8.JPGРобота секції «Української літератури та методики навчання» відбувалась у 408 ауд. На секційному засіданні із доповідями виступали магістранти і студенти 53-У та 42-А груп. Студенти 13-У, 33-У, 21-У, 53-У груп були активними учасниками конференції, ознайомлювались із специфікою наукових досліджень студентів старших курсів, брали цінний матеріал для подальшого написання власних наукових робіт з української літератури та методики її викладання.

Детальніше:Студентська наукова конференція. Секція...

 

 

 cc70.JPG

Робота секції української мови і методики її навчання відбувалась в 309 ауд. З доповідями виступали студенти 53-У, 33-Угруп, які представили узагальнені результати проведених наукових курсових і дипломних робіт. Студенти 11-У, 23-У груп були активними учасниками конференції, знайомилися із специфікою наукових досліджень студентів старших курсів, брали цінний матеріал для подальшого написання власних наукових робіт з української мови та методики її викладання. Найбільш змістовними і цікавими були визначені доповіді Бондарь В., Потапенко О., Монах А., Цибулі Н.

Детальніше:Наукова конференція. Секція української мови

 

ПЕРШІ КРОКИ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

 

...Щоб відкрити перед учнями іскорку знань,

 

учителю треба ввібрати море світла,

 

11c.jpgні на хвилю не відходячи від променів

 

вічно сяючого сонця знань людської мудрості.

 

В.О. Сухомлинський

 

«Працю вчителя ні з чим не можна ні порівняти, ні зіставити. Ткач уже через годину бачить плоди своїх турбот. Сталевар через кілька годин радіє з вогненного потоку металу — це вершина його мрії; орач, сіяч, хлібороб через кілька місяців милується колосками і жменею зерна, вирощеного на полі... А вчителеві треба працювати роки і роки, щоб побачити предмет свого творіння; буває минають десятиріччя, і ледве-ледве починає позначатися те, що ти замислив; нікого так часто не відвідує почуття незадоволення, як учителя; ні в якому ділі помилки і невдачі не приведуть до таких тяжких наслідків, як в учительському. Y.jpg

Детальніше:ПЕРШІ КРОКИ ФІЛОЛОГІВ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ...

Студенти факультету філології та історії взяли участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Глухів музичний: земля Бортнянського і Березовського», що проходила 25 – 26 лютого у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка.

IMG 8584

Із науковими доповідями на секційному засіданні виступили:

Бабенко Надія, студентка 21 У гр. (науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Гоголь Н.В.) Тема доповіді: «Марко Подторацький – співоча душа вічності».

Лузан Віта, студентка 14 І гр. (науковий керівник – канд. істор. наук, ст. викл. Крижанівський В.М.). Тема доповіді: «Історія Глухівської жіночої гімназії».

Мирошниченко Юлія, студентка 12 А гр. (науковий керівник – канд. істор. наук, доц. Бакалець О.А.). Тема доповіді: «Меценацтво Терещенків в Україні».

Пластун Олег, студент 31 І гр. (науковий керівник – канд. істор. наук, ст. викл. Грибенко О.М.). Тема доповіді «Георгій Нарбут – видатний художник Глухівщини».

На фото: студенти Мирошниченко Юлія, Бабенко Надія, Пластун Олег, Лузан Віта та викладачі Гоголь Н.В., Холявко І.В.

Магістрантка факультету філології та історії Рак Яна взяла участь у пленарному засіданні всеукраїнської науково-практичної конференції «Глухів музичний: земля Березовського і Бортнянського», що відбувалося 25–26 лютого 2016 р. у Глухівському міському краєзнавчому музеї.

b8wlqKDqCmQ   J0uNTor3XQ

Педагогічна практика є завершальним етапом підготовки майбутніх учителів-словесників. Під час її проходження студенти мають можливість продемонструвати рівень теоретичних знань і вмінь, набутих у процесі вивчення дисциплін літературознавчого циклу, методик навчання, педагогіки й психології.

Босенко  Капорiна А

Мороз IМороз Iнна

DSC_0195.jpg