Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

10.10

    Крижанівський Віталій Михайлович

   Кандидат історичних наук (2012).

старший викладач кафедри історії, правознавства та методики навчання
Освіта:
2002-2007 ‒ Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка (Спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія», кваліфікація: магістр педагогічної освіти, викладач історії).


Науковий ступінь:
2012 — кандидат історичних наук за спеціальністю 07.00.06 «історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни».

Тема дисертації: “Джерела з історії Єлисаветградського міського
самоврядування (червень 1871 – лютий 1917 рр.)”.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

ПРОФІЛІ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ:
Google академія

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ


КЕРІВНИЦТВО АСПІРАНТАМИ
Карабін Богдана Вікторівна
Мінченко Марина Василівна
Петренко Наталія Миколаївна

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 


ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ТА ДОСВІД ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Викладає навчальні дисципліни:

 • Нова історія країн Європи та Америки
 • Історія політичних і правових учень
 • Етнологія
 • Український і світовий конституціоналізм
 • Інтелектуальна власність
 • Правознавство

Коло наукових інтересів: Джерела з історії політики коренізації 1923-1938 роки в радянській Україні.

Є автором майже 30 наукових публікацій.

Фахові публікації:

 1. До проблеми джерелознавчого вивчення журналів Єлисаветградської міської думи за 1871–1917 роки. Наукові записки. Серія: Історичні науки. Вип. 13. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. С. 346–353.
 2. Індивідуальні особові справи міських канцелярських службовців початку ХХ ст. як історичне джерело. Київська старовина. 2010. № 2. С. 94–102.
 3. Штемпелі на папері канцелярії Єлисаветградської міської думи (1870–1916 рр.) як історичне джерело // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С.Грушевського. – Т. 20. – К., 2010. – С. 170–182.
 4. Образ Єлисаветградського міського громадського управління на сторінках газети «Голос Юга» 1905 року // Наукові записки. Серія: Історичні науки. – Вип.14. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – С. 266 – 372.
 5. Загальна канцелярія Єлисаветградської міської думи та управи у 1871–1916 рр. (принципи організації роботи, особовий склад) // Архіви України. –2011. –№ 6. – С. 75–82.
 6. До проблеми визначення кількості й вивчення соціальної належності й професійної зайнятості гласних Єлисаветградської міської думи за 1871–1917 роки // Наукові записки. Серія: Історичні науки. – Випуск 15. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – С. 287–295.
 7. Вибори в Єлисаветградську міську думу 30 липня 1917 року: підготовка, проведення, результати // Архіви України. – № 1 (283). – С. 44-53.
 8. До проблеми вивчення особового складу присутствія Єлисаветградської міської управи (вересень 1871 – лютий 1917 рр.) // Наукові записки. Серія: Історичні науки. – Кіровоград : РВВ КДПУ, 2014 – Випуск 19. – С. 32–37.
 9. Єлисаветградська газета «Голос Юга» та російська цензура у світлі архівних документів // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – Вип. 41. – С.265-269.
 10. Сергій Шелухін та єлисаветградці через призму листування початку 1890–х років. Наукові записки. Серія. Історичні науки. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2015 Вип. 22. С. 56 – 62. 
 11. Кулішівський образ Якима Сомка у «Чорній Раді»: історіографічне та джерелознавче підґрунтя // Література та культура Полісся. – Вип. 80. Серія «Філологічні науки». / відп. ред. і упорядник Г.В. Самойленко. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2015. - С. 37 – 44.
 12. Матеріали до біографічного словника «Науково-педагогічні працівники Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка, 1952 - 1991 рр.» (літера «К»). Історичні студії історичного прогресу. Зб. наук. праць Глухівського НПУ імені О. Довженка. Глухів: РВВ, 2015. С. 112-125.
 13. Історія в системі навчальних дисциплін Глухівського учительського інституту (1874–1914 р.) Сіверщина в історії України. Збірник наукових праць – Київ-Глухів, 2017. – Вип.10 – С. 310-312.
 14. Василь Андрійович Мальченко та його спогади про Глухів та глухівчан за 1870 – 1930 рр.. Історичні студії суспільного прогресу. Глухів, 2017. Вип. 5. С. 256 310.
 15. Матеріали до біографічного словника «Науково-педагогічні працівники Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка, 1952 – 1991 рр.» (літери «С, Ш, Х, Ю»). Історичні студії суспільного прогресу. Глухів, 2017. Вип. 5. С. 311 333.
 16. Федоренко Василь Костянтинович – викладач Глухівського Інституту перехідної добиСоціум. Документ. Комунікація. Переяслав-Хмельницький, 2017. Вип. 3. С. 128 – 131.
 17. Творці кінострічки "Тіні забутих предків" як втілення нової епохи українського кіно / А. Олійник, В.Крижанівський. Соціум. Документ. Комунікація . 2017. Вип. 3. С. 131-134.
 18. Матеріали до біографічного словника «Науково-педагогічні працівники Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка, 1924 – 1941 рр.». Історичні студії суспільного прогресу. Глухів, 2018. Вип. 6. С. 112 147.
 19. Розвиток періодичної преси в Єлисаветграді (червень 1874 – лютий 1917 р.). Історичні студії суспільного прогресу. 2019. Вип. 7. С. 158-179
 20. Соціальний та професійний портрет викладачів Глухівського учительського інституту (1874 – 1917 рр.). Сіверщина в історії України. Київ – Глухів, 2018. Вип. 11. С. 245 – 249.
 21. Співробітництво вчених Всесоюзного науково-дослідного інституту луб’яних культур і науковців Угорської Народної Республіки у другій половині 70-х – 80-х роках ХХ століття. Сторінки історії. 2019. Вип. 48. С. 171 – 185.
 22. Вихованці Глухівського учительського інституту в добу революції (1905 – 1907) та консервативного курсу П. Столипіна. Сіверщина в історії України. Київ – Глухів, 2019. Вип. 12. С. 274 – 278.
 23. Вихованці Глухівського учительського інституту М. Карпов та А. Михайлець за матеріалами Історико-педагогічного музею ГНПУ ім. О. Довженка. Сіверщина в історії України. Київ – Глухів, 2020. Вип. 13. С. 257 – 265.
 24. Повсякденне життя вихованців Глухівського учительського інституту в 1874 – 1914 рр. Сіверянський літопис. 2021. № 2. С. 107 – 115.

 

Статті у наукометричних виданнях:

 1. Забезпечення канцелярськими засобами діловодної частини Єлисаветградської міської думи й управи в 1871 – 1917 рр. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя, 2015. –Вип. 43. – С. 110 – 114.
 2. Микола Опанасович Пашковський (1856 – 1923 ) - Єлисаветградський освітянин та громадський діяч // Наукові записки Запорізького національного університету. – Запоріжжя , 2016. – Вип. 45. – Том. 1. – с. 162 – 165.
 3. Спогади Олександра Олексійовича Карпекіна про Глухівський учительський інститут міжреволюційної доби // Історичні студії суспільного прогресу: електронний науковий журнал / [редкол.: Курок О. І. (гол.), Гирич Я. М. (заст. гол. ред.), Крижанівський В. М., Чумаченко О. А. (відп. ред.)]. – Випуск IV.– Глухів, 2016. – С. 159-169.
 4. Матеріали до біографічного словника «науково-педагогічні працівники глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка, 1952 – 1991 рр.» (літери «Л, О») // Історичні студії суспільного прогресу: електронний науковий журнал / [редкол.: Курок О. І. (гол.), Гирич Я. М. (заст. гол. ред.), Крижанівський В. М., Чумаченко О. А. (відп. ред.)]. – Випуск IV.– Глухів, 2016. – С. 149 – 158.

Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru