Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

 Навчальні дисципліни факультету філології та історії у 2016 – 2017 н.р. закріплені за кафедрами   таким чином:

Кафедра української мови, літератури та методики навчання

ОС «Бакалавр»

 1. Вступ до літературознавства
 2. Вступ до мовознавства
 3. Вступ до спеціальності
 4. Дитяча література та виразне читання
 5. Історична граматика
 6. Історія зарубіжної літератури
 7. Історія світової літератури
 8. Історія української літератури
 9. Методика навчання світової літератури
 10. Методика навчання української літератури
 11. Методика навчання української мови
 12. Народознавство
 13. Основи українознавства
 14. Практичний курс української мови
 15. Риторика
 16. Спецкурс «Специфіка вивчення історичного художнього роману та його образів-персонажів»
 17. Спецкурс «Сучасна українська література як джерело виховання національної самосвідомості й патріотизму»
 18. Спецкурс «Методичні особливості вивчення літератури в старших класах профільної школи»
 19. Спецкурс «Літературознавчий аналіз художнього твору»
 20. Спецкурс «Вивчення творчості С.М.Сергєєва-Ценського»
 21. Старослов`янська мова
 22. Сучасна українська мова
 23. Українська діалектологія
 24. Українська мова за професійним спрямуванням
 25. Усна народна творчість та літературне краєзнавство
 26. Шкільний курс української літератури
 27. Шкільний курс української мови

ОКР «Спеціаліст»

 1. Загальне мовознавство
 2. Історія української літератури
 3. Історія української мови
 4. Методика українознавства
 5. Новітня література англомовних країн
 6. Порівняльне літературознавство
 7. Спецкурс «Сучасна українська література як джерело виховання національної самосвідомості й патріотизму»
 8. Спецкурс «Українська література кінця ХХ – поч..ХХI ст..»
 9. Стилістика
 10. Сучасна зарубіжна література
 11. Сучасна українська мова
 12. Теорія літератури

ОС «Магістр»

 1. Актуальні проблеми сучасного літературознавства
 2. Актуальні проблеми сучасного мовознавства
 3. Культура наукової української мови
 4. Методика викладання лінгвістичних дисциплін
 5. Методика викладання літературознавчих дисциплін
 6. Методологічні основи дослідження лінгвістичних об`єктів
 7. Основні напрями сучасного літературного процесу
 8. Сучасна українська література
 9. Сучасна українська мова

Кафедра історії, правознавства та методики навчання

ОС «Бакалавр»

 1. Етнодемографія
 2. Етнологія
 3. Історична географія
 4. Історіографія та джерелознавство історії України
 5. Історія середніх віків
 6. Історія слов`янських народів
 7. Історія стародавнього світу
 8. Історія та культура України
 9. Історія України
 10. Історія української культури
 11. Історія філософії
 12. Конституційне право України
 13. Кримінальне та адміністративне право України
 14. Нова історія країн Азії та Африки
 15. Нова історія країн Європи та Америки
 16. Новітня історія країн Азії та Африки
 17. Новітня історія країн Європи та Америки
 18. Основи бібліотекознавства та бібліотечної справи
 19. Основи економічної теорії
 20. Політологія
 21. Правознавство
 22. Правознавство (теорія держави та права)
 23. Соціологія
 24. Спеціальні історичні дисципліни
 25. Спецкурс «Основи нумізматики»
 26. Спецкурс «Історія Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка»
 27. Судові та правоохоронні органи України
 28. Теорія держави і права України
 29. Теорія та методика навчання історії
 30. Трудове право і право соціального захисту України
 31. Філософія
 32. Цивільне і сімейне право України
 33. Шкільний курс історії та методика навчання

ОКР «Спеціаліст»

 1. Етнографія України
 2. Інтелектуальна власність
 3. Науково-методична діяльність бібліотеки
 4. Організація інформаційно-бібліотечного менеджменту
 5. Організація роботи шкільної бібліотеки
 6. Основи демократії
 7. Філософія освiти
 8. Християнська етика

ОС «Магістр»

 1. Актуальні питання історії вітчизняної науки і техніки ХІY-ХХІ ст.
 2. Актуальні проблеми Української революції 1917-1921 рр.
 3. Історія міжнародних відносин
 4. Історія політичних і правових учень
 5. Методика використання історичних джерел у навчанні історії України
 6. Методологія історичної науки
 7. Політико-правовий аспект діяльності Європейського Союзу
 8. Право інтелектуальної власності
 9. Регіональна історія України
 10. Типологія та динаміка диктаторських режимів ХХ ст.
 11. Українське козацтво в археологічних і писемних джерелах
 12. Український і світовий конституціоналізм
 13. Цивілізації в історії людства

Кафедра іноземних мов та методики викладання

ОС «Бакалавр»

 1. Вступ до спеціальності
 2. Ділова англійська мова
 3. Загальне мовознавство
 4. Іноземна мова
 5. Історія англійської мови
 6. Латинська мова
 7. Лінгвокраїнознавство англомовних країн
 8. Лексикологія англійської мови
 9. Методика навчання іноземних мов і культур
 10. Практична граматика англійської мови
 11. Практична фонетика англійської мови
 12. Практичний курс англійської мови
 13. Практичний курс другої іноземної мови (німецької)
 14. Практичний курс німецької мови
 15. Стилістика англійської мови. Аналіз художнього тексту
 16. Сучасні технології навчання іноземних мов
 17. Теоретичний курс англійської фонетики та граматики
 18. Теоретичний курс німецької мови

ОКР «Спеціаліст»

 1. Ділова німецька мова
 2. Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн
 3. Лінгвокультурологія
 4. Порівняльна типологія мов
 5. Практичний курс англійської мови
 6. Практичний курс другої іноземної мови (німецької)
 7. Спецкурс «Порівняльна граматика німецької та української мов»
 8. Спецкурс «Особливості двомовного навчання в США та інших країнах світу»
 9. Спецкурс «Типологічне мовознавство»
 10. Теорія і практика усного і письмового перекладу

ОС «Магістр»

 1. Іноземна мова за професійним спрямуванням

Кафедра педагогіки та менеджменту освіти

ОС «Бакалавр»

1Етнопедагогіка

 1. Нові педагогічні технології
 2. Основи наукових досліджень
 3. Основи педагогічної майстерності
 4. Педагогіка
 5. Порівняльна педагогіка
 6. Практика в оздоровчому таборі
 7. Профорієнтологія
 8. Табірний збір

ОКР «Спеціаліст»

 1. Основи корекційної педагогіки

ОС «Магістр»

1        Педагогіка

Кафедра психології

ОС «Бакалавр»

1 Психологія

2        Психологія (соціальна)

ОКР «Спеціаліст»

1        Етнопсихологія

ОС»Магістр»

1        Психологія вищої школи

Кафедра безпеки життєдіяльності, фізичного виховання та здоров’я людини

ОС «Бакалавр»

1        Фізичне виховання

Кафедра біології та основ сільського господарства

ОС «Бакалавр»

 1. Здоров`я людини:Основи медзнань\Валеологія\Вікова фізіологія

ОКР «Спеціаліст»

 1. Охорона праці в галузі

Кафедра професійної освіти та комп’ютерних технологій

ОС «Магістр»

1        Інформаційні технології в дослідницькій діяльності

Кафедра фізико-математичної освіти та інформатики

ОС «Бакалавр»

1 Нові інформаційні технології та ТЗН

2        Інформаційні технології у науковій діяльності

Кафедра теорії і методики викладання природничих дисциплін

ОС «Бакалавр»

1        Основи екології

Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru