Корчова Олена Михайлівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач

korchova1

У 2003 році з відзнакою закінчила Глухівський державний педагогічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література» та здобула кваліфікацію вчитель української мови і літератури, зарубіжної літератури та українознавства.

Протягом 2013−2016 рр. навчалася в аспірантурі Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка за спеціальністю 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти.

11 травня 2017 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 56.146.01 у Глухівському національному університеті імені Олександра Довженка захистила дисертацію на тему «Формування риторичної компетентності у майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Кузнецова Г. П.). На підставі рішення Атестаційної колегії від 26 червня 2017 р. отримала диплом кандидата наук.

Автор понад 30 наукових праць, із них: статті у вітчизняних фахових та зарубіжних виданнях; навчально-методичні посібники, зокрема «Риторична компетентність майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів (діагностичний аспект)» (2015 р.), «Практична риторика: програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти за соціономічними спеціальностями» (2016 р.); монографія у співавторстві.

Нагороджена грамотами Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації (2018 р., 2019 р.), грамотами та подякою Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (2017 р., 2018 р., 2019 р.).

Коло наукових інтересів – риторика, культура мовлення, формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців освітньої галузі.

Профіль в Google Академія.

 

Підвищення кваліфікації:

Місце проходження: Wy?sze Seminarium Duchowne Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego

Категорія стажування: sta? naukowy

Програма стажування: "Uczciwo?? academica"

Номер свідоцтва: KW-042020/028

Термін проходження: з 02.03.2020 по 09.04.2020.

Кількість годин стажування: 180.

Сертифікати за участь у наукових заходах:

Кафедра української мови, літератури та методики навчання – одна з найстаріших в університеті. Упродовж свого понад 100-річного функціонування вона багато разів змінювала свою назву. Із дослідження В. Крижанівського «Викладачі Глухівського інституту (1874–1924)» (2017) випливає, що з кінця 1917 до початку 1919 р. викладачем української мови та літератури на словесно-історичному відділенні Глухівського інституту працював Дементій Григорович Онацький. Саме в ці роки (принаймні не пізніше 1921 р.) тут було створено мовно-літературну кафедру, на якій посади викладачів української мови обіймали Аркадій Вікторович Кириченко і Тетяна Вікторівна Пашкевич (до заміжжя Дорошенко). Окрім того, членами цієї кафедри були Єфросинія Григорівна Сагарда (викладач української мови і літератури) й Павло Федорович Іваницький (викладач українознавства).

Детальніше: З історії кафедри української мови, літератури...

Навчально-методична література викладачів кафедри

(секція української мови)

 

Посібники

Каліш В. А. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та контрольні завдання з сучасної   української мови / В. А. Каліш. – Глухів: МО УРСР, 1988. – 48 с.

Детальніше: Науковий доробок викладачів кафедри

Куценко Олена Іаніна

Куценко Олена Іванівна, старший лаборант

У 2002 році закінчила Глухівський державний педагогічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю 7.010103 Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література, здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури, зарубіжної літератури та українознавства.

У 2013 році з відзнакою закінчила Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка й отримала диплом магістра зі спеціальністі 8.02030301 Українська мова і література*, здобула кваліфікацію викладача української мови і літератури.

З 2003 року працює на посаді старшого лаборанта кафедри.

Marieiev

Марєєв Дмитро Анатолійович, кандидат філологічних наук, асистент

 

 У 2007 році закінчив Глухівський державний педагогічний університет і отримав базову вищу освіту за напрямом підготовки «Педагогічна освіта» та здобув кваліфікацію бакалавра педагогічної освіти, вчителя української мови і літератури основної школи.

У 2008 році закінчив Глухівський державний педагогічний університет і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література» та здобув кваліфікацію викладач української мови і літератури, вчитель зарубіжної літератури та українознавства.

Протягом 2010 – 2013 навчався в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за спеціальністю 10.02.01 – українська мова.

Нагороджений грамотами Сумської обласної державної адміністрації, Глухівської міської ради.

 Тема дисертаційної роботи – «Динаміка східнополіського діалекту». Дисертацію захищено 30 травня 2018 р. у спеціалізованій вченій раді Д 26.173.01 при Інституті української мови НАН України (м. Київ). Науковий керівник – докт. філол. наук, проф. Гриценко П. Ю.

Коло наукових інтересів – українська діалектологія, методика викладання української діалектології.

Профіль в Google Академія

ORCID: 0000-0002-6282-8052

SPIN: 7087-4579

 

 

Співпраця з іноземними викладачами:

Марєєв Д. А., Чарнякевич Ю. В.  Організація самостійної роботи здобувачів вищої освіти під час вивчення діалектології: український та білоруський досвід.  Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія «Педагогічні науки». 2020. № 3. С. 78 – 87.

Підвищення кваліфікації: 

Місце проходження: Wy?sze Seminarium Duchowne Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego

Категорія стажування: sta? naukowy

Програма стажування: "Uczciwo?? academica"

Номер свідоцтва: KW-042020/029

Термін проходження: з 02.03.2020 по 09.04.2020.

Кількість годин стажування: 180.

 

Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення кваліфікації «Використання безкоштовних онлайн-ресурсів для організації навчального процесу в дистанційній формі».

Місце проходження: Сумський державний університет.

Форма підвищення кваліфікації: дистанційна.

Загальний обсяг: 1 кредит ЄКТС.

Період навчання: 21.05.2020 р. – 29.05.2020 р.

Дата видачі посвідчення: 01.06.2020 р.

Обліковий запис посвідчення: 16.01-0626/20

Сертифікати за участь у наукових заходах:

Детальніше: Марєєв Дмитро Анатолійович

 Kabish foto 235x353

Кабиш Марина Юріївна, кандидат філологічних наук, старший викладач

Закінчила у 2005 р. Глухівський державний педагогічний університет і отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Педагогічна освіта» та здобула кваліфікацію бакалавра педагогічної освіти, вчителя української мови і літератури основної школи.

Закінчила у 2006 р. Глухівський державний педагогічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література» та здобула кваліфікацію вчителя української мови та літератури, зарубіжної літератури та українознавства.

Закінчила у 2007 р. Глухівський державний педагогічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача української мови та літератури.

Протягом 2008 – 2011 навчалася в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за спеціальністю 10.02.01 – українська мова.

Тема дисертаційної роботи «Звукопис в українській поезії першої половини ХХ століття: семантика, функції». Дисертацію захищено 15 вересня 2015 р. у спеціалізованій вченій раді Д 26.173.01 Інституту української мови НАН України (м. Київ). Науковий керівник – докт. філол. наук, проф., академік НАПН України Мацько Л.І.

Коло наукових інтересів психолінгвістика, фоностилістика.

Профіль в Google Академія.

ORSID ID: 0000-0002-0454-6065

 Сертифікати за участь у наукових заходах та стажування, підвищення кваліфікації:

 

Медідь Наталія Сергіїна

Медвідь Наталія Сергіївна, 

 кандидат філологічних наук, доцент

 

У 2004 р. з відзнакою закінчила Глухівський державний педагогічний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література».

З 2006 р. по 2009 р. навчалася в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Тема кандидатської дисертації – «Лінгвокультуреми в українській соціально-психологічній прозі першої половини ХХ століття». Дисертацію захищено 17 березня 2009 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.053.04 в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова.

На підставі рішення Вищої атестаційної комісії України від 18 листопада 2009 р. отримала диплом кандидата наук.

Вчене звання доцента кафедри української мови і літератури присвоєно в 2012 р.

У 2019 р. закінчила докторантуру Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Тема докторської дисертації – «Українська мова канцелярій Гетьманщини XVII– XVIII ст.».

Автор низки наукових і науково-методичних праць, у тому числі двох колективних монографій («Олександр Довженко в рецепції сучасної наукової думки» (2019), «Людино- й культурознавчі пріоритети сучасного мовознавства: напрями, тенденції та міждисциплінарна методологія» (2019)), трьох навчально-методичних посібників («Професійна орієнтація учнів на уроках української мови та літератури» (2010, у співавторстві), «Історія української літературної мови XI – XVIII ст.» (2012), «Історія української літературної мови. Контрольно-тренувальні завдання» (2012)), статей у фахових та закордонних виданнях.

Є членом лабораторії довженкознавства на громадських засадах, активним учасником міжнародних, всеукраїнських конференцій та семінарів.

Нагороджена грамотами Сумської обласної державної адміністрації (2009), Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (2019).

Коло наукових інтересів – лінгвокультурологія, історія української мови, ідіостиль Олександра Довженка.

 

Сертифікати за участь у наукових заходах:

 

Баранник Наталія Олексіївна, 

 

кандидат педагогічних наук, доцент

 

 У 1994 році закінчила Глухівський державний педагогічний інститут імені С.М. Сергєєва-Ценського за спеціальністю «Початкове навчання та українська мова і література» й отримала кваліфікацію вчителя початкових класів та української мови і літератури. У 2002 році закінчила Глухівський державний педагогічний університетй здобула повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка й методика середньої освіти. Мова та література (українська)» та здобула кваліфікацію магістр педагогічної освіти. Викладач української мови та літератури.

10 березня 2010 року захистила кандидатську дисертацію «Розвиток граматико-стилістичних умінь у студентів філологічних факультетів у процесі самостійної роботи» за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання української мови в Інституті педагогіки АПН України.

Звання доцента кафедри української мови, літератури та методики навчання присвоєно 25 лютого 2016 року (Атестат доцента 12ДЦ № 046887 від 25 лютого жовтня 2016р.).

Автор низки наукових праць, зокрема статей у фахових виданнях, одноосібних навчально-методичних посібників, серед яких:

Публікації:

Баранник Н. О. Формування мовленнєвих умінь студентів у процесі функціонально-стилістичного підходу до вивчення морфології. Вісник Глухівського національного педагогічного університету ім. Олександра Довженка. Серія : Педагогічні науки. Випуск 29. Глухів, 2015. С. 244 – 253.Фахове видання; Баранник Н. Запозичення в українській спортивній термінології. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Філологія (мовознавство). Вінниця, 2015. Вип. 22. С. 3–8. Фахове видання; Баранник Н.О. Вивчення односкладних речень на матеріалі творчості Ліни Костенко. Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя] . Вип. 4 : Психолого-педагогічні науки. Ніжин, 2016. С. 51 – 58. Фахове видання   (0,6 друк. арк.).Фахове видання; Баранник Н.О. Удосконалення синтаксичної компетентності студентів-філологів засобами самостійної роботи. Вісник Глухівського державного педагогічного університету ім. О.Довженка. Серія : Педагогічні науки. 2017. Глухів. С. 136 – 145. Фахове видання (0,75 друк. арк.)Фахове видання; Баранник Н.О. Архаїзми в романах С. Скляренка «Святослав», «Володимир». Література та культура Полісся. Випуск 96. Серія «Філологічні науки» : №13 (відп. ред. і упорядник Г.В. Самойленко. Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя. 2019. С. 231-243. Фахове видання. Index Copernicus International; Баранник Н.О. Художній простір у мовній картині світу Олександра Довженка // Закарпатські філологічні студії. № 12. Ужгородський національний університет, 2019. 295 с. С.9-15. Фахове видання.

Навчальні посібники: Баранник Н. О. Морфологія української мови (Дієслово. Прислівник. Службові частини мови). Тестові завдання : навчальний посібник. Глухів : Суми, 2015. 196 с.; Баранник Н. О. Сучасна українська літературна мова. Дієслово. Практикум : навчальний посібник. Глухів : Суми, 2015. 80 с.

Нагороди. Нагороджена грамотами Управління освіти і науки Сумської державної адміністрації (2011 р.), Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації (2016р.), грамотами та подякою Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (2008р., 2019р., 2020 р.).

Наукові інтереси: самостійна пізнавальна діяльність здобувачів вищої освіти, формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців освітньої галузі; функціональний підхід до вивчення мовних явищ.

Підвищення кваліфікації:

Місце проходження: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Стажування за індивідуальною програмою при кафедрі української мови та методики її навчання

Тема стажування: Актуальні проблеми лінгводидактики.

Номер свідоцтва: № 30/19-20 СТ

Термін проходження: з 10 лютого по 30 червня 2020.

Обсяг стажування: 6 кредитів ЄКТС / 180 год.

Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення кваліфікації «Використання безкоштовних онлайн-ресурсів для організації навчального процесу в дистанційній формі».

Місце проходження: Сумський державний університет.

Форма підвищення кваліфікації: дистанційна.

Номер свідоцтва: СП № 05408289 / 0585-20

Загальний обсяг: 1 кредит ЄКТС.

Період навчання: 21.05.2020 р. – 29.05.2020 р.

Обліковий запис посвідчення: 16.01-0585/20

Сертифікати та грамоти за участь заходах: