Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

Дятленко Т.ІДятленко Тетяна Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент

У 1987 р. закі

нчила Сумський державний педагогічний інститут імені А.С.Макаренка за спеціальністю «Українська мова та література», присвоєно кваліфікацію вчителя української мови та літератури і звання вчителя середньої школи (НВ № 818722). Протягом 2001 – 2004 рр. навчалася в аспірантурі Глухівського державного педагогічного інституту. 25 вересня 2005 р. в Інституті педагогічки НАПН України захистила кандидатську дисертацію «Формування в учнів старших класів умінь аналізувати пейзаж у прозових творах різних художніх систем» (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Н.Й.Волошина) зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання української літератури (ДК № 033743 від 13 квітня 2006 р.) У 2008 р. присвоєне вчене звання доцента кафедри української літератури (12 ДЦ № 020968 від 23 грудня 2008 р.).

         Автор понад 80 наукових праць, серед них тези доповідей, статті у вітчизняних фахових виданнях, навчально-методичні посібники, зокрема «Програма до державного екзамену з методики викладання української літератури» (2004, у співавторстві), «Практика в системі фахової освіти вчителя-словесника» (2008, у співавторстві), «Формування в учнів старших класів умінь аналізувати пейзаж у прозових творах різних художніх систем» (2008) «Фахова практика вчителя-словесника» (2011, у співавторстві), «Практикум з методики навчання української літератури в середніх навчальних закладах» (2016); колективні монографії, зокрема «Розвиток етнокультурної компетенції на уроках української літератури» (2008), «Педагогічна практика – основа фахової вправності майбутнього вчителя-словесника» (2013), «Олександр Довженко в рецепції сучасної наукової думки» (2019).

Нагороджена грамотами Глухівської міської ради (2010 р., 2011 р.), грамота Глухівського національного педагогічного університету імені О. Довженка (2008 р., 2016 р., 2019 р.), Сумської обласної державної адміністрації, Управління освіти і науки (2014), Почесною грамотою МОН України (2008).

Коло наукових інтересів: методика навчання української літератури на засадах компетентнісного, діяльнісного, особистісно- орієнтованих підходах в сучасних закладах середньої освіти; методика викладання літературознавчих дисциплін; організація інтерпретаційної діяльності учнів і здобувачів вищої освіти під час поглибленого вивчення літератури; актуальні проблеми сучасного літературознавства.

Профіль в Google Академія.

 ORCID ID 0000-0002-0145-208X

Сертифікати за участь у наукових заходах:

Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru