Ноико А.О

 

Новиков Анатолій Олександрович,

доктор філологічних наук, професор

Тема кандидатської дисертації: «Грибоедов и Украина»  (російська література). Захищена 21 листопада 1991 р. у          спеціалізованій вченій раді Харківського державного педагогічного      інституту ім. Г. С. Сковороди

Тема докторської дисертації: «Марко Кропивницький і  українська драматургія  другої половини ХІХ – початку ХХ ст.».    Захищена 12 квітня 2007 р. у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Нагороджений почесними грамотами Академії педагогічних наук України, Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди.

А.Новиков – автор понад 150 наукових і науково-методичних праць, у тому числі чотирьох монографій і семи навчальних посібників (два у співавторстві). Серед найбільш вагомих публікацій – монографії: «Марко Кропивницький і Харківщина. Розвідки, гіпотези, документи» (2000), «Слобожанський драматичний театр. Нариси історії» (2002), «Художній універсум Марка Кропивницького» (2006), «Українська драматургія й театр від найдавніших часів до початку ХХ ст.» (2011), навчальні посібники:  «Український театр на уроках літератури» (2011), «Українська драматургія на уроках літератури» (2012), «Вивчення творчості Олександра Довженка в школі» (у співавторстві; 2014).

Коло наукових інтересів: українська драматургія й театр ХІХ – початку ХХІ ст., сучасна українська література.

0
0
0
s2sdefault
 1. Вступ до літературознавства
 2. Дитяча література та виразне читання
 3. Історія зарубіжної літератури
 4. Історія української літератури
 5. Літературне краєзнавство
 6. Методика проведення філологічних досліджень
 7. Народознавство
 8. Основи українознавства
 9. Основні напрями сучасного літературного процесу
 10. Порівняльне літературознавство
 11. Сучасна зарубіжна література
 12. Теорія літератури
 13. Усна народна творчість
 14. Усна народна творчість та літературне краєзнавство
 15. Шкільний курс зарубіжної літератури
 16. Шкільний курс зарубіжної літератури і методика його викладання
0
0
0
s2sdefault

Шечик .П

Шевчик Вікторія Петрівна, аспірант

Тема дисертації: «Драматургічна діяльність Василя  Василька у соціокультурному контексті початку – середини ХХ ст.» (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор А. Новиков).

Коло наукових інтересів   українська драматургія й театр ХХ ст.

0
0
0
s2sdefault

Куценко Олена Іаніна

Куценко Олена Іванівна

Старший лаборант 

0
0
0
s2sdefault

Фєтісоа О.С

Фєтісова Олена Сергіївна, здобувач

Тема дисертації: «Міфопоетичний дискурс української жіночої прози кінця ХХ − початку ХХІ століття» (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор В. Пустовіт). За темою дисертації опубліковано 11 наукових розвідок.

Коло наукових інтересів: український фольклор, міфопоетика, трансформація міфів, вірувань і ритуалів в сучасній літературі, зокрема, прозаїчній творчості жінок-письменниць.

0
0
0
s2sdefault

Марєє Дмитро Анатолійоич

Марєєв Дмитро Анатолійович

Асистент.

 

Працює над кандидатською дисертацією «Динаміка східнополіського діалекту».

Коло наукових інтересів українська діалектологія.

0
0
0
s2sdefault

Чайка О.М

Чайка Олена Миколаївна, асистент

 

Тема дисертації: «Розвиток творчої самостійності студентів у процесі вивчення методики викладання світової літератури» (науковий керівник – доктор  педагогічних наук, професор Л. Мірошниченко).

Олена Миколаївна є автором понад 40 наукових розвідок з проблем вивчення і викладання світової літератури у вищих педагогічних навчальних закладах, серед яких навчально-методичний посібник «Проблема «втраченого покоління» у творчості Е. М. Ремарка», статті у фахових виданнях, тези доповідей. Також є співавтором навчальних посібників з історії зарубіжної літератури з грифом МОНУ, навчально-методичних та електронних посібників, монографії.

Коло наукових інтересів  актуальні проблеми методики викладання світової літератури, основні тенденції та напрями розвитку світової літератури, постмодерністські художні твори англомовних країн.

0
0
0
s2sdefault

Кабиш Марина Юріївна – кандидат філологічних наук, старший викладач.

Захистила кандидатську дисертацію “Звукопис в українській поезії першої половини XX ст.: семантика, функції”.

Коло наукових інтересів – стилістика.

0
0
0
s2sdefault