Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

Кушнєрьоа М.О

Кушнєрьова Марина Олександрівна

Кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української мови, літератури та методики навчання

Тема дослідження на здобуття наукового ступеня: «Гоголівський текст в українській літературі другої половини ХХ століття»

Дисертація захищена в Національному педагогічному університеті ім. М. Драгоманова 27 червня 2017 р.

Освіта:

1. Глухівський державний педагогічний університет (1999–2004 р.н.)

Спеціальність: 7.010103 Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література.

2. Глухівський національний педагогічний університет (2011–2012 р. н.).

Спеціальність: 802030301 Українська мова і література.

Публікації:

Навчальні посібники:

Давиденко Г.Й., Чайка О.М., Гричаник Н.І., Кушнєрьова М.О. Історія новітньої зарубіжної літератури: Навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2008. 274 с.

Давиденко Г.Й., Величко М.О. Історія зарубіжної літератури ХVІІ–ХVІІІ століть: Навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2008. 256 с.

Монографії:

Курок О.І., Кузнецова Г.П., Новиков А.О., Троша Н.В. та ін. Олександр Довженко в рецепції сучасної наукової думки : монографія / за ред. А. О. Новикова. Харків : ХІФТ, 2019. 416 с. (Власний внесок С. 233–242).

Статті:

1. Кушнєрьова М. О. Особливості інтерпретації «гоголівського тексту» у кіносценаріях І. Драча. Філологічні трактати. Суми, 2014. Т. 6. № 1. С. 55?60.

2. Кушнєрьова М. О. Гоголівський текст у творчій рецепції Олени Звичайної (на матеріалі нарису «Миргородський ярмарок».) Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Одеса, 2014. Вип. 8. Т.2. С. 32?34.

3. Кушнєрьова М. О. Гоголівські мотиви в українській поезії останньої третини ХХ століття. Літератури світу: Поетика, ментальність, духовність. 2014. Вип. 5. С. 186?194.

4. Кушнєрьова М. О. Гоголівські персонажі у комедіях В. Минка. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2014. Вип. 9. С. 23–26.

5. Кушнєрьова М. О. Гоголівські топоси у візіях українських письменників (на матеріалі творів Ю. Яновського, О. Звичайної, В. Минка, Ю. Щербака). Літератури світу : поетика, ментальність, духовність. 2015. Вип. 5. С. 71–82.

6. Кушнєрьова М.О. Гоголівський текст в українському поетичному дискурсі кінця ХХ століття. Молодий вчений. 2015. № 11 (26). С. 94–98.

7. Кушнєрьова М. О. Поетична гоголіана шістдесятників. «Мова, література і культура: актуальні питання взаємодії»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м. Львів, 22–23 серпня 2014 р. Львів: ГО «Наукова філологічна організація “ЛОГОС”», 2014. С. 76–78.

8. Кушнєрьова М. О. П’єса В. Минка «На хуторі біля Диканьки» у контексті «гоголівського тексту» епохи соцреалізму. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Філологія і лінгвістика в сучасному суспільстві» (Одеса, 18–19 квітня 2014 року). Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2014. С.16–21.

9. MarynaKushnieriovaYuriyScherbakinterpretationofHoholsUrbantext (basedontheHronikimistaYaropolia”). Матеріали ІІІ науково-педагогічних молодих учених, магістрантів, студентів іноземними мовами «The 21stCenturyChallengesinEducationandScience». Глухів: РВВ ГНПУ ім. О.Довженка. 2015. С. 18–20.

10. Кушнєрьова М. О. Роль гоголівських персонажів у художньому осмисленні радянської дійсності. Глухівські наукові читання ? 2014. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук. Матеріали ІV Міжнародної інтернет-конференції молодих учених і студентів. Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка. 2015. С. 228?231.

11.Кушнєрьова М. О. Збірка В. Стуса «Веселий цвинтар» у контексті гоголівської традиції творення химерного тексту. Гуманітарний та інноваційний ракурс професійної майстерності: пошуки молодих учених: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених. Одеса. 2015. Ч. ІІІ. С. 96–98.

12. Кушнєрьова М. О. Сюжет про Гоголя у романах Олексія Полторацького.Глухівські наукові читання – 2015. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук. Матеріали V Міжнародної інтернет-конференції молодих учених і студентів 25–27 листопада 2015 року. Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О.Довженка. 2016. С.178–180.

13. MarynaKushnieriovaTheNovelbytheAmericanWriterSilviaPlath «TheBellJar» intheContextofNonconformizmLiterature. Матеріали VІ науково-педагогічних читань молодих учених, магістрантів, студентів іноземними мовами «The 21thCenturyChallengesinEducationandScience» / за ред. Н. Лавриченко. Суми : Вінніченко М.Д., 2018. Вип. 6. С. 17?20.

14. Кушнєрьова М. О. Гоголівський інтертекст у поетичній свідомості української еміграції. Науковий потенціал дослідника: філологічні та методичні пошуки. Суми: Вінніченко М.Д., 2018. Вип. 6. С. 86?92.

15. Кушнєрьова М. О. Рецепція творчості Олександра Довженка в діаспорному культурному просторі. / ІХ Довженківські читання : Збірник наукових праць Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка / за ред. А. Новикова. Глухів: ГНПУ ім. О. Довженка. 2019. С. 82–90.

 

Коло наукових інтересів: історія літератури, компаративістика, сучасна літературна освіта.

 

Профіль у GoogleScholar.

 

Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru