознавства.

У 2013 році з відзнакою закінчила Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка й отримала диплом магістра зі спеціальністі 8.02030301 Українська мова і література*, здобула кваліфікацію викладача української мови і літератури.

З 2003 року працює на посаді старшого лаборанта кафедри.

Marieiev

Марєєв Дмитро Анатолійович, кандидат філологічних наук, асистент

 

 У 2007 році закінчив Глухівський державний педагогічний університет і отримав базову вищу освіту за напрямом підготовки «Педагогічна освіта» та здобув кваліфікацію бакалавра педагогічної освіти, вчителя української мови і літератури основної школи.

У 2008 році закінчив Глухівський державний педагогічний університет і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література» та здобув кваліфікацію викладач української мови і літератури, вчитель зарубіжної літератури та українознавства.

Протягом 2010 – 2013 навчався в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за спеціальністю 10.02.01 – українська мова.

Нагороджений грамотами Сумської обласної державної адміністрації, Глухівської міської ради.

 Тема дисертаційної роботи – «Динаміка східнополіського діалекту». Дисертацію захищено 30 травня 2018 р. у спеціалізованій вченій раді Д 26.173.01 при Інституті української мови НАН України (м. Київ). Науковий керівник – докт. філол. наук, проф. Гриценко П. Ю.

Коло наукових інтересів – українська діалектологія, методика викладання української діалектології.

Профіль в Google Академія

ORCID: 0000-0002-6282-8052

SPIN: 7087-4579

 

Підвищення кваліфікації: 

Місце проходження: Wy?sze Seminarium Duchowne Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego

Категорія стажування: sta? naukowy

Програма стажування: "Uczciwo?? academica"

Номер свідоцтва: KW-042020/029

Термін проходження: з 02.03.2020 по 09.04.2020.

Кількість годин стажування: 180.

 

Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення кваліфікації «Використання безкоштовних онлайн-ресурсів для організації навчального процесу в дистанційній формі».

Місце проходження: Сумський державний університет.

Форма підвищення кваліфікації: дистанційна.

Загальний обсяг: 1 кредит ЄКТС.

Період навчання: 21.05.2020 р. – 29.05.2020 р.

Дата видачі посвідчення: 01.06.2020 р.

Обліковий запис посвідчення: 16.01-0626/20

Сертифікати за участь у наукових заходах:

Детальніше: Марєєв Дмитро Анатолійович

 Kabish foto 235x353

Кабиш Марина Юріївна, кандидат філологічних наук, старший викладач

Закінчила у 2005 р. Глухівський державний педагогічний університет і отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Педагогічна освіта» та здобула кваліфікацію бакалавра педагогічної освіти, вчителя української мови і літератури основної школи.

Закінчила у 2006 р. Глухівський державний педагогічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література» та здобула кваліфікацію вчителя української мови та літератури, зарубіжної літератури та українознавства.

Закінчила у 2007 р. Глухівський державний педагогічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача української мови та літератури.

Протягом 2008 – 2011 навчалася в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за спеціальністю 10.02.01 – українська мова.

Тема дисертаційної роботи «Звукопис в українській поезії першої половини ХХ століття: семантика, функції». Дисертацію захищено 15 вересня 2015 р. у спеціалізованій вченій раді Д 26.173.01 Інституту української мови НАН України (м. Київ). Науковий керівник – докт. філол. наук, проф., академік НАПН України Мацько Л.І.

Коло наукових інтересів психолінгвістика, фоностилістика.

Профіль в Google Академія.

ORSID ID: 0000-0002-0454-6065

 Сертифікати за участь у наукових заходах та стажування, підвищення кваліфікації:

 

Медідь Наталія Сергіїна

Медвідь Наталія Сергіївна, 

 кандидат філологічних наук, доцент

 

У 2004 р. з відзнакою закінчила Глухівський державний педагогічний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література».

З 2006 р. по 2009 р. навчалася в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Тема кандидатської дисертації – «Лінгвокультуреми в українській соціально-психологічній прозі першої половини ХХ століття». Дисертацію захищено 17 березня 2009 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.053.04 в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова.

На підставі рішення Вищої атестаційної комісії України від 18 листопада 2009 р. отримала диплом кандидата наук.

Вчене звання доцента кафедри української мови і літератури присвоєно в 2012 р.

У 2019 р. закінчила докторантуру Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Тема докторської дисертації – «Українська мова канцелярій Гетьманщини XVII– XVIII ст.».

Автор низки наукових і науково-методичних праць, у тому числі двох колективних монографій («Олександр Довженко в рецепції сучасної наукової думки» (2019), «Людино- й культурознавчі пріоритети сучасного мовознавства: напрями, тенденції та міждисциплінарна методологія» (2019)), трьох навчально-методичних посібників («Професійна орієнтація учнів на уроках української мови та літератури» (2010, у співавторстві), «Історія української літературної мови XI – XVIII ст.» (2012), «Історія української літературної мови. Контрольно-тренувальні завдання» (2012)), статей у фахових та закордонних виданнях.

Є членом лабораторії довженкознавства на громадських засадах, активним учасником міжнародних, всеукраїнських конференцій та семінарів.

Нагороджена грамотами Сумської обласної державної адміністрації (2009), Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (2019).

Коло наукових інтересів – лінгвокультурологія, історія української мови, ідіостиль Олександра Довженка.

 

Сертифікати за участь у наукових заходах:

Баранник Наталія Олексіїна

Баранник Наталія Олексіївна, 

 

кандидат педагогічних наук, доцент

 

 

Нагороджена  Грамотою Глухівської міської ради.

Тема дисертації – «Розвиток граматико-стилістичних умінь у студентів філологічних факультетів у процесі самостійної роботи». Дисертацію захищено 10 березня 2010 р. в Інституті педагогіки АПН України (м. Київ).

Коло наукових інтересів  – проблеми удосконалення граматико-стилістичних умінь у студентів філологічних факультетів, організації самостійної роботи студентів.