Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

Мета студій: збирання, опрацювання, систематизація й теоретичне осмислення діалектного матеріалу зі східнополіського діалекту української мови

Завдання:

-          проведення фундаментальних досліджень з діалектології, які включають три основні напрями досліджень: синхронічне вивчення говірок, діахронічне вивчення говірок, дослідження духовної культури в етнолінгвістичному аспекті;

-          підвищення якості підготовки здобувачів вищої освіти та вдосконалення наукової кваліфікації професорсько-викладацького складу університету;

-          використання результатів досліджень у процесі викладання курсу «Українська діалектологія»;

-          організація спільних наукових досліджень з відділом діалектології ІУМ НАН України та діалектологічними лабораторіями інших закладів вищої освіти України.

На міжрегіональному семінарі «Актуальні проблеми дослідження говірок у контексті сучасної мовної ситуації в Україні», який відбувся 11 – 12 квітня 2019 р. в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка, було ухвалено рішення:

1. Створити спільний для Інституту української мови НАН України та Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка Науковий центр діалектологічних і лінгвогеографічних студій східнополіського діалекту.

2. Інститутові української мови НАН України скоординувати подальшу співпрацю фахівців кафедр Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, спрямовану на збирання діалектного матеріалу та вдосконалення теоретичних засад в укладанні Словника східної зони східнополіського діалекту та збірників діалектних текстів.

3. Викладачам Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка активізувати заохочувальну роботу серед студентів щодо відшукування ендемізмів, раритетів, які в подальшому можуть увійти до реєстру словника.

4. Паспортизувати всі матеріали, записані студентами в говірках, що забезпечить надійність матеріалу й уможливить увести їх у науковий обіг.

5. Розширити створений В.М. Куриленком локальний діалектофонд і текстофонд в університетах України.

Публікації здобувачів вищої освіти (самостійні та разом із викладачами) за останній рік:

  1. Ковшуля В. І., Марєєв Д. А. Народні уявлення про русалок у східнополіському діалекті. MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA. SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT #19. Valletta (Republic of Malta). 30.07.2019 31.07.2019. С. 107 – 110.
  2. Шевченко І. Зі спостережень над лексикою поховального обряду в східнополіських говірках. Актуальні проблеми сучасної філології: матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Ізмаїл, 21 лютого 2019 р.). Ізмаїл, 2019. С. 82 – 85.
  3. Головащук А. Назви весільних чинів в українських східнополіських говірках. Науковий потенціал дослідника: філологічні та методичні пошуки: зб. наукових праць викладачів і студентів [випуск 8]; відп. редактор В. А. Каліш. Глухів, 2020. С. 32 – 36.
  4. Шевченко І. В. Номінації місця поховання та споряджень небіжчика в українських східнополіських говірках (за матеріалами діалектологічних практик). Almanahul SWorld. Issue №4. Бельцы, 2020. С. 235 – 237.

Результати досліджень лягли в основу написання частин монографії Скарби українських говорів: тексти про борщ / Відп. ред. Н. Хібеба, В. Лєснова; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. Львів, 2019. 320 с.:

- «с. Сохачі Коропського району» (с. 209, автор Висоцка Л.)

- «с. Козацьке Конотопського району» (с. 215-216, автор Шевченко К.)

 

Фотозвіти участі викладачів та здобувачів вищої і загальної середньої освіти у наукових заходах у рамках діяльності науково-дослідної лабораторії «Східне Полісся у просторово-часовому вимірі»:

Міжнародна наукова конференція "Діалектологія у структурі лінгвістичних знань" (19-20 квітня 2018 року, ІУМ НАНУ)

 

Всеукраїнський лінгвістичний семінар молодих учених «Евристичний потенціал українських діалектів у сучасній лінгвософії» (28 лютого 2019 року,  ІУМ НАНУ)

 

Міжрегіональний семінар «Актуальні проблеми дослідження говірок у контексті сучасної мовної ситуації в Україні» (11-12 квітня, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка)

 

 

 

Міжнародна наукова конференція «Слов’янські діалекти в синхронії та діахронії» (23 - 24 травня 2019 року, ІУМ НАНУ)

 

 

"Діалект: статус, евристичний потенціал, прагматика" (26-27 листопада, Київ, Інститут української мови НАН України)
 
 
 
 
Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru