Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

Карабін Богдана Вікторівна

Спеціальність: 032 Історія та археологія

Освітньо-наукова програма: Історія та археологія

Форма навчання: денна   

Тема дисертації: 

«Краєзнавець Михайло Федорович Пономаренко (1920-2010): професійна, наукова та просвітницька біографія». (затверджена вченою радою Глухівського національного університету імені Олександра Довженка, протокол № 4 від 25 жовтня 2017 року;  

Науковий керівник: Крижанівський Віталій Михайлович, кандидат історичних наук. 

 

Список опублікованих праць за темою дисертації

Статті у фахових наукових виданнях України

Статті у закордонних виданнях

Опубліковані праці, які засвідчують апробацію

матеріалів дисертації

  1. Карабін Б.В. Михайло Федорович Пономаренко – фундатор історичного краєзнавства Черкащини. Глухівські наукові читання – 2017. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук: матеріали VII Міжнар. інтернет-конф. молод. учених і студ. [Глухів, 4-6 груд. 2017 р.]
  2. Крижанівський В. М., Карабін Б.В. Постать П. Гулака-Артемовського у краєзнавчих нарисах М.Ф. Пономаренка.Глухівські читання - 2021. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук: Збірник матеріалів ХІ міжнародної науково-практицної інтернет-конференчії / За заг. ред. А.С. Полякова. – Глухів, 2021.  С. 77-78. URL : http://new.gnpu.edu.ua/uk/nauka/naukove-tovarystvo-studentiv-aspirantivdoktorantiv-ta-molodykh-vchenykh.html

Публікації, що додатково відображають результати дослідження

Апробація результатів дослідження:

Міжнародні конференції:

Міжнародні конференції:

  1. 1.VII Міжнародна інтернет-конференція молодих учених і студентів «Глухівські наукові читання – 2017. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук» (м. Глухів, 4-6 грудня 2017 року);

Регіональні конференції та семінари:

  1. Звітна науково-практична конференція студентів, аспірантів «Молодіжна наука в контексті нової української школи» (м. Глухів, 13-15 березня 2018 року);
  2. VI науково-педагогічні читання молодих учених, магістрантів, студентів іноземними мовами «The 21st Century Challenges in Education and Science» (м. Глухів, квітень 2018 р.)
  3. Глухівські читання - 2021. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук: ХІ міжнародна науково-практична інтернет-конференція 8-10 грудня 2021 року. Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.

Відомості про академічну мобільність

Відомості про стажування

Участь у проєктах та грантах

Участь у заходах неформальної освіти

 

Профілі:

ORCID

Google Академія

ResearchGate

Publons  

Науковці України

Scopus

Web of Science

Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru