Куценко Олена Іаніна

Куценко Олена Іванівна

Старший лаборант 

0
0
0
s2sdefault

Марєє Дмитро Анатолійоич

Марєєв Дмитро Анатолійович

Асистент.

 

Працює над кандидатською дисертацією «Динаміка східнополіського діалекту».

Коло наукових інтересів українська діалектологія.

0
0
0
s2sdefault

Кабиш Марина Юріївна – кандидат філологічних наук, старший викладач.

Захистила кандидатську дисертацію “Звукопис в українській поезії першої половини XX ст.: семантика, функції”.

Коло наукових інтересів – стилістика.

0
0
0
s2sdefault

Медідь Наталія Сергіїна

Медвідь Наталія Сергіївна

 

Кандидат філологічних наук, доцент.

 

Тема дисертаційного дослідження– «Лінгвокультуреми в українській соціально-психологічній прозі першої половини ХХ ст.». Дисертацію захищено в НПУ ім. М.П.Драгоманова в 2009 році.

Коло наукових інтересів лінгвокультурологія, стилістика.

Окрему увагу звертає Н.С.Медвідь на актуальні питання історичного розвитку української літературної мови у навчально-методичних посібниках: «Історія української літературної мови ХІ–ХVІІІ ст.», «Історія української літературної мови. Контрольно-тренувальні завдання», які мають зорієнтувати студентів у загальному історичному процесі становлення та розвитку української  літературної мови, еволюції її стилів, лексичних, граматичних, сти­лістичних і правописних норм у зв'язку з історією українського народу та його культурою. З 2012 року Н.С. Медвідь працює над написанням докторської дисертації «Українська мова канцелярій Гетьманщини ХVІІ-ХVІІІ ст.», у якій розглядаються проблеми націє- і державотворчої ролі української мови ХVІІ-ХVІІІ ст.» у суспільно-історичному й культурному розвитку українського народу. Основні положення дисертації викладено у наукових статтях, надрукованих в українських фахових та зарубіжних періодичних виданнях. 

0
0
0
s2sdefault

Баранник Наталія Олексіїна

Баранник Наталія Олексіївна

 

Кандидат педагогічних наук, доцент.

 

 

НагородженаГрамотою Глухівської міської ради.

Тема дисертаційного дослідження«Розвиток граматико-стилістичних умінь у студентів філологічних факультетів у процесі самостійної роботи». Дисертацію захищено 10 березня 2010 р. в Інституті педагогіки АПН України (м. Київ).

Коло наукових інтересів– проблеми удосконалення граматико-стилістичних умінь у студентів філологічних факультетів, організації самостійної роботи студентів.

0
0
0
s2sdefault
 1. Вступ до літературознавства
 2. Дитяча література та виразне читання
 3. Історія зарубіжної літератури
 4. Історія української літератури
 5. Літературне краєзнавство
 6. Методика проведення філологічних досліджень
 7. Народознавство
 8. Основи українознавства
 9. Основні напрями сучасного літературного процесу
 10. Порівняльне літературознавство
 11. Сучасна зарубіжна література
 12. Теорія літератури
 13. Усна народна творчість
 14. Усна народна творчість та літературне краєзнавство
 15. Шкільний курс зарубіжної літератури
 16. Шкільний курс зарубіжної літератури і методика його викладання
0
0
0
s2sdefault

Шечик .П

Шевчик Вікторія Петрівна, аспірант

Тема дисертації: «Драматургічна діяльність Василя  Василька у соціокультурному контексті початку – середини ХХ ст.» (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор А. Новиков).

Коло наукових інтересів   українська драматургія й театр ХХ ст.

0
0
0
s2sdefault

Фєтісоа О.С

Фєтісова Олена Сергіївна, здобувач

Тема дисертації: «Міфопоетичний дискурс української жіночої прози кінця ХХ − початку ХХІ століття» (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор В. Пустовіт). За темою дисертації опубліковано 11 наукових розвідок.

Коло наукових інтересів: український фольклор, міфопоетика, трансформація міфів, вірувань і ритуалів в сучасній літературі, зокрема, прозаїчній творчості жінок-письменниць.

0
0
0
s2sdefault