Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

О Г О Л О Ш У Є

конкурсний прийом до аспірантури

на 2021-2022 навчальний рік з відривом та без відриву від виробництва

за спеціальністю 032 Історія та археологія 

Навчання в аспірантурі здійснюється за рахунок:

-          коштів державного бюджету (за державним замовленням) та за контрактом;

-          коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту).

До аспірантури приймають осіб, які мають вищу освіту і кваліфікацію магістра або спеціаліста і виявили здібності до наукової діяльності.

Вступники до аспірантури подають:

-заяву на ім’я ректора з письмовою згодою майбутнього наукового керівника дисертації;          _             _

-особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою (2 екз.); -характеристику-рекомендацію;

-копію трудової книжки;

-автобіографію;                                                            .                     . .                                              ....

-список опублікованих наукових праць і винаходів, завірений в організації, де працює вступник та копії наукових праць _або наукову доповідь _ (реферат) обсягом 25-30 аркушів друкованого тексту з обраної наукової спеціальності;                                                                                                                                                         _

-засвідчену копію диплома , про _ закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації;

-копія ідентифікаційного коду;

-4 фотокартки розміром 4х6 см;

-   30 аркушів паперу (формат А-4);

-   2 конверти без марок (формат А-5).

Паспорт і диплом про вищу освіту вступники подають особисто.

Вступники до аспірантури складають вступні випробовування з:

-  вступного іспиту із спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);

-вступного іспиту з іноземної мови (англійської, німецької) в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або InternationalEnglishLanguageTestingSystem, або сертифікатом CambridgeEnglishLanguageAssessment, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом;

-   презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень.

Термін навчання в аспірантурі за очною (денною, вечірньою) або заочною формою навчання - 4 роки, поза аспірантурою (для осіб, які професійно провадять наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи у відповідному ВНЗ) - до 5 років.

Документи приймаються з 17 липня по 14 серпня 2022 року.

Строки проведення вступних випробувань з 15 серпня по 27 серпня 2022 року.

Терміни зарахування з 28 серпня по 31 серпня 2022 року.

Початок навчання з 01 вересня 2022 року.

Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru