Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

Скоробагата Оксана Миколаїна

Cкоробагата Оксана Миколаївна

Старший викладач кафдри іноземних мов та методики викладання,
кандидат педагогічних наук

Закінчила Глухівський державний педагогічний інститут ім. С. М. Сергєєва-Ценського за спеціальністю «Початкове навчання та іноземна мова (англійська)» у 2001 році.

Навчалася в аспірантурі Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. У 2013 році захистила дисертацію в ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України на тему «Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до навчання іноземних мов», спеціальність 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.

Підготувала до друку над 20 наукових праць, серед яких: монографія (Підготовка вчителя іноземної мови (англійської) для Нової   української школи : колектична монографія, за заг. ред. Н.М. Лавриченко), навчальні посібники (Theoretical English Phonetics Course, 2017; Герменевтичний аналіз та інтерпретація тексту, 2018; Практикум з герменевтичного аналізу та інтерпретації тексту, 2019), статті у фахових виданнях України, тези доповідей.

Викладає навчальні курси: Теоретична фонетика та граматика англійської мови; Лінгвокраїнознавство англомовних країн; Герменевтичний аналіз та інтерпретація тексту; Практичний курс англійської мови; Основи міжкультурної комунікації; Теорія і практика міжкультурної комунікації.

Коло наукових інтересів: аспекти формування мовної особистості майбутнього вчителя іноземних мов; підготовка майбутнього вчителя іноземних мов до професійної діяльності.

Підвищення кваліфікації

 

Skorobahata pidv 2020

Skorobahata pidv Kyiv

Skorobahata pidv Mizhyn

Сертифікати за участь у наукових заходах

 

 

Skorobahata sert 2020

Skorobahata sert Akredyt 2020

Skorobahata sert Nizhyn 2020

 

 

Подяки та нагороди

 

 

 

Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru