Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

План роботи вченої ради факультету філології та історії на 2020 рік


п/п

Питання для розгляду Термін виконання Відповідальні
1 Обрання претендентів на вакантні посади науково-педагогічних працівників. 29 січня 2020 р. Декан, завідувачі кафедр
2 Результати зимової заліково-екзаменаційної сесії студентів денної та заочної форм навчання. Моніторинг забезпечення якості освіти на факультеті. Декан
3 Результати державної атестації випускників ОС «Магістр» (звіти голів ДЕК). Голови ДЕК, декан, гаранти освітніх програм
4 Аналіз та оновлення освітніх програм ОС «Магістр». Уточнення складу   груп забезпечення освітніх програм факультету. Гаранти освітніх програм, декан
5 Звіт кафедр факультету про проведену профорієнтаційну роботу в першому півріччі 2019 – 2020 навчального року. Завідувачі кафедр
6 Затвердження тематики магістерських робіт студентів 1 курсу ОС «Магістр» спеціальності 014 Середня освіта, предметних спеціальностей 014.01 Середня освіта (Українська мова і література), 014.02 Середня освіта (Мова і література (Англійська)), 014.03 Середня освіта (Історія). Завідувачі кафедр
7 Затвердження звіту про діяльність факультету в 2019 році Декан
8 Затвердження плану роботи факультету філології та історії на 2020 рік Декан
9 Затвердження матеріалів для проведення вступних іспитів у 2020 році Голови предметних атестаційних комісій
10 Різне  
1 Рух контингенту на факультеті Філології та історії. прогнозований штатний розпис на 2020-2021 н.р. 18 лютого 2020 р. Декан
2. Затвердження заходів щодо створення «Клубу випускників факультету»

Завідувачі кафедр, декан

3. Стан профорієнтаційної роботи щодо вступу на освітні ступені «Бакалавр», «Магістр» та освітньо-наукової програми «Доктор філософії», у т.ч. для вступу іноземців та осіб без громадянства на освітню програму «Середня освіта (Мова і література (англійська))» Голова профорієнтаційної ради факультету
4. Різне  
1. Звіт науково-педагогічних працівників, які навчаються чи завершили навчання в аспірантурі, докторантурі, про результати роботи над дисертаційними дослідженнями..

24 березня 2020 р.

Завідувачі кафедр

2. Результати   профорієнтаційної роботи колективу факультету у ЗВО III-IV р.а. з метою набору вступників на ОС «Магістр», «Доктор філософії» Завідувачі кафедр
3. Стан та перспективи наукової і міжнародної роботи на факультеті філології та історії

Завідувачі кафедр

4. Різне  
1. Стан профорієнтаційної роботи кафедр   щодо набору на освітні ступені бакалавра, магістра, доктора філософії за освітніми програмами факультету

28 квітня 2020 р.

Завідувачі кафедр

2. Поточний контроль успішності студентів факультету та підсумки рубіжного контролю

Декан

.

3 Допуск до захисту дипломних робіт, призначення рецензентів. Завідувачі кафедр
4. Різне  
1. Затвердження робочих навчальних планів усіх спеціальностей та освітніх ступенів факультету на 2020 – 2021 н.р.

26 травня 2020 р.

Декан
2 Затвердження графіка освітнього процесу на 2020-2021 н.р. Декан
3 Готовність до літньої екзаменаційної сесії та державної атестації випускників. Заходи щодо запобігання конфліктам інтересів та забезпечення академічної доброчесності.

Завідувачі випускових кафедр

4 Результати проходження практик студентами факультету філології та історії. Факультетські керівники практики
5 Звіт про роботу проблемних наукових груп студентів Завідувачі кафедр
1. Підсумки профорієнтаційної роботи кафедр. Очікуваний штатний розпис кафедр на 2020 – 2021 н.р. 23 червня 2020 р. Декан, завідувачі кафедр
2. Звіти   голів ДЕК та викладачів-екзаменаторів про результати державної атестації бакалаврів. Голови   ДЕК
3. Результати літньої екзаменаційної сесії 2019 – 2020 н.р. Декан
4. Аналіз та оновлення освітніх програм освітнього ступеня «Бакалавр». Декан, гаранти освітніх програм
1. Результати роботи приймальної комісії факультету філології та історії: аналіз вступної кампанії 2020 року та план профорієнтаційної роботи на 2020 – 2021 н.р. 28 серпня 2020 р. Декан
2. Затвердження штатного розпису НПП на 2020 – 2021 н.р. Декан
3 Різне  
1. Затвердження тематики бакалаврських робіт на 2020 – 2021 н.р. 23 вересня 2020 р.

Завідувачі кафедр

2. Затвердження робочих навчальних програм дисциплін та індивідуальних планів роботи викладачів факультету на 2020 – 2021 н.р.

Завідувачі кафедр

3. Різне  
1. Зв’язок з випускниками факультету, інформація про працевлаштування випускників у 2020 році.

28 жовтня 2020 р.

Куратори випускових груп
2. Організація освітнього процесу зі студентами-заочниками у 2020-2021 н.р.

Завідувачі кафедр

3 Внутрішнє забезпечення якості освіти за освітніми програмами. Аналіз результатів анкетування студентів та їхніх відгуків в мережі Інтернет. Декан
1 Поточний контроль успішності студентів факультету та підсумки рубіжного контролю

25 листопада 2020 р.

Декан
2. Профорієнтаційна діяльність кафедр факультету філології та історії: стан, проблеми і перспективи. Завідувачі кафедр
3. Допуск до захисту магістерських робіт, призначення рецензентів. Завідувачі кафедр
4. Готовність до зимової екзаменаційної сесії та державної атестації випускників. Заходи щодо запобігання конфліктам інтересів та забезпечення академічної доброчесності.

Завідувачі кафедр

1.

Результати державної атестації магістрів спеціальності 014 Середня освіта, предметних спеціалізацій 014.01 Середня освіта (Українська мова і література); 014.02 Середня освіта (Мова і література (Англійська)); 014.03 Середня освіта (Історія).Звіти голів ДЕК.

29 грудня 2020 р.

Голови ДЕК
2. Різне  

                    

Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru