Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

 Навчальні дисципліни ННІ філології та історії закріплені за кафедрами   таким чином:

Кафедра української мови, літератури та методики навчання

ОС «Бакалавр»

 1. Вступ до літературознавства
 2. Вступ до мовознавства
 3. Вступ до спеціальності
 4. Дитяча література та виразне читання
 5. Історична граматика
 6. Історія зарубіжної літератури
 7. Історія світової літератури
 8. Історія української літератури
 9. Методика навчання світової літератури
 10. Методика навчання української літератури
 11. Методика навчання української мови
 12. Народознавство
 13. Основи українознавства
 14. Практичний курс української мови
 15. Риторика
 16. Спецкурс «Специфіка вивчення історичного художнього роману та його образів-персонажів»
 17. Спецкурс «Сучасна українська література як джерело виховання національної самосвідомості й патріотизму»
 18. Спецкурс «Методичні особливості вивчення літератури в старших класах профільної школи»
 19. Спецкурс «Літературознавчий аналіз художнього твору»
 20. Спецкурс «Вивчення творчості С.М.Сергєєва-Ценського»
 21. Старослов`янська мова
 22. Сучасна українська мова
 23. Українська діалектологія
 24. Українська мова за професійним спрямуванням
 25. Усна народна творчість та літературне краєзнавство
 26. Шкільний курс української літератури
 27. Шкільний курс української мови

ОС «Магістр»

 1. Загальне мовознавство
 2. Історія української літератури
 3. Історія української мови
 4. Методика українознавства
 5. Новітня література англомовних країн
 6. Порівняльне літературознавство
 7. Спецкурс «Сучасна українська література як джерело виховання національної самосвідомості й патріотизму»
 8. Спецкурс «Українська література кінця ХХ – поч..ХХI ст..»
 9. Стилістика
 10. Сучасна зарубіжна література
 11. Сучасна українська мова
 12. Теорія літератури
 13. Актуальні проблеми сучасного літературознавства
 14. Актуальні проблеми сучасного мовознавства
 15. Культура наукової української мови
 16. Методика викладання лінгвістичних дисциплін
 17. Методика викладання літературознавчих дисциплін
 18. Методологічні основи дослідження лінгвістичних об`єктів
 19. Основні напрями сучасного літературного процесу
 20. Сучасна українська література
 21. Сучасна українська мова

Кафедра історії, правознавства та методики навчання

ОС «Бакалавр»

 1. Етнодемографія
 2. Етнологія
 3. Історична географія
 4. Історіографія та джерелознавство історії України
 5. Історія середніх віків
 6. Історія слов`янських народів
 7. Історія стародавнього світу
 8. Історія та культура України
 9. Історія України
 10. Історія української культури
 11. Історія філософії
 12. Конституційне право України
 13. Кримінальне та адміністративне право України
 14. Нова історія країн Азії та Африки
 15. Нова історія країн Європи та Америки
 16. Новітня історія країн Азії та Африки
 17. Новітня історія країн Європи та Америки
 18. Основи бібліотекознавства та бібліотечної справи
 19. Основи економічної теорії
 20. Політологія
 21. Правознавство
 22. Правознавство (теорія держави та права)
 23. Соціологія
 24. Спеціальні історичні дисципліни
 25. Спецкурс «Основи нумізматики»
 26. Спецкурс «Історія Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка»
 27. Судові та правоохоронні органи України
 28. Теорія держави і права України
 29. Теорія та методика навчання історії
 30. Трудове право і право соціального захисту України
 31. Філософія
 32. Цивільне і сімейне право України
 33. Шкільний курс історії та методика навчання

ОС «Магістр»

 1. Етнографія України
 2. Інтелектуальна власність
 3. Науково-методична діяльність бібліотеки
 4. Організація інформаційно-бібліотечного менеджменту
 5. Організація роботи шкільної бібліотеки
 6. Основи демократії
 7. Філософія освiти
 8. Християнська етика
 9. Актуальні питання історії вітчизняної науки і техніки ХІY-ХХІ ст.
 10. Актуальні проблеми Української революції 1917-1921 рр.
 11. Історія міжнародних відносин
 12. Історія політичних і правових учень
 13. Методика використання історичних джерел у навчанні історії України
 14. Методологія історичної науки
 15. Політико-правовий аспект діяльності Європейського Союзу
 16. Право інтелектуальної власності
 17. Регіональна історія України
 18. Типологія та динаміка диктаторських режимів ХХ ст.
 19. Українське козацтво в археологічних і писемних джерелах
 20. Український і світовий конституціоналізм
 21. Цивілізації в історії людства

Кафедра іноземних мов та методики викладання

ОС «Бакалавр» (нормативні):

 1. Вступ до спеціальності (Основи мовознавства та літературознавства);
 2. Практична фонетика англійської мови;
 3. Латинська мова;
 4. Практична граматика англійської мови;
 5. Практичний курс англійської мови;
 6. Історія світової літератури;
 7. Лексикологія англійської мови;
 8. Практичний курс німецької мови;
 9. Лінгвокраїнознавство англомовних країн;
 10. Теоретичний курс англійської фонетики та граматики;
 11. Теоретичний курс німецької мови;
 12. Практична граматика німецької мови;
 13. Методика навчання іноземних мов і культур;
 14. Методика навчання світової літератури;
 15. Стилістика англійської мови.

ОС «Бакалавр» (вибіркові):

 1. Практика усного та писемного мовлення (англійська мова);
 2. Практика професійно-орієнтованого англійського мовлення;
 3. Література англомовних країн;
 4. Література німецькомовних країн;
 5. Теорія і практика усного перекладу;
 6. Теорія і практика письмового перекладу;
 7. Основи міжкультурної комунікації;
 8. Основи комунікативної лінгвістики;
 9. Історія англійської мови;
 10. Вступ до германського мовознавства;
 11. Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн;
 12. Історія та культура німецькомовних країн;
 13. Критичне й аналітичне читання англомовного тексту;
 14. Домашнє читання;
 15. Практикум з методики навчання іноземних мов в умовах НУШ;
 16. Практикум з методики навчання зарубіжної літератури в умовах НУШ;
 17. Сучасні технології навчання іноземних мов;
 18. Інновації в навчанні іноземних мов;
 19. Ділова англійська мова;Основи ділової іншоиовної комунікації;
 20. Актуальні проблеми граматики сучасної англійської мови;
 21. Актуальні проблеми фонетики сучасної англійської мови;
 22. Ділова німецька мова;
 23. Ділове іншомовне спілкування.

ОС «Магістр» (нормативні):

 1.  Теорія і практика міжкультурної комунікації;
 2. Методика навчання іноземних мов та культур в європейському контексті;
 3. Практичний курс англійської мови;
 4. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики;
 5. Герменевтичний аналіз та інтерпретація тексту;
 6. Сучасна світова література;
 7. Порівняльна типологія мов;
 8. Особливості перекладу наукової документації та літератури.

ОС «Магістр» (вибіркові):

 1. Сучасний англомовний медійний дискурс;
 2. Американський варіант англійської мови;
 3. Методичні засади білінгвальної освіти в англомовних країнах світу;
 4. Методичні інновації у фаховій підготовці майбутнього вчителя іноземних мов;
 5. Історія літературних напрямів і шкіл;
 6. Історія літературних учень;
 7. Педагогічна діагностика в навчанні англійської мови;
 8. Основи англомовного спілкування;
 9. Інновації у викладанні світової літератури;
 10. Педагогічна діагностика в навчанні світової літератури;
 11. Дисципліна за вибором здобувача (із загальноуніверситетського переліку)

Кафедра педагогіки, психології, соціальної роботи та менеджменту

ОС «Бакалавр»

1Етнопедагогіка

 1. Нові педагогічні технології
 2. Основи наукових досліджень
 3. Основи педагогічної майстерності
 4. Педагогіка
 5. Психологія
 6. Порівняльна педагогіка
 7. Практика в оздоровчому таборі
 8. Профорієнтологія
 9. Табірний збір

ОС «Магістр»

 1. Основи корекційної педагогіки
 2.         Педагогіка

Кафедра психології

ОС «Бакалавр»

1 Психологія

2        Психологія (соціальна)

ОС «Магістр»

1        Етнопсихологія

1        Психологія вищої школи

Кафедра безпеки життєдіяльності, фізичного виховання та здоров’я людини

ОС «Бакалавр»

1        Фізичне виховання

Кафедра біології та основ сільського господарства

ОС «Бакалавр»

 1. Здоров`я людини:Основи медзнань\Валеологія\Вікова фізіологія

ОС «Магістр»

 1. Охорона праці в галузі

Кафедра професійної освіти та комп’ютерних технологій

ОС «Магістр»

1        Інформаційні технології в дослідницькій діяльності

Кафедра фізико-математичної освіти та інформатики

ОС «Бакалавр»

Нові інформаційні технології та ТЗН

2        Інформаційні технології у науковій діяльності

Кафедра теорії і методики викладання природничих дисциплін

ОС «Бакалавр»

1        Основи екології

Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru