Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

 

7_корпус.JPG

Стратегічна мета Навчально-наукового інституту філології таа історії - реалізація  зростаючих освітніх та культурних потреб громадян України, забезпечення якості підготовки фахівців відповідно до діючих вітчизняних і міжнародних освітніх стандартів та високого рівня конкурентоспроможності випускників на ринку праці, підвищення їхньої професійної мобільності та гнучкості; підтримка  позитивного  іміджу  структурного підрозділу  в  усіх  сферах  діяльності: науково-дослідній,  освітній, економічній, громадській тощо;  об′єднання зусиль колективу для збереження традицій набутого та створення умов для становлення ННІ Філології та історії. Головні напрями діяльності відповідають Закону України “Про освіту”, Закону України “Про вищу освіту”, Статуту Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка тощо.

Метою  діяльності Навчально-наукового інституту філології та історії є підтримка та зміцнення провідних його позицій в  регіоні  та  країні  як  центру  формування  еліти  філологічної та історичної  освіти,  здатної  проводити  фундаментальні  та  прикладні  дослідження;  пошук  і  залучення  талановитої   молоді   до   участі   в   розвитку   філологічних та історичних  наукових   шкіл,  розробки    та  впровадження      інноваційних    інформаційних     технологій у професійній та повсякденній діяльності людини.

Для   досягнення   поставленої   мети   необхідне   вирішення   таких  завдань:

 • удосконалення та istanbul escort розвиток освітнього процесу відповідно  до потреб  ринку;
 • диверсифікація     освітньої  та   науково-дослідної   діяльності,  що    передбачає ліцензування та акредитація нових  освітньо-професійних, освітньо-наукових програм, спеціальностей і спеціалізацій;
 • персоніфікована  робота  зі  вступником  із  використанням  усіх  форм  комунікаційної     взаємодії:  агітаційні   виступи,    дні   відкритих    дверей,  віртуальний  портал,  мобільний  зв'язок,  соціальні  мережі,  залучення  до  виховних і культурно-масових заходів;
 • удосконалення менеджменту ННІ Філології та історії на основі сучасних комп'ютерних технологій,  що   забезпечують    ефективне  вирішення  завдань  планування,  обліку,  аналізу  й  регулювання  функціональної  діяльності,  що  є  основою рейтингового оцінювання викладача, кафедри, інституту в цілому;
 • постійний  розвиток  і  вдосконалення  баз  виробничих  і  навчальних  практик у системі професійної підготовки;
 • розвиток    зв'язків  з  закладами вищої освіти України   та  зарубіжжя,  розробка  та  реалізація  механізмів  здобувачів  з  метою забезпечення внутрішньої та зовнішньої мобільності;
 • використання наукових досліджень іституту в освітньому процесі;
 • активізація  діяльності  провідних  науковців  у  вдосконаленні  процесів української та світової освіти і науки. 

 

Наразі в Навчально-науковому інституті навчається близько 200 здобувачів вищої освіти за денною та заочною формами навчання.

У навчально-науковому інституті філології та історії здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями:

 • 014 Середня освіта, ОПП "Середня освіта (Українська мова і література)" - за освітніми ступенями «Бакалавр», «Магістр».

Випускова кафедракафедра української мови, літератури та методики навчання.

 • 014 Середня освіта, ОПП "Середня освіта (Мова і література(англійська))" - за освітніми ступенями «Бакалавр», «Магістр».

Випускова кафедракафедра іноземних мов та методики викладання.

 • 014 Середня освіта, ОПП "Середня освіта (Історія)" - за освітніми ступенями "Бакалавр", "Магістр", освітньо-науковим ступенем "Доктор філософії".

Випускова кафедракафедра історії, правознавства та методики навчання.

Ліцензії на провадження освітної діяльності

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Сертифікат про акредитацію університету

Сертифікати про акредитацію освітніх програм

Сертифікати про акредитацію спеціальностей (перелік 09.12.2010)

Сертифікати про акредитацію спеціальностей (перелік 06.11.2015)

Уникальная программа снижения веса от Фаберлик.
Новинки косметики фаберлик на faberllena.ru