Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

Кафедра іноземних мов та методики викладання

Глухівського НПУ ім. О. Довженка

Кафедра іноземних мов та методики викладання бере свій початок від предметно-методичної комісії у 1980 році. Першим завідувачем кафедри була Ніканорова Лідія Тимофіївна. Викладачі кафедри забезпечували викладання іноземних мов (англійської, німецької, французької) для студентів усіх факультетів. При кафедрі плідно працював куб інтернаціональної дружби, члени якого брали участь у різноманітних фестивалях, зустрічах, концертах у різних навчальних закладах.

У грудні 1993 року її було реорганізовано у кафедру російської та іноземних мов. Керівництво було покладено на кандидата філологічних наук, доцента кафедри Ніфанову Тетяну Сергіївну. Під її керівництвом у 1995 році колектив кафедри розпочав підготовку фахівців за новою спеціальністю «Початкове навчання та іноземна мова (англійська)», у 1996 році було започатковано підготовку вихователів дітей дошкільного віку з правом проведення занять іноземної мови (англійської).

У 1998 році кафедру очолила кандидат педагогічних наук, доцент Бірюк Людмила Яківна. У цей час усі зусилля викладачів кафедри були спрямовані на підготовку вчителів за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література та мова і література (англійська)».

З 2004 року кафедра почала функціонувати у структурі філологічного факультету під керівництвом доцента, кандидата педагогічних наук Кочубей Людмили Володимирівни. У 2006 році було акредитовано напрям підготовки (спеціальність) 0101 Педагогічна освіта за ІІ-ІІІ рівнем: 6.010100 та 7.010103 Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська).

У 2013 році (наказ МОН України від 04.05.2013 року № 2070-л) було отримано ліцензію на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра та спеціаліста за напрямом підготовки 6.030302 Філологія (англійська мова)* та спеціальністю 7.02030302 Мова і література (англійська)*.

На сьогоднішній день кафедра іноземних мов та методики викладання є випусковою за спеціальністю 014.02 Середня освіта (Мова і література (Англійська)) за освітніми ступенями „Бакалавр”, „Магістр”. Викладачі кафедри забезпечують викладання курсів іноземної мови та іноземної мови за профспрямуванням для студентів спеціальностей:

012 Дошкільна освіта; 014.01 Середня освіта (Українська мова і література); 014.02 Середня освіта (Мова і література (Англійська)); 014.03 Середня освіта (Історія); 014.04 Середня освіта (Математика); 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини); 014.08 Середня освіта (Фізика); 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології); 014.11 Середня освіта (Фізична культура); 015 Професійна освіта, спеціалізація: 015.01 Професійна освіта (Будівництво); 015 Професійна освіта, спеціалізація: 015.17 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості); 015 Професійна освіта, спеціалізація: 015.18 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства); 053 Психологія; 231 Соціальна робота

З 2016 по 2019 рр. (наказ №115К від 18.10.2016) кафедру очолював доктор педагогічних наук, професор Лавриченко Наталія Миколаївна.

Наразі кафедру очолює Мілютіна Ольга Костянтинівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов та методики викладання.

За кафедрою іноземних мов та методики викладання закріплено наступні дисципліни:

За ОС «Бакалавр»:

 1. Вступ до мовознавства
 2. Вступ до спеціальності
 3. Ділова англійська мова
 4. Ділова німецька мова
 5. Загальне мовознавство
 6. Історія англійської мови
 7. Латинська мова
 8. Лексикологія англійської мови
 9. Лінгвокраїнознавство англомовних країн
 10. Література англомовних країн
 11. Методика навчання іноземних мов і культур
 12. Основи міжкультурної комунікації
 13. Практична граматика англійської мови
 14. Практична фонетика англійської мови
 15. Практичний курс англійської мови
 16. Практичний курс німецької мови
 17. Стилістика англійської мови
 18. Теоретичний курс англійської фонетики та граматики
 19. Теорія і практика усного і письмового перекладу

Практика:

 • Практика в оздоровчому таборі
 • Навчально-залікова практика в основній школі
 • Безвідривна педагогічна практика

За ОС «Магістр»

 1. Методологія та методи лінгвістичних досліджень
 2. Теорія і практика міжкультурної комунікації
 3. Методика навчання іноземних мов та культур у ЗВО в європейському контексті
 4. Практичний курс англійської мови
 5. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики
 6. Герменевтичний аналіз та інтерпретація тексту
 7. Сучасна світова література

Практика:

 • Педагогічна практика на робочому місці вчителя
 • Дослідницька практика «Управління ЗВО; На робочому місці викладача»

Основними напрямками роботи кафедри є:

 • навчання студентів іноземних мов (англійської, німецької) на основі сучасних інновацій;
 • надання консультативної допомоги студентам, підготовка до участі в наукових конференціях та конкурсах різного рівня;
 • розробка методичного забезпечення викладання  закріплених за кафедрою дисциплін;
 • наукова діяльність.

Кафедра активно співпрацює з випусковими кафедрами ГНПУ імені О.Довженка та спорідненими кафедрами інших навчально-освітніх закладів та лабораторіями НАПН України.

Кафедра активно рухається вперед, вдосконалюючи якість викладання іноземних мов та підвищуючи професійний рівень викладачів. Цьому сприяють створені на кафедрі методичні робочі групи, учасники яких постійно проводять семінари та зустрічі по обміну досвідом в галузі новітніх методик та технологій навчання, допомагають молодим викладачам в організації навчального процесу.

Наукова діяльність кафедри

Тема наукового дослідження кафедри: «Сучасні підходи до навчання іноземних мовта професійної підготовки вчителя англійської мови і літератури».

Кафедра значну увагу приділяє науковій діяльності, залученню викладачів та студентів до проведення досліджень, забезпеченню конкурентоздатності наукових праць. Цілі й завдання наукових досліджень передбачають зв'язок з практичними та теоретичними курсами, які викладаються викладачами кафедри. Результати і висновки наукових досліджень сприяють модернізації і поглибленню навчального науково-практичного базису. Наукова робота кафедри є невід'ємною складовою навчального процесу, що дозволяє впроваджувати наукові розробки кафедри в навчальний процес і залучати студентів до наукової роботи: участі у конференціях, семінарах, конкурсах наукових робіт, олімпіадах різних рівнів. На кафедрі систематично проводяться науково-методичні семінари, на яких відбувається апробація результатів наукових напрацювань викладачів.

Напрями наукової роботи:

 • підготовки та видання наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection;
 • участь у науковій та науково-технічній діяльності спільно з науковими установами Національної академії наук України та національних галузевих академій наук;
 • проведення наукових заходів спільно з облдержадміністраціями;
 • виступи на наукових конференціях ріхних рівнів і публікація тез доповідей;
 • організація та проведення науково-практичних конференцій, семінарів;
 • надання науково-консультативної допомоги студентам при написанні англомовних статей та участі в англомовних наукових студентських конференціях й олімпіадах;
 • робота над дисертаціями, підготовка до захисту;
 • керівництво студентськими проблемними групами;
 • задучення студентів доучасті у науковій роботі: участі у конференціях, семінарах, конкурсах наукових робіт, олімпіадах різних рівнів;
 • інтеграція наукової роботи з навчальним процесом;
 • підготовка навчальних посібників та підручників;
 • випуск збірника матеріалів науково-педагогічних читань молодих учених, магістрантів, студентів іноземними мовами;
 • рецензування й опонування дисертаційних робіт, авторефератів дисертацій;
 • укладання угод про наукове співробітництво із закладами вищої освіти України тощо.

Заходи, що плануються кафедрою

Проведення щорічних науково-педагогічних читань молодих учених, магістрантів, студентів іноземними мовами «The 21st Century Challenges in Education and Science», методичні семінари для вчителів, студентів, викладачів Hlukhiv Foreign Language Workshop “INNOVATIVE ASPECTS OF THE ENGLISH LANGUAGE TEACHING IN UKRAINE AND ABROAD”.

Базові навчальні заклади, де проводиться науково-дослідна робота й навчально-залікова практика в основній школі

 • Глухівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1
 • Глухівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2
 • Глухівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3
 • Глухівський НВК: ДНЗ, ЗОШ І-ІІ ступенів № 4
 • Глухівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6
 • Комунальний заклад Сумської обласної ради – Глухівський ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою.

За більш детальною інформацією звертайтеся до каб.109, м. Глухів, вул. Терещенків, 47, корпус 7 або на електронну пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru