Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

План роботи вченої ради Навчально-наукового інституту філології та історії


п/п

Питання для розгляду Термін виконання Відповідальні
1 Обрання претендентів на вакантні посади науково-педагогічних працівників. 29 січня 2021 р. Директор, завідувачі кафедр
2 Результати зимової заліково-екзаменаційної сесії студентів денної та заочної форм навчання. Моніторинг забезпечення якості освіти на факультеті. Декан
3 Результати державної атестації випускників ОС «Магістр» (звіти голів ДЕК). Голови ДЕК, декан, гаранти освітніх програм
4 Аналіз та оновлення освітніх програм ОС «Магістр». Уточнення складу   груп забезпечення освітніх програм факультету. Гаранти освітніх програм, Директор
5 Звіт кафедр про проведену профорієнтаційну роботу в першому півріччі 2020 – 2021 навчального року. Завідувачі кафедр
6 Затвердження тематики магістерських робіт студентів 1 курсу ОС «Магістр» спеціальності 014 Середня освіта, предметних спеціальностей 014.01 Середня освіта (Українська мова і література), 014.02 Середня освіта (Мова і література (Англійська)), 014.03 Середня освіта (Історія). Завідувачі кафедр
7 Затвердження звіту про діяльність структурного підрозділу в 2020 році Директор
8 Затвердження плану роботи ННІ філології та історії на 2021 рік Директор
9 Затвердження матеріалів для проведення вступних іспитів у 2020 році Голови предметних атестаційних комісій
10 Різне  
1 Рух контингенту ННІ філології та історії. прогнозований штатний розпис на 2021-2022 н.р. 18 лютого 2021р. Директор
2. Затвердження заходів щодо створення «Клубу випускників факультету»

Завідувачі кафедр, Директор

3. Стан профорієнтаційної роботи щодо вступу на освітні ступені «Бакалавр», «Магістр» та освітньо-наукової програми «Доктор філософії», у т.ч. для вступу іноземців та осіб без громадянства на освітню програму «Середня освіта (Мова і література (англійська))» Голова профорієнтаційної ради 
4. Різне  
1. Звіт науково-педагогічних працівників, які навчаються чи завершили навчання в аспірантурі, докторантурі, про результати роботи над дисертаційними дослідженнями..

24 березня 2021 р.

Завідувачі кафедр

2. Результати   профорієнтаційної роботи колективу факультету у ЗВО III-IV р.а. з метою набору вступників на ОС «Магістр», «Доктор філософії» Завідувачі кафедр
3. Стан та перспективи наукової і міжнародної роботи на факультеті філології та історії

Завідувачі кафедр

4. Різне  
1. Стан профорієнтаційної роботи кафедр   щодо набору на освітні ступені бакалавра, магістра, доктора філософії за освітніми програмами факультету

30 квітня 2021 р.

Завідувачі кафедр

2. Поточний контроль успішності студентів  та підсумки рубіжного контролю

Директор

3 Допуск до захисту дипломних робіт, призначення рецензентів. Завідувачі кафедр
4. Різне  
1. Затвердження робочих навчальних планів усіх спеціальностей та освітніх ступенів ННІ на 2021 – 2022 н.р.

26 травня 2021 р.

Директор
2 Затвердження графіка освітнього процесу на 2021-2022 н.р. Директор
3 Готовність до літньої екзаменаційної сесії та державної атестації випускників. Заходи щодо запобігання конфліктам інтересів та забезпечення академічної доброчесності.

Завідувачі випускових кафедр

4 Результати проходження практик студентами факультету філології та історії. Факультетські керівники практики
5 Звіт про роботу проблемних наукових груп студентів Завідувачі кафедр
1. Підсумки профорієнтаційної роботи кафедр. Очікуваний штатний розпис кафедр на 2021 – 2022 н.р. 23 червня 2021 р. Директор, завідувачі кафедр
2. Звіти   голів ДЕК та викладачів-екзаменаторів про результати державної атестації бакалаврів. Голови   ДЕК
3. Результати літньої екзаменаційної сесії 2020 – 2021 н.р. Директор
4. Аналіз та оновлення освітніх програм освітнього ступеня «Бакалавр». Директор, гаранти освітніх програм
1. Результати роботи приймальної комісії ННІ філології та історії: аналіз вступної кампанії 2021 року та план профорієнтаційної роботи на 2021 – 2022 н.р. 28 серпня 2021 р. Директор
2. Затвердження штатного розпису НПП на 2021 – 2022 н.р. Директор
3 Різне  
1. Затвердження тематики бакалаврських робіт на 2021 – 2022 н.р. 23 вересня 2021 р.

Завідувачі кафедр

2. Затвердження робочих навчальних програм дисциплін та індивідуальних планів роботи викладачів на 2021 – 2022 н.р.

Завідувачі кафедр

3. Різне  
1. Зв’язок з випускниками ННІ, інформація про працевлаштування випускників у 2021 році.

28 жовтня 2021 р.

Куратори випускових груп
2. Організація освітнього процесу зі студентами-заочниками у 2021-2022 н.р.

Завідувачі кафедр

3 Внутрішнє забезпечення якості освіти за освітніми програмами. Аналіз результатів анкетування студентів та їхніх відгуків в мережі Інтернет. Директор
1 Поточний контроль успішності студентів ННІ філології та історії та підсумки рубіжного контролю

25 листопада 2021 р.

Директор
2. Профорієнтаційна діяльність кафедр ННІ філології та історії: стан, проблеми і перспективи. Завідувачі кафедр
3. Допуск до захисту магістерських робіт, призначення рецензентів. Завідувачі кафедр
4. Готовність до зимової екзаменаційної сесії та державної атестації випускників. Заходи щодо запобігання конфліктам інтересів та забезпечення академічної доброчесності.

Завідувачі кафедр

1.

Результати державної атестації магістрів спеціальності 014 Середня освіта, предметних спеціалізацій 014.01 Середня освіта (Українська мова і література); 014.02 Середня освіта (Мова і література (Англійська)); 014.03 Середня освіта (Історія).Звіти голів ДЕК.

29 грудня 2021 р.

Голови ДЕК
2. Різне  

                    

Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru