Educational program "Secondary education (Language and Literature (English))". Educational Degree "Master".

Educational program "Secondary education (Language and Literature (English))". Educational Degree "Bachelor"

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Stylistics

History of the English language

Тheoretical Сourse of English Phonetics and Grammar

Practical Course of English

Practical Grammar of English

Practical phonetics of the English language

General Linguistics

Practical phonetics of the English language

Business English

Basics of Intercultural Communication

Methodics of Teaching Foreign Languages and Cultures

Modern technologies in teaching English

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

guliak

Доктор філологічних наук, професор.

Досліджує питання теорії та історії літератури, проблеми українського письменства XIXXXI ст., зокрема жанрологію літературного твору, теорію і практику віршування. Предметом аналізу науковця є аспекти становлення українського історичного роману.

Детальніше: Гуляк Анатолій Борисович
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Програми

Академічна риторика

Актуальні проблеми сучасного літературознавства

Актуальні проблеми сучасного мовознавства

"Дослідницька практика "Управління ЗВО; навчально-наукова на робочому місці викладача""

Культура наукової української мови

Методологічні основи дослідження лінгвістичних об'єктів

Методика викладання лінгвістичних дисциплін

Методика викладання літературознавчих дисциплін

Основні напрями сучасного літературного процесу

Педагогічна практика на робочому місці вчителя

Порівняльне літературознавство

Психолінгвістика

Сучасна світова література

Сучасна українська література

Сучасна українська мова

Теорія літератури

Типологія помилок

Український театр і драматургія як один із важливих чинників формування національної самосвідомості й патріотизму майбутнього вчителя

 

 

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Програми

Академічна риторика

Актуальні питання історії вітчизняної науки і техніки ХІY-ХХІ ст.

Актуальні проблеми Української революції 1917-1921 рр.

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Історія міжнародних відносин

Історія політичних і правових учень

Культура наукової української мови

Методика використання історичних джерел у навчанні історії України

Методологія і методи наукових досліджень

Методологія історичної науки

Педагогіка: педагогіка вищої школи, менеджмент освіти, дистанційна освіта

Політико-правовий аспект діяльності Європейського Союзу

Право інтелектуальної власності

Психологія вищої школи

Регіональна історія України

Типологія та динаміка диктаторських режимів ХХ ст.

Українське козацтво в археологічних і писемних джерелах

Український і світовий конституціоналізм

Філософія та методологія науки

Цивілізації в історії людства

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

1.3

Народився близько 1717 р. Точна дата й місце народження невідомі. Помер 1809 р. у Києві.

Історик, правник і державний діяч.

Навчався в Києво-Могилянській Академії (1746—1747 рр.), в університетах міст Галле, Віттенберга і Кеніґсберґа (1748—1751 рр.)

Перекладач при Генеральній Військовій Канцелярії (1753 р), сотник Київського полку (1757—1764 рр.), земський суддя Остерського повіту (1764 р), член Генерального Суду (1767—1781 рр.), голова 1 Департаменту Київського Верхнього Земського Суду (1782—97 рр.)

Автор «Краткого описания о козацком малороссийском народе и о военных его делах» (1765 р.), був редактором, а, можливо, й автором «Топографического описання Киевского наместничества» (1786 р.).

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Дочірні категорії