Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

guliak

Доктор філологічних наук, професор.

Досліджує питання теорії та історії літератури, проблеми українського письменства XIXXXI ст., зокрема жанрологію літературного твору, теорію і практику віршування. Предметом аналізу науковця є аспекти становлення українського історичного роману.

У1991р. захистив кандидатську дисертацію «Творчість Грицька Григоренка (О. Є.Судивщикової-Косач) у контексті української літератури кінця XIX – поч. XX ст.». У1998 р. захистив докторську дисертацію «Становлення українського історичного роману: «Чорна рада» Пантелеймона Куліша». У 1999 р. присвоєно вчене звання професора.

З 2000 р. очолював кафедру україністики Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. З 2014 р. завідувач кафедри новітньої української літератури Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2018 р. працює на посаді професора Глухівського НПУ ім. О. Довженка. Автор близько 200 пуб­лікацій зпитань жанрології літературного твору, розвитку української малої прози кінця XIX – поч. ХХ ст., зокрема, про творчість М. Коцюбинського, О. Кобилянської, О. Судовщикової-Косач, Т. Бордуляка, А. Крушельницького та інших письменників; численних передмов до видань творів Г. Тютюнника, П. Куліша, О. Довженка, В. Винниченка, А. Кащенка тощо.

Основні наукові праці: «Володимир Винниченко. Грицько Григоренко. Штрихи до портретів» (1995), «Олена Пчілка. Нарис життя і творчості» (1996), «Становлення українського історичного роману («Чорна рада» П. Куліша)» (1997), «Основи теорії літератури» (2001), у співавторстві «Історія української літератури 70-х–90-х рр. ХІХ ст.» (1999), «Історія української літератури 40–90рр. ХІХ століття» (у 2 книгах, 2002), «Числова символіка міфу» (2002), «Версифікація: теорія і практика вір­шування» (2003), «Історія української літератури кінця ХІХ – поч. ХХ століття» (у 2 книгах, 2006), «Історія української літератури 20–40 рр. ХІХ століття» (2009), «Літературна майстерність письменника» (2012), «Літературна майстерність письменника» (2015). Уклав хрестоматію з української літератури для 11 класу «Срібний птах» (2004).

Нагороджений почесним знаком «Відмінник освіти України», член спеціалізованих рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій. Підготував 32 кандидата та 8 докторів наук. У 1999–2003 рр. очолював науково-методичну комісію з літературознавства МОН України, член редколегій журналів і часописів «Рідні джерела», «Українська мова і література у сучасній школі», «Сучасний погляд на літературу», «Наука і сучасність».

Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru