Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

Заремський Мечислав Йосипович

Кандидат філософських наук (2011), доцент (2015). Відмінник освіти України (2007).

Вищу освіту здобув у Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка (нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка) за спеціальністю «Філософія».

Нагороджений почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, грамотами Сумської обласної ради, іншими відомчими відзнаками.

Захистив кандидатську дисертацію у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на тему «Погляди Я.П. Козельського в контексті європейської та вітчизняної філософії» (спеціальність 09.00.05 – історія філософії).

Викладає навчальні дисципліни:

 • Філософія;
 • Філософія та методологія науки;
 • Філософія освіти;
 • Історія філософії.

Сфера наукових інтересів: Історія філософської думки в Україні, проблеми герменевтики, сучасна антропологія, аналітична філософія.

М.Й. Заремський за період науково-педагогічної діяльності видав 6 навчально-методичних посібників, зокрема, «Філософія. Курс семінарських занять» (навчально-методичний посібник, 2000 рік), «Навчально-методичний посібник із курсу «Соціологія» (2010 рік), «Збірник тестових завдань з філософії для студентів вищих навчальних закладів» (2015 рік). Результати досліджень представлені більш ніж у 50 наукових статтях та розвідках.

Фахові публікації за останні 5 років:

 1. Вплив методології Християна Вольфа на формування філософської системи українського мислителя XVIII ст. Якова Козельського // Сіверщина в історії України : зб. наук. пр. – Вип. 3. ? К.-Глухів, 2010. – С. 188-194.
 2. Ідеї лібералізму в соціально-політичній концепції українського просвітника XVIII ст. Я.П. Козельського // Сіверщина в історії України : зб. наук. пр. – Вип. 4. ? К.-Глухів, 2011. – С. 223-227.
 3. Питання війни і миру в творчості Я. Козельського // Сіверщина в історії України : зб. наук. пр. – Вип. 5. ? К.-Глухів, 2012. – С. 212-216.
 4. Філософсько-освітні інтенції Я. Козельського у контексті європейської та вітчизняної просвітницької думки / М. Заремський // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Філософія. Соціологія. Політологія. – 2012. – Т. 20, вип. 22(2). – С. 297-301.
 5. “Філософічні пропозиції” Я.П. Козельського як видатна пам’ятка епохи Просвітництва // Сіверщина в історії України : зб. наук. пр. – Вип. 6. ? К.-Глухів, 2013. – С.  286-292.
 6. Погляди Я.П. Козельського на предмет філософії, її структуру та соціально-культурне призначення // Наукові записки. Серія “Філософія”. – Острог, 2013. – Вип. 14. – С.55-60.
 7. Деїстичні погляди Я.П. Козельського в контексті західноєвропейської та вітчизняної філософії // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Історія. Філософія. Політологія : Зб. наук. праць. – Одеса, 2014. – Вип. № 8. – С. 41-45.
 8. Особливості розвитку української духовної культури у ХХ–ХХІ століттях: традиції й новації // Українська культурно–мистецька практика в історичній ретроспективі : матеріали Х Всеукраїнської науково–практичної конференції. Вип. 20. : у 2-томах. – Рівне, 2014. – Т.1. – С. 88–95. 
 9. Особливості розвитку української духовної культури у ХХ – ХХІ століттях: традиції й новації // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : зб. наук. пр. : наук. зап. Рівнен. Держ. Гуманіст. Ун-ту. – Вип. 20. Т.2. – Рівне, 2014. –  С. 75-79.
Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru