Контрольний зріз результатів опитування здобувачів освіти ОП Середня освіта (Українська мова і література) ОС Бакалавр

Контрольні заходи

Відкритість і прозорість програми

Академічна доброчесність

Формування м'яких навичок (soft skills)

Участь здобувачів освіти у системі якості

Студентоцентризм і академічна свобода

Підтримка здобувачів освіти

Протидія корупції

Навчання за ОП Середня освіта (Українська мова і література) ОС Бакалавр

 

4.11

Прокопчук Віктор Степанович

Доктор історичних наук,

професор кафедри

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ПРОФІЛІ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ:

Освіта:

1962-1967 ‒ Кам'янець-Подільський державний педагогічний інститут імені В.Затонського (Спеціальність: «Історія. Філологія», кваліфікація: учитель історії та української мови).

Науковий ступінь:

1994 - кандидат історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – Історія.

Тема дисертації: «Розвиток кразнавства на Поділлі».

2009 - доктор історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – Історія.

Тема дисертації: «Інституціоналізація краєзнавчого руху Правобережної України 20-х років ХХ – початку XXI ст.: етапи, форми, напрями діяльності».

Вчене звання:

2001 р. - доцент кафедри історії Східної Європи та археології Кам'янець-Подільського державного педагогічного інституту.

2011 р. - професор кафедри.

Нагороди та відзнаки:

Медаль «За трудову доблесть» (1986); 

Заслужений працівник народної освіти України; 

Знаки МОН України «Відмінник освіти України», «Петро Могила»; 

П’ять грамот Міністерства освіти України; 

Грамоти Хмельницької облдержадміністрації та обласної ради, у т.ч. з нагоди 30-річчя незалежності України; Кам’янець-Подільської міської ради, Дунаєвецької районної держадміністрації, райради, міськради; Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка; 

Почесна грамота Інституту історії України НАН України; Грамоти і Подяки Національної спілкикразнавців України; 

Лауреат  премії імені Героя України академіка НАН України П.Т. Тронька Національної спілки краєзнавців України (2013); 

Лауреат загальнослобожанської  літературно- мистецької премії імені Михайла Петренка (2018); 

Лауреат Хмельницьких обласних премій  імені Юхима Сіцінського (2004); імені професора І.С. Винокура (2015); 

Дійсний член Української академії історичних наук (2018); 

Почесний краєзнавець України (1994);

Почесний краєзнавець Хмельницької області (2019).


Список наукових праць

Окремі  видання:

1.Енциклопедія освіти Хмельниччини/ХОІППО; [редкол.: Берека В.Є., голова, Прокопчук В.С. та ін.].  Хмельницький: Мельник А.А.,2017.  448 с.: іл.

2.Молчановский Н.В. Очерк известий о Подольской земле до 1434 года /ред. рада: В.С. Прокопчук, Є.А. Чернецький, В.С. Перерва; авт. вступ. статті  В.С. Прокопчук.  Біла Церква: Пшонківський В.О.,2017. 266 с.+карта – вкладка.

 3. Освіта на Дунаєвеччині: від перших шкіл - до суспільства знань:      монографія. - Кам’янець-Подільський: Зволейко Д.Г., 2018. 412 с.: іл. 

4. Заслужені працівники України - уродженці Дунаєвеччини / автор-упорядн.      В.С. Прокопчук; ред. рада: Бернашевський О.В., Баженов Л.В., Прокопчук В.С., Телячий Ю.В. Дунаївці; Кам’янець - Подільський: Зволейко Д.Г.,2019. 344 с.: іл.

5. Селище Дунаївці в сузір’ї громад/В.С. Прокопчук, А.І. Камінська.  Дунаївці; Кам’янець - Подільський: Зволейко Д.Г.,2019. 560 с.: іл.

6. Завальнюк О.М., Прокопчук В.С. Юрій Телячий - український історик, освітянин - управлінець, громадський діяч: біобібліогр. покажч. Хмельницький: Мельник А.А.,2020. 78 с. (Сер.: Подвижники краєзнавчого руху на Поділлі; вип. 1).  (1,66 ум. др. арк.)

7.Прокопчук В.С. Людина і час: спогади. Дунаївці; Кам’янець - Подільський: Зволейко Д.Г.,2020. 412 с.: іл.  (23,95  ум. др. арк.)

8.Прокопчук В.С. Творці історії Подільського краю: персоналії. Дунаївці; Кам’янець-Подільський: Зволейко Д.Г., 2021. 552 с.: іл. (44,5 ум. др. арк.).

9.Основи краєзнавства: підручник для студентів закладів вищої освіти / НАН  України, Нац. спілка краєзн. України; за ре. О.П. Реєнта; [авт. кол.: Л.В. Баженов, Г.В. Бондаренко, Р.В. Маньківська,  В.С. Прокопчук, О.А. Удод та ін.]. 2-ге вид., доп. Київ, 221. 376 с.

Статті в наукових виданнях:

2017

1.Прокопчук В.С.  Никандр Васильович Молчановський – історик, краєзнавець // Молчановский Н.В. Очерк известий о Подольской земле до 1434 года /ред. рада: В.С. Прокопчук, Є.А. Чернецький, В.С. Перерва; авт. вступ. статті  В.С. Прокопчук.  Біла Церква: Пшонківський В.О.,2017.  С.5-12.

2. Прокопчук В.С. Освітній поступ Хмельниччини // Енциклопедія освіти Хмельниччини/ХОІППО; [редкол.: Берека В.Є., голова, Прокопчук В.С. та ін.]. Хмельницький: Мельник А.А.,2017.  С.10-31.

3. Прокопчук В.С. Гавінчук Григорій Данилович // Енциклопедія освіти Хмельниччини / ХОІППО; [редкол.: Берека В.Є., голова, Прокопчук В.С. та ін.]. Хмельницький: Мельник А.А.,2017.  С.236-237.

4.Прокопчук В.С. Риндик Семен Дмитрович // Там само.  С.248.

5. Прокопчук В.С. Коляновський Афанасій Миколайович // Там само.  С.290.

6. Прокопчук В.С. Магера Микола Никанорович // Там само.  С.312.

7. Прокопчук В.С. Майдан Марко Степанович // Там само.  С.313-314.

8. Прокопчук В.С. Смотрицький Герасим Данилович // Там само.  С.365.

9. Прокопчук В.С. Смотрицький Мелетій Герасимович //Там само.  С.365.

10. Прокопчук В.С. Федорчук Віктор Миколайович // Там само.  С.382.

11. Прокопчук В.С. Звіт про науково – краєзнавчу роботу члена Кам’янець – Подільської міської організації  Національної спілки краєзнавців України професора В.С. Прокопчука  у 2016 році //Краєзнавець Хмельниччини: наук.-краєзн. зб.   Кам’янець-Подільський: КПНУ ім. І. Огієнка, 2017.  Вип.10.  С.25-27.

12. Прокопчук В.С. Кам’янець – Подільський інститут народної освіти (1941-1943) // Матеріали ХV Подільської наукової історико – краєзнавчої конференції, присвяченої 100- річчю Української революції 1917-1921 рр., 100- річчю заснування Кам’янець – Подільського національного університету імені Івана Огієнка. - Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В.,2017.  С.105-112. 

13. Прокопчук В.С. Творці романсу «Дивлюсь я на небо»: Михайло Петренко та Владислав Заремба / В.С. Прокопчук, В.І. Романько // Матеріали ХV Подільської наукової історико – краєзнавчої конференції, присвяченої 100- річчю Української революції 1917-1921 рр., 100- річчю заснування Кам’янець – Подільського національного університету імені Івана Огієнка.  Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В.,2017.  С.382-392.

14. Прокопчук В.С. Початкова освіта на Дунаєвеччині в 60-х роках ХІХ ст.// Хмельницькі краєзнавчі студії: наук. – краєзн. зб./[ редкол.: Баженов Л.В., голова, Блажевич Ю.І., Єсюнін С.М. та ін.].  Хмельницький: ФОП Стрихар А.М.,2017.  Вип.11.  С.227-240. 

15. Прокопчук В.С. Освіта на Дунаєвеччині на етапі утвердження радянської влади (1920-1940) // Матеріали наукової історико – краєзнавчої конференції з міжнародною участю «Хмельниччина: історія і сучасність». – Хмельницький: Стрихар А.М.,2017.  С.196-206.

16. Прокопчук В.С. На життєвих перехрестях // Баженова Стефанія Едуардівна: вчений – історик, археолог, музеєзнавець, туризмознавець: біобібліогр. покажч/ укладач Л.М. Бабій.  Кам’янець-Подільський: Абетка – Світ, 2017.  С.27-32.

17. Прокопчук В.С. Архієпископ Іоанникій і його роль у відновленні православної церкви й розбудові духовної освіти на Поділлі в 1795-1819 рр. // Духовні витоки Поділля: церква та релігійні діячі в історії краю: матер. VІІ всеукраїнської науково – практичної конференції.Хмельницький, 25 квітня 2017 р.  Хмельницький: ХГПА, 2017.  С.43-51.

2018

1. Прокопчук В.С. Освітня домінанта ХV –Х VІІІ ст. // Освіта, наука і культура на Поділлі: зб. наук. пр.- Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2016.  Т.23. С.60-73.

2. Завальнюк О.М., Прокопчук В.С. Математик з душею лірика (до 65-річчя професора І.М. Конета) // Освіта, наука і культура на Поділлі: зб. наук. пр.- Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2016.  Т.23. С.466-483.

3. Прокопчук В.С. Освіта на Дунаєвеччині у повоєнні 1940-1950-і  роки // Освіта, наука і культура на Поділлі: зб. наук. пр.- Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2016.  Т.24. С.149-171.

4. Прокопчук В.С. Будівництво національної школи під час Української революції 1917-1920 рр. // Поділля та Південно-Східна Волинь у першій половині ХХ століття: суспільно-політичні, соціально-економічні, культурно-освітні процеси та повсякдення: матер. міждисциплінар. наук.- практ. конф. (6 груд. 2017 р.). Хмельницький: ХГПА,2017. С.26-45.

5. Прокопчук В.С. Освіта на Дунаєвеччині в 60-і роки ХХ ст.: курс на загальну середню освіту // Вісник Державного архіву Хмельницької області «Подільська старовина».-Хмельницький: Стрихар А.М.,2017. С.176-186.

6. Прокопчук В.С., Романько В.І. Творці українського романсу «Дивлюсь я на небо» //Дунаєвеччина очима дослідників, учасників і свідків історичних подій: зб. наук.-краєзн. пр.- Дунаївці; Кам’янець-Подільський: Буйницький О.А.,2018. Вип.6. С.12-25.

7. Прокопчук В.С. Крізь морок чисток, заборон, репресій // Дунаєвеччина очима дослідників, учасників і свідків історичних подій: зб. наук.-краєзн. пр.- Дунаївці; Кам’янець-Подільський: Буйницький О.А.,2018. Вип.6. С.135-142.

8. Прокопчук В.С. Автографи незабутнього М.Н. Магери // Дунаєвеччина очима дослідників, учасників і свідків історичних подій: зб. наук.-краєзн. пр. Дунаївці; Кам’янець-Подільський: Буйницький О.А.,2018. Вип.6. С.165-170.

9. Прокопчук В.С. Дослідник Миньківців Григорій Гавінчук // Дунаєвеччина очима дослідників, учасників і свідків історичних подій: зб. наук.-краєзн. пр. Дунаївці; Кам’янець-Подільський: Буйницький О.А.,2018. Вип.6. С.215-227.

10. Прокопчук В.С. 70-і роки ХХ ст. в історії освіти на Дунаєвеччині // Хмельницькі краєзнавчі студії: наук.-краєзн. зб.- Хмельницький: Стрихар А.М., 2018. Вип.15. С.197-206.

11. Прокопчук В.С. Творець зразкового колективного господарства // Краєзнавець Хмельниччини: наук.- краєзн. зб.- Кам’янець -Подільський: КПНУ ім. І. Огієнка, 2018.-Вип.11. С.115-122.

12. Прокопчук В.С. Ще один пам’ятний знак невинно убієнним // Краєзнавець Хмельниччини: наук.-краєзн. зб. Кам’янець –Подільський: КПНУ ім. І. Огієнка, 2018. Вип.11. С.6 -7.

13. Леонід Сильвестрович Лупан/ В.С. Прокопчук// Енциклопедія сучасної України. Режим доступу: esu.ua/search_artikles: php.

14. Магера Микола Никанорович/ В.С. Прокопчук// Енциклопедія сучасної України. Режим доступу: esu.ua/search_artikles: php.

15. Прокопчук В.С. Мелетій Смотрицький (до 440-річчя з дня народження) // Календар знаменних і пам’ятних дат Хмельниччини на 2018 рік: реком. бібліогр. довідн. Хмельницький: ФОП Цюпак А.А.,2017. С.66-70.

16.Прокопчук В.С. Никандр Васильович Молчановський-історик, краєзнавець // Календар знаменних і пам’ятних дат Хмельниччини на 2018 рік: реком. бібліогр. довідн. Хмельницький: ФОП Цюпак А.А.,2017. С.71-76.

17. Олександр Дмитрович Степенко (1928-2004)/ В.С. Прокопчук // Календар знаменних і пам’ятних дат Кам’янець - Подільського національного університету ім. Івана Огієнка на 2018 рік: довідк.-бібліогр. вид. Кам’янець -Подільський: КПНУ ім. І. Огієнка,2018. Вип.9. С.61-62.

18. Анатолій Петрович Гаврищук / В.С. Прокопчук // Календар знаменних і пам’ятних дат Кам’янець -Подільського національного університету ім. Івана Огієнка на 2018 рік: довідк.-бібліогр. вид. Кам’янець -Подільський: КПНУ ім. І. Огієнка,2018. Вип.9. С.61-62.

19. Прокопчук В.С. Зустріч з батьком // Пером і пензлем, і душею: літ.- мистец. антологія Дунаєвеччини / упорядн.: Байталюк В.Б., Бучківська Є.І. Хмельницький:  Сторожук О.В.,2018.  С.144-146.

20. Прокопчук В.С., Айвазян О.І. Бібліотеки Кам’янець-Подільської області в суворі 40-і роки ХХ ст. // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університетуім.І.Огієнка.Кам’янець-Подільський: КПНУ ім. І. Огієнка,РВВ,2018. С.12-26. (Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство; вип.5).

21. Прокопчук В.С. 70-і роки ХХ ст. в історії освіти  на Дунаєвеччині // Хмельницькі краєзнавчі студії: наук.-краєзн. зб.-Хмельницький: ФОП Стрихар А.М.,2018.Вип.15. С.191-206.

22. Прокопчук В.С. Репресії 1930-х років у населених пунктах, що нині складають Дунаєвецьку селищну ОТГ // Вісник Державного архіву Хмельницької області «Подільська старовина».-Хмельницький: Стрихар А.М.,2018. №3. С.147-158.

23. Прокопчук В.С. Освіта на Дунаєвеччині у 80-і роки ХХ ст.: останні шкільні реформи радянської доби // Вісник Державного архіву Хмельницької області «Подільська старовина».-Хмельницький: Стрихар А.М.,2018. №3. С.216-228.

24.Прокопчук В.С. Іван Семенович Кордонський, завідувач Новоушицького райВНО з 1957 по 1982 рік // Кордонська Н.І. Освітяни Новоушиччини. Хмельницький: Мельник А.А.,2016. С.69-74.

25.Прокопчук В.С. За велінням серця // Храпак П.Д. Хребтіїв: старовинне подільське село на лівому березі середнього Дністра. Хмельницький: Мельник А.А., 2018. С.3-7.

26.Мудрик Костянтин Михайлович-майстер спорту України, заслужений тренер України // Храпак П.Д. Хребтіїв: старовинне подільське село на лівому березі середнього Дністра.- Хмельницький:Мельник А.А.,2018. С.128-131.

27.Прокопчук В.С. Палкий борець за Україну // «Просвіта» на Буковині: історія і сучасність: наук. - попул.  вид. / упрядн. В. Михайловський.  Чернівці: Вид-во «Буковина»,2018.  С.313-315.

 28.Прокопчук В.С. «Непрофесійний історик» Володимир Шевченко і його кармалюкіана // Шевченко В.С. Вийся, вийся, хміль листатий: дюжина художніх оповідок про Устима Кармалюка.- Хмельницький: Цюпак А.А., 2018. С.3-6.

 29.Прокопчук В.С. Діяльність органів місцевого самоврядування Кам’янець-Подільської області з відновлення бібліотечної мережі у перші повоєнні роки (1944-1950) //Духовні витоки Поділля: місцеве самоврядування в історії краю: матер. 8-ої всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 12 квітня 2018 р.). Хмельницький: ХГПА, 2018. С.163-174.

30.Прокопчук В.С Освіта на Дунаєвеччині в добу Української революції 1917-1920 рр. // Освіта і культура Поділля в добу Директорії (грудень 1918-1921 рр.): матер. всеукр. наук. іст. - краєзн. конф., 15 листоп.2018 р./ [редкол.: Баженов Л.В., Матвеєв А.Ю., Прокопчук В.С. та ін.].  Хмельницький: ХНУ,2018. С.61-73.

2019

1.Прокопчук В.С. Методологія шкільного краєзнавства // Старокостянтинівщина та національно - визвольні змагання (100-річчю Української революції 1917-1921рр. присвячено): наук. зб. за матер. всеукр. наук. - практ. конф., м. Старокостянтинів, 7- 8 червня 2019 р. [редкол.: Баженов Л.В.(голова), Завальнюк О.М., Прокопчук В.С. та ін.]. Старокостянтинів: ФОП Словіцький М.Я., 2019. С.336-346.

2.Прокопчук В.С. Подвижництво на ниві культури // Краєзнавець Хмельниччини: наук. - краєзн. зб. - Кам’янець-Подільський: КПНУ ім. І. Огієнка, 2019. Вип.12. С.140-146.

3. Прокопчук В.С. Станція Дунаївці та села пристанційної зони в роки сталінських репресій // Дунаєвеччина очима дослідників, учасників і свідків історичних подій: зб. наук. - краєзн. пр.- Дунаївці; Кам’янець - Подільський: Зволейко Д.Г.,2019. Вип.7. С.260-273.

4. Прокопчук В.С. Станція Дунаївці в роки нацистської окупації (1941-1944 рр.) // Дунаєвеччина очима дослідників, учасників і свідків історичних подій: зб. наук. -краєзн. пр. - Дунаївці; Кам’янець - Подільський: Зволейко Д.Г.,2019.  Вип.7. С.309-329.

5. Прокопчук В.С., Баранюк Н.В. Трудовий подвиг М.М. Мазур // Дунаєвеччина очима дослідників, учасників і свідків історичних подій: зб. наук. - краєзн. пр.  Дунаївці; Кам’янець - Подільський: Зволейко Д.Г.,2019.  Вип.7. С.491-496.

7. Прокопчук В.С., Білан А.М. Голова Станційнодунаєвецької сільської ради К.І. Пояркова (1946-1958) // Дунаєвеччина очима дослідників, учасників і свідків історичних подій: зб. наук. - краєзн. пр.  Дунаївці; Кам’янець - Подільський: Зволейко Д.Г.,2019.  Вип.7. С.497-503.

8.Прокопчук В.С., Горин М.П. Трагедія зіньківських євреїв очима їх катів // Віньковеччина: історія, культура, духовність: матер. наук. іст.- краєзн. конф., 15-16 листоп. 2019 р. Хмельницький: Цюпак А.А., 2019. С.110-120. 

9. Прокопчук В.С. Їх надихала й Подільська земля: польські письменники на Дунаєвеччині // Хмельницькі краєзнавчі студії: наук.- краєзн. зб.  Хмельницький: Стрихар А.М.,2019. Вип.23. С.148 -158.

10. Прокопчук В.С. Стефан Маковецький - природодослідник, дендролог, ботанік // Календар знаменних і пам’ятних дат Хмельниччини: рекоменд. бібліогр.  довідн.  на 2020 рік. Хмельницький: Стрихар А.М.,2019. С.106-109.

11. Прокопчук В.С. Викликаю вогонь на себе (до 100-річчя Д.Г. Бачинського) // Календар знаменних і пам’ятних дат Хмельниччини: рекоменд. бібліогр.  довідн.  на 2020 рік. Хмельницький: Стрихар А.М.,2019. С.141-145.

12. Прокопчук В.С. Трагедія полковника П.Ф. Болбочана (до 100-річчя страти на ст. Балин) // Історичні студії суспільного прогресу: наук. журн. Глухів: ГНПУ,2019. Вип.7. С.37- 44.

13.Прокопчук В.С. Становлення і розвиток мережі міністерських однокласних народних училищ на Дунаєвеччині в останній третині ХІХ ст. // Духовні витоки Поділля: заклади освіти в історії краю: матер. ІХ всеукр. наук.-практ. конф.(Хмельницький, 16 трав.2019 р.). Хмельницький: ХГПА, 2019. С.200-204.

2020

1.Прокопчук В.С.  Деякі факти з повсякдення вихованців Китайгородського сільськогосподарського технікуму (за спогадами колишнього його учня  Онуфрія Матвійчука) // Вісник Державного архіву Хмельницької області «Подільська старовина». Хмельницький: Стрихар А.М., 2020. №2 (6). С.86-89. 0,2 ум. др. арк.

 2.Прокопчук В.С. Вересневе (2019 р.) розширене засідання президії Хмельницької обласної організації Національної спілки краєзнавців України // Краєзнавець Хмельниччини: наук.- краєзн. зб. Кам’янець - Подільський: КПНУ ім. І. Огієнка, 2020. Вип. 13. С.6 -7.  0,15 ум. др. арк. 

3. Прокопчук В.С., Старенький І.О., Трембіцький А.М. З історії дослідження трипільської культури  на Кам’янеччині (до 160-річчя від дня народження Євфимія (Юхима) Сіцінського). Там само. С.70-90. 0,4 ум. др. арк. 

4. Прокопчук В.С. Головний лікар В.Ф. Шинкарчук // Там само. С.156-160. 0,4 ум. др. арк. 

5. Прокопчук В.С. Освіта на Дунаєвеччині: хроніка поступу // Дунаєвеччина очима дослідників, учасників і свідків історичних подій: зб. наук. - краєзн. пр.  Дунаївці; Кам’янець - Подільський: Зволейко Д.Г.,2020. Вип.8.С.22- 41.  1 ум. др. арк.

6. Прокопчук В.С.  25 років на чолі освіти Дунаєвеччини // Там само. С.315 -323. 0,5 ум. др. арк.

7. Прокопчук В.С. Рахнівська середня школа очима її учня (1958-1961) // Там само. С.460-576. 0,8 ум. др. арк.

8. Завальнюк О.М.,  Прокопчук В.С.  Науковець, освітянин, громадянин ( до 50-річчя від дня народження  і 30-річчя науково-педагогічної діяльності доктора історичних наук, професора Ю.В. Телячого // Там само. С.397 - 418. 0,8 ум. др. арк.

9. Прокопчук В.С. Журналіст, письменник, краєзнавець (до 80-річчя письменника В.С. Шевченка) //Духовні витоки Поділля: письменники в історії краю: зб.  матер. Хмельницький: ХГПА, 2020. С.70-82. 0,6 ум.др.арк.

10. Завальнюк О.М.,  Прокопчук В.С.  Ювілейні рубежі Ю.В. Телячого // Хмельницькі краєзнавчі студії: наук. - краєзн. зб. Хмельницький: Стрихар А.М.,2020. Вип. 26.  С.4-15.  0,6 ум. др. арк.

11. Прокопчук В.С. Сторінками одного життя (до 150-річчя О.Г. Лотоцького) // Там само. С.198-207. 0,5  ум. др. арк.

12. Прокопчук В.С. Маловідома сторінка історії вищої освіти на Хмельниччині// Там само. Вип.27. С.145 -154.  0,5 ум. др. арк.

13. Прокопчук В.С., Красуцький М.І. Один з творців «Стрімкої лані» // Там само.  Вип.28. С.166-177.  0,25 ум. др. арк.

14. Прокопчук В.С. У трьох іпостасях: вступ. стаття // Шевченко В.С. Буйно-рясно квітнуть фіалки і чебреці: повісті, оповідання, балада. Хмельницький: Цюпак А.А., 2000. С. 3-7. 0,3 ум. др. арк.

15. Прокопчук В.С. Трагічна доля творців Української автокефальної православної церкви в Дунаївцях (1924-1929) // Праці Хмельницького церковно-історичного товариства. Хмельницький: Стрихар А.М.,2020. Вип.1. С.237-251.

16.Прокопчук В.С. Історико-філологічний факультет Кам’янець-Подільського педагогічного інституту очима студента 1962-1967 рр. // Матеріали XVI Подільської наукової історико-краєзнавчої конференції. 27-28 листоп. 2020 р. Кам’янець -Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. С.287-299. 0,8 др. арк.

17.Прокопчук В.С., Айвазян О.Б. Технологія формування бібліотечних фондів у 1920-і рр.(на прикладі Кам’янець-Подільського і Проскурівського округів) // Там само. С.355-366. 0,3 др. арк.

18. Прокопчук В.С.Українці в європейському Русі Опору: [рец. на: Філінюк А.Г., Клімчук Ю.А. На полях битв Другої світової війни: вихідці з України в європейському Русі Опору: наук. - док. вид./упорядк. і вступ. ст.: А.Г. Філінюк, Ю.А. Клімчук. Хмельницький: Мельник А.А., 2019.296 с.: іл.] // Матеріали ХVІ Подільської історико-краєзнавчої конференції. 27-28 листоп. 2020 р.  /[ редкол.: Копилов С.А., співголова, Реєнт О.П., співголова, Баженов Л.В., відп. секретар, Прокопчук В.С. та ін.]. Кам’янець -Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. С.478-481. 0,2 др. арк.

19.Прокопчук В.С. Лідер на  ниві освіти: До 105-ї річниці з дня народження  Петра Григоровича Перепелюка // Календар знаменних і пам’ятних дат Хмельниччини на 2021 рік: / Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельниц. облдержадмін.; Хмельниц. ОУНБ; Хмельниц. міська орг. НСК України. Житомир: О. О. Євенок, 2020. С. 131-135.

20. Прокопчук В.С. Мариніст з Миньківців: До 100-ї річчяі з дня народження  Олександра Федоровича Музики // Календар знаменних і пам’ятних дат Хмельниччини на 2021 рік: / Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельниц. облдержадмін.; Хмельниц. ОУНБ; Хмельниц. міська орг. НСК України.  Житомир:  О. О. Євенок, 2020. С.84-87.

21.Прокопчук В.С. Музика Олександр Федорович// Енциклопедія сучасної України. Т.22-«Мр»- «На»/гол. редкол.: Дзюба І.М., Жуковський А.І., Железняк М.Г. та ін.; Ін-т енциклоп. дослід.НАНУ. Київ, 2020. 

22.Прокопчук В.С. Фундатори церковного краєзнавства на Поділлі: Павло Микитович Троїцький // Праці Хмельницького церковно - історичного товариства / [редкол.: Блажевич Ю.І., голова, Причишен-Кліновський С.М., Єсюнін С.М. та ін.].  Хмельницький: Стрихар А.М., 2020.  Вип. 2. С. 118 -132 .

23. Прокопчук В.С.Рецензія на книгу «На полях битв Другої світової війни: вихідці з України в європейському Русі Опору: наук.-док. вид./ упорядн. і автори вступ. статті А.Г. Філінюк, Ю.А. Клімчук. Хмельницький: Мельник А.А., 2020. 296 с.: іл.» // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Іст. науки. Кам’янець-Подільський: КПНУ ім. І. Огієнка,2020. Вип. 13. С.329-334. 0,2 др. арк.

2021

 1. Реєнт О.П., Прокопчук В.С., Завальнюк О.М. До 75-річчя доктора історичних наук, професора Л. Баженова // Український історичний журнал. 2021. Ч.1. С.228-232. (0,2 др. арк.)

 2. Прокопчук В.С., Красуцький М.І. Життєвий подвиг Михайла Савенка // Слідами історії Чемеровеччини (До 515-річчя відомої українки Роксолани (Анастасії Лісовської): зб. пр. за матер. всеукр. наук. іст.-краєзн. конф. (20 листоп.2020 р.) / [редкол.: Л.В. Баженов (голова), Г.А. Мороз (відп. секретар), В.С. Прокопчук та ін.]. Чемерівці; Кам'янець-Подільський: Друкарня "Рута", 2021.  С. 377-389. (0,4 др. арк.)

 3. Прокопчук В.С. Майстер гумористичного цеху (до 100-річчя байкаря, гумориста Івана Сварника) // Розвиток національного краєзнавства та історико - регіональних досліджень Поділля та Південно - Східної Волині: досвід, проблеми, перспективи (до 75-річчя від дня народження професора Лева Васильовича Баженова): матер. наук. круглого столу (05.02.2021 р., м. Кам’янець - Подільський). Кам’янець - Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2021. С.327-336. (0,6 др. арк.)

 4. Завальнюк О.М., Прокопчук В.С. Організатор науково-краєзнавчого руху на Поділлі // Хмельницькі краєзнавчі студії: наук.- краєзн. зб. Хмельницький: Стрихар А.М.,2021. Вип.30. С.4-16. (0,4 др. арк.)

 5. Прокопчук В.С., Айвазян О.Б. Бібліотечна мережа в Кам’янець - Подільській і Проскурівській округах у 1920-і рр. // Хмельницькі краєзнавчі студії: наук.- краєзн. зб. Хмельницький: Стрихар А.М.,2021. Вип.30. С.144-164. (0,7 др.арк.)

 6. Прокопчук В.С. Дунаєвеччина в роки національно - визвольної боротьби українського народу середини XVII ст. // Поділля в роки Української національної революції середини XVII ст.: матер. всеукр. наук.- краєзн. конф., приуроченої  370-ій річниці героїчної оборони Вінниці на чолі з полковником Іваном Богуном. Вінниця: ПП Балюк І.Б., 2021. С.162-171. (0,6 др. арк.)

 7. Прокопчук В.С. Подолянин з Ушиччини Й.Р. Карпович - жертва харківського судового процесу в справі «Спілки визволення України» (9 березня-19 квітня 1930 р.) // Вісник Державного архіву Хмельницької області «Подільська старовина». 2021. №1(7). С.136-142. (0,4 др. арк.)

 8. Прокопчук В.С. Один з творців хмельницького тому «Історії міст і сіл Української РСР» // Хмельницькі краєзнавчі студії: наук.- краєзн. зб. Хмельницький: Стрихар А.М.,2021. Вип.31. С.181-188. (0,4 др.арк.)

 9. Прокопчук В.С., Айвазян О.Б. Формування фондів бібліотек Кам’янець-Подільського та Проскурівського округів у 1920-і рр. // Поділля в добу НЕПу (1921-1928): зб. матер. ІІ всеукр. наук. іст.- краєзн. конф. (м. Хмельницький, 22 груд. 2020 р.) / [редкол.: Л.В. Баженов (голова), В.С. Прокопчук та ін.]. Хмельницький: Мельник А.А., 2021. С.120-133. (0,4 др. арк.)

 10.  Прокопчук В.С. З психологією в серці // Професійна підготовка фахівців в Україні: історія і сучасність: матер. всеукр. наук.-практ. конф. з міжар. участю, присвяченої 50-річчю від дня створення Подільського спеціального навч.- реабіліт соц.- екон. коледжу. 1.06.2021 р. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2021. С.233-241. (0,5 др. арк.)

 11.  Прокопчук В.С. На вівтар української незалежності // Українська незалежність: тернистий шлях державотворення: матер. всеукр. наук.-краєзн. конф., присвяченої 30-річчю незалежності України. Вінниця, 21 серп. 2021 р. Вінниця: ТОВ «Меркьюрі -  Поділля», 2021. С.157-173. (1 др. арк.)

 12.  Прокопчук В.С. Фундатори церковного краєзнавства на Поділлі: перший склад ПЄІСК // Праці Хмельницького церковно - історичного товариства /  [редкол.: Блажевич Ю.І., голова, Причишен - Кліновський С.М., співголова, Єсюнін С.М., відп. ред., та ін]. С.145-163. С.145-163. (1,2 др.арк.)

 13. Прокопчук В.С. Зі словом Божим і науковим // Пентюк Б.М. Степан Руданський: сторінки духовності. Вінниця: ТОВ «Торговий дім «Альфа і Омега», 2021. С.4-8.(0,5 др. арк.)

 14. Прокопчук В.С., Айвазян О.Б. Репресії 1920-1930-х років у бібліотечній справі // Хмельницька ОУНБ в інформаційному просторі України: історія і сьогодення: матер. наук.- практ. конф.(м. Хмельницький, 9 верес. 2021 р.). Хмельницький: Стрихар А.М., 2021. С.112-129. (0,7 др. арк.)

 15. Прокопчук В.С. Один з творців фундаментальної бібліотеки Кам’янець-Подільського державного українського університету// Хмельницька ОУНБ в інформаційному просторі України: історія і сьогодення: матер. наук.-практ. конф.(м. Хмельницький, 9 верес. 2021 р.). Хмельницький: Стрихар А.М., 2021. С.163-176. (0,8 др. арк.)

 16. Прокопчук В.С. Герасим Смотрицький у духовних і культурно-освітніх проєктах князя Костянтина Острозького // Рід Острозьких: витоки та надбання: зб. матер. всеукр. наук.- практ. конф., присв. 460-ій річниці надання м. Старокостянтинову магдебурзького права/ [редкол.: Л.В. Баженов(голова), В.С. Прокопчук (співголова), В.І. Муляр (відп. секретар)  та ін.].Старокостянтинів: Мельник А.А.,2021. С.40-50. (0,6 др. арк.)

 17.  Айвазян О.Б.,  Прокопчук В.С. Бібліотечна справа в м. Хмельницькому в 50-і роки ХХ ст. // Матеріали Всеукраїнської наукової історико- краєзнавчої конференції «Місто Хмельницький в контексті історії України» / [редкол.: Баженов Л.В., голова, Єсюнін С.М., співголова, відп. ред., та ін.]. Хмельницький: Стрихар А.М., 2021. С.152-161. (0,3 др. арк.)

 18. Прокопчук В.С. Хмельничанин з Прибузької // Матеріали Всеукраїнської наукової історико- краєзнавчої конференції «Місто Хмельницький в контексті історії України» / [редкол.: Баженов Л.В., голова, Єсюнін С.М., співголова, відп. ред., та ін.]. Хмельницький: Стрихар А.М., 2021. С.449-457. (0,8 др. арк.)

 19. Прокопчук В.С. Редактор Тадеуш Михайловський // Хмельницькі краєзнавчі студії: наук. - краєзн. зб. Хмельницький: Стрихар А.М., 2021. Вип.32. С.162-174. (0,75 др.арк.)

 20. Прокопчук В.С. Голова Новодунаєвецької територіальної громади// Українська незалежність: 30 років поступу: матер. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 18 серпня 2021 р.). Хмельницький: Стрихар А.М., 2021. С.92-107. (0,95 др. арк.)

 21. Прокопчук В.С. За українську незалежність і державність// Українська незалежність: 30 років поступу: матер. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 18 серпня 2021 р.). Хмельницький: Стрихар А.М., 2021.  С.260-276. (0,75 др. арк.)

 22. Прокопчук В.С. Українці в європейському Русі опору // Вінниччина в роки Другої світової війни. До 80-річчя початку німецько-радянської війни: матер. ХХХІІ Вінницької всеукр. наук. іст.-краєзн. конф. з міжнар. участю. 11 черв. 2021р. / [редкол.: Ю.А. Зінько, відп. ред., С.М. Василюк, С.А. Лапшин, В.О. Гребеньова, відп. секр., та ін.]. Вінниця, 2021. С.294-299. (0,3 др. арк.)

10.10

    Крижанівський Віталій Михайлович

  

Кандидат історичних наук 

старший викладач кафедри

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ПРОФІЛІ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ:

 • Google Академія

Освіта:

2002-2007 р. – Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка  (спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія»).

Науковий ступінь:

2012 р. - кандидат історичних наук зі спеціальності 07..00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни».

Тема дисертації «Джерела з історії Єлисаветградського міського самоврядування (червень 1871 - лютий 1917 рр.)».

 

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

КЕРІВНИЦТВО АСПІРАНТАМИ

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ТА

ЕКСПЕРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Крижанівський Віталій Михайлович

Петренко Наталія Миколаївна

Спеціальність: 032 Історія та археологія

Освітньо-наукова програма: Історія та археологія

Форма навчання: денна   

Тема дисертації: 

«Створення системи україномовної освіти для дорослих на території Сумщини у 20-х рр. ХХ ст.» (затверджена вченою радою Глухівського національного університету імені Олександра Довженка, протокол № 4 від 31 жовтня 2018 р.)  

 

Науковий керівник: Крижанівський Віталій Михайлович, кандидат історичних наук. 

Список опублікованих праць за темою дисертації

Статті у виданнях, які індексуються в наукометричних базах

Web of Science

 1. Петренко Н. М. Вчителі початкової освіти дорослих Сумщини 1920-х – початку 1930-х рр.: просопографічний портрет.Сторінки історії: збірник наукових праць. Вип. 51. К. : Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 2020. С. 135-146.  https://doi.org/10.20535/2307-5244.51.2020.220181

Статті у фахових наукових виданнях України

 1. Єпик Л. І., Петренко Н. М Ідеологічна складова у діяльності лікнепів Сумщини (друга половина 20-х – перша половина 30-х років ХХ ст.).Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Запоріжжя, 2018. Вип. 50. С. 318-322. 
 2. Петренко Н. М. До питання українізації народних шкіл у Конотопському повіті Чернігівської губернії на початку ХХ ст. Історичні студії суспільного прогресу. 2019. Вип. 7. С. 211-218.  

Статті у закордонних виданнях

Періодичне науковоме видання держави, яка входить

до Організації економічного співробітництва та розвитку та Європейського Союзу

 1. Yepyk, L., & Petrenko, N.Scientific Journal of Polonia University38(1-2), 301-311.

Наукові періодичні видання інших держав:

 1. Єпик Л., Петренко Н. Діяльність товариства «Геть неписьменність» на території Сумщини у 20-30 рр. ХХ ст.Traektoriâ Nauki = Path of Science. 2018. Vol. 4, No 3.
 2. Єпик Л., Петренко Н.Система фінансування лікпунктів у 20 рр. ХХ ст. на Сумщині.Traektoriâ Nauki = Path of Science. 2018. Vol. 4, No 8.

Опубліковані праці, які засвідчують

апробацію матеріалів дисертації:

 1. Петренко Н. Агітаційна кампанія за грамотність на Сумщині у 20-х роках ХХ ст. Глухівські наукові читання – 2018. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук: матеріали VІІІ Міжнародної інтернет-конференції молодих учених і студентів. Глухів, 2018. С. 93-94.
 2. Петренко Н. М. Організаційні заходи зі створення системи початкової освіти дорослих в Україні у 20-х рр. ХХ ст. Доповіді міжнародної науково-практичної конференції «Суспільні науки: історія, сучасність, майбутнє»(м. Київ, 3-4 травня 2019 р.). Київ, 2019. С. 4-6.
 3. Петренко Н. М. Організація навчального процесу в школах для дорослих на Сумщині у 20-х роках ХХ століття. Глухівські наукові читання – 2019. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук: матеріали ІХ Міжнародної інтернет-конференції молодих учених і студентів (м. Глухів, 25-29 листопада 2019 р.). Глухів, 2019. С. 60-62.
 4. Petrenko N. Prosopographic analysis of the teacher intelligentsia of Sumy region of the 1920’s. VIІI Scientific Pedagogical Readings of Young Scientists, Master’s and Bachelor’s Degree Students “The 21st Century Challenges in Education and Science” (Hlukhiv, April 14–15, 2020). Hlukhiv, 2020. Р. 178-180.
 5. Петренко Н. М. Агітаційна кампанія за грамотність на Сумщині в 20-х роках ХХ століття. Освіта XXI століття: молодіжний вимір : матеріали звітної науково-практичної конференції здобувачів освіти (ОНС «Доктор філософії»)(м. Глухів, 6-7 лютого 2020 р).
 6. Петренко Н. М. Газета «Геть неписьменність» як джерело вивчення періоду кампанії ліквідації неписьменності 20-30 рр. ХХ ст. Modern science: problems and innovations. Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference. SSPG Publish. Stockholm, Sweden. 2020.
 7. Петренко Н. М. Товариство «Геть неписьменність» та його роль у впровадженні політики з ліквідації неписьменності в Україні (20-30 рр. ХХ ст.). Perspectives of world science and education. Abstracts of the 8th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Osaka, Japan. 2020. Pp. 738-743. 
 8. Петренко Н. М. Впровадження політики ліквідації неписьменності в 20-х рр. ХХ ст.: причини та передумови. Eurasian scientific congress. Abstracts of the 4th International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Barcelona, Spain. 2020. Pp. 313-316. (0,4 д.а)
 9. Петренко Н. М. Джерела з вивчення питання становлення та розвитку україномовної системи освіти дорослих на Сумщині (20-ті роки ХХ століття). Abstracts of the International scientific conference «Global science and education in the modern realities» USA. August 26-27. «ISE&E» & SWorld in conjunction with KindleDP. Seattle, Washington, USA 2020. Pp. 447-450
 10. Петренко Н. М. Підготовка вчителів лікнепів на Сумщині на початку кампанії ліквідації неписьменності у 20-х роках ХХ століття. Глухівські наукові читання – 2020. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук: матеріали Х Міжнародної інтернет-конференції молодих учених і студентів (м. Глухів, 9-11 грудня 2020 р.). Глухів, 2020. 
 11. Петренко Н. М. Аналіз газети «Геть неписьменність» як засобу навчання учнів лікнепів у період кампанії ліквідації неписьменності 20-30-х років ХХ століття. Збірник матеріалів щорічної звітної науково-практичної конференції здобувачів загальної середньої, передвищої і вищої освіти аспірантів, молодих учених. Частина 2 (здобувачі ОНС «Доктор філософії») (м. Глухів, 11-12 березня 2021 року). Глухів, 2021. С. 137-141
 12. Петренко Н. М. Способи і засоби залучення дорослого населення до навчання під час кампанії лікнепу у 20-х роках ХХ століття. Інновації в науці: сучасний вимір: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих дослідників (22 квітня 2021 року, м. Суми). Суми: ФОП Цьома С.П., 2021. С. 278-280.

Апробація результатів дослідження:

Міжнародні конференції:

 1. VIII Міжнародної інтернет-конференції молодих учених і студентів «Глухівські наукові читання – 2018. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук». м. Глухів, Україна, 4 – 6 грудня 2018 р. 
 2. Міжнародна науково-практична конференція «Суспільні науки: історія, сучасність, майбутнє». м. Київ, Україна, 3-4 травня 2019 р.
 3. ІХ Міжнародна інтернет-конференція молодих учених і студентів. м. Глухів, Україна, 25-29 листопада 2019 р.
 4. 4.IV Міжнародна науково-практична конференція «Eurasian scientific congress». м. Барселона, Іспанія, 19-21 квітня 2020 р.
 5. VIII Міжнародна науково-практична конференція «Perspectives of world science and education». м. Осака, Японія, 22-24 квітня 2020 р.
 6. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Modern science: problems and innovations. Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference». м. Стокгольм, Швеція, 3-5 травня 2020 р.
 7. Наукова міжнародна конференції «Global science and education in the modern realities 2020». м. Сієтл, США, 26-27 серпня 2020 р. 
 8. Х Міжнародна інтернет-конференція молодих учених і студентів «Глухівські наукові читання – 2020». м. Глухів, Україна, 9-11 грудня 2020 р.
 9. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих дослідників «Інновації в науці: сучасний вимір» м. Суми, Україна, 22 квітня 2021 року, 

Регіональні конференції:

 1. VIІI науково-педагогічні читання молодих учених, магістрантів, студентів іноземними мовами «The 21st Century Challenges in Education and Science». Глухів, квітень 14–15, 2020.
 2. Звітна науково-практична конференція студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених «Освіта XXI століття: молодіжний вимір. Глухів, 6-7 лютого 2020 року.
 3. Щорічна звітна науково-практична конференція здобувачів загальної середньої, передвищої і вищої освіти аспірантів, молодих учених. м. Глухів, 11-12 березня 2021 року

Форуми, круглі столи:

 1. І Міжнародний культурологічний науково-практичний форум у форматі круглого столу «Стан та перспективи розвитку культурологічної науки: вітчизняний і зарубіжний досвід». 24-25 травня 2021 року, м. Суми, Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка.

Відомості про академічну мобільність

Відомості про стажування

Участь у проєктах та грантах

Участь у заходах неформальної освіти

 

Профілі:

ORCID

Google Академія

ResearchGate

Publons  

Науковці України

Scopus

Web of Science

Свистун Олександр Володимирович

Спеціальність: 032 Історія та археологія

Освітньо-наукова програма: Історія та археологія

Форма навчання: денна   

Тема дисертації:  «Історичні умови становлення та розвитку тютюново-махоркової промисловості на Наддніпрянщині (XVIII - початок XX ст.)» (затверджена вченою радою Глухівського національного університету імені Олександра Довженка, протокол № ... від .. жовтня 202...  року;  

Науковий керівник: Гриценко Андрій Петровичдоктор педагогічних наук 

 

Список опублікованих праць за темою дисертації

Статті у фахових наукових виданнях України

 Свистун  О.В. Тютюново-махоркова промисловість Чернігівської губернії в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Сіверщина в історії України: Зб. наук. пр. К.: Глухів, 2019. Вип. 12. С. 253-255

Статті у закордонних виданнях

Опубліковані праці, які засвідчують апробацію

матеріалів дисертації

Свистун  О.В. Статистичний опис обладнання та майна Прилуцької тютюново-махоркової фабрики акціонерного товариства «Б. Рабинович і З. Фраткін» у період з 1895 по 1905 роки. Освіта XXI століття: молодіжний вимір : матеріали звітної науковопрактичної конференції здобувачів освіти (ОНС «Доктор філософії») (м. Глухів, 6-7 лютого 2020 року). 2020. С. 121-124. 
Свистун  О.В. Чинники, які вплинули на розвиток тютюновомахоркового виробництва в Наддніпрянщині. Щорічна звітно науково-практична конференція здобувачів загальної середньої, передвищої і вищої освіти, аспірантів, молодих учених 11 – 12 березня 2021 року Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Публікації, що додатково відображають результати дослідження

Свистун О. В. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя історії. Актуальні питання педагогіки та психології: шляхи теоретичного і практичного вирішення проблем: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 17–18 березня 2018 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Одеса : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2018. С. 57-59.

Гриценко А.П., Свистун О.В. Причини та наслідки трансформації тютюново-махоркового виробництва від ремісничого виробництва до фабричного. Глухівські читання - 2021. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук : Збірник матеріалів ХІ міжнародної науково-практицної інтернет-конференчії / За заг. ред. А.С. Полякова. – Глухів, 2021.  С. 102-103. URL : http://new.gnpu.edu.ua/uk/nauka/naukove-tovarystvo-studentiv-aspirantivdoktorantiv-ta-molodykh-vchenykh.html

Апробація результатів дослідження:

Міжнародні конференції:

Всеукраїнські конференції:

XVIII Всеукраїнська науково-практична конференція «Сіверщина в історії України». 29-31 травня 2019 року, м. Глухів Сумської обл.
Звітна науково-практична конференція здобувачів освіти (ОНС «Доктор філософії») «Освіта XXI століття: Молодіжний вимір» 6 – 7 лютого 2020 року.
 Щорічна звітно науково-практична конференція здобувачів загальної середньої, передвищої і вищої освіти, аспірантів, молодих учених 11 – 12 березня 2021 року Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Глухівські читання - 2021. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук: ХІ міжнародна науково-практична інтернет-конференція 8-10 грудня 2021 року. Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.

Відомості про академічну мобільність

Відомості про стажування

Участь у проєктах та грантах

Участь у заходах неформальної освіти

 

Профілі:

ORCID

Google Академія

ResearchGate

Publons  

Науковці України

Scopus

Web of Science

Левченко Максим Андрійович

Спеціальність:032 Історія та археологія
Освітньо-наукова програма:
Історія та археологія
Форма навчання:
денна

Тема дисертації:
«Діяльність засобів масової інформації України в умовах суспільно-політичних трансформацій (1991-2014 рр.)» (затверджена вченою радою Глухівського національного університету імені Олександра Довженка, протокол № ..... від ....... 20 ... року)  

Науковий керівник: Курок Олександр Іванович, доктор історичних наук, професор, ректор Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Список опублікованих праць за темою дисертації

 

Список опублікованих праць за темою дисертації

Статті у фахових наукових виданнях України

1. Левченко М. Діяльність українських засобів масової інформації на початку ХХІ ст. Часопис української історії / За ред. доктора історичних наук, професора А.П.Коцура. Київ, 2021. Вип. 44. С. 126-133. (фахове видання України категорії «B», Index Conpernicus) https://doi.org/10.17721/2522-4611.2021.44.13

Статті у закордонних виданнях

Опубліковані праці, які засвідчують апробацію

матеріалів дисертації

Публікації, що додатково відображають результати дослідження

 

Апробація результатів дослідження

Міжнародні конференції:

Всеукраїнські конференції:

1. Левченко М. А. Вплив проросійських ЗМІ на формування масової політичної свідомості українців та росіян. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів та студентів «Основні напрями розвитку наукових досліджень молодих учених» : зб. наук. праць «Наукові горизонти» (Секція: Політико-правові науки). Вип. 2. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2017. С. 56-66.

2. Maksym Levchenko. Media: problems and prospects of their research. Матеріали VIII науково-педагогічних читань молодих учених, магістрантів, студентів іноземними мовами «The 21st Century Challenges in Education and Science»: [Випуск 8] – Глухів, 2020. C. 223-225

3. Левченко Максим. Неофіційне державне цензурування засобів масової інформації у часи президентства Леоніда Кучми (1999-2004 рр.) Освіта XXI століття: молодіжний вимір: матеріали звітної науково-практичної конференції здобувачів освіти (ОНС «Доктор філософії») (м. Глухів, 6-7 лютого 2020 року). 2020. С. 115-117

4. Левченко М. СТАНОВЛЕННЯ ГАЗЕТИ «ВЕЧІРНІЙ КИЇВ» ТА ЇЇ ДІЯЛЬНІСТЬ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ. Наукові горизонти: зб. наук. праць / голов. ред. В.П. Коцур; уклад. О.О. Луцик, Н34 Матеріали ІХ Всеукраїн. наук.-практич. конф. молодих учених, аспірантів та студентів «Основні напрями розвитку наукових досліджень молодих учених» (26-27 листопада 2020 р.). Вип. IX. Переяслав (Київ. обл.), 2020. С. 22-28.

5. Левченко М. ДІЯЛЬНІСТЬ ЗМІ ПІД ЧАС ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ 2006 РОКУ. Глухівські наукові читання – 2020. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук: матеріали Х Міжнародної інтернет-конференції молодих учених і студентів (м. Глухів, 9-11 грудня 2020 р.). Глухів, 2020. – с. 9-11. (тези конференції)

6. Левченко М.А. ПОСТУП ТЕЛЕКАНАЛУ «112 УКРАЇНА» ПІД ЧАС РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ (2013-2014 РР.). Збірник матеріалів щорічної звітної науково-практичної конференції здобувачів загальної середньої, передвищої і вищої освіти аспірантів, молодих учених. Частина 2 (здобувачі ОНС «Доктор філософії») (м. Глухів, 11-12 березня 2021 року). Глухів, 2021. С. 125-128 (тези конференції)

7. Maksym Levchenko, UKRAINIAN PRINTED MEDIA IN THE CONTEXT OF THE PROGRESS OF ITS EUROPEAN INTEGRATION. Матеріали IX науково-педагогічних читань молодих учених, магістрантів, студентів іноземними мовами «The 21st Century Challenges in Education and Science» : [Випуск 9]. Глухів, 2021. p. 156-159. (тези конференції)

Відомості про академічну мобільність

Відомості про стажування

Участь у проєктах та грантах

Участь у заходах неформальної освіти

Участь у вебінарах Clarivate«Основи наукометрії» (10.06.21); Як опублікуватися в міжнародному виданні?» (11.06.21); «Критерії та процедура відбору видань до WebofScienceCoreCollection» (12.08.21); «Нові дані, метрики та інтерфейс у Journal Citation Reports» (07.09.21); «Швидке і коректне оформлення публікації з EndNote» (08.09.21); «Нові та старі можливості WebofScienceCoreCollection» (09.09.21); «Как перестать беспокоиться и начать публиковаться» (29.09.21); «Хижацькі видання: розпізнати та уникнути» (11.10.21); «Підбір видання та оформлення матеріалів для публікації» (12.10.21); «Можливості аналітичного інструменту InCites» (14.10.21);

 

Профілі:
ORCID
Google Академія

ResearchGate

Publons  

Науковці України

Scopus

Web of Science

Дикань Руслан Сергійович

Спеціальність: 032 Історія та археологія

Освітньо-наукова програма: Історія та археологія

Форма навчання: денна   

Тема дисертації:  «Політична діяльність Слободана Милошевича в епоху системної кризи та дезінтеграції Югославії» (затверджена вченою радою Глухівського національного університету імені Олександра Довженка, протокол № ... від ... жовтня  202...  року;  

Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент Чумаченко Олена Анатоліївна

 

Список опублікованих праць за темою дисертації

Статті у фахових наукових виданнях України

Статті у закордонних виданнях

Опубліковані праці, які засвідчують апробацію

матеріалів дисертації

Публікації, що додатково відображають результати дослідження

Апробація результатів дослідження:

Міжнародні конференції:

Всеукраїнські конференції:

Відомості про академічну мобільність

Відомості про стажування

Участь у проєктах та грантах

Участь у заходах неформальної освіти

 

Профілі:

ORCID

Google Академія

ResearchGate

Publons  

Науковці України

Scopus

Web of Science

Дочірні категорії