rh_cn.jpg

 

Відповідно до плану заходів кафедри іноземних мов та методики викладання щодо Днів науки в ГНПУ імені Олександра Довженка, 18 квітня 2017 року відбулося засідання круглого столу на тему: «Проблеми інтернаціоналізації вищої освіти та науки». Учасники засідання – викладачі кафедри, студенти факультету філології та історії, шкільні вчителі англійської мови – обговорили досягнення та перспективи студентів англомовної спеціальності щодо навчання закордоном, участі в програмах академічної мобільності. Учасники круглого столу обговорили перспективи проведення занять зі студентами магістратури викладачами із Туреччини у вересні 2017 року та максимального використання можливостей такого співробітництва студентами молодших курсів та старшокласниками шкіл міста.

На засіданні також йшлося про участь студентів у міжнародних проектах та грантових програмах, також обговорювалася участь викладачів і студентів у публікуванні результатів наукових досліджень у закордонних виданнях переважно англійською мовою. Всі учасники круглого столу погодилися з актуальністю такого виду діяльності та висловили бажання брати в ній подальшу участь. 

0
0
0
s2sdefault

 

ЛАВРИЧЕНКО Наталія Миколаївна

lavrichenko.jpgДоктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов та методики викладання

Освіта: Київський державний педагогічний інститут іноземних мов

Факультет французької мови. Спеціальність – учитель французької та англійської мов

Публікації:     Автор понад 130 наукових праць.

                Автор монографій :

·         "Педагогіка соціалізації: європейські абриси" (2000)

·         "Проблеми гуманістичного спрямування шкільної соціалізації: педагогічні розмисли і нотатки" (2006)

       Співавтор і науковий редактор колективних монографій:

 ·         «Тенденції розвитку змісту базової освіти у країнах Заходу»  (2003);

 ·         «Тенденції реформування загальної середньої освіти в країнах Європейського Союзу. Ч .І» ( 2008)

 ·         «Тенденції реформування загальної середньої освіти в країнах Європейського Союзу. Ч .ІІ» (2010)

 ·    «Світоглядний потенціал шкільної гуманітарної освіти в країнах Європейського Союзу та США»(2014).

Наукова школа: Підготувала двох докторів і вісім кандидатів педагогічних наук.

 

Нагороди:

          Почесна грамота Верховної Ради України «За особливі заслуги перед Українським народом»

·         Знак МОН України «Відмінник освіти України»

 ·         Знак МОН України « За наукові досягнення»

 ·         Знак «Ушинський К.Д. »

 

0
0
0
s2sdefault
 1. Аналітичне читання автентичного тексту
 2. Аудіовізуальне аудіювання
 3. Вступ до спеціальності
 4. Ділова англійська мова
 5. Ділова німецька мова
 6. Загальне мовознавство
 7. Іноземна мова
 8. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 9. Інтерпретація тексту
 10. Історія англійської мови
 11. Латинська мова
 12. Лексикологія англійської мови
 13. Лінгвокраїнознавство
 14. Лінгвокраїнознавство другої (німецької) мови
 15. Література Англії, США
 16. Методика навчання англійської мови
 17. Основи домашнього читання
 18. Порівняльна типологія мов
 19. Практична граматика англійської мови
 20. Практичний курс англійської мови
 21. Практичний курс другої іноземної мови (німецької)
 22. Синхронне читання та переклад
 23. Стилістика англійської мови
 24. Стилістичний аналіз тексту
 25. Теоретична граматика англійської мови
 26. Теоретична фонетика англійської мови
 27. Теоретичний курс англійської фонетики і граматики
 28. Теоретичний курс другої іноземної мови (німецької)
 29. Теорія і практика перекладу
 30. Фонетика та граматика сучасної англійської мови
0
0
0
s2sdefault
0
0
0
s2sdefault

Кафедра іноземних мов та методики викладання

Кафедра іноземних мов та методики викладання бере свій початок від предметно-методичної комісії, на базі якої у 1980 році її було створено. Першим завідувачем кафедри була Ніканорова Лідія Тимофіївна. Викладачі кафедри забезпечували викладання іноземних мов (англійської, німецької, французької) для студентів усіх факультетів. При кафедрі плідно працював куб інтернаціональної дружби, члени якого брали участь у різноманітних фестивалях, зустрічах, концертах у різних навчальних закладах Радянського Союзу.

У грудні 1993 року кафедру було реорганізовано у кафедру російської та іноземних мов. Керівництво було покладено на кандидата філологічних наук, доцента кафедри Ніфанову Тетяну Сергіївну. Під її керівництвом у 1995 році колектив кафедри розпочав підготовку фахівців за новою спеціальністю «Початкове навчання та іноземна мова (англійська)», у 1996 році було започатковано підготовку вихователів дітей дошкільного віку з правом проведення занять іноземної мови (англійської).

У 1998 році кафедру очолила кандидат педагогічних наук, доцент Бірюк Людмила Яківна. У цей час усі зусилля викладачів кафедри були спрямовані на підготовку вчителів за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література та мова і література (англійська)».

З 2004 року кафедра почала функціонувати у структурі філологічного факультету під керівництвом доцента, кандидата педагогічних наук Кочубей Людмили Володимирівни. У 2006 році було акредитовано напрям підготовки (спеціальність) 0101 Педагогічна освіта за ІІ-ІІІ рівнем: 6.010100 та 7.010103 Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська).

У 2013 році (наказ МОН України від 04.05.2013 року № 2070-л) було отримано ліцензію на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра та спеціаліста за напрямом підготовки 6.030302 Філологія (англійська мова)* та спеціальністю 7.02030302 Мова і література (англійська)*.

На сьогоднішній день кафедра іноземних мов та методики викладання є випусковою за напрямом підготовки 6.020303 Філологія (ангійська мова)* та спеціальністю 7.02030302 Мова і література (англійська)*, допоміжна за напрямом підготовки 6.020303 Філологія. (українська мова і література)* спеціальністю Українська мова і література* освітньо-кваліфікаційних рівнів „Бакалавр”, „Спеціаліст”, „Магістр”, міжфакультетська за ліцензованими і акредитованими напрямами (спеціальностями): 6.010103 Технологічна освіта, 6.010104 Професійна освіта (за профілями), 6.010106 Соціальна педагогіка, 6.130102 Соціальна робота, 6.010201 Фізичне виховання, 6.020302 Історія, 6.030103 Практична психологія, 6.040102 Біологія, 6. 040203 Фізика, 6.040201 Математика.

Очолює кафедру кандидат педагогічних наук, доцент Ткаченко Наталія Миколаївна. На кафедрі працюють 15 викладачів, серед них:

- кандидатів наук, доцентів – 4;

- кандидатів наук, старших викладачів – 2;

- асистентів – 9.

За кафедрою іноземних мов та методики викладання закріплено наступні дисципліни:

 1. Аналітичне читання автентичного тексту
 2. Аудіовізуальне аудіювання
 3. Вступ до спеціальності
 4. Ділова англійська мова
 5. Ділова німецька мова
 6. Загальне мовознавство
 7. Іноземна мова
 8. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 9. Інтерпретація тексту
 10. Історія англійської мови
 11. Латинська мова
 12. Лексикологія англійської мови
 13. Лінгвокраїнознавство
 14. Лінгвокраїнознавство другої (німецької) мови
 15. Література Англії, США
 16. Методика навчання англійської мови
 17. Основи домашнього читання
 18. Порівняльна типологія мов
 19. Практична граматика англійської мови
 20. Практичний курс англійської мови
 21. Практичний курс другої іноземної мови (німецької)
 22. Синхронне читання та переклад
 23. Стилістика англійської мови
 24. Стилістичний аналіз тексту
 25. Теоретична граматика англійської мови
 26. Теоретична фонетика англійської мови
 27. Теоретичний курс англійської фонетики і граматики
 28. Теоретичний курс другої іноземної мови (німецької)
 29. Теорія і практика перекладу
 30. Фонетика та граматика сучасної англійської мови

Основними напрямками роботи кафедри є:

 • навчання студентів іноземних мов (англійської, німецької) на основі сучасних інновацій;
 • надання консультативної допомоги студентам, підготовка до участі в наукових конференціях та конкурсах різного рівня;
 • розробка методичного забезпечення викладання  закріплених за кафедрою дисциплін;
 • наукова діяльність.

Кафедра активно співпрацює з випусковими кафедрами ГНПУ імені О. Довженка та спорідненими кафедрами інших навчально-освітніх закладів та лабораторіями НАПН України. Кафедра активно рухається вперед, вдосконалюючи якість викладання іноземних мов та підвищуючи професійний рівень викладачів. Цьому сприяють створені на кафедрі методичні робочі групи, учасники яких постійно проводять семінари та зустрічі по обміну досвідом в галузі новітніх методик та технологій навчання, допомагають молодим викладачам в організації навчального процесу.

Наукова діяльність кафедри

Тема наукового дослідження кафедри: «Теоретичні та практичні аспекти забезпечення якісної мовної освіти в контексті нової освітньої парадигми».

Кафедра значну увагу приділяє науковій діяльності, залученню викладачів та студентів до проведення досліджень, забезпеченню конкурентоздатності наукових праць. Цілі й завдання наукових досліджень передбачають зв'язок з практичними та теоретичними курсами, які викладаються викладачами кафедри. Результати і висновки наукових досліджень сприяють модернізації і поглибленню навчального науково-практичного базису. Наукова робота кафедри є невід'ємною складовою навчального процесу, що дозволяє впроваджувати наукові розробки кафедри в навчальний процес і залучати студентів до наукової роботи. На кафедрі систематично проводяться науково-методичні семінари, на яких відбувається апробація результатів наукових напрацювань викладачів.

Напрями наукової роботи:

 • публікація наукових статей у фахових виданнях;
 • виступи на наукових конференціях і публікація тез доповідей;
 • організація та проведення науково-практичних конференцій, семінарів;
 • надання науково-консультативної допомоги студентам при написанні англомовних статей та участі в англомовних наукових студентських конференціях і в олімпіадах.
 • складання іспитів кандидатського мінімуму.
 • робота над дисертаціями. Підготовка до захисту.
 • керівництво студентськими проблемними групами.
 • організація та проведення наукових семінарів.
 • участь студентів у науковій роботі кафедри.
 • інтеграція наукової роботи з навчальним процесом.
 • підготовка навчальних посібників та підручників
 • випуск збірника матеріалів науково-педагогічні читань молодих учених, магістрантів, студентів іноземними мовами
 • рецензування й опонування дисертаційних робіт, авторефератів дисертацій
 • підготовка студентів до участі в студентських конференціях, олімпіадах, тощо

Заходи, що плануються кафедрою

ІІІ науково-педагогічні читання молодих учених, магістрантів, студентів іноземними мовами «The 21st Century Challenges in Education and Science» (23 квітня 2015 року) Співорганізатор: кафедра іноземних мов та методики викладання Інституту педагогіки і психології Національного педагогічного університету імені М .П. Драгоманова

Базові навчальні заклади кафедри, де проводиться науково-дослідна робота і практика

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3

Глухівський НВК: ДНЗ, ЗОШ І-ІІ ступенів № 4

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6

ЗОШ І-ІІІ ступенів-інтернат ім. М.Жужоми

 

Розклад консультацій викладачів

Андріїшина К.І.

Понеділок

15.00 - 16.00

Бутова В.О.

Понеділок

14.30 - 15.30

Зайцева Н.Г.

Четвер

15.00 - 16.00

Кадикова Н.В.

Вівторок

14.30-15.30

Кочубей Н.П.

Четвер

14.30 – 15.30

Кочубей Л.В.

Вівторок

14.30 – 15.30

Мілютіна О.К.

Середа

14.30 - 15.30

Петренко-Агді О.П.

Вівторок

15.00-16.00

Скоробагата О.М.

Четвер

15.00 - 16.00

Ткаченко Н.М.

Середа

15.00 - 16.00              

Туркіна Л.В.

Четвер

15.00 - 16.00

0
0
0
s2sdefault

Кардашова Наталія Валеріївна

Асистент кафедри

Закінчила Глухівський державний педагогічний університет за спеціальністю Українська мова і література та мова і література (англійська). Навчається в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету. Тема дисертаційного дослідження «Формування у майбутніх учителів лінгвосоціокультурної компетентності в англомовному аудіюванні з використанням подкастів».

Викладає навчальні курси: Практичний курс англійської мови; Іноземна мова.

Коло наукових інтересів: формування у майбутніх учителів лінгвосоціокультурної компетентності в англомовному аудіюванні з використанням подкастів.

Опубліковано 5 наукових праць.

0
0
0
s2sdefault

Бондарчук Юлія ВолодимирівнаБондарчук Юлія олодимиріна

0
0
0
s2sdefault

Туркина Лариса ікторіна

Туркіна Лариса Вікторівна

Асистент кафедри

Закінчила Сумський державний педагогічний інститут ім. А. С. Макаренка за спеціальністю «Англійська і німецька мови». Тема дисертаційного дослідження «Дидактичні основи формування змісту навчання іноземної мови як другої спеціальності у педагогічних університетах». Є автором 8 навчальних посібників для студентів-філологів.

Викладає навчальні курси: Практичний курс англійської мови; Практична граматика англійської мови; Лексикологія англійської мови.

        

Коло наукових інтересів: зміст навчання англійської мови як спеціальності у педагогічних університетах.

Опубліковано 16 наукових праць.

0
0
0
s2sdefault